Print

Biliakiemio seniūnaitijos seniūnaitė 2011-2013 m. buvo Vidutė Padlipskienė. Nuo 2013 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. buvo seniūnaitis Kazimieras Urbanavičius. Nuo 2016 m. išrinkta seniūnaite Violeta Veteikienė, gyv. J. Asminavičiaus g. 9, Biliakiemio k., Utenos seniūnijoje. Nuo 2017 m. spalio 13 d. prie Bilaikiemio seniūnatijos prijungta Alių, Gojaus ir Miškiniškio k. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaičiu išrinktas Kazimieras Urbanavičius, gyv. Vingio g. 8, Puodžių k. tel. (8 612) 26491.

Biliakiemio seniūnaitija:    Ūkių skaičius    Gyventojų skaičius 2020-01-01

1. Alių kaimas                           21                                 41     

2. Biliakiemio kaimas              48                              118
3. Didžialaukio kaimas               2                                 7   

4. Gojaus kaimas

5. Gudėniškių kaimas                4                               17

6. Miškiniškio kaimas                3                                  5

7. Purviniškio kaimas                 -                                 -

8. Puodžių kaimas                     28                               75
9. Ražampolio kaimas                 
10. Šeduikių kaimas                  14                               38
Iš viso:                                        120                              301