sadmUtenos seniūnijos bendruomenė įgyvendino projektą „Utenos seniūnijos bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės narių poreikiams“, kuris finansuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Finansuota suma - 1119,43 Eur. Įgyvendinant projektą buvo įsigyti bendruomenei labai reikalingi daiktai – praustuvė, elektrinis virdulys, 3 vnt. virtuvinių spintelių, kamštinė medžiaga, 4 roletai langams, rakinama spinta, lentyna ir daiktadėžės - padėsiantys užtikrinti kokybiškesnį, produktyvesnį Utenos seniūnijos bendruomenės narių, naudojimąsi Biliakiemio laisvalaikio centre esančiomis patalpomis, paslaugomis, įranga pagal poreikį. Projektas buvo įgyvendinamas savanoriškais pagrindais t. y. visas įsigytas prekes, pagal jų paskirtį dar reikėjo surinkti, pastatyti, sumontuoti, suklijuoti. Visi šie darbai paskatino bendruomenės narių socialinį aktyvumą, bendruomeniškumą, nes kiekvienas, nepaisant jo amžiaus, lyties, socialinės padėties prisidėjo prie bendros gerovės kūrimo. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė                                Aistė Bernotienė

 

20211216 bendraMedenių krašto bendruomenė, bendradarbiaudama su Utenos seniūnijos bendruomene, sėkmingai įgyvendino projektą „Geras kaimynas – dovana“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektas, kurio vertė 581 Eur, finansuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis.

Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo ir apjungus jėgas buvo pasiekti džiuginantys rezultatai:

Biliakiemio laisvalaikio centro pastate įkurtame vaikų dienos centras „Aitvaras“, surengta meninė tapybos edukacija bendruomenės nariams, kurią vedė Aurina Paškevičienė. Edukacijų rezultatas – nuostabus bendromis jėgomis gimęs meno kūrinys, puošiantis Biliakiemio laisvalaikio centro prieigas.

Medenių kaime prie Tujų ir Beržų gatvių sankryžos, įrengtas sniego barjeras, kuris saugos žiemą užpustomą kelio ruožą nuo gausaus sniego sankaupų. Tikimės, kad rudenį įrengiamas barjeras bus veiksminga priemonė ir užtikrins pravažumą nuolat užpustomoje sankryžoje.

Džiaugiamės turėdami tokius gerus kaimynus.

Dėkojame už paramą ir bendrystę.

Medenių  krašto bendruomenės pirmininkas                     Deimantas Žibėnas

 

 

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. AĮ- 1532 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities sportinės veiklos projektų finansavimo prioritetus 2022 metams skelbimo" Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.
Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2022 m. sausio 4 d. 17:00 val. Utenio a. 4, Utena, 103 kab., taip pat gali būti pateiktos paštu, registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą (www.epaslaugos.lt, įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Sportas“). Jei paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena. Kartu su Paraiška pateikiami visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Danutė Aželytė, tel. (8 389) 43525, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Utenos rajono savivivaldybės administracijos informacija

Primename, kad Utenos rajono savivaldybė vėl inicijavo akciją „Kalėdų šviesa“ ir pakvietė visus Utenos rajono gyventojus, bendruomenes, organizacijas, įstaigas, įmones, verslo atstovus puošti savo aplinką, kiemus, namus, vitrinas, įstaigų, įmonių pastatus ir sukurti šventinę nuotaiką Utenoje bei visame rajone.
Dalyvaudami akcijoje fotografuokite savo papuoštus ir šviečiančius namus, kiemus, įstaigas, vitrinas ir siųskite nuotraukas el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Atsiųstos nuotraukos bus skirstomos į kategorijas:

• Gražiausiai papuošta sodyba;
• Gražiausiai papuoštas daugiabutis;
• Gražiausiai papuoštas kiemas;
• Gražiausiai papuošta įstaiga;
• Gražiausiai papuošta verslo įmonė;
• Originaliausi papuošimai.

Nuotraukas (2–4) siųskite iki gruodžio 22 dienos. Laiške būtinai nurodykite kategoriją, kuriai priskiriate nuotraukas, ir kontaktinę informaciją (vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, papuoštos vietos adresą, įmonės ar įstaigos pavadinimą, adresą, kontaktinio asmens tel. nr. ir el. paštą).

Savivaldybės facebook paskyroje bus sukurtas nuotraukų albumas „Kalėdų šviesa“, kuriame bus galima balsuoti (paspaudžiant „like“ (patinka)) už labiausiai patikusias nuotraukas.

Balsavimo pradžia – gruodžio 22 diena, pabaiga – 2022 m. sausio 5 diena. Kiekvienoje kategorijoje bus renkama po vieną gražiausią nuotrauką. Laimės ta nuotrauka, kuri surinks daugiausia patiktukų. Utenos rajono savivaldybė yra numačiusi pagerbti ir apdovanoti piniginiais prizais ir padėkomis pačių gražiausių, daugiausia patiktukų sulaukusių nuotraukų autorius.

Utenos rajono savivaldybės administracija

2021 m. lapkričio 24 d. Biliakiemio vaikų dienos centro „Aitvaras“ vaikai puikiai praleido  laiką išvykoje po Aukštaitijos apylinkes. Aplankė Taurapilio piliakalnį, Vaišnoriškės kaimą, Ginučių vandens malūną bei Ladakalnį. Tačiau kelionės kulminacija - ekskursija į „Auksinio elnio slėnį“ Utenos r. Taukelių k.  Čia jau pakvipo Kalėdomis, mat čia sutikome elnius  ir danielius.  Visi žinome, kad elniai Kalėdų senelio palydovai... Auksinio elnio slėnyje vaikų laukė dvi puikios edukacijos: pačių pasidarytos ir kaimiškoje krosnyje keptos picos bei šventinių dovanų ruošimas. Nuoširdžiai dėkojame vadovei Agnei už pasakojimą apie elnių ir danielių gyvenimą, už picų kepimo pamoką. O vadovei Aušrai - už kalėdinės dovanos gaminimą. Išvyka organizuota įgyvendinant Utenos regiono vietos veiklos grupės projektą „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione", kurio tikslas - Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Informacija Irenos Kaminskienės, Nuotraukos Lauros Gaivenienės

 

2021 11 24 1Utenos rajono savivaldybė dalyvauja įgyvendinant Gaisrų prevencijos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-607, numatytas priemones gaisrų prevencijos srityje.
Lapkričio 16 d. Viešosios tvarkos skyrius kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba organizavo mokymus lankomosios priežiūros specialistams gaisrų prevencijos klausimais. Specialistams, lankantiems šeimas, patarta bendraujant su gyventojais gaisrinės saugos klausimais taikyti „4 P“ principą: Pastebėti. Paaiškinti. Patarti. Priminti.

Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:
• naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais buities, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti;
• atsargiai elgtis su ugnimi, buitiniais dujų prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis, laku, dažais ir kitomis medžiagomis;
• nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių;
• gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Patalpose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.
Gyventojams draudžiama:
• šildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;
• naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir kitus elektros aparatus;
• į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;
• palikti be priežiūros įjungtus lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus;
• kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus ant elektros laidų ir kabelių;
• naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga, tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.
Lapkričio 18–19 d. pagal Viešosios tvarkos skyriaus parengtą vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų, asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, gyventojų sąrašą skyriaus darbuotojai, seniūnijų atstovai kartu su Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais lankėsi Utenos, Sudeikių ir Vyžuonų gyventojų gyvenamuosiuose būstuose, įvertino būstų priešgaisrinę būklę, reikalui esant, įrengė autonominius dūmų jutiklius, konsultavo dūmtraukių, šildymo įrenginių eksploatavimo klausimais.
Plane numatytos priemonės įgyvendinamos siekiant gaisrų gyventojų būstuose ir juose žūstančių žmonių skaičiui sumažinti.
Iki metų pabaigos numatyta aplankyti visus sąraše įrašytus 73 seniūnijų gyventojus.

 Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius

VakcinacijaĮvertinusi mokslinių tyrimų duomenis ir ekspertų rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sustiprinančiosios COVID-19 vakcinos dozės skyrimo tvarką. Nuo trečiadienio, 2021 m. lapkričio 17 d., visi pilnamečiai gyventojai gali revakcinuotis trimis vakcinomis: „Comirnaty“ (gam. „BioNTech ir Pfizer“) arba „Janssen“ (gam. „Janssen Pharmaceutica NV“) sustiprinančioji dozė skiriama, praėjus keturiems mėnesiams po pilnos vakcinacijos, „Spikevax“ (gam. „Moderna“) – po šešių mėnesių.

Kaip ir iki šiol, sustiprinančioji „Janssen“ vakcinos dozė gali būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie pirmą kartą pasiskiepijo būtent šia vakcina. „Comirnaty“ arba „Spikevax“ sustiprinančioji dozė skiriama gyventojams, vakcinuotiems bet kuria iš keturių Lietuvoje naudojamų vakcinų nuo COVID-19 ligos. „Vaxzevria“ vakcina nebus naudojama revakcinacijai.

Jei revakcinacijai skiriama „Spikevax“ vakcina, vadovaujantis gamintojo ir Europos vaistų agentūros (EVA) rekomendacijomis, imuniteto sustiprinimui bus suleidžiama pusė įprastos šios vakcinos dozės.

        Artėja žiema. Norim nenorim ji pakoreguos mūsų gyvenimo bei keliavimo sąlygas. Graži žiema ir sniegas suteikia daug džiaugsmo, tačiau didesnis snygis sukelia ir  rūpesčių – Utenos seniūnijos kelius paverčia sunkiai pravažiuojamais ir vietomis atsiranda visai nepravažiuojamų atkarpų.            

        Utenos seniūnija sniego valymui turi v i e n ą traktorių, kuris turi nuvalyti apie 130 km inventorizuotų seniūnijos kelių. Utenos seniūnijoje gausu kelių į atokius vienkiemius, kuriuose gyvena šeimos turinčios mažamečių vaikų, senyvo amžiaus, vieniši asmenys, tad natūralu, jog iš karto nuvalyti visų kelių yra tiesiog fiziškai neįmanoma.

        Sniego valymas yra suskirstytas prioritetine tvarka:

  • Keliai, kuriais važiuoja mokykliniai autobusai.
  • Keliai, reikalingi privažiuoti, nuvykti pas gulinčius ar sunkiai sergančius ligonius.
  • Šeimos, nuolat gyvenančios viensėdžiuose ir turinčios mažamečių vaikų.

        Prašome Utenos seniūnijos atokių vienkiemių gyventojus ar jų artimuosius pažymėti reikalingo nuvalyti kelio ribas, kad jos būtų aiškios dirbančiai technikai. Žymėjimas atliekamas medžio strypais ant kurių būtų užkabintos ryškios audinio ar kitos medžiagos skiautės (pridedama nuotraukos, kaip tai turėtų atrodyti).

        Prašome Utenos seniūnijos gyventojų supratingumo, tolerancijos bei pakantumo, pagal galimybes padėkime vieni kitiems ir bendradarbiaukime. Seniūnija stengiasi ir toliau stengsis kelių valymą atlikti kaip įmanoma operatyviau.

Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas

 

 

Utenos seniūnijoje Kimėnų kaime ūkininkaujanti Redvita Meilutė-Ramoškienė 2021 m. liepos mėn. parengė ir įgyvendino projektą „Ūkio modernizavimas, plėtra“ pagal Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą „Įrangos, tiesiogiai susijusios su ūkinių gyvūnų priežiūra pirminių gyvulininkystės produktų gamyba ir žemės ūkio produkcijos perdirbimu, modernizavimas“, kurio vertė – 1520 Eur. Didžiąją dalį (60 proc.) projekte numatytų išlaidų kompensavo Utenos rajono savivaldybė pagal Kaimo plėtros programos Nr. 04 Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. 04.1.1.08 „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“.

Projekto lėšomis R. Meilutė-Ramoškienė įsigijo priemonių, reikalingų bitininkystės veiklai vykdyti: radialinį medsukį, maitintuves, bitininko ekipiruotės komplektą. Taip pat ūkininkė įsigijo vis populiarėjančios egzotiškų grybų auginimui reikalingos shiitake grybienos, 40 m. ilgio rąstams įsodinti bei laistymo sistemą, kuri pasitarnaus grybų ir šilauogių auginime. Mišraus ūkio savininkė tikisi, jog įsigytas inventorius pasitarnaus ūkininkavimo procese, palengvins darbą, sumažins laiko sąnaudas ir, žinoma, užtikrins didesnes ūkio pajamas bei padidins ūkio konkurencingumą.

Utenos rajono savivaldybės informacija

 

Joomla templates by a4joomla