Skelbiamas kvietimas teikti Kultūrinės veiklos projektų paraiškas. Konkurso finansavimo prioritetai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS- 45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“.

 • Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetai:
  - Kultūros ir meno projektai, skirti Aukštaitijos metams paminėti;
  - Respublikinės Antano Miškinio literatūrinės premijos, Metų keramiko kūrybinės premijos,
  - rajono Kultūros ir meno premijų teikimo organizavimo projektai;
  - Projektų, gavusių finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos, kofinansavimas.
 • Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo prioritetai:
  - Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Aukštaitijos metams paminėti;
  - Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Žirgo metams paminėti;
  - Tradiciniai, tęstiniai bendruomeniškumą skatinantys projektai;
  - Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų kūrybiškumą stiprinantys projektai.
 • Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimo prioritetai:
  -Projektai, skirti avariniams religinių bendruomenių pastatų remonto darbams;
  -Tradiciniai, tęstiniai religinių bendruomenių veiklos projektai.

Projektų paraiškas konkursui gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, fondai, visos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą. Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama maksimali suma iki 10 000 Eur tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Finansuojamų projektų vėliausia galima įgyvendinimo pabaiga – 2023  m. gruodžio 15 d.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraišką, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-93 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraiškos, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“;

2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;

3. Kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

Paraiškas galite pristatyti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena), taip pat paraiškos gali būti pateiktos paštu,  registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt - įėjus pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis – „Kultūra“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“). Kitais būdais, tai yra elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos Paraiškos nevertinamos. Jeigu Paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė Paraiškų pateikimo diena. Už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako Pareiškėjas. Kartu su Paraiška pateikiami visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai.  Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos. Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2023 m. balandžio  20 d. 17.00 val.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Skomskienė, tel. 8 (389) 63898, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Kultūrinės veiklos projektų finansavimo dokumentai pateikiami interneto svetainėje www.utena.lt/Projektai/Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai

Joomla templates by a4joomla