Print


Pačkėnų seniūnaitijos seniūnaite 2011-2013 m. buvo Loreta Mikalauskienė. 2014-2015 m. ir naujai perrinkta 2016-2018 m.  seniūnaitė Genė Adomėnienė. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaitė Aušra Glaskienė, gyv. Sodžiaus g. 10-2, Pačkėnų k., tel. (8 614) 29061.

Pačkėnų seniūnaitija:   Ūkių skaičius               Gyventojų skaičius
                                                                                      2020-01-01
1. Avinakulio kaimas
2. Gedimino kaimas                   2                                       5
3. Griūčių kaimas                      14                                     31
4. Joneliškių kaimas                 35                                  103
5. Jasiškių kaimas
6. Juodiškių kaimas
7. Kimėnų kaimas                     3                                         6
8. Kovynės kaimas                    7                                       12
9. Kryželių kaimas                     1                                          2
10. Nemeikščių kaimas           92                                   212
11. Pačkėnų kaimas               112                                   318
12. Paguobio kaimas                1                                        2
13. Pakalniškių kaimas            1                                        4
14. Pavyžinčio kaimas               3                                        6
15. Šnieriškių kaimas               5                                      13
16. Šabaldauskų kaimas         1                                        6
17. Paraudės viensėdis           2                                        3
18. Vareikių kaimas                                                
Iš viso:                                      279                                    723