Print

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje" partnerio atranką, siekdama įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo" reikalavimus.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m.–2022 m.
Finansuojamos veiklos: Vaikų dienos centro tinklo plėtra:
• naujų vaikų dienos centrų steigimas;
• veikiančių vaikų dienos centrų plėtra, kuria didinamas nuolatinių lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).
Projekto partneriai gali būti:
• biudžetinės įstaigos;
• viešosios įstaigos;
• asociacijos;
• religinės bendruomenės ir bendrijos;.
• labdaros ir paramos fondai.
Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu ir kartu su kitais teikiamais dokumentais susegta į aplanką. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė, tel. (8 389) 43 524
Įstaiga, organizacija, siekianti tapti partneriu, paraiškas teikia Savivaldybės administracijai (Utenio a. 4, Utena, 103 kab.) užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo Utenos rajono savivaldybėje plėtra" partnerio atrankos konkursui".
Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo oficialaus partnerio atrankos konkurso paskelbimo Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt dienos.
Projekto partnerių atranka bus vykdoma vadovaujantis projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje" partnerio vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-21 įsakymu Nr. AĮ-1178 „Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje " partnerio vaikų dienos centro veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo, šio projekto partnerio vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ".
Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje" partnerio vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašas >>>