Nuo 2024 m. sausio 1 d. didėja išmokų dydžiai:

Išmoka vaikui.
Papildoma išmoka vaikui:

  • neįgaliam;
  • gausioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų);

nepasiturinčioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus), kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 352 eurų neįskaičius vaiko pinigų ir 20–40 proc. darbo užmokesčio).

96,25 Eur
56,65 Eur

Socialinė pašalpa:

  • kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėn.
  • kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėn.
  • kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėn.

246,40(1,4 VRP)
211,20(1,2 VRP)
193,60(1,1 VRP) 

VRP – valstybės remiamų pajamų dydis. Nuo 2024 m. sausio 1d. – 176 Eur.

Bazinė socialinė išmoka (BSI) – nuo jos priklauso visos socialinės išmokos:
išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka gimus vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, laidojimo pašalpa, parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, pagalbos pinigai vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt. Nuo 2024 m. sausio 1 d. – 55 Eur.

Tikslinių kompensacijų gavėjams

Tikslinių kompensacijų bazė (TKB) – nuo šio dydžio priklauso tikslinės kompensacijos specialiųjų poreikių turintiems neįgaliesiems. Nuo 2024 m. sausio 1 d. – 165 Eur.
Jeigu dėl išmokos vaikui skyrimo buvo kreiptasi ankstesniais metais ir išmokos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, nuo 2024 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo nereikia. Išmokų dydžiai nuo 2024 m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti automatiškai.

Išmokos (išskyrus vienkartinę išmoką nėščiajai, vienkartinę išmoką vaikui, vaiko laikinosios priežiūros išmoką ir laidojimo pašalpą) mokamos už praeitą mėnesį, todėl didesnes išmokas gausite 2024 m. vasario mėnesį.
Daugiau informacijos galite rasti: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-kitu-metu-pradzios-didesnes-socialines-ismokos

Papildoma informacija teikiama tel. +370 389 61 628, +370 389 63 996 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2024 01 11 BendraUtenos seniūnijos Griūčių  kaimo  gyventojas  Juozapas Algirdas Navaglauskas sulaukė garbingo 95 metų jubiliejaus. Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė  ir Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė pasveikino  Juozapą Algirdą  Navaglauską 95 metų jubiliejaus proga, linkėjo daug sveikatos, įteikė Utenos rajono mero sveikinimą, užrišo jubiliejinę juostą ir įteikė atminimo dovanėlę.

Utenos  seniūnijos administracijos informacija

 

  

2023 12 20 paramaŠventinis laikotarpis – puikus metas padėkoti partneriams, rėmėjams, geros valios žmonėms. Utenos seniūnijos bendruomenės vaikų dienos centro „Aitvaras“ bendruomenė turi kam tarti nuoširdų ačiū, nes centro lankytojams, o ir pačiam centrui gyvuoti padėjo nemažas būrys gerų žmonių, kurių geri darbai džiugino, puošė ir šildė.
Už gerus darbus, bendrystę, materialinę paramą bei savanorišką veiklą Utenos seniūnijos bendruomenės vaikų dienos centro širdingai dėkoja Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriui bei jo vadovei Editai Valiulienei, Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios klebonui Remigijui Kavaliauskui, organizacijai Cognizant Technology Solutions ir jos atstovei Ramunei Ostapkevičiūtei, Tomai Dvilevičienei, savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos VšĮ „Ne imti, bet duoti“ savanorystės programų koordinatorei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, savanoriams Kristinai Kamarauskaitei, Rugilei Šinkūnaitei, Kamilei Sadauskaitei, ir Sintei Klaudijai Tendzelskytei.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė       Rima Petrošienė

2023 12 28 ESInformuojame, kad nuo 2024 m. keičiasi paramos maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo modelis. Maisto produktų dalijimą pakeis socialinės kortelės, į kurias bus pervedami pinigai, ir asmenys savarankiškai galės apsipirkti ir išsirinkti maisto produktus tuose prekybos centruose, su kuriais Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis: UAB „IKI Lietuva”, UAB „Lidl Lietuva”, UAB „MAXIMA LT”, o UAB „RIMI Lietuva” ¬– Utenos mieste apsiperkant „Rimi“ prekybos centre, kaimo vietovėse – tik perkant internetu. Pinigai į socialines korteles bus pervedami 4 kartus per metus: preliminariai 2024 m. kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d., gruodžio 15 d. Naudoti lėšas galima nuo jų gavimo momento iki 2025 m. kovo 14 d.
Maisto donacija – surinktas maistas iš prekybos vietų ir (ar) gamintojų ir (ar) logistikos sandėlių ir kuris atiduodamas labiausiai nepasiturintiems asmenims. Donacijas vykdys Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ Utenos skyrius (Kauno g. 16, Utena).

Teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos nuo 2024 m. sausio 1 d. neviršija 264,00 Eur per mėnesį. Išimties atvejais, kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį vienam nariui viršija 264,00 Eur, tačiau neviršija 440,00 Eur, parama skiriama šioms tikslinėms asmenų grupėms:
1. daugiavaikėms šeimoms;
2. vienam iš tėvų, auginančiam (-tiems) vaiką (-us);
3. neįgaliems asmenims;
4. senjorams;
5. benamiams;
6. trečiųjų šalių piliečiams;
7. prieglobsčio prašytojams.
Primename, kad dėl socialinės kortelės ir donacijos gali kreiptis asmenys, faktiškai gyvenantys Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Utenos miesto gyventojų prašymus dėl socialinės kortelės ir sutikimą donacijai priima Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utenio a. 4, Utena, 112 kab.), o kaimo gyventojų – seniūnijos.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 389) 50 460.

Socialinės kortelės ir maisto donacijos yra finansuojamos Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšomis.

2023 12 13 nuotekosAplinkos ministerija primena, kad asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turės atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Toks reikalavimas įsigalioja nuo Naujųjų metų, todėl šis tyrimas turėtų būti atliktas iki 2024 m. gruodžio 31 d.
Tyrimas parodo, ar išleidžiamas į aplinką išvalytas vanduo atitinka normas ir neteršia aplinkos. Tokią prievolę nustato Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
Įsirengusieji rezervuaro tipo individualių nuotekų tvarkymo įrenginius tokio tyrimo neprivalės atlikti, nes šie įrenginiai neišleidžia vandens į aplinką.

Nuotekų tyrimus gali atlikti laboratorijos, turinčios teisę atlikti privalomų parametrų tyrimus individualiems nuotekų valymo įrenginiams. Šių laboratorijų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkas turės susisiekti su pasirinkta laboratorija ir užsisakyti šią paslaugą. Tuomet laboratorijos atstovas atvyks nurodytu adresu, paims nuotekų mėginį iš specialiai ėminių tyrimui skirto šulinio. Tyrimo rezultatai nuo tyrimo atlikimo per vieną darbo dieną bus įkelti į Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą (NTIS).

Tiriant nuotekas bus nustatomos biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7), skendinčių medžiagų koncentracijos. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įrengtuose įrenginiuose išvalomose nuotekose taip pat bus tiriamos bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos. Iki 2019 m. spalio 31 d. įrengtuose įrenginiuose išvalomose nuotekose bendrojo azoto ir bendrojo fosforo tyrimai turės būti atliekami nuo 2030 m. sausio 1 d.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas per Elektroninių valdžios vartų platformą turės galimybę prisijungti prie NTIS ir susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais. Jeigu atlikto tyrimo rezultatai neatitinka normų, individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas privalės kreiptis į šį įrenginį prižiūrinčius specialistus.

Tyrimai leidžia namų savininkams įsitikinti, ar individualių nuotekų tvarkymo įrenginys veikia tinkamai, neteršia grunto ar požeminio vandens ir nekelia pavojaus aplinkai, jų pačių ir kaimynų sveikatai.

Aplinkos ministerija šių metų pradžioje sumažino keliamus reikalavimus individualių nuotekų tvarkymo įrenginiams. Norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento (SLD) ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų, išskyrus atvejus, kai jos statomos miestuose, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose, kur pirmenybė turi būti teikiama jungimuisi prie centralizuotų tinklų.

2024 m. pradžioje pradėsianti veikti NTIS leis užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos būtų išvalytos tinkamai.

Ši informacinė sistema leis užkardyti atvejus, kuomet nelegalūs nuotekų vežėjai arba privatūs asmenys nuotekas išleidžia tam neskirtose vietose arba į šalia esantį vandens telkinį, atsiras galimybė kontroliuoti, ar įrenginiuose nuotekos išvalomos pagal teisinį reglamentavimą ir įrenginio dokumentuose nurodytą išvalymo lygį, bus galima teikti reikiamus duomenis apie individualias nuotekų tvarkymo sistemas Europos Komisijai.

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, pasinaudodami NTIS kaupiama informacija, galės tirti aplinkosauginius, žalos gamtai klausimus. Savivaldos institucijos kartu su jų įsteigtomis nuotekų tvarkymo įmonėmis informacinėje sistemoje taip pat galės matyti rizikingas vietas ir laiku imtis prevencinių veiksmų suvaldyti potencialius taršos šaltinius.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

404360507 735873135245302 4227571146762507318 nPačkėnų krašto bendruomenė įgyvendino projektą „Kiekvienas žmogus-didelis turtas“. Projektą  finansavo Utenos rajono savivaldybės administracija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gautos lėšos 3685,95 Eur. panaudotos Jubiliejinių juostų pirkimui (nupirktos 79 juostos), gėlėms jubiliatams pasveikinti ir suorganizuota edukacinė išvyka ,,Ukmergės dvarai“. Projekto veiklose dalyvavo Utenos seniūnijos Pačkėnų, Vaikutėnų, Utenos, Joneliškio, Medenių, Nemeikščių bendruomenių nariai.

Edukacinėje išvykoje dalyvavo 35 dalyviai. Pirmiausiai užsukome į Krikštėnų dvarą. Dvaras ir jo aplinka labai jauki, labai išvystytos maitinimo ir švenčių organizavimo paslaugos. Teko proga susitikti ir su dvaro šeimininku virtuvės šefu Roku Galvonu. Labai džiugu, kad jaunimas nebijo tokių iššūkių valdyti tokį dvarą!

Vėliau pajudėjome link Taujėnų dvaro, kurio labai įdomi istorija.

Taujėnų dvaras-tai rūmai su šešių kolonų portiku. Portiką sudaro šešios vienodu atstumu viena nuo kitos pastatytos toskaniškos kolonos. Dekoratyvines pastato juostas puošia bareljefai, vieni iš jų heraldiniai, kiti vaizduoja amatus.

Šis dvaras pirmasis privatizuotas dvaras ir sutvarkytas, be jokių europinių pinigų, savininkų asmeninėmis lėšomis, pasinaudojus banko paslaugomis.

Pagaliau pajudėjome link A. Smetonos dvaro. Sustojome prie mokyklos, kurią miesteliui pastatė prezidentas A. Smetona. Apsilankėme ir toje vietoje, kur gyveno Smetona.

Dvare mus pasitiko charizmatiškoji gidė, tai tiesiog šio dvaro tikras perliukas. Gidė labai įdomiai, tiesiog artistiškai, papasakojo apie dvarą, prezidentą Smetoną, jo šeimą ir t.t.

Kelionę užbaigėme Leonpolio dvare, teko paragauti ir tikro sidro, be jokio pridėtinio cukraus.

Labai dėkingi visą kelią mus lydėjusiai gidei Aldonai ♥♥♥, kuri mums padėjo naujai atrasti Ukmergės rajoną. Kiek mažai mes žinome apie savo kaimynus.

Sužinojome labai daug įdomių istorijų, faktų, ne tik apie dvarus, jų istoriją, gyventojus, likimus ir kt.

Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė     Dana Žigienė

 

  

Nuo 2023 m. lapkričio 27 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d. teikiamos paraiškos remti priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų arba apsaugos priemonių kartu su aviganiu (aviganiais) įsigijimą ir įsirengimą.
Priemonės tikslas – prevenciškai saugoti ūkinius gyvūnus nuo vilkų daromos žalos kartu išsaugant biologinę įvairovę ir subalansuotą ekosistemų funkcionavimą.
Remiama įsigijimas ir įsirengimas:
• vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių (įskaitant apsaugą nuo prasikasimo);
• juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių (įskaitant apsaugą nuo prasikasimo);
• tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių (įskaitant apsaugą nuo prasikasimo);
• elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ui) ir (arba) jo (-ų) dalių;
• iki 4 mėnesių amžiaus aviganių, turinčių kilmės dokumentus, įsigijimo išlaidos. Gali būti įsigyjami ne daugiau kaip 2 aviganiai.
Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, įregistravę žemės ūkio valdą ir turintys avių, ožkų, galvijų iki 2 metų, mėsinių ir mėsinių-pieninių veislių karvių žindenių, laikomų kartu su prieaugliu iki 6 mėnesių amžiaus toje pačioje bandoje (toliau – saugomi ūkiniai gyvūnai), kurių sąlyginių galvijų dydis nustatomas vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo, reikalavimais.
Projekto įgyvendinimo vieta negali būti namų valdos, sodybos, miško paskirties sklypai. Parama teikiama ūkinių gyvūnų, apsaugai, kai jie laikomi lauke – pievose, ganyklose.
Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (ŽŪMIS).
Daugiau informacijos www.nma.lt

Utenos rajono savivaldybės informacija

2023 11 15 bendraŠ. m. lapkričio 15 d. Biliakiemio vaikų dienos centre, J. Asminavičiaus g. 16. Biliakiemio k., Utenos seniūnijoje  vyko nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities projekto „Priklausomybėms – ne“ dienos stovykla vaikų dienos centro vaikams, paaugliams ir jų tėveliams. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities PK pareigūnai Darius Čibiras ir Gintaras Savičenka, Savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Stazdienė ir vedėjos pavaduotojas Mindaugas Brazauskas, visuomenės sveikatos biuro specialistė Dalia Vanagienė bei gausus būrys vaikų ir juos atstovaujančių asmenų.

Susitikimo metu vaikai bendravo su policijos pareigūnais Dariumi Čibiru ir Gintaru Savičenka. Pareigūnai kalbėjo apie priklausomybių pobūdžius, kad dažniausiai priklausomybės terminą vartojame kalbėdami apie alkoholizmą, intensyvų ilgalaikį rūkymą arba narkomaniją. Vaikams buvo pateikta išsami informacija apie kiekvieną priklausomybės rūšį ir jos pasekmes.

Sveikatos specialistė Dalia Vanagienė vaikams detaliai su priemonėmis demonstravo tabako, alkoholio ir kitų medžiagų žalą organizme. Įtaigiai paaiškino, kad alkoholizmas – viena labiausiai paplitusių priklausomybių. Vaikai buvo supažindinti ir su tabako žala.

Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė pristatė projekto reikšmę mūsų gyvenime. Ji kalbėjo, kad šio susitikimo tikslas – suteikti vaikams žinių apie galimus pavojus, apie numatytas pasekmes darant administracinius arba baudžiamuosius nusižengimus. Atsakyta į vaikams bei suaugusiems rūpimus klausimus.

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjos pavaduotojas Mindaugas Brazauskas vaikams labai išsamiai pateikė informaciją, kokios pasekmės laukia „neaiškių daiktų“ gautų iš nepažįstamų ar draugų laikymą savo kuprinėse, jų perdavimą draugams ar naudojimą.

Vaikams ši bendrystė paliko gerus įspūdžius. Renginį vainikavo picos kepimo edukacija. Specialistai ir vaikai linksmai šurmuliavio virtuvėje ruošdami picas kepimui. Susėdus bendrystei prie stalo specialistai uždavinėjo vaikams klausimus apie suteiktos informacijos naudą . Vaikai smagiai atsakinėjo ir džiaugėsi renginiu.  Kiekvienas vaikas gavo atminimo dovanėles. Visi vaišinosi savo rankomis pagamintomis picomis.

Renginys finansuotas Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė R. Petrošienė dėkoja visiems susirinkusiems į renginį.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė      Rima Petrošienė   

 

            

Informuojame, kad nuo 2024 m. keičiasi paramos maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo modelis. Maisto produktų dalijimą pakeis maisto kortelės, į kurias bus pervedami pinigai ir asmenys savarankiškai galės apsipirkti ir išsirinkti maisto produktus tuose prekybos centruose, su kuriais ESFA (Europos socialinio fondo agentūra) pasirašys sutartis.

Lankstinukas

Informaciją parengė: Europos socialinio fondo agentūra

Š. m. lapkričio 17 d. 16 val. noriu pakviesti pristatyti bendruomenės atnaujintas patalpas, jose vykdomas veiklas ir kartu pakviesti Jus aktyviai bendrauti, keistis idėjomis, pastebėjimais, ar tuo, kas neramina.

Mūsų bendruomenės  kolektyvas turi daug noro ir vilties, kad kryptingai dirbant, kartu  tarp mūsų atsirastų stiprus ryšys ir noras aktyvinti  ir suburti gyventojus. Visa tai, vardan bendro prasmingo tikslo - kuriant ir garsinant Biliakiemio kraštą, puoselėjant tradicijas, imtis naujų veiklų  ir nuolatos tobulėti. Nuoširdžiai tikiu, kad galime to pasiekti. Bendrame rate prie kavos puodelio pasikalbėsime apie pasiruošimą šventiniam laikotarpiui. 

Noriu  paprašyti,  gal kas gali padovanoti  gyvą eglutę, kuri šiais metais bus puošiama lauke, administracinio pastato kiemelyje mūsų pačių pagamintais žaislais ir tikiuosi, kad tai taps viena iš tradicijų.  

Iki pasimatymo gyvai! 

MOTO - geriausia daugyba yra dalyba

Bendruomenės pirmininkė                                            Rima Petrošienė 

t. Nr. 8-61635940 

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-289 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-54 redakcija) Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektų konkursui.
Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurių buveinė teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre užregistruota ir veikla vykdoma savivaldybės teritorijoje, socialines paslaugas numatoma teikti Utenos rajono savivaldybės gyventojams. (Paraiškos forma)
Prioritetas teikiamas projektams, kurie:
• skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;
• mažina neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį ir gerina jų gyvenimo kokybę;
• kai vykdant jų veiklas dalyvauja savanoriai;
• tolygiai plėtoja socialines paslaugas Utenos rajono savivaldybės kaimiškose seniūnijose
Vienas juridinis asmuo gali teikti tik vieną projektą.
Projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. lapkričio 22 d. 17.00 val. adresu Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, e-pristatymo sistema https://epristatymas.post.lt/.
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos vedėją Ingą Šakalienę (Utena, Utenio a. 4, 121 kab.). Telefonas pasiteirauti (8 389) 61622, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Programos aprašymas: Gerinti neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį, tolygiai plėtoti socialines paslaugas bendruomenėje bei skatinti Utenos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, didinti nevyriausybinio sektoriaus aktyvumą sprendžiant socialinius klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant visuomenės poreikius.

Preliminarus programos lėšų paskyrimo terminas 2024-01-01

Startavo informacinė-edukacinė platforma „Mobilizacijos mokykla“!

Karo Ukrainoje ir kitų geopolitinių iššūkių kontekste visuomenėje atsirado poreikis žinoti daugiau ne tik apie išgyvenamumą, bet ir, iš visuotinės gynybos perspektyvos, suvokti, koks kiekvieno piliečio vaidmuo valstybės gynyboje.

Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) drauge su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM, siekdami sustiprinti Lietuvos gyventojų žinias ir kurti išorės grėsmėms atsparią visuomenę, š. m. spalio 9 d. pristatė informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“, kuri prieinama el. adresu www.MobilizacijosMokykla.lt.

„Mobilizacijos mokykla“ – tai kompleksiniai 1 val. trukmės mokymai, kuriuose informacija pateikta paprastai ir aiškiai. Čia galima įgyti žinių apie priimančiosios šalies paramą, mobilizaciją ir pilietinį pasipriešinimą. Šios trys temos pateikiamos todėl, kad piliečiams reikia žinoti ne tik bazines žinias apie tai, kaip išgyventi karo atveju, bet ir apie tai, kaip funkcionuoja valstybė, ištikus dienai „X“, kokį veiksmą prisiimti gali kiekvienas pilietis. Mokymai yra įgarsinti, vizualizuoti, užduotys pateikiamos lengva žaidybine-kūrybine forma. Pabaigus kursus ir pasitikrinus žinias, sugeneruojamas elektroninis sertifikatas.

Kviečiame apsilankyti www.MobilizacijosMokykla.lt ir mobilizuoti savo žinias!

Plačiau apie piliečių vaidmenį valstybės gynyboje skaitykite https://pasipriesinimas.kam.lt.

Joomla templates by a4joomla