2020 02 21 SubsidijosVyriausybė trečiadienį nutarė iki šešių mėnesių mokėti subsidijas darbdaviams, įdarbinantiems vyresnius nei 45 metų amžiaus bedarbius, arba teikti vienkartinę 18,8 tūkst. eurų paramą tokio amžiaus asmeniui, jeigu jis pirmą kartą steigia sau darbo vietą labai mažoje įmonėje. Tai numatyta Užimtumo įstatymo pakeitimuose.

„Pastebima, kad paprastai vyresni žmonės nenori rizikuoti pradėdami verslą, tuo tarpu gyventojai nuo 45 metų dar yra pakankamai jauni, kad galėtų imtis naujos veiklos, norėtų mokytis, gebėtų pasverti rizikas versle. Darbo rinka keičiasi dėl skaitmenizacijos, robotizacijos, todėl reikia ankstinti ribas, nuo kurių pradedame papildomai investuoti į savo piliečius", - teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Ministrų kabinetas taip pat pritarė to paties įstatymo  pakeitimams, kurie bus svarbūs darbinę veiklą nutraukusiems studentams. Šiuo metu darbo netekę ar savanoriškai iš darbo išėję studentai negali gauti nedarbo socialinio draudimo  išmokos, nes pagal Užimtumo įstatymą jiems nesuteikiamas bedarbio statusas.
Tačiau Vyriausybėje sutarta, kad reikiamą socialinio draudimo stažą sukaupę studentai, kurie studijuoja aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos programą ar mokosi profesinėse mokyklose pagal formaliojo profesinio mokymo programą, galės būti registruojami bedarbiais ir gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką.
Pakeitimai galutinai įsigalios, jeigu jiems bus pritarta Seime.

Papildomas rėmimas vyresniems nei 45 metų žmonėms

Iki šiol papildoma parama mokant subsidiją darbdaviams buvo skiriama, kai įdarbinami vyresni nei 50 metų nedirbantys žmonės ar kiti papildomai remiamoms grupėms priklausantys gyventojai, pavyzdžiui, neįgalieji, ilgalaikiai ar nekvalifikuoti bedarbiai, jaunimas iki 29 metų, taip pat pabėgėliai, priklausomi asmenys ar žmonės, išėję iš įkalinimo įstaigų.
Vienkartinė parama savo darbo vietos steigimui labai mažoje įmonėje iki šiol buvo numatyta tik jauniems bedarbiams iki 29 metų ar vidutinę ir sunkią negalią turintiems žmonėms.
Tačiau Vyriausybė nutarė, kad papildomai darbo rinkoje reikia remti bedarbius nuo 45 metų amžiaus, nes vyresniems žmonėms Lietuvoje įsidarbinti tampa vis sunkiau, o kartą iškritus iš darbo rinkos į ją grįžti sudėtinga. Įsigaliojus pakeitimams bus galimos dvi paramos formos – subsidija darbo užmokesčiui iki 6 mėn. ir vienkartinė iki 18,8 tūkst. eurų parama, kai pirmą kartą steigiama darbo vieta sau labai mažoje įmonėje.

diciunu savartynasdocxĮgyvendindama Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos nutarimą, Utenos rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašydama skirti lėšų pavojingų atliekų BUAB „Ūrus“ ir Ko veiklos teritorijoje (Dičiūnų k., Utenos r.) sutvarkymo darbams finansuoti. Taip pat buvo kreiptasi į UAB „Toksiką“, kad įvertintų Dičiūnų kaime esančių atliekų pavojingumą, preliminarią sudėtį, kiekius bei paskaičiuoti preliminarų šioms atliekoms sutvarkyti reikalingų lėšų poreikį.
2020 m. sausio 27–31 dienomis UAB „Toksika“ vykdė BUAB „Ūrus“ ir Ko sandėliuose sukauptų pavojingų atliekų vertinimo darbus, kur dalyvavo Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos ekipažas, dalyvauja Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) pareigūnai, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus bei Utenos rajono savivaldybės administracijos specialistai. Gavus vertinimo rezultatus, sandėliuose sukauptų atliekų tvarkymo klausimas vėl bus svarstomas savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.
Sausio 29 d. Dičiūnų kaime sukauptų atliekų klausimas svarstytas Vidaus reikalų ministerijoje surengtame Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo ir esamą situaciją pristatė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis, Aplinkos apsaugos departamento, UAB „Toksika“ atstovai. Posėdžio metu Finansų ministerija buvo įpareigota įvertinti galimus finansavimo šaltinius.
BUAB „Ūrus“ ir Ko lauko teritorijoje esančių atliekų tvarkymo darbus vykdo Aplinkos apsaugos departamentas, kuris yra atsakingas už pavojingų atliekų tvarkymo darbų organizavimą bei vykdymą. Departamento duomenimis, 2017 metais iš teritorijos išvežta 321,36 t, o 2019 metų pabaigoje – 523,79 t pavojingų atliekų. Aplinkos ministerijai skyrus finansavimą, 2020 metų sausio 22 d. buvo pratęsti atliekų išvežimo iš lauko teritorijos darbai. Iki sausio 28 d. išvežta 324,45 t pavojingų atliekų. Atliekos vežamos ir toliau.
Kad pašaliniai asmenys nepatektų į BUAB „Ūrus“ ir Ko teritoriją, Aplinkos apsaugos departamentas objekte įrengė apsaugos sistemą. Sausio 10 d. savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje nutarus sustiprinti BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorijos ir jos prieigų apsaugą, papildomų apsaugos priemonių ėmėsi Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas: įrengta papildoma teritorijos vaizdo stebėjimo kamera, teritorijoje patruliuoja policijos ekipažai.

www.utena.lt informacija

2020 02 11 zukasIn memoriam Algirdui Žukui

Netekome Algirdo Žuko, ilgamečio Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūno, ilgamečio Utenos rajono savivaldybės tarybos nario, žmogaus-enciklopedijos, žinojusio visų seniūnijos žmonių gyvenimo istorijas, džiaugsmus ir bėdas ir sudėjusio savo patyrimus bei atsiminimus į tris knygas, kūrybingo šeimininko, savo sodybą Medenių kaime pavertusio tikru muziejumi, linksmuolio pasakotojo, gimusio ypatingą Lietuvos istorijai dieną – kovo 11-ąją. Šią kovo 11-ąją, kai Lietuva minės atkurtos nepriklausomybės 30-metį, Algirdui Žukui būtų sukakę 78-eri...

Algirdo Žuko gimtinė – Remeikių kaimas (Anykščių rajonas), kur jis gimė 1942 m. Mokėsi ir baigė Voversių pradinę ir Skiemonių vidurinę mokyklas. 1962 m. išvyko mokytis į Lietuvos žemės ūkio akademiją, Ekonomikos fakultetą. 1968 m. raudonu diplomu baigė studijas, įgydamas mokslinio agronomo išsilavinimą. Jam buvo pasiūlyta mokslus tęsti aspirantūroje, bet įvertinęs aplinkybes Algirdas pasiūlymo atsisakė. Baigęs mokslus gavo paskyrimą į Utenos žemės ūkio valdybą. Joje padirbėjęs keletą mėnesių pradėjo dirbti vyr. agronomu Klovinių kolūkyje. Nuo 1970 m. iki kolūkių griūties dirbo Biliakiemio kolūkio pirmininku.
Apie darbus po nepriklausomybės atkūrimo Algirdas linksmai pats yra pasakojęs: „Vėjai mane tada vis nupūsdavo į kitas vietas. Trejus metus (1995–1997 m.) darbavausi Utenos apskrities viršininko administracijos viršininko pavaduotoju. Darbo buvo daug, kolektyvas puikus, bet, pasikeitus valdžioms, nuėjau dirbti į tuometę Utenos aukštesniąją žemės ūkio ir maisto pramonės mokyklą (dabar – Utenos regioninis profesinio mokymo centras). Joje – vėl treji metai. Vėliau vėjas mane „atpūtė“ į draudimo kompaniją. Bedraudžiaujant vėl prabėgo treji metai. Tuo metu nepalikau ir politikos: 2000 m. buvau pasiūlytas kandidatuoti net į Utenos rajono savivaldybės mero postą. Ale nepasisekė. Skaičiavau, skaičiavau prieš rinkimus, kiek galėčiau balsų gauti, lyg ir užtekti turėjo, netgi daugiau nei reikėtų turėjau surinkti, bet pasirodė, kad per maža. Gal ne į tą pusę skaičiavau? Bet nieko tokio. Iš mero nutūpiau į seniūnus, bet daug laimingesnis buvau, nes meras tai renkamas, o seniūnas – amžiams...“

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetus:

1. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas;

2. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra;

3. Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas savivaldybėje;

4. Jaunų žmonių lyderystės įgūdžių stiprinimas;

5. Jaunimo verslumo skatinimas.

Projektus pristatyti iki 2020 m. vasario 27  d. 17 val. į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Projektų paraiškas galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt). Kvietimas teikti paraiškas ir projektų paraiškos forma yra interneto puslapyje www.utena.lt skiltyje „Projektų dokumentų formos“. Konsultuoja rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Justė Rudokienė, tel. 8 389 61 591, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vasario mėn. kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 val. Raganaitės dirbtuvių užsiėmimai Pačkėnų laisvalaikio centro arbatinėje.

Vasario 8 d. 16 val. Draugystės žygis, skirtas Valstybės atkūrimo dienai  pažymėti Vaikutėnai - Sirutėnai.

Vasario 9 d. 9 val. Draugystės žygis, skirtas Valstybės atkūrimo dienai pažymėti Pačkėnai- Kuktiškės.

Vasario 14 d. 11 val. popietė, skirta Lietuvos Valstybės dienai paminėti Biliakiemio laisvalaikio centre.

Vasario 7-16 d. Vaikų piešinių paroda, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai pažymėti Pačkėnų laisvalaikio centre.

Seimo nario Edmundo Pupinio susitikimas su visuomene:

Vasario 22 d. 12 val. Pačkėnų laisvalaikio centre;

Vasario 22 d. 14 val. Biliakiemio laisvalaikio centre;

Vasario 22 d. 16 val. Vaikutėnų bibliotekoje.

Vasario 25 d. 15 val.  Užgavėnių šėlionės Pačkėnų Raganų kieme.

Vasario 25 d. 15 val. Vaikutėnų krašto bendruomenės išvyka į Užgavėnių šventę Pačkėnų Raganų kieme.

Vasario 25 d. 11 val. Užgavėnės Biliakiemio laisvalaikio centre.

Utenos seniūnijos administracija

2020 01 31 zygisTauragniškiai kviečia dalyvauti Draugystės žygyje, skirtame Vasario 16-ajai. Dar nepamiršome pernykščio žygio įspūdžių, todėl šiais metais tikimės dar gausesnio dalyvių skaičiaus.

Planuojamas toks maršrutas: Tauragnai–Juknėnai–Daugailiai–Radeikiai–Vaikutėnai–Sirutėnai–Utena–Pačkėnai–Kuktiškės–Saldutiškis–Kirdeikiai–Tauragnai. Maršrutą dar galima keisti, įjungti daugiau seniūnijų, galima prisidėti tarpinėse stotelėse. Išžygiuojame iš Tauragnų su Lietuvos valstybės vėliava, kurią perduodame vieni kitiems, jei turime, pasipuošiame tautine atributika. Svarbiausia, draugystės ratas negali nutrūkti ir vėliava, iškeliavusi iš Tauragnų, turi čia ir sugrįžti.

Žygis planuojamas 2020 m.  vasario 8–9 d. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis tel. 8 618 20 334 (Danguolė Trimonienė, žygio koordinatorė, Tauragnai). Tarpinių stotelių koordinatoriai: Rita Butavičienė, tel. 8 618 20 735 (Klykiai); Dalia Vaišnorienė, tel. 8 617 18 188 (Juknėnai); Jūratė Paliulienė, tel. 8 616 48 760 (Daugailiai); Giedrė Lukauskienė, tel. 8 615 59 225 (Radeikiai); Jūratė Bliuvienė, tel. 8 679 46 970 (Vaikutėnai); Rima Grigaliūnienė, tel. 8 654 41 456 (Sirutėnai); Dana Žigienė, tel. 8 652 73 110 (Pačkėnai); Giedrė Tubelienė, tel. 8 686 62 321 (Kuktiškės); Jonė Burokaitė, tel. 8 696 87 823 (Saldutiškis); Violeta Deveikienė, tel. 8 686 32 295 (Kirdeikiai), Vytautas Ridikas, tel. 8 657 47 758 (Utena).
Vasario 15 d. 14 val. visi susitiksime Tauragnuose, renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Prisiminsime žygio akimirkas, klausysimės svečių iš Vilniaus – choro AVE VITA (meno vadovas ir dirigentas prof. Kastytis Barisas) – koncerto.

Norintys iš Utenos žygiuoti iki Pačkėnų (Utenos sen.) vasario 9 d. (sekmadienį) 8 val. renkasi Utenio aikštėje.

Organizatorių inf.

Šiais metais savivaldybių žvyrkelių asfaltavimui skirta 20 mln. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų, tai perpus daugiau nei 2019 metais. Pusę viso finansavimo numatoma skirti kaimų keliams su žvyro danga. Toks tikslinis finansavimas paskirtas pirmą kartą.

„Siekiame, kad kuo daugiau kelių su žvyro danga būtų išasfaltuoti, todėl kviečiame šalies savivaldybes pasirašyti sutartis dėl finansavimo žvyrkelių ir kaimo kelių asfaltavimui. Finansavimas paskirstytas metų pradžioje, todėl savivaldybės turės pakankamai laiko suplanuoti resursus ir pasiruošti darbams“, – sako susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

Pirmą kartą 50 proc. KPPP lėšų žvyrkelių asfaltavimui tikslingai numatyta kaimo keliams su žvyro danga asfaltuoti. Šią sumą – 10 mln. eurų, savivaldybės galės panaudoti vietinės reikšmės žvyrkeliams miesteliuose, kaimuose ir viensėdžiuose asfaltuoti. Likusią KPPP lėšų dalį, dar 10 mln. eurų, ketinama skirti kitiems savivaldybių vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti ar kapitaliniams remonto darbams atlikti.

Padidėjus KPPP finansavimui keliams su žvyro danga asfaltuoti – mažėja įsipareigojimai savivaldybėms. Norėdamos gauti finansavimą žvyrkelių asfaltavimui šiems metams, savivaldybės prie įgyvendinamų projektų turės pridėti mažiau nuosavų lėšų, t. y. nuo 30 proc. objekto išlaidų. Pernai savivaldybės turėjo prisidėti 50 proc. lėšų.

KPPP finansavimas galės būti skiriamas savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams, jungiantiems rajoninius kelius, gyvenvietes, sąvartynus, taip pat gatvėms gyvenamosiose vietovėse asfaltuoti. Prie asfaltuotinų kelių priskiriami ir keliai į rekreacijos ar lankytinus objektus, kultūros paminklus. Visi vietinės reikšmės keliai su žvyro danga, kuriems bus skiriamos lėšos, turi būti įtraukti į savivaldybių tarybų patvirtintą vietinės reikšmės kelių sąrašą.

KPPP finansavimo lėšos savivaldybėms bus paskirstomos pagal kelių su žvyro danga savivaldybėje ilgį – 70 proc. ir pagal savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių – 30 proc.

 

Susisiekimo ministerijos inf.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suburta atrankos konkurso komisija paskirstė 5,3 mln. eurų 343 vaikų dienos centrams: 329 projektai lėšas gaus iškart pasirašę sutartis, dar 14 vaikų dienos centrų pinigai pasieks patikslinus sąmatas arba veiklos planus.

Vienam projektui šiemet skirta 7–16 tūkst. eurų metams. Dešimtadalį šios sumos pareiškėjai turėjo užsitikrinti iš kitų šaltinių – savivaldybių, privačių rėmėjų ar panašiai.

Utenos rajone lėšos pasieks penkis vaikų dienos centrus – Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro Utenos vaikų dienos centrą (11 144 Eur), Užpalių „Lions" klubo Užpalių Vaikų dienos centrą (15 650 Eur), Daugailių bendruomenės Vaikų dienos centrą „Žingsniai Daugailiuose" (16 000 Eur), Tauragnų krašto bendruomenės Vaikų dienos centrą (16 000 Eur) ir Pačkėnų krašto bendruomenės Vaikų dienos centrą (16 000 Eur).

Laikraščio „Utenos diena" inf.

zum LOGO

 

 

 

Kaimo bendruomenės nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.

Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;

- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);

- bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija skelbiama čia.

Ši finansinė parama skiriama jau 14 metų iš eilės. Pernai kaimo bendruomenės pateikė 416 paraiškų nacionalinei paramai gauti. Kaimo bendruomenių iniciatyvoms buvo skirta 0,867 mln. eurų. Bendra prašomos paramos suma net 32 proc. viršijo skirtą biudžetą, tad lemiamos reikšmės turėjo atrankos kriterijai ir pagal juos skiriami balai.

www.zum.lrv.lt

Sausio mėn. kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 val. Raganaitės dirbtuvių užsiėmimai Pačkėnų laisvalaikio centro arbatinėje.

Sausio 13 d. 11:00 val. Popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Biliakiemio laisvalaikio centre.

Sausio 13 d. 15:00 val. Laisvės gynėjų dienai paminėti - vaikų piešinių ant akmenukų paroda ir stalo futbolo žaidynės Vaikutėnų bibliotekoje.

Sausio 13 d. 17:00 val. Pilietinė akcija 13-ajai atminti Pačkėnų laisvalaikio centre.

Sausio 24 d. 17:00 val. Individualios šaškių varžybos Biliakiemio laisvalaikio centre.

Sausio 25 d. 13:00 val. Popietė „Kai išaušta pusiaužiemis“ Vaikutėnų bibliotekoje.

Sausio 25 d. 15:00 val. Pusiaužiemis Pačkėnų raganų kiemelyje.

Utenos seniūnijos administracija

2019Sveikinimas

Joomla templates by a4joomla