20014 09 04 Obuoliu akcijaRugsėjo 4 dieną, penktadienį, Utenos miesto gimtadienio šventės metu vyks socialiai atsakingo verslo ir geresnės visuomenės projekto, kviečiančio pasidalinti derliaus pertekliumi su daugiavaikėmis šeimomis, renginys „Draugų uogienė – dalinkis". Projekto organizatorius „GMM projektai", partneriai – AB „Nordic Sugar Kėdainiai" ir Utenos rajono seniūnija.
Pagrindiniai projekto „Draugų uogienė – dalinkis" tikslai yra skatinti racionalų ir atsakingą maisto vartojimą, padėti ugdyti daugiavaikių šeimų narių verslumą ir savarankiškumą, įtraukti visuomenę bei atskiras bendruomenes į aktyvią veiklą, plėtoti savanorystės idėją. Ne pelno siekianti organizacija „Reach for Change" iniciatyvą „Draugų uogienė – dalinkis" pripažino viena geriausių iš 4 socialinių projektų Lietuvoje, skirtų vaikams.

Žemės ūkio ministerija paankstino 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimą. Jau rugsėjo mėnesį daugiau nei 34 tūkstančiams pieno gamintojų, laikančių pienines karves, bus išmokėta 18,2 mln. Eur. Išmokos dydis – 15,98 Eur už parduoto pieno toną.
Pagrindiniai reikalavimai atsietajai nacionalinei paramai už 2015 metus gauti liko tokie patys, kaip ir 2014 m. Parama bus mokama tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą Kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Be to, pretendentai į nacionalinę paramą už pieną turi būti įsiregistravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turi būti 2015 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

DSCN51082015 m. Utenos seniūnijos Vietos bendruomenės tarybos sprendimu buvo patvirtinta bendruomenės narių edukacinė programa.  Bendruomenės nariams, aktyviai dalyvaujantiems bendruomenės veikloje, Utenos seniūnija suorganizavo dviejų dienų pažintinę ekskursiją po Kuršių neriją. Dalis kelionės transporto išlaidų buvo apmokėta iš III ketvirčio valstybės skiriamų lėšų.
Išvyka prasidėjo ankstų šeštadienio rytą, kai 16 ekskursijos dalyvių pasiekė Kuršių nerijos pirmąjį tašką – Smiltynę. Kadangi jūrų muziejaus ekspozicijos buvo uždarytos rekonstrukcijai, laukiant delfinų pasirodymo dalyviai aplankė pajūrio žvejo etnografinės sodybos kompleksą, laivų – veteranų ekspoziciją, kur eksponuojami stambiausi jūrų muziejaus eksponatai. Po įspūdingo delfinų pasirodymo keleiviai patraukė į kurortinę gyvenvietę Nidą, kur gidė ekskursijos dalyvius supažindino su svarbiausiais gyvenvietės objektais. Trijų valandų žygį keliautojai pradėjo nuo Nidos uosto, tęsė iki Parnidžio kopos, kur pastatytas didžiulis saulės laikrodis, ir užbaigė Nidos centre – aplankė K. Mizgirių gintaro galeriją, rašytojo Tomo Mano sodybą, evangelikų liuteronų bažnyčią ir šalia jos esančias kapinaites, kuriose galėjos pamatyti mūsų kraštui nebūdingus iš medžio padarytus antkapinius paminklus - krikštus. Lankydamiesi kurortinėje gyvenvietėje bendruomenės nariai atkreipė dėmesį į viešųjų erdvių sutvarkymą, jų pritaikymą viešiesiems gyventojų ir atvykstančių turistų poreikiams taip pat į savitą Nidos architektūrą, vyraujančias išskirtines pastatų spalvų gamas.

Afisa

P8200191Rugpjūčio 17 - 20 d. Pačkėnų bendruomenės namuose ir aikštyne vyko vaikų dienos stovykla, kurią organizavo VšĮ ,,Gyvenam'', vadovaujama direktorės Audros Bareikienės ir amerikietės misionierės Judi Wampler. Joms talkino didelė savanorių komanda: Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos darbuotojai Rita ir Artūras Karengos (Kaunas), Vilniaus Malonės bažnyčios pastorius Steve Davis (Vilnius), jaunimas: Natalie Davis (Vilnius), Kreta Bareikaite (Vilnius), Guoda Tuinylaitė (Vilnius), Matas Kleinauskas (Vilnius), Jonė Buivydaitė (Vilnius), Dovydas Aganson (Kaunas), Dovilė Gervytė (Utena), Benjaminas Venslovas (Utena) ir Abigailė Venslovaitė (Utena). Į stovyklą susirinko gausus būrys vaikų, norinčių turiningai praleisti laisvalaikį. Pagal amžių jie buvo suskirstyti į tris grupes: 3 - 8 m., 9 - 12 m. ir 13 - 16 m. Jiems buvo pravedami įvairūs užsiėmimai.

2015 m. birželio 29 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-540 patvirtintas Paramos administravimo ir kontrolės sistemos tobulinimo veiksmų planas, kuriame numatyta Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles papildyti nuostata, kad kontroliniuose žemės sklypuose, kuriuose deklaruojami laukai, už kuriuos prašoma tiesioginių išmokų, turi būti tinkami paramai ir sutvarkyti iki einamųjų metų gruodžio 1 d. ateinantiems paraiškų teikimo metams. Pareiškėjai sutvarkę deklaruojamus laukus po gruodžio 1 dienos nebetektų galimybės gauti išmokas už sutvarkytus plotus ateinančiais metais.
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus reikia žymėti tada, kai natūroje šis pasikeitimas jau yra įvykęs - netinkamas paramai plotas paverstas tinkamu arba atvirkščiai (pvz. naujas kelias, naujas vandens telkinys, naujai užsodinti medžiai, išrauti medžiai/krūmai ir kt.) Aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai bus tikrinami natūroje ir pataisomos jų ribos KŽS duomenų bazėje.
Aprašyti KŽS pasikeitimus galite prisijungę prie Paraiškų informacinės sistemos adresu https://paseliai.vic.lt/ arba atvykę į Utenos seniūniją (118 kab).

Žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės informacija

Elektros skirstymo bendrovė LESTO primena, jog želdinių genėjimu prie elektros oro linijų turi pasirūpinti ir gyventojai. Nors bendrovė raštu informuoja želdinių savininkus dėl būtinų darbų, statistika rodo, kad ne visi laikosi savo pareigų. Būtent dėl netinkamai prižiūrimų želdinių įvyksta daugiausia elektros energijos tiekimo sutrikimų. Vien praėjusią savaitę siaučiant gamtos stichijoms LESTO tinkle užfiksuota per 200 gedimų, kuriuos lėmė ant oro linijų nuvirtę neprižiūrėti medžiai.
LESTO šiemet išsiuntė 3,3 tūkst. įspėjimų želdinių savininkams, kurie nesirūpina tinkama jų priežiūra. Medžių ir želdinių priežiūrą ir genėjimą elektros tinklų apsaugos zonoje numato Elektros tinklų apsaugos taisyklės.
„Privačioje valdoje esantys medžiai, krūmai ir kiti želdiniai yra savininkų ar jos naudotojų nuosavybė, todėl jie yra atsakingi už jų priežiūrą. Raginame ne tik gyventojus, bet ir savivaldos institucijas nelaukti, kol medžio šaka ar išstypęs augalas sukels trumpą jungimą ar visiškai nutrauks laidus. Tokiu atveju kyla pavojus gyvybei, gyventojai patiria nepatogumų dėl elektros tiekimo sutrikimų", – sakė LESTO Elektros tinklo tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas.
Gyventojai, norintys atlikti genėjimo darbus savo valdoje, turi būtinai kreiptis LESTO trumpuoju numeriu 1802 dėl darbų suderinimo. Siekiant užtikrinti saugų medžių genėjimą, bendrovė įvertins, ar būtinas oro linijos atjungimas ir apie tai informuos darbus planuojančius asmenis.

Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatyta, kad Utenos rajono privačios valdų savininkai privalo valyti ir prižiūrėti kiemus, sutvarkyti atliekas, tačiau ne visada taisyklių yra laikomasi. Utenos seniūnijoje galima pamatyti netvarkingų, nenušienautų, piktžolėtų plotų. Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus ir seniūnijos darbuotojai tikrina fizinių ir juridinių asmenų sklypus ir primena laikytis Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų, nes šio teisės akto ignoravimas gali užtraukti administracinę atsakomybę.
Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (išskyrus Utenos miesto) tvarkymo ir švaros taisykles rasite čia http://www.utenosseniunija.lt/images/Dokumentai/2008_11_27_TS-303Tvarkymo_svaros.pdf

Utenos seniūnijos informacija

DSCF2617Rugpjūčio 15 d. Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje vyko graži Žolinės šventė.
Po šv. Mišių Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Povilas Klezys, visi rinkosi į laisvalaikio centro kiemelį. Ateinančius sutiko gerai nusiteikę muzikantai Svajūnas ir Jonas Ilčiukai, o saksofonu grojo Gediminas Kaušylas.
Tradiciškai paskelbiant šventės pradžią, renginio vedėja Vidutė Padlipskienė pakvietė seniūnijos seniūną Saulių Gaižauską uždegti aukurą, o tarybos narį Algirdą Žuką pakelti trispalvę. Tuo tarpu gražiai skambėjo saksofonu atliekamas kūrinys.
Susirinkusius sveikino tarybos narys Algirdas Žukas, ,,Utenos dienos" laikraščio vyr. redaktorius Vytautas Ridikas ir seniūnas Saulius Gaižauskas.
Jau tapo tradicija šventėje pagerbti jubiliatus. Utenos raj. savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė ir seniūnas Saulius Gaižauskas sveikino 90 – mečio sulaukusias Teofiliją Kalinauskienę ir Genovaitę Ruzgienę, o į renginį atvykti negalėjo Juozas Žiulys ir Stefanija Biržinienė. Jie bus pasveikinti jų namuose. Užrištos juosto, įteiktos dovanos, gėlės ir 80 metų sulaukusiems jubiliatams Vitalijai Liepienei, Emilijai Grašienei, Osvaldui Puriuškiui ir Petrui Vincentui Leipui. Negalėjusiai atvykti Marijai Mačerauskienei dovanos bus įteiktos namuose. Visi šventės dalyviai sugiedojo ,,Ilgiausių metų". Gediminas Kaušylas, Svajūnas ir Jonas Ilčiukai visus džiugino skambiomis melodijomis.

Joomla templates by a4joomla