Gruodžio 3, 4, 5 d. Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdinė dovana artimam" Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Gruodžio 4, 11, 18 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai. Smiginio varžybos Biliakiemio laisvalaikio centre.
Gruodžio 8 d. 15:00 val. Pakalnių moterų centro projektas: „Moters vaidmuo visuomenėje ir šeimoje" Pačkėnų laisvalaikio centre.
Gruodžio 12 d. 17:00 val. „Armidan" cirko pasirodymai Pačkėnų laisvalaikio salėje.
Gruodžio 18 d. 11:00 val. Adventinė popietė Biliakiemio laisvalaikio centre.
Gruodžio 22 d. 17:30 val. Prakartėlių parodos atidarymas prie Pačkėnų bendruomenės namų.
Gruodžio 27 d. Kalėdinis bėgimas, Kalėdų senelio prizams laimėti Pačkėnų sporto aikštyne.
Gruodžio 31 d. 21:00 val. Senų metų palydos. Su Naujais Metais! Pačkėnų bendruomenės namuose.
Gruodžio 31 d. 23:30 val. Senų Metų palydos ir Naujų Metų sutiktuvės prie Šventinio laužo prie Vaikutėnų laisvalaikio centro.

Utenos seniūnijos administracija

Pristatymas2015 m. lapkričio 27 d. Biliakiemyje vyko projekto „Utenos seniūnijos bendruomenės namų įrengimas" pristatymas. Projektas buvo vykdomas pagal Utenos Regiono VVG paruoštos strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėje ir kaimo ekonomikos įvairinimas" 1.1. priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra". Projekto įgyvendinimui buvo skirta 55 555,55 Lt (16 090 Eur), Utenos rajono savivaldybė prisidėjo prie projekto įgyvendinimo patalpomis. Projekto metu buvo pakeistos durys, langai, įvesta elektra, įrengtas apšvietimas, įrengtas „Split" tipo oro kondicionierius, atliekantis šildymo ir vėdinimo funkcijas, įrengtas virtuvėlės patalpas. Darbus kokybiškai ir laiku atliko UAB „Bikusta". Su mumis pasidžiaugti nuveiktais darbais atvyko Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Utenos RVVG kolektyvo nariai: Nela Kuosienė, Edita Rukšytė ir Rimgailė Strolytė; Pačkėnų bendruomenės atstovės Dana Žigienė ir Genė Adomėnienė, Vaikutėnų bendruomenės pirmininkas Linas Vaitiekėnas.

centrasLapkričio 20 – 26 dienomis, Vaikutėnų laisvalaikio centro bibliotekoje, vaikai ir suaugusieji piešėme savo fraktalus. Tai paprasta piešimo technika, paremta spontanišku linijų kūrimu ir spalvinimu. Fraktalų piešimas nėra vien menas, tai gilus darbas su savimi, prilygstantis meditacijai. Piešdami savo fraktalus, atvėrėme savo individualų ir nepakartojamą meninį suvokimą. Iš pirmų kelių piešinių specialistai gali nustatyti žmogų kamuojančias psichologines problemas. Tai rodo tam tikrų spalvų dominavimas, tam tikrų spalvų ir atspalvių tarpusavio derinimas. Nuo ko pradėti piešiant fraktalą, kaip vyksta fraktalo piešimas, ką galima papasakoti apie žmogaus nupieštą fraktalą, kaip išmokti juos skaityti, mūms, bendrai analizuojant, padėjo Vilija Puodžiukienė.

Informacija ir nuotraukos Jūratės Bliuvienės

1Lapkričio 25 d. Biliakiemio laisvalaikio centre vyko popietė ,, Žaislų gamyba iš atliekų" Taip mes prisidėjome prie Atliekų mažinimo savaitės renginių vykstančių Lietuvoje. Popietės metu gaminome įvairius žaislus iš plastiko atliekų. Kiekviena atėjusi dalyvė su didžiausiu noru, pasitelkiant truputį fantazijos, sukūrė įdomius, vienetinius žaislus. Netrukus šiais žaislais papuošime kieme augantį medį. Smagu, kai atliekos virsta kalėdiniais žaislais.

 

 

Informacija ir nuotr. Vidutės Padlipskienės

2015 m. lapkričio 13 d. LR žemės ūkio ministras patvirtino Laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisykles, kurios numato paramos mokėjimo tvarką, reikalavimus ir mokėjimo terminus.
Nustatytas paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2015 m. sausio - rugsėjo mėn. Pienas turi būti parduotas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM patvirtintiems arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams.
Parama skiriama gamintojams, kurių valdose valdytojų ar partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2015 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. buvo registruotų pieninių karvių ir kurie šiuo laikotarpiu pardavė 500 kg ir daugiau natūralaus riebumo pieno.
Laikinoji parama nebus mokama patvirtintiems paramos gavėjams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos".
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad laikinoji išskirtinė parama pieno sektoriaus ūkininkus pasieks lapkričio 26-27 dienomis. 

Daugiau informacijos:
Taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a47d4208a0611e58711b884b80daa4f

Informacija žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-819 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", patvirtintos Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklės.
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programa susideda iš šių priemonių:
• „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms",
• „Varozės kontrolė",
• „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas",
• „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė",
• „Bičių šeimų atnaujinimas",
• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos".
Šiais metais paramos paraiškos ir mokėjimo prašymo formos yra pakeistos, todėl kreipiantis dėl paramos būtina pildyti tinkamas formas.

2015 m. lapkričio 25 d. Utenoje rengiamos pirmosios Lietuvoje per šalies nepriklausomybės laikotarpį mobilizacijos pratybos, kurių metu bus tikrinama kaip veikia civilinės institucijos ir įmonės paskelbus mobilizaciją. Mokymus organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos.

PB130021Ožio diena anot etnologų - rudens palydos, padėka derliaus dievams, kur švenčiama paskutinė rudens šventė, ganymo sezono užbaigimas, kuomet piemenys parginę gyvulius į tvartus susirinkdavo krūvon ir burdavo ar greit ateis žiema, kada iš kur snigs. Savotiškas būrimas iš medžių, žolių, paukščių skraidymo ir kitų gyvių gyvenimo.
Lapkričio 12 d. laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pakvietė visus norinčius į laisvalaikio centro arbatinę, atžymėti šią dieną ir susipažinti su šios šventės papročiais.
Tą dieną viešėjusi vaikutėniškė menininkė Vilija Puodžiukienė pasiūlė pasigaminti ožį iš šieno ar samanų. Kol vyko darbai, dalinomės prisiminimais iš vaikystės apie šią dieną, tos dienos papročius ir apeigas.
Pasirodo, tai būdavo labai linksma piemenų ir visų kitų pabaigtuvių šventė.
Galulaukėje, pamiškėje piemenys išsirinkdavo patį drūčiausią beržą, o netoli to medžio sukurdavo laužą, tartum žiemos dievams ką aukotų. Apie beržą - vilties medį - triskart saulės kryptimi buvo apvedama ožka (ne ožys, o ožka, - tai žiema). O ožiams sušukuodavo barzdas, pindavo spalvotus kaspinus, o galvas papuošdavo pataisų karūnom.
Jei ožka vedama apie beržą subliaudavo, reiškia greit pasnigs. Labai svarbu buvo į kurią pusę ožka žiūrėdavo, ar jos akys neašarodavo.

IMG 3116 2Lapkričio 14 d. visuomenė kviečiama atvykti į Uteną, kur K. Donelaičio gatvėje (ties prekybos centru „Senukai") bus galima apžiūrėti Lietuvos kariuomenės bei sąjungininkų ginkluotę ir karinę techniką, pabendrauti su tarptautinėse pratybose „Geležinis kardas 2015" dalyvaujančiais kariais.

20131009-IBF 9010 (2)Nuo 11 iki 15 valandos Utenos gyventojai ir svečiai galės susipažinti su Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Čekijos Respublikos, Lietuvos ir Lenkijos karių naudojama technika ir ginkluote. Tarp pristatomos technikos bus tankas M1A2 „ABRAMS", kariniai visureigiai HMMWV, daugiafunkcinis sunkvežimis SISU, pėstininkų kovos mašina BRADLEY, šarvuotas transporteris ROSOMAK, priešlėktuvinės gynybos raketinis kompleksas STINGER, trumpojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistema RBS, įvairūs kariniai sunkvežimiai, džipai ir kt. DSC 8609 (2)Taip pat bus galima susipažinti su Lietuvos ir sąjungininkų karių naudojamais ginklais ir kita technika.

Daugiau informacijos apie pratybas „Geležinis kardas":

http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_pratybos/gelezinis_kardas_2015.html
Informacija apie Lietuvoje vykstančias pratybas ir Lietuvos karius dalyvaujančius tarptautinės pratybose: http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_pratybos.htm

utena.lt informacija

Joomla templates by a4joomla