Print

2016 m. sausio 29 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-44 patvirtinti 2015 metų susietosios paramos už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką išmokų dydžiai:
Išmoka už mėsinį galviją – 108,78 Eur;
Išmoka už mėsinę avį – 13,41 Eur;
Išmoka už pieninės veislės bulių – 76,79 Eur;
Išmoka už pieninę ožką – 41,38 Eur.
2015 m. spalio 6 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-745 patvirtintas susietosios paramos už pieninę karvę dydis – 80 Eur.

Žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės informacija