Ateitis mūsų rankose, - taip sako Utenos seniūnijos  bendruomenių iniciatoriai. Kaip nekeista, šias bendruomenes apjungia grupės žmonių,  vienijančių ir įgyvendinančių savo iniciatyvas. Šios bendruomenės sėkmingai įgyvendina  viena po kito projektus savo krašto infrastruktūrai gerinti. Jų tikslas – skatinti piliečių iniciatyvą savo bendruomenėse, suburti gyventojų bendruomenes kurti ir gerinti viešąją aplinką, dalyvauti atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas gyvenviečių viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo, didesnio patrauklumo tema.

      Metai iš metų Nemeikščių krašto bendruomenė gražina savo kaimą. Įrengtas skverelis  jame kaimo kryžius visus pasitinka, vėliau  pastatytas stogastulpis kraštiečiui, poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui, akmuo su kaimo pavadinimu, trinkelėmis išklota šalikelė gerinanti priėjimą prie stogastulpio ir skelbimų lentos ir taip toliau.2020 05 08 logo

      Šiais metais  įvykdytas   projektas „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“  kuris susideda iš dviejų dalių:

Gatvių pavadinimų įrengimas Nemeikščių ir Griūčių kaimuose. Įrengta 20 lentelių gatvių pavadinimų minėtuose kaimuose.

      Informacinio stendo atnaujinimas Liepų g. Nemeikščių k. Atnaujintas informacinis stendas su naujų pašto dėžučių – 12 vnt. įrengimu. Ir betono trinkelių - 2,00 kv. m. aikštele.

Projekto vertė 3950,00 Eur. Nacionalinė mokėjimų agentūra skyrė 3462,00 Eur., Nemeikščių bendruomenė  finansavo savomis ir rėmėjų lėšomis 488,00 Eur. (9,00 proc. nuo sąmatinės vertės).

Projektas ir paraiška paramai gauti buvo pateikta 2019 m. vasario mėn. Nacionalinei mokėjimų agentūrai (NMA) prie LR ŽŪM. Parama skirta pagal valstybės paramos, pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“.

Pranešimas apie paramos skyrimą gautas 2019 m. gruodžio mėn. pradžioje. Projekto įgyvendinimas iki 2020 m. birželio 1 d. Darbus atliko rangovas – UAB „Ligaja“.

Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Nemeikščių bendruomenės nariai: Rasa Vapsvienė – kuri vykdė techninės dokumentacijos, dokumentacijos su rangovu, finansavimo dokumentacijos administravimą.

Arvydas Jočys – bendruomenės pirkimų komisijos pirmininkas,  atliko darbų pirkimo komisijos darbą, projekto vykdymo dokumentacijos ir ataskaitos apie projekto įgyvendinimą administravimą.

       Smagu bendrauti  su Nemeikščių   krašto bendruomenės pirmininku Dariumi Vapsva ir jo aktyvu - Algimantu ir Saule Katinais, Rasa Vapsviene, Arvydu Jočiu, Nijole Indriūniene. Galima vardyti ir daugiau, bet tai manau išvardyčiau beveik puse iniciatyvaus  mąstančio ir turinčio gražių idėjų  kaimo gyventojų.

    Galiu drąsiai sakyti- tariamės ir randame bendrą kalbą su Dariumi ir Algimantu. Pasak seniūno, šių vyrų  geranoriškumu  keičiasi Nemeikščių  kaimo prieigos. 

             Neatsilieka ir Medenių  krašto bendruomenės aktyvas. Pirmininkas Deimantas Žibėnas žemės ūkio ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, nusprendė pasinaudoti skiriama valstybės parama.  Pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas", pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams  sutvarkyti viešąją erdvę prie bendruomenės namų. Pastangos nenuėjo veltui.  Medenių  kaimo bendruomenei  Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos skyrė paramą. Įgyvendinus projektą sukurta patraukli, estetiška, saugi ir kultūringa visuomenės bendriesiems interesams skirta kaimo aplinka.  Norime, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi sukurtu gerbūviu, rūpintųsi jo išsaugojimu ir puoselėtų savo kaimo aplinką. Apjungti kaimo bendruomenę, kurti prasmingas bendravimo tradicijas, daryti jį patrauklesnį ir gyvybingesnį – tai mūsų visų, kiekvieno uždavinys,-  masto Deimantas Žibėnas ir Marius Žulys. Deimantui ir Mariui aktualu  kaimo socialinės problemos.     

Tekstas Rimos Petrošienės, nuotraukos Rimos Petrošienės ir Deimanto Žibėno

 

    

Joomla templates by a4joomla