S1730034Su Trijų Karalių švente pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Dar praeitų metų adventiniu laikotarpiu pastatytos prakartėlės (nuo gruodžio 22 d. vyko paroda – konkursas), atlaikiusios gamtos išbandymus - liūtis ir speigą, sausio 8-ąją pasitiko pačkėniškius, kurie tradiciškai rinkosi į bendruomenės namus Trijų Karalių aplankiusių Kristų, šventę.
Pačkėnų laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pasveikino visus gausiai susirinkusius pačkėniškius, aplinkinių kaimų bendruomenės gyventojus, svečius ir priminė Trijų Karalių istoriją.
,,Žmonių sąmonėje Evangelijos išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras virto karaliais, kurie stebėję dangaus kūnų judėjimą, netikėtai danguje pamatė ryškiai sužibusią žvaigždę. Mat pranašystė skelbė, kad tokio šviesulio pasirodymas sutaps su atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti kūdikį ir išrinkę jam dovanas - aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.


Kas gi nutiko trims išminčiams, kai jie įteikė dovanas Dievo sūnui? Šv. Raštas teigia, kad jie sugrįžo į savo šalį. Sugrįžo nei kiek nenumanydami, kaip jų kelionė paveiks būsimų kartų gyvenimą ir papročius. Vienas įdomiausių šios šventės papročių - Trijų Karalių vaikščiojimas pakiemiais, visus giesmėmis sveikinant ir renkant dovanas. Tai buvo savita kaimynų lankymo, su Naujųjų metų sveikinimais ir geros kloties linkėjimais tradicija. Dar sausio 6-ąją bažnyčioje pašventinta kreida ant namų durų užrašyti Karalių pirmąsias vardų raides - K+M+B. Senovės lietuviai tikėjo, kad šis užrašas apsaugos jų namus nuo velnio ir perkūno. Bitininkai tądien pašventinta kreida apibrėždavo apie kiekvieną avilį ratą, kad bitės nepastebėtos spiečiaus neišneštų."
Kad bendruomenės namai būtų apsaugoti nuo piktų dvasių, pakviesta bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė šventinta kreida taip pat pažymėjo bendruomenės namų durų staktą Trijų Karalių inicialais, sveikino visus susirinkusius su Naujaisiais metais. Į šventę atvykę Utenos seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Petrošienė ir Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas džiaugėsi pačkėniškių bendruomenės iniciatyvomis, puoselėjant liaudies tradicines šventes ir atvežė dovanų.
,, Nauji metai, nauji ratai", sakė renginio vedančioji, tad pasiūlius išsivalyti savo spintas ir atsikratyti nereikalingų daiktų, jais atsikratė seniūnas S. Gaižauskas, bendruomenės pirmininkė D. Žigienė ir seniūnaitė G. Adomėnienė. Vakaro metu buvo paskelbtas aukcionas ir skambant gongui nereikalingi daiktai: seniūno senas kariškas megztinis, bendruomenės pirmininkės virtuvinė pirštinė su priedėliu ir seniūnaitės gyvenimo akmenukų iš visų pasviečių kolekcija buvo parduoti.
Gausiai susirinkusių vaikučių žvilgsnį traukė po eglute didžiulės rogės su dovanomis, kurias atsiuntė VšĮ ,,Gyvenam " ir Kalėdų senelis iš Vokietijos. Netrukus jos buvo išdalintos, o Ina Venslovienė iš Joneliškio kaimo atsivežtas dovanėles dalino tik tiems, kas teisingai atsakė į viktorinos ,, Apie Tris Karalius" klausimus. Užgrojus Utenos kultūros centro Daugailių skyriaus liaudiškos muzikos kapelai ,, Indraja" (vad. Petras Leleika) visi šoko, dainavo, ant pjūklo su smičiumi grojo, žaidimus žaidė. Kadangi metai tik prasideda, tai ir be burtų buvo neapsieita. Juk visiems rūpi, kaip čia jie vieniems ar kitiems susiklostys.
Šventės organizatoriai dėkoja rėmėjams - Utenos kultūros centro direktorei A. Motuzienei, VšĮ ,, Gyvenam" direktorei A. Bareikienei, I. Venslovienei ir visiems, kurie padėjo ir prisidėjo organizuojant šį renginį.

Informacija Loretos Mikalauskienės, nuotraukos Danos Žigienės

Joomla templates by a4joomla