BendraNeseniai susikūrusi Nemeikščių  krašto bendruomenė sumanė įprasminti ir įamžinti vieno žymiausių lietuvių išeivijos poetų atminimą ir poeto gimtinėje pastatyti stogastulpį.
Gerbiamas poetas su džiaugsmu būtų sutikęs šią žinią, bet praeitų metų pradžioje, JAV, Baltimorėje, eidamas 96-tus metus jis užgeso.
2016 m. gegužės 14 d. Alfonso Nykos-Niliūno stogastulpio atidengimo ceremonijos  vedančioji Loreta Mikalauskienė kvietė visus jo šviesų atminimą pagerbti tylos minute.
Į iškilmių ceremoniją buvo pakviesti ir maloniai atvyko poeto artimieji: pusseserė - Vilija Bikelienė, sūnėnas - Šarūnas Tranelis, giminaičiai - Vytautas ir Algirdas Navaglauskai, Rūta Rakauskienė, Elena Leipuvienė, kraštotyrininkas ir literatas Antanas Gasperaitis, Utenos rajono tarybos narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė  Zita Mackevičienė, Utenos seniūnijos seniūnas - Saulius Gaižauskas, viešnios iš Kauno - humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Šmitienė ir Maironio vardo lietuvių ir literatūros muziejininkė, daktarė Virginija Paplauskienė.
Nemeikščių bendruomenės pirmininkas Darius Vapsva pasidžiaugė, kad trečius metus gyvuojančiai Nemeikščių bendruomenei kilo idėja pastatyti stogastulpį poeto atminimui, pristatė stogastulpio autorių, liaudies meistrą Algirdą Kamliauską.
Atidengti stogastulpį buvo pakviesti bendruomenės pirmininkas ir poeto sūnėnas Šarūnas Tranelis.
Birbynės svajingai melodijai aidint (grojo Gediminas Kaušylas), merginos skaitė eiles, papuošė stogastulpį obelų žiedais.
Pašventinti stogastulpio atvyko Utenos Kristaus Žengimo į Dangų vikaras Aivaras Kecorius.
Sveikinimo žodį tarė: Utenos rajono tarybos narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, poeto pusbrolis Vytautas Navaglauskas, poetas Petras Panavas, Romualdas Valančiūnas.

Paklausus, kas yra Alfonsas Nyka-Niliūnas - atsakytų tikrai ne kiekvienas uteniškis, o ir Nemeikščių kaimas jau visai neprimena to, kurį taip vaizdingai ir su meile aprašė poetas.
Humanitarinių mokslų daktarė, dainyno skyriaus mokslo darbuotoja Giedrė Šmitienė, dirbanti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, nagrinėjo Alfonso Nykos-Niliūno kūrybą, o 2005 m. apgynė daktaro disertaciją (Kūno fenomenologija poeto tekstuose). Ji pasidžiaugė, kad nemeikštiškiai labai gražiai pagerbė poeto atminimą. Kita viešnia - Maironio vardo lietuvių ir literatūros muziejininke, išeivių literatūros skyriaus vedėja, daktarė Virginija Paplauskienė net keletą kartų lankėsi JAV, bendravo ir palaikė ryšį su gerb. poetu, bendravo ir iki šiol bendrauja su poeto sūnumi Aristoteliu. Iš poeto rankų gautą knygą perdavė saugoti į A. ir M. Miškinių bibliotekos Pačkenų skyriaus fondą ir visiems perdavė žinią, kad kitais metais poeto palaikai bus atskraidinti į Lietuvą.
Mūsų krašte, ir ne tik, visiems gerai žinomas kraštotyrininkas, literatas Antanas Gasperaitis sakė, kad savo giminės genealoginiame medyje rado sąsajų su gerbiamu poetu. Gal čia meniškos gimines genai, nes gerbiamas Antanas irgi kuria eiles, rašo miniatiūras ir daugelį metų renka medžiagą apie Utenos krašto istoriją, kultūrą, žymius žmones. Jo iniciatyva buvo organizuota poeto literatūrinė palapinė, kurioje visi norintys po ceremonijos galėjo pasižiūrėti nuotraukas, buvo eksponuojama literatūrinė medžiaga, galėjo pabendrauti.
Vien gerų norų įgyvendinant idėjas neužtenka, tad visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems, Nemeikščių krašto bendruomenės pirmininkas Darius Vapsva padėkojo ir įteikė padėkas.
Poeto noras būti palaidotam Utenos kapinėse, prie savo tėvų ,,palikit prie upės, šniokščiančios krauju, tuos namelius / ir tik numirt į juos pareit",- tai eilutės iš jo ankstyvo eilėraščio. ,,Išeiti ir tik numirti čia sugrįžt" atrodo išsipildys.
,,Dabar jau žinome, kad Alfonsas Nyka-Niliūnas veikiausiai sugrįš į Uteną,
bet kol kas -Jam siunčiam žinią -LAUKIAME TAVĘS!'',-nuskambėjo vedančiosios žodžiai ir į dangų pakilo balti it pūkas balandžiai.
Vėliau visi linksminosi ir bendravo Sekminių gegužinėje su Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos kapela ,,Ukvačiai", vadovaujama Gedimino Kaušylo.

Informacija Loretos Mikalauskienės, nuotraukos Zitos Mackevičienės, Danos Žigienės, Vytauto Ridiko.

Joomla templates by a4joomla