Paskelbus karantiną, Utenos rajono savivaldybė ėmėsi skubių priemonių užtikrinti bent minimalias pajamas socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius be atskiro prašymo 3 mėnesiams pratęsia socialinių pašalpų mokėjimą tiems asmenims, kurie negauna jokių kitų pajamų, tik socialines pašalpas, ir kuriems įprastu šaliai metu teisės aktų numatyta tvarka būtų reikėję jas prasitęsti. Savivaldybė perspėja, kad gyventojai jokiu būdu neitų į skyrių, saugotų savo sveikatą, laikytųsi karantino taisyklių ir liktų saviizoliacijoje namuose. Išmokų pratęsimu bus pasirūpinta.

Kiti socialinės pašalpos gavėjai prašymus ir dokumentus gali siųsti el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., paštu bei teikti prašymus visoms socialinėms išmokoms ir kompensacijoms per Socialinę informacinę sistemą (SPIS) adresu www.spis.lt.

Taip pat be prašymo bus pratęstos ir kitos socialinės grupės išmokos: slaugos ir priežiūros (pagalbos) bei kitos ypač jautrios ir skubaus sprendimo reikalaujančios socialinės išmokos (laidojimo išmokos) bus skiriamos laikantis minimalių teisės aktų reikalavimų.

Visi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimai dėl negalios nustatymo, kai baigiasi terminas, bus pratęstos automatiškai.  Asmenims, kurie kreipsis pirmą kartą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, vertinimai atliekami asmenims nedalyvaujant, t. y. klausimynai pildomi telefonu ar el. priemonėmis. Atsižvelgęs į dėl koronaviruso pandemijos susiklosčiusią situaciją, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius reikalingus klausimynus nustatant specialiuosius poreikius pensinio amžiaus asmenims pildys telefonu ar el. paštu.

Šiuo laikotarpiu būkime supratingi, be labai svarbios priežasties neikime iš namų, saugokime save ir kitus!

Konsultacijos teikiamos:

 • Dėl socialinių išmokų – tel. +370 389 61628, +370 389 64047
 • dėl paramos mirties atveju – tel. +370 389 64048

www.utena.lt informacija

Nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. visoje šalyje paskelbus k a r a n t i n ą, Utenos rajono savivaldybės administracijos darbas organizuojamas tik nuotoliniu būdu - asmenys savo prašymus ar gauti informaciją galės teikti el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bei kitais viešai www.utena.lt skelbiamais el. pašto adresais bei skambinant www.utena.lt svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais telefono numeriais. Dėl būtinų paslaugų (pvz., leidimo laidoti, socialinių išmokų ir pan.) suteikimo sąlygų kreiptis tel. (8 389) 64041. Prireikus savivaldybės teikiamų paslaugų, jas galite užsakyti el. būdu, raštus, prašymus galite teikti el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bei pasinaudodami elektroninio pristatymo sistema https://epristatymas.post.lt/ arba siųsdami adresu Utenio a. 4, Utena. Norėdami pasirašyti dokumentus el. būdu, galite naudoti el. parašą, mobilųjį parašą arba pasinaudoti el. parašo paslauga https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer
Jei nesinaudojate el. bankininkyste, pasirašytus nuskenuotus dokumentus galite siųsti Utenos rajono savivaldybės administracijai  el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba paprastu paštu adresu Utenio a. 4, Utena.
Norėdami nuskenuoti teikiamus dokumentus ar jų priedus, galite naudoti dokumentų nuskaitymui skirtas programėles, tokias, kaip CamScanner, kurią galite nemokamai parsisiųsti čia https://www.camscanner.com/ (kaip naudotis programėle CamScanner: https://www.youtube.com/watch?v=LUQDCUl1L4g). 
Taip pat dokumentus galite nufotografuoti mobiliuoju telefonu ar kitomis priemonėmis bei prisegti kaip laiško priedą arba pateikti užsakydami paslaugą el. būdu.
Primename, kad:
užsakyti Utenos rajono  savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus paslaugas 
galite per el. sistemą MEPIS: https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis. Informacija teikiama tel. +370 389 41749 ir el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prašymus socialinėms išmokoms (vienkartinė išmoka vaikui, kitos išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, prašymai ir dokumentai ir kitai piniginei socialinei paramai gauti: socialinei pašalpai, būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, tikslinėms kompensacijoms ir pan.) gauti galite pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą: www.spis.lt.  
Primename, kad išmokas vaikams galima gauti už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, todėl jei nėra galimybės pateikti prašymą elektroniniu būdu, išmokas bus galimybė atgauti vėliau.
Pirminė teisinė pagalba teikiama telefonu +370 389 48696 ir el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Visas savivaldybių ir valstybės institucijų teikiamas el. paslaugas galite rasti Elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/

Utenos seniūnijos gyventojai įvairiais klausimais dėl paslaugų teikimo gali kreiptis į Utenos seniūnijos administraciją el. pašto adresais: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. (8 389) 61648, (8 389) 61649, (8 616) 35940.

               2019 m. kovo 13 d.  Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas su socialinio darbo specialiste Rima Petrošiene ir Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininke Aiste Bernotiene  aplankė Mockėnų kaimo gyventoją Eleną Slabšienę, kuri šiomis dienomis švenčia garbingą 90-čio jubiliejų. Jubiliatė apdovanota jubiliejine juosta, gėlėmis ir kuklia dovanėle.                

Informacija Rimos Petrošienės, nuotraukos Sauliaus Gaižausko ir Aistės Bernotienės

    

 

          Utenos seniūnijos bendruomenė taria nuoširdų AČIŪ už Jūsų kiekvienais metais pervedamą pajamų mokesčio dalį, kuri yra didelė parama bendruomenei. Šiais metais taip pat prašome bendruomenės narių, seniūnijos gyventojų ir prijaučiančių bendruomenei žmonių pervesti 1,2 proc. (buvę 2 proc.) pajamų mokesčio sumos Utenos seniūnijos bendruomenei. Šios lėšos, kaip ir kiekvienais metais bus naudojamos švenčių organizavimui, bendruomenės jubiliatų pagerbimui, sporto varžybų rengimui ir nugalėtojų pagerbimui, kitoms bendruomenės būtinosioms reikmėms. Parama iš gyventojų pajamų mokesčio pervedama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 4 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. (4 versija). Galimi 2 pateikimo būdai:

ELEKTRONINIS:

 • Prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką, arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę.
 • Pasirinkite e-deklaravimą. Tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys imami iš banko).
 • Pasirinkite formą ,,Pildyti portale“.
 • Iš pateikto formų/dokumentų sąrašo pasirinkite FR0512 formą, 4 versija (Prašymas pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą)
 • Užpildykite ir pateikite.

 POPIERINIS:

   Pateikiame FR0512 4 versijos dokumentus:

Užpildytą formą reikia pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai  (Maironio g. 9, Utena).

Rekvizitai:
Utenos seniūnijos bendruomenė
Įmonės kodas: 300070635
Atsiskaitomoji sąskaita: LT367181100000700601
AB Šiaulių bankas, banko kodas: 71811

Skelbiamas kvietimas teikti kultūrinės veiklos projektų, nevyriausybinių organizacijų projektų ir religinių bendruomenių veiklos projektų paraiškas. Konkurso finansavimo prioritetai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“:
Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetai:
1. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimui skirti projektai;
2. Projektai, skirti Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti;
3. Profesionalaus meno kūrėjų projektai;
4. Projektų, gavusių finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos, koofinansavimas;
5. Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos ir edukacijos projektai;
6. Tradiciniai, tęstiniai kultūrinės veiklos projektai.
Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo prioritetai:
1. Tradiciniai, tęstiniai bendruomeniškumą stiprinantys projektai;
2. Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Tautodailės metams paminėti.

Informuojame, kad Pačkėnų kaime pastatyti ir perduoti eksploatacijai nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai.

Gyventojai, norintys prisijungti prie naujai  pastatytų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų, turi savo privačios nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, savomis lėšomis įrengti vandetiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą pagal UAB „Utenos vandenys“ išduotas prisijungimo prie tinklų sąlygas ir pasirašyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Dėl prisijungimo sąlygų gavimo, prašome gyventojus atvykti į UAB „Utenos vandenys“ Gamybos ir technikos skyrių (II a. 215 kab.) ir pateikti:

 • Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo išrašą;
 • žemės sklypo planą;
 • asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
 • notariškai patvirtintą įgaliojimą, jeigu prašymą teikia ne sklypo savininkas, o įgaliotas asmuo.

Gyventojus, gavusius prisijungimo sąlygas, pagal jas atlikusius statybos darbus ir turinčius užpildytą UAB „Utenos vandenys“ atstovų pasirašytą pažymą apie statybos užbaigimą, prašome  kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyrių (I aukštas, 101 kab.) dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.

Gyventojai, kurie jau yra UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio ir nuotekų abonentai ir kuriems jų nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo atliktas vandentiekio ir  nuotekų tinklų perjungimas prie naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų, dėl pasikeitusių vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir priežiūros ribų, prašome atvykti į UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyrių (I aukštas, 101 kab.) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties atnaujinimui.

Sutarties atnaujinimui su savimi turėti šiuos dokumentus:

 • nekilnojamojo turto nuosavybę įrodantį dokumentą;
 • asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
 • notariškai patvirtintą įgaliojimą, jeigu sutartį pasirašo ne sklypo savininkas.

Atkreipiame dėmesį, kad nesudarius Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties, naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais griežtai draudžiama.

www.utenosvandenys.lt informacija

2020 03 05 keliasUtenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracija nuolat domisi vietinės reikšmės viešųjų kelių būkle, operatyviai reaguoja į gyventojų nusiskundimus. Vietinės reikšmės viešieji keliai Utenoje rajone sudaro 995 kilometrus.
Kovo 2 d. savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis, savivaldybės mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas, savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, minėto skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys ir savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas domėjosi kelių Medeniai–Kloviniai ir Kovynė–Griūtys būkle, dėl kurių Utenos seniūnija sulaukė gyventojų nusiskundimų.
Kelias Medeniai–Kloviniai yra pravažiuojamas ir didelių problemų nekelia, šiek tiek blogesnės būklės yra kelias Kovynė–Griūtys. Anksti prasidėjęs pavasaris nulėmė, kad vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose, o ypač tuose, kur vyksta intensyvesnis eismas, atsirado duobių. Kai tik oro sąlygos leis, abu keliai bus greideriuojami, ant jų užvežta žvyro. Minėti keliai yra prioritetiniai, nes jais važinėja mokykliniai autobusiukai, todėl gyventojai neturėtų nerimauti dėl šių kelių būklės.
Gyventojai pageidauja, kad būtų atliktas kelio Medeniai–Kloviniai kapitalinis remontas, tačiau dėl lėšų stokos artimiausiu laiku jo remontuoti nenumatoma.
„Utenos seniūnija 2020 metais vadovausis išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimais bei jų rekomendacijomis, – sakė Utenos seniūnijos seniūnas S. Gaižauskas. – Daugiausia darbų bus atliekama tuose vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose, kuriuose yra didžiausias eismo intensyvumas ir dėl to greičiau susiformuoja kelio pažaidos“.
Rangovams jau yra pateikti užsakymai ne tik dėl minėtų, bet ir kitų rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių profiliavimo bei žvyro užvežimo darbų. S. Gaižausko teigimu, belieka sulaukti darbams palankių orų.

www.utena.lt informacija

Kovo 3-12 d. vaikų piešinių paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 - mečiui Pačkėnų laisvalaikio centre.

Kovo mėn. kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 val. Raganaitės dirbtuvių užsiėmimai Pačkėnų laisvalaikio centro arbatinėje.

Kovo 10 d. 18 val.  Stalo  futbolo 2 x 2 varžybos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Biliakiemio laisvalaikio centre.

Kovo 11 d. 12 val. „Pasveikinkim vieno kitus“ iškilmingas monumento atidengimas Pačkėnų bendruomenės namų kieme.

Kovo 11 d. 12 val.  Vaikutėnų krašto bendruomenės iškyla ant Vaikutėnų piliakalnio Kovo 11 - ąjai paminėti.

Utenos seniūnijos administracija

Utenos seniūnijos bendruomenė skelbė konkursą „Sukurk logotipą Utenos seniūnijos bendruomenei“. Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. kovo 2 d. kvietėme visus aktyviai dalyvauti ir siųsti logotipus. Sulaukėme 8 dalyvių.  Ačiū visiems dalyvavusiems ir kviečiame už labiausiai patinkantį, gražiausią, įdomiausią ir labiausiai atspindintį Utenos seniūnijos bendruomenę logotipą aktyviai balsuoti Utenos seniūnijos facebook paskyroje atsidarius patinkantį logotipą paspaudžiant „patinka“. Balsavimas vyks nuo 2020 m. kovo 2 d. iki kovo 6 d.  Iš trijų, daugiausia balsų surinkusių maketų, Utenos seniūnijos komisija išrinks pirmos vietos nugalėtoją. Nugalėtojui atiteks 100 Eur piniginis prizas. Visiems likusiems bus įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Aistė Bernotienė

https://www.facebook.com/Utenos-seni%C5%ABnija-2007666029448103/?modal=admin_todo_tour

 

       

Joomla templates by a4joomla