Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo konkursą.
Prioritetas teikiamas nevyriausybinių organizacijų projektams:
1. Nevyriausybinių organizacijų veikla, skatinanti regiono bendruomenių veiklą, socialinį, kultūrinį ir edukacinį bendradarbiavimą ;
2. Kūrybinės edukacinės stovyklos jaunimui;
3. Mokomųjų knygų leidyba;
4. Įžymių žmonių atminties įamžinimas;
5. Jaunimo veiklą, užimtumą ir tradicijų tęstinumą skatinantys projektai.
Projektų paraiškos (1 priedas) teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt) arba registruojamos Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Utenio a. 4, 103 kab.) iki 2016 m. liepos 25 d., po to nukreipiamos veiklos sritį koordinuojančiam savivaldybės administracijos skyriui. Paraiškos forma ir finansavimo sąlygos pateiktos savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.utena.lt, skyrius „Projektai", nuoroda „Projektų dokumentų formos". Paraiškoje žymėti „Kultūrinės veiklos plėtros sritis". Paraiškos forma yra atnaujinta, todėl prašome nenaudoti ankstesnių metų formų.

Utenos rajono savivaldybės informacija

IkurtuvesLiepos 8 d. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių, Zita Ringelevičienė dalyvavo Utenos miškų urėdijos Balčių girininkijos naujųjų patalpų Vaikutėnuose atidarymo ceremonijoje. Į atidarymą taip pat atvyko Utenos miškų urėdė Aurelija Jočienė, Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Vaikutėnų seniūnaitė Jūratė Bliuvienė, kiti Utenos seniūnijos ir Utenos miškų urėdijos darbuotojai, statybinės organizacijos, remontavusios naujas girininkijos patalpas, atstovai. Nauju darbo etapu džiaugėsi ir tikrieji naujų patalpų šeimininkai Balčių girininkijos girininkas Sigitas Riauba ir jo pavaduotoja Vaida Šyvytė. Kaip sakė Utenos miškų urėdė, senoji Balčių girininkija buvo įsikūrusi nepatogioje vietoje, Tauragnų seniūnijoje, nutolusioje nuo Utenos net 26 km. Atstumas labai apsunkino darbą. Tad buvo nutarta kreiptis į Utenos rajono savivaldybę su prašymu, gal atsirastų laisvos patalpos Vaikutėnuose ar Radeikiuose. „Koks buvo džiaugsmas, kai iš Utenos rajono savivaldybės gavome atsakymą, kuriame buvo rašoma, kad yra mums tinkamos patalpos Vaikutėnų administraciniame pastate, – pasakojo Aurelija Jočienė. – Ir štai šiandien, sutartinai dirbant Utenos rajono savivaldybei, Utenos seniūnijai ir Utenos miškų urėdijai, mes galime Balčių girininkiją įkurti moderniose, dar dažais kvepiančiose patalpose visai netoli Utenos."

Dėkojame seniūnijos gyventojams, kurių privati valda ribojasi su seniūnijos viešaisiais keliais, už pakelių sutvarkymą. Tikimės ir kitų seniūnijos gyventojų aktyvaus prisijungimo prie šios iniciatyvos.

Utenos seniūnijos seniūnas           Saulius Gaižauskas

giesmeUtenos seniūnija 2016 m. liepos 6 d. 21:00 val. paminėjo Lietuvos valstybės dieną ir kartu su po visą pasaulį pabirusiais lietuviais, sugiedojo „Tautišką giesmę". Biliakiemio kaimo gyventojai giedojo Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje prie 1000 - mečio paminklo Lietuva - Biliakiemis. Vaikutėnų kaimo gyventojai irgi prisijungė prie prasmingos tradicijos.

Nuotraukos Deimanto Žibėno ir Jūratės Bliuvienės

 

Vaizdo įrašas:

Vaikutėnų krašto žmonės gieda Tautišką giesmę.

tautiLiepos 6-ąją, lygiai 21 val., lietuviai visame pasaulyje vienu metu gieda „Tautišką giesmę". Tai unikali mūsų tautos tradicija visiems drauge švęsti Valstybės dieną.
Vieningas Lietuvos himno giedojimas šiandien jau yra veiksmas, tvirtai apjungiantis tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje. Jis jau beveik dešimtmetį kasmet patvirtina, kad Lietuva nesibaigia ties savo geografine siena.
Išaugęs visuotinio himno mastas leidžia siekti ambicingų tikslų. Švenčiant Valstybės atkūrimo 100-metį, 2018-aisiais, vieningai „Tautiška giesmei" sieksime pakviesti jau net 4.000.000 lietuvių visame pasaulyje. Tai bus proga įsitikinti, kad esame didesni už save. Nesvarbu, ar dirbame, kuriame ir gyvename Lietuvoje, ar už jos ribų − širdyse neabejotinai saugome meilę savo šaliai. Ruoškimės šiai šventei jau šiandien. Parodykime, kad Lietuva ne nyksta – ji keičiasi ir gyvuoja drauge su visu pasauliu.

Tęskime ir stiprinkime „Tautiškos giesmės aplink pasaulį" tradiciją!
- Liepos 6 d., 21:00 val., burkite drauge giedoti himną savo miesto, rajono ar seniūnijos bendruomenę. Rekomenduojame himną giedoti reprezentacinėje vietovės erdvėje. Utenos seniūnijoje Tautiniška giesmė bus giedama:  Pačkėnuose - prie kaimo laikrodžio,  Vaikutėnuose - Vaikutėnų parke prie kryžiaus ir Biliakiemyje - Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje.

Vykdant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, kitų teisės aktų, reguliuojančių pakuočių atliekų tvarkymą reikalavimus, baigtos viešojo pirkimo procedūros įsigyjant 1500 konteinerių, skirtų individualiam pakuočių atliekų surinkimui. Geltoni konteineriai dalinami Utenos miesto ir seniūnijų individualių namų valdų savininkams. Individualūs rūšiavimo konteineriai atliekų turėtojams bus išdalinti nemokamai, papildomai nekainuos ir jų aptarnavimas. Pakuočių atliekoms skirtus konteinerius gavę žmonės turės galimybę geriau rūšiuoti namų buityje susidarančias atliekas, todėl mažiau jų pateks į sąvartyną, rūšiuotos atliekos bus perdirbamos. Gyventojai turėtų žinoti – kuo daugiau pakuočių atliekų bus atskiriama iš bendro komunalinio atliekų srauto, tuo mažiau liks atliekų, už kurių tvarkymą mokama. Jeigu kruopščiau rūšiuosime, mišrių komunalinių atliekų liks mažiau. Pakuočių atliekų konteineriai yra skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms: popieriaus, plastiko bei metalo atliekoms. Į juos negalima mesti stiklo atliekų, kurias reikia mesti į specialius, stiklui skirtus, žalios spalvos konteinerius, esančius antrinių žaliavų surinkimo aikštelėse arba vežti į didelio gabarito atliekų priėmimo aikšteles. Stiklo atliekos yra sunkiai atskiriamos iš kitų antrinių žaliavų, todėl planuojama ateityje individualių namų valdoms dalinti specialius konteinerius stiklui surinkti. Taip pat užstatinę tarą galima grąžinti į jos pardavimo vietas. Kartu su pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms skirtais konteineriais gyventojai gaus konteinerių išvežimo grafiką bei atmintines, kaip konteinerius naudoti, kokias atliekas į juos mesti. Atkreipiame dėmesį, kad konteineriai gyventojams bus suteikti pasirašius sutartį su UAB „Utenos komunalininkas". Pageidaujančius įsigyti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms skirtus konteinerius Utenos miesto ir seniūnijų individualių namų valdų savininkus kviečiame atvykti į UAB „Utenos komunalininkas" darbo metu. Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7 val. iki 11 val., ir nuo 12 val. iki 16 val. Penktadieniais nuo 7 val. iki 11 val., ir nuo 12 val. iki 14.45 val. (Rašės g. 4, Utena, 101 kab. tel. pasiteiravimui 8 389 63 800). Pasiūlymus ar pastabas dėl atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo prašome teikti Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui (220, 221 kab.) Utenio a. 4, Utena.    UAB ,,Utenos komunalininkas" informacija

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, įsigaliojęs 2016 m. sausio 1 d., pakeitė asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašus tvarką. Buvo įtvirtinta, kad per 6 mėn. nuo įsigaliojimo, t. y. nuo 2016 m. liepos 1 d., prie savivaldybių prisiregistravę asmenys turės deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą, pvz., nuomojamame būste. Pagal naująją tvarką į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ribotam terminui galės būti įtraukiami tik benamiai, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotose psichikos sveikatos įstaigose.
Artėjant liepos 1 d., paaiškėjo, kad šiuo metu prie savivaldybių yra prisiregistravę daugiau kaip 100 tūkst. asmenų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių atstovai atkreipė dėmesį, kad dauguma šių asmenų yra įtraukti į laukiančių socialinio būsto asmenų sąrašus. Tai socialiai remtini asmenys, kurie susiduria su dideliais sunkumais, ieškodami galimybių deklaruoti gyvenamąją vietą pagal naujus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo reikalavimus, kadangi būsto savininkai atsisako savo būstuose registruoti nuomininkus. Tokiu atveju be deklaruotos gyvenamosios vietos likę žmonės bus išbraukti iš sąrašų socialiniam būstui gauti, neteks teisės gauti piniginės socialinės paramos bei kitų socialinių išmokų. Be to, kils problemų dėl minėtų asmenų vaikų priėmimo į švietimo įstaigas, sveikatos paslaugų minėtiems asmenims teikimo.
Atsižvelgiant į tai, nuspręsta pratęsti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytą 6 mėn. terminą dar pusei metų (iki 12 mėn.), t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d., kad žmonės turėtų daugiau laiko prisitaikyti prie pasikeitusios tvarkos ir susirasti gyvenamąją vietą, kurią galėtų deklaruoti pagal įstatymo nustatytus reikalavimus. Taigi Seimas 2016 m. gegužės 5 d. įstatymu Nr. XII-2333 pakeitė Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, nustatydamas, jog asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 12 mėn., įsigaliojus šiam įstatymui, nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė), privalo per 12 mėn., įsigaliojus šiam įstatymui, kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo).
Pakeitimai galioja nuo 2016-05-12.

Liepos mėn. nuo 15:00 val. kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį ,,Darbščiųjų rankelių" užsiėmimai Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Liepos 6 d. 20:55 val. ,,Kai plaka širdys vienu ritmu". Tautiškos giesmės giedojimas prie Pačkėnų kaimo laikrodžio.
Liepos 6 d. 21:00 val. pilietinė akcija ,,Tautinę giesmę giedokime kartu" Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje.
Liepos 6 d. 21:00 val. Lietuvos Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Tautiškos giesmės giedojimas Vaikutėnų parke prie kryžiaus.
Liepos 11 d. 18:00 val. Sportinės varžybos: mažųjų (iki 6 metų) dviratininkų, jaunimo (nuo 7 iki 15 metų) ir dviračių su bitonėliais ,,ralis" (nuo 16 metų iki...) Dičiūnų miško aikštelėje.
Liepos 12 d. 18:00 val. Smiginio ir sportinės šaudymo varžybos Vaikutėnų sporto aikštyne.
Liepos 13 d. 18:00 val. Krepšinio 3x3 vaikams (iki 13 metų) varžybos Vaikutėnų sporto aikštyne.
Liepos 14 d. 18:00 val. Baidarių lenktynės (įgula 2 asmenys, vienas iki 17 metų, kitas nuo 18 metų) Vaikutėnų parko tvenkinyje.
Liepos 15 d. 7:00 val. žvejų varžytuvės prie Vaikutėnų laisvalaikio centro tvenkinio.
Liepos 16 d. 10:00 val. krepšinis 3x3 suaugusiems Vaikutėnų sporto aikštyne.
Liepos 16 d. 14:00 val. XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis Vaikutėnų parke.
Liepos 16 d. Pačkėnų krašto bendruomenės išvyka į XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį Vaikutėnuose.
Liepos 23 d. 10:00 val. sportinės kompleksinės rungtys jaunimui iki 17 metų Biliakiemio sporto aikštyne.
Liepos 30 d. 10:00 val. sportinės kompleksinės rungtys suaugusiems Biliakiemio sporto aikštyne.

Utenos seniūnijos administracija

SypsenaŠis ženklas – tai saugaus eismo iniciatyva „Nulis pykčio", kurią visoje šalyje įgyvendina didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas".
Bendradarbiaudamas su Utenos rajono savivaldybės Utenos seniūnija, „Lietuvos draudimas" įrengė ženklus Biliakiemio, Pačkėnų ir Vaikutėnų gyvenviečių vietose, kuriose vyksta didelis transporto judėjimas ir, tikėtina, kad ženklai privers nusišypsoti daugelį vairuotojų, bei skatins teigiamas emocijas, pagerins nuotaiką ar nuteiks vairuoti mandagiau.
Psichologai teigia, kad šypsena yra geriausias ginklas kovoje su pykčiu, nes besišypsantis žmogus tuo pat metu nesugeba pykti.
„Lietuvos draudimas" nuo 2013 m. įgyvendina projektą „Nulis pykčio", kuriuo siekiama, kad vairuotojai išmoktų atpažinti ir valdyti neigiamas emocijas, o sėdę prie vairo ramiai, saugiai bei su gera nuotaika pasiektų kelionės tikslą.
„Nulis pykčio" projektą „Lietuvos draudimas" įgyvendina bendradarbiaudamas su LR Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas" informacija, Sauliaus Gaižausko nuotraukos

 

Joomla templates by a4joomla