Pagal nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pataisas numatyta, jog į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ribotam terminui, ilgiausiai 6 mėnesių laikotarpiui, gali būti įtraukiami tik benamiai, gyvenantys laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotuose psichikos sveikatos įstaigose. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, privalo per 6 šių metų mėnesius, jeigu atitinka anksčiau išvardytas sąlygas, atvykti į seniūniją ir iš naujo pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Nepateikus prašymų, nuo liepos 1 d. tokie asmenys taps gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravusiais asmenimis. 2016 m. vasario 1 d. duomenimis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Utenos seniūnijoje yra įtraukti 29 asmenys.

2016-aisiais, kurie yra paskelbti Vietos bendruomenių metais, Žemės ūkio ministerija savo kraštą auginančioms kaimo bendruomenėms skirs dar daugiau lėšų nei pernai – 1 mln. eurų. Paraiškos paramai gauti bus renkamos jau nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d.
Šiemet nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2016 m. kovo 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-101 naujai patvirtintas taisykles. Parama galės tekti tik ne pelno projektams, nešantiems visuomeninę naudą. Taigi kitais metais vėl bus stiprinama kaimo bendruomenių materialinė bazė, remiamas kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kad šiemet – Vietos bendruomenių metai, bus remiami projektai pagal dar dvi naujas veiklos sritis: tradicinių renginių bei kaimo vaikų ir jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas.
Viena iš naujovių yra ta, kad projektus galės teikti ir rajono kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos, tačiau tik tradiciniams renginiams organizuoti. Kita naujovė – visi pareiškėjai po projekto įgyvendinimo kartu su mokėjimo prašymu turės pateikti trumpą aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus.

Ovidijaus-Vytukokoncertas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas". Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.
Paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur (ūkio ekonominį dydį apskaičiuotą 2016 m. sausio 1 d. galima sužinoti atvykus į seniūniją). Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negal viršyti 50 000 Eur.
Remiama veikla:
● Žemės ūkio produktų gamyba;
● Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba žemės ūkio kooperatyvo supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai);
● Biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų;
● Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtino Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją 2016 m. programą (toliau – Programa). Programos lėšų naudojimo prioritetinės sritys:
1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;
2. širdies ir kraujagyslių ligų prevencija;
3. psichikos sveikatos stiprinimas;
4. insulto prevencija.

Programai įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų konkursui. Paskutinė paraiškų pateikimo data – 2016 m. kovo 21 d. Su Programa galite susipažinti ir paraiškos formą rasti internete adresu http://www.utena.lt/index.php/sveikata. Detalesnę informaciją suteiks Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Eligija Židonienė (122 kab., tel. (8 389) 63 991, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Utenos rajono savivaldybės administracija

 

2016 03 Medeniu

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-65 (2015 m.vasario19 d. sprendimo Nr. TS-46, 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-59 redakcijos) patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursą.
Kaimo rėmimo projektų finansavimo prioritetai 2016 metams:
1. šventinių – kultūrinių renginių žemdirbiams, išvykų į parodas, seminarus ir kt. organizavimas;
2. gamybinių žemės ūkio paskirties pastatų remonto išlaidų padengimas. Finansuojama iki 60 proc. perkamų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 5 000,00 Eur.
Projektų paraiškos teikiamos elektroniniu būdu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba registruojamos Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Utenio a. 4, 103 kab.) iki š. m. kovo 21 d. 17.00 val. Detalesnę informaciją suteiks Kaimo plėtros skyriaus vyresn. specialistas Rimantas Rutkauskas (320 kab., tel. (8 389) 63892, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Paraiškos formą ir finansavimo sąlygas rasite interneto svetainėje adresu http://www.utena.lt (skyrius „Projektai", nuoroda „Projektų dokumentų formos").

Utenos rajono savivaldybės informacija

Kovo 4, 18, 25 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai Biliakiemio laisvalaikio centre.
Kovo 5 d. 17:30 val. Pačkėnų laisvalaikio centre koncertuoja ansamblis „Žentai".
Kovo 11 d. 13:00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė Biliakiemio laisvalaikio centre. Koncertuoja Utenos pedagogų senjorų mišrus vokalinis ansamblis „Svaja" (vad. Adelė Čypienė).
Kovo 11 d. Pačkėnų moterų klubo „Orchidėja" ekskursija į Vilnių.
Kovo 8-12 d. „Mūsų namai - Lietuva", Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, vaikų piešinių paroda Vaikutėnų bibliotekoje.
Kovo 14, 17, 21, 24 d. nuo 15:00 val. Pačkėnų laisvalaikio centro arbatinėje edukaciniai užsiėmimai: pinam margaspalvę verbą.
Kovo 18 d. 11:00 val. Edukacinė popietė „Kiaušinių marginimas" Biliakiemio bibliotekoje. Popietės viešnia Rita Butavičienė.
Kovo 19 d. 15:00 val. Vaikutėnų laisvalaikio centre koncertuoja „Žentai" per Lietuvą linksmai su nauja programa. Bilieto kaina 4 Eur.
Kovo 21-26 d. 14:00 - 17:00 val. Vaikų velykėlės „Darbščiųjų rankelių" edukaciniai užsiėmimai, margučių marginimas Vaikutėnų laisvalaikio centre.

Utenos seniūnijos administracija

Joomla templates by a4joomla