Print

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas. Socialinė parama mokiniams skiriama, kai jie mokosi pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir paramą mokinio reikmenims įsigyti šiomis sąlygomis:

1. jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 183 Eur;
2. ligos, nelaimingo atsitikimo atvejais, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs – jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį pajamos neviršija 244 eurų;
3. išimties atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) – jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 304 Eur.
Didėja paramos mokinio reikmenims įsigyti dydis – nuo 57 iki 76 Eur.
Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybės teritorijoje deklaruojantys gyvenamąją vietą asmenys turi kreiptis į seniūniją, kurioje deklaruoja gyvenamąją vietą, o deklaruojantys gyvenamąją vietą Utenos mieste – į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių (Utenio a. 4. Utena). Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1 d. ir per visus mokslo metus, o dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d. Kreipiantis reikia turėti asmens tapatybės dokumentą, pažymas apie visų šeimos narių gaunamas pajamas (atsižvelgiant į aplinkybes arba už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio) ir kitus dokumentus. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą, pareiškėjas pateikia tik prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
Gyventojų patogumui vykdoma išankstinė klientų registracija telefonais 8 389 61629, 8 389 50460 arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus 112 kab. Taip pat prašymus-paraiškas socialinei paramai mokiniams gauti galima teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.
Papildoma informacija teikiama telefonu, 8 389 61628 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija