malkos2Įsibėgėjant pavasariui kartu su juo įsibėgėja ir atodrėkis. Gamtinės sąlygos lemia pažliugusius žvyro ir miško kelius. Medienos vežėjams primename apie teisės aktais nustatytas pareigas, o gyventojų prašome pamačius galimus pažeidimus informuoti vietos seniūniją! Apvaliosios medienos vežėjai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo privalo informuoti seniūnijos, kurioje bus gabenama apvali mediena, seniūną, pateikdami raštu ar elektroniniu paštu užpildytą informacinio pranešimo formą, kurioje turi būti nurodyta ši informacija:

432263101 810702941103040 1517986143106352727 nMinint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Utenos rajono savivaldybės „Metų geradarys“ apdovanojimas įteiktas Pačkėnų bendruomenės pirmininkei Danai Žigienei. Šis apdovanojimas skirtas už aktyvų bendruomenės sutelkimą bendriems tikslams, įgyvendinant Pačkėnų gyvenvietę puoselėjančias ir garsinančias veiklas praėjusiais metais. Džiaugiamės turėdami tokią aktyvią, iniciatyvią, veiklią bendruomenės pirmininkę. Tikimės, kad šis apdovanojimas suteiks dar daugiau iniciatyvos kuriant šviesesnį rytojų

 

431170964 10222878368123402 8887506589650972571 n2024 m. kovo 17 d. monsinjoras Juozapas Čeberiokas švenčia 90 metų sukaktį. Kovo 10 dieną Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko iškilmingos mišios. Pasveikinti ir pagerbti monsinjoro atvyko vyskupas Juozas Matulaitis. Prie garbingų sveikinimų prisidėjo Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė, Kvyklių gyvenvietės seniūnaitis Valdemaras Paškonis kartu su bendruomenės nariais. Jubiliejaus proga monsinjoriui linkėjo, kad jį ir toliau lydėtų Dievo palaima, stipri sveikata, džiaugsmas, viltis ir visokeriopa sėkmė.

stiprintiKviečiame visas Utenos rajono bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinamą Utenos rajono savivaldybėje, finansuojamą valstybės biudžeto lėšomis. Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą Priemonę Utenos rajono savivaldybėje 2024 m. rasite čia >>>

Galimi pareiškėjai – Utenos rajone registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

2020 06 10 valymoUtenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2023 m. kovo 23 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-42 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, nuo 2024 m. kovo 4 d. kviečia Utenos rajono gyventojus (fizinius asmenis), planuojančius 2024 metais įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti.
Paraiškas gali teikti gyvenamosios paskirties pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir planuojantys einamaisiais metais įsirengti individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus tose vietovėse, kuriose nėra galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.

Su paraiška pateikiami dokumentai: Gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą ir pastatą kopija. Jeigu gyvenamosios paskirties pastatas yra nebaigtas statyti, pateikiami statybą leidžiantys dokumentai, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-us), kad neprieštarauja numatytiems darbams.
Gyventojai atitinkantys tam tikrus prioritetus, kuriems butų pirmumo tvarka skirtas dalinis finansavimas turėtų papildomai pateikti pažymą apie šeimos sudėtį ir šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens dokumentus, pagrindžiančius asmens (šeimos) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos bei kitus finansavimo skyrimo prioritetus įrodančius dokumentus (prioritetus galite rasti tvarkos apraše ⇒).
Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2024 m. balandžio 5 d. 15:45 val. 103 kab., (informacinis langelis) Utenio a. 4, Utena, taip pat gali būti pateiktos paštu, registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt, įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Kita“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“). Kitais būdais - faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos paraiškos nevertinamos. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.
Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą ir paraiškos forma ⇒ 
Dėl išsamesnės informacijos nuotekų valymo įrenginių finansavimo bei įsirengimo klausimais prašome kreipti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių tel. +370 389 59951, +370 389 61609 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Tevu linija banerisProfesionalios psichologų konsultacijos visais klausimais, susijusiais su vaikų ir paauglių auginimu, auklėjimu, jų elgesiu, taip pat tarpusavio santykiais, nuo šiol „Tėvų linijoje“ teikiamos ne tik telefonu, bet ir el. laiškais. Tiek skambinti, tiek parašyti į „Tėvų liniją“ ir pasitarti galima apie pozityvios tėvystės principais paremtą, nesmurtinį vaikų ir paauglių auklėjimą, apie jų savijautą, elgesį, poreikius. Galima pasikonsultuoti, kaip kurti ir palaikyti santykius su vaikais bei paaugliais, spręsti konfliktus, kaip su jais kalbėtis įvairiomis temomis. Psichologai pateikia rekomendacijų, kaip priimti visus vaikų ir paauglių jausmus ir kaip mokyti juos saugiai išreikšti. Taip pat padeda patiems tėvams, kai reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti rūpesčiais, susidūrus tiek su įtemptomis kasdienėmis, tiek su krizinėmis situacijomis. 

Skambinkite nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir rašykite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  tiek kartų, kiek reikia, nes nei pokalbių, nei laiškų skaičius nėra ribojamas. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną 9-13 val. ir 17-21 val., o į laišką atsakoma per 5 darbo dienas. Daugiau informacijos: www.tevulinija.lt

3Utenos seniūnijos Griūčių  kaimo  gyventojas Vidutis Aloyzas Araminas sulaukė garbingo 80 metų jubiliejaus. Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė  ir Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė pasveikino Vidutį Aloyzą Araminą 80 metų jubiliejaus proga, linkėjo daug sveikatos. Seniūnas užrišo jubiliejinę juostą ir įteikė atminimo dovanėlę.

Utenos  seniūnijos administracijos informacija

pagrUtenos seniūnijos bendruomenė, Biliakiemio administracinio centro kolektyvas su vaikų dienos centro darbuotojais ir vaikais Biliakiemyje surengė grumtynes su žiema. Rinko karalių, kur laimėtoju buvo paskelbtas seniūnas Saulius Gaižauskas. Jis visus susirinkusius pasveikino ir palinkėjo greičiau sulaukti pavasario. Vyko įnirtinga Kanapinio ir Lašinio kova, kurią laimėjo Kanapinis. Visi šokom ir dainavom, o vėliau skubėjom prie Morės visų negandų sudeginti. Tikima, kad jei per Užgavėnes gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus. Gerai pašėlę valgėm įvairiausius blynus. Ačiū nepasididžiavusiems ir užsukusiems į mūsų kiemą. Turėjom svečių net iš tolimo kaimo - Pačkėnų. Tikimės kad po tokių grumtynių žiema jau nebenorės rodytis.

picture 1707139297093

 

Utenos seniūnijos bendruomenė 

Biliakiemio laisvalaikio centre

ieško naujo komandos nario

operatoriaus pareigoms užimti

Multisensoriniame kambaryje.

Dėl papildomos informacijos

kreiptis telefonu +370 698 59160.

 

 

 

 

423224353 790873456417315 9010577138150990685 nNuo š. m. vasario 5 d. iki kovo 5 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paramos paraiškas projektams, kuriems finansuoti skirta 1,1 mln. Eur.
 
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama vadovaujantis 2024 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 ,,Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.
 
Remiami projektai pagal tris veiklos sritis:
1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas;
2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas;
3. mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti organizavimas.
 
Galimi pareiškėjai: 
1. Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių;
2. Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
3. Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt
 
Paramos dydis ir intensyvumas:
Didžiausia paramos suma vienam projektui: pagal pirmąją veiklos sritį – 3 500 Eur; pagal antrąją veiklos sritį – 5 500 Eur; pagal trečiąją veiklos sritį: 3 000 Eur, kai pareiškėjas – kaimo bendruomenė; 4 000 Eur, kai pareiškėjas – rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija; 10 000 Eur, kai pareiškėjas – nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.
Paramos intensyvumas: iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį; iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal trečiąją veiklos sritį.
 
Paraiškų pateikimo tvarka
Paramos paraiška ir pridedami dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Paramos paraiškų dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Utenos seniūnijos bendruomenė ieško naujo komandos nario (narės), turinčio socialinio darbo arba socialinio pedagogo kvalifikaciją. Jei mėgstate dirbti dirbti su vaikais ir jaunimu, turite socialinio darbo įgūdžių - šis darbas Jums!. Darbo vieta - Biliakiemio administracinis centras. Detalesnę informaciją galite gauti telefonu +370 698 59160, +370 685 22791.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė

Joomla templates by a4joomla