2015 m. lapkričio 13 d. LR žemės ūkio ministras patvirtino Laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisykles, kurios numato paramos mokėjimo tvarką, reikalavimus ir mokėjimo terminus.
Nustatytas paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2015 m. sausio - rugsėjo mėn. Pienas turi būti parduotas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM patvirtintiems arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams.
Parama skiriama gamintojams, kurių valdose valdytojų ar partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2015 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. buvo registruotų pieninių karvių ir kurie šiuo laikotarpiu pardavė 500 kg ir daugiau natūralaus riebumo pieno.
Laikinoji parama nebus mokama patvirtintiems paramos gavėjams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos".
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad laikinoji išskirtinė parama pieno sektoriaus ūkininkus pasieks lapkričio 26-27 dienomis. 

Daugiau informacijos:
Taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a47d4208a0611e58711b884b80daa4f

Informacija žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-819 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", patvirtintos Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklės.
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programa susideda iš šių priemonių:
• „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms",
• „Varozės kontrolė",
• „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas",
• „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė",
• „Bičių šeimų atnaujinimas",
• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos".
Šiais metais paramos paraiškos ir mokėjimo prašymo formos yra pakeistos, todėl kreipiantis dėl paramos būtina pildyti tinkamas formas.

2015 m. lapkričio 25 d. Utenoje rengiamos pirmosios Lietuvoje per šalies nepriklausomybės laikotarpį mobilizacijos pratybos, kurių metu bus tikrinama kaip veikia civilinės institucijos ir įmonės paskelbus mobilizaciją. Mokymus organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos.

PB130021Ožio diena anot etnologų - rudens palydos, padėka derliaus dievams, kur švenčiama paskutinė rudens šventė, ganymo sezono užbaigimas, kuomet piemenys parginę gyvulius į tvartus susirinkdavo krūvon ir burdavo ar greit ateis žiema, kada iš kur snigs. Savotiškas būrimas iš medžių, žolių, paukščių skraidymo ir kitų gyvių gyvenimo.
Lapkričio 12 d. laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pakvietė visus norinčius į laisvalaikio centro arbatinę, atžymėti šią dieną ir susipažinti su šios šventės papročiais.
Tą dieną viešėjusi vaikutėniškė menininkė Vilija Puodžiukienė pasiūlė pasigaminti ožį iš šieno ar samanų. Kol vyko darbai, dalinomės prisiminimais iš vaikystės apie šią dieną, tos dienos papročius ir apeigas.
Pasirodo, tai būdavo labai linksma piemenų ir visų kitų pabaigtuvių šventė.
Galulaukėje, pamiškėje piemenys išsirinkdavo patį drūčiausią beržą, o netoli to medžio sukurdavo laužą, tartum žiemos dievams ką aukotų. Apie beržą - vilties medį - triskart saulės kryptimi buvo apvedama ožka (ne ožys, o ožka, - tai žiema). O ožiams sušukuodavo barzdas, pindavo spalvotus kaspinus, o galvas papuošdavo pataisų karūnom.
Jei ožka vedama apie beržą subliaudavo, reiškia greit pasnigs. Labai svarbu buvo į kurią pusę ožka žiūrėdavo, ar jos akys neašarodavo.

IMG 3116 2Lapkričio 14 d. visuomenė kviečiama atvykti į Uteną, kur K. Donelaičio gatvėje (ties prekybos centru „Senukai") bus galima apžiūrėti Lietuvos kariuomenės bei sąjungininkų ginkluotę ir karinę techniką, pabendrauti su tarptautinėse pratybose „Geležinis kardas 2015" dalyvaujančiais kariais.

20131009-IBF 9010 (2)Nuo 11 iki 15 valandos Utenos gyventojai ir svečiai galės susipažinti su Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Čekijos Respublikos, Lietuvos ir Lenkijos karių naudojama technika ir ginkluote. Tarp pristatomos technikos bus tankas M1A2 „ABRAMS", kariniai visureigiai HMMWV, daugiafunkcinis sunkvežimis SISU, pėstininkų kovos mašina BRADLEY, šarvuotas transporteris ROSOMAK, priešlėktuvinės gynybos raketinis kompleksas STINGER, trumpojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistema RBS, įvairūs kariniai sunkvežimiai, džipai ir kt. DSC 8609 (2)Taip pat bus galima susipažinti su Lietuvos ir sąjungininkų karių naudojamais ginklais ir kita technika.

Daugiau informacijos apie pratybas „Geležinis kardas":

http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_pratybos/gelezinis_kardas_2015.html
Informacija apie Lietuvoje vykstančias pratybas ir Lietuvos karius dalyvaujančius tarptautinės pratybose: http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_pratybos.htm

utena.lt informacija

Utenos seniūnija 2015 metais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AĮ - 366 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos įgyvendinimo 2015 metais lėšų paskirstymo" gavo 3506,00 Eur vietos bendruomenių tarybų sprendimais patvirtintoms veikloms finansuoti. II ketvirčiui buvo skirta 1450,00 Eur pagrindinės priemonės įsigijimui. Vietos bendruomenės tarybos (toliau - VBT) sprendimu buvo nupirkta įgarsinimo aparatūra: dvi aukšto ir vidutinio dažnių kolonėlės ir du garsiakalbiai su stovais. Ši aparatūra bus panaudota įgarsinant centruose renginius, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai. III ketvirčiui buvo skirta 1056,00 Eur. VBT sprendimu nupirktos dvi palapinės - paviljonai 4x6 dydžio, viso vertė 700,00 Eur. Palapinės jau buvo panaudotos Vaikutėnų kaimo šventėje, Biliakiemyje - Žolinės šventėje, Miesto šventėje. Šios palapinės reikalingos renginių organizavimui lauko sąlygomis. III ketvirčio 356,00 Eur buvo panaudota pažintinės ekskursijos po Lietuvą daliniam finansavimui. Š. m. rugpjūčio 22-23 d. bendruomenės nariams, aktyviai dalyvaujantiems bendruomenės veikloje, Utenos seniūnija suorganizavo dviejų dienų pažintinę ekskursiją po Kuršių neriją.

Utenos seniūnijos gyventojai aktyviai sportuoja. Prieš tradicines Biliakiemio, Pačkėnų ir Vaikutėnų gyvenviečių šventes vyksta įvairios sporto varžybos. Labiai aktyviai sporto varžybose dalyvauja Biliakiemio krašto jaunimas - kiekvieną penktadienį Biliakiemio jaunimas renkasi sportuoti, treniruotis stalo teniso, smiginio, šaškių rungtyse Biliakiemio laisvalaikio centre. Vasarą visų Utenos seniūnijos administracinių centrų jaunimas aktyviai sportuoja naujuose sporto aikštynuose. Pačkėnų krepšinio čempionatai jau vyksta trejus metus iš eilės ir tapo tradiciniu Pačkėnų bendruomenės renginiu. Pasitarę su Utenos seniūnijos seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais, skelbiame geriausių Utenos seniūnijos sportininkų TOP 10 rinkimus. Iki 2015 m. lapkričio 13 d. kviečiame visus aktyviai siūlyti Utenos seniūnijos sportininkų kandidatūras. Informaciją apie į Utenos seniūnijos sportininkų TOP 10 siūlomus sportininkus, nurodant jų sportinius pasiekimus ir pateikiant sportininkų nuotraukas siųsti el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 15 d. interneto svetainėje www.utenosseniunija.lt vyks balsavimas, kurio rezultatai padės išrinkti geriausią 2015 m. Utenos seniūnijos sportininką ir Utenos seniūnijos sportininkų TOP 10. Rezultatus aptarsime bendrame šventiniame renginyje, pagerbsime geriausius sportininkus.

Utenos seniūnijos sportininkai, siūlomi į TOP 10 (abėcėlės tvarka):

ozio diena

Biliakiemis1106Lapkričio 6 d. Biliakiemio laisvalaikio centre prasidėjo rudeniniai sportiniai užsiėmimai, kur laisvalaikį gali praleisti tiek jaunimas, tiek ir vyresnio amžiaus žmonės. Susirinkę sporto mėgėjai žaidė stalo tenisą, rankos taiklumą bandė prie smiginio, kiti save išbandė prie šaškių lentos. Tokie sportiniai vakarai vyks kiekvieną mėnesio penktadienį. Tikimės prasmingų sportinių užsiėmimų bei įdomių ir draugiškų varžybų.

Informacija ir nuotraukos Vidutės Padlipskienės

 

 

Joomla templates by a4joomla