20181121 ZUM

Administracinis pastatas Vaikutėnų kaime - vienas svarbiausių kaimo objektų vietos gyventojams, kadangi jame įkurta biblioteka, medicinos punktas, girininkija. Pastato rūsyje yra įrengta sporto treniruoklių salė, kurią norima perkelti į projekto metu sutvarkytas patalpas, bei laisvalaikio salė, kurioje vyksta įvairūs renginiai.
Šiuo metu pastato dalies vidaus patalpų būklė nėra saugi ir kokybiška. Be to, dalis pastato erdvių yra tuščios ir nenaudojamos, neišnaudojamas jų potencialas ir tokiu būdu netenkinami bendruomenės socialiniai, ekonominiai, kultūriniai poreikiai. Pagrindinė problema, su kuria susiduria kaimo gyventojai, – kokybiškos, įvairiapusiškos ir bendruomenės poreikius patenkinančios erdvės trūkumas Vaikutėnų kaime.


Projekto metu minėta problema bus sprendžiama suremontuojant administracinio pastato vidaus patalpas, esančias Utenos rajone, Vaikutėnų kaime, Sodų g. 11. Projekto metu bus atliekami šie darbai: pastato dalies vidaus patalpų, katilinės, šildymo sistemos bei ventiliacijos sistemos remontas. Suremontuotose patalpose būtų vykdomos įvairios kūrybinės veiklos ištisus metus, nepriklausomai nuo sezoniškumo. Siekiant puoselėti kaimo ir bendruomenės plėtros idėjas, atitikti jų poreikius, planuojama sukurti laisvalaikiui ir užimtumui skirtą patrauklią aplinką, o svarbiausia – prisidėti prie Vaikutėnų vaikų ir jaunimo ugdymo bei užimtumo, senjorų (soc. pažeidžiamų asmenų) užimtumo.
Projekto tikslinė grupė – 268 Vaikutėnų kaimo gyventojai. Projekto poreikis grindžiamas vietos gyventojų socialinio aktyvumo skatinimu, siekiant jiems sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti bendruomenės veiklose, sudaryti ir užtikrinti vaikų ir jaunimo, senjorų kokybišką ir saugią laisvalaikio aplinką, kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą ir jos prieinamumą.
Projekto pridėtinė vertė ir nauda pasireikš per pagerėjusias ir išplėstas laisvalaikio sąlygas visiems Vaikutėnų gyventojams patraukliose, prieinamose pastato patalpose. Projektas naudingas ir būtinas, nes prisideda prie gyventojų kūrybinio mąstymo puoselėjimo, saviraiškos skatinimas prisidės prie Vaikutėnų bendruomenės plėtros ir ekonominio pakilimo ateityje. Kūrybiška, iniciatyvi bendruomenė vienys ir prisidės prie darnios kaimo plėtros, puoselėjant kūrybiškas, inovatyvias idėjas, kurių tęstinumui užtikrinti būtina kokybiška infrastruktūra.
Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2019 m. rugsėjo 1 d. Projekto vertė – 197 009,00 Eur, jį finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybė ir Utenos rajono savivaldybė.
Už informacijos turinį atsako Utenos rajono savivaldybės administracija www.utena.lt, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija www.zum.lrv.lt

Joomla templates by a4joomla