KaraliaiSu Trijų Karalių švente pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.
Sausio 7-ąją, spaudžiant šaltukui pačkėniškiai tradiciškai rinkosi į bendruomenės namus sutikti Trijų Karalių. Šiemet persirengę Karaliais pasveikinti atvyko debeikiškiai (Anykščių raj.) vadovaujami Danguolės Jazbutienės.
„Žmonių sąmonėje Evangelijos išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras virto karaliais, kurie stebėję dangaus kūnų judėjimą, netikėtai danguje pamatė ryškiai sužibusią žvaigždę. Mat pranašystė skelbė, kad tokio šviesulio pasirodymas sutaps su atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti kūdikį ir išrinkę jam dovanas - aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.
Kas gi nutiko trims išminčiams, kai jie įteikė dovanas Dievo sūnui? Šv. Raštas teigia, kad jie sugrįžo į savo šalį. Sugrįžo nei kiek nenumanydami, kaip jų kelionė paveiks būsimų kartų gyvenimą ir papročius. Vienas įdomiausių šios šventės papročių - Trijų Karalių vaikščiojimas pakiemiais, visus giesmėmis sveikinant ir renkant dovanas. Tai buvo savita kaimynų lankymo, su Naujųjų metų sveikinimais ir geros kloties linkėjimais tradicija. Bažnyčioje pašventinta kreida ant namų durų užrašyti Karalių pirmąsias vardų raides-20+ K+M+B-17. (Čia naujausias žymėjimas, kurį rekomenduoja dabartiniai dvasininkai).
Senovės lietuviai tikėjo, kad šis užrašas apsaugos jų namus nuo velnio ir perkūno. Bitininkai tądien pašventinta kreida apibrėždavo apie kiekvieną avilį ratą, kad bitės nepastebėtos spiečiaus neišneštų.“ Su Trijų Karalių istorija ir papročiais supažindino laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė.


Kad bendruomenės namai būtų apsaugoti nuo piktų dvasių, pakviesta bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė šventinta kreida taip pat pažymėjo bendruomenės namų durų staktą Trijų Karalių inicialais, o visiems susirinkusiems išdalinta kreida ir gausios dovanos, kurias dovanojo Karaliai.
Gausiai susirinkusių vaikučių žvilgsnį traukė po eglute sudėtos dovanos, kurias atsiuntė VšĮ „Gyvenam“ ir Kalėdų senelis iš Vokietijos, vaikams, kurie jau 2 metus dalyvauja jų organizuojamoje dienos stovykloje vasaros laikotarpiu. Netrukus jos buvo išdalintos, o vaikai noriai deklamavo eiles, dainavo daineles, žaidė žaidimus.
Visiems didžiulė staigmena buvo prie bendruomenės namų paliktas didžiulis lagaminas, kaip vėliau išaiškėjo nuo Kalėdų Senelio. Jis suaugusiems atsiuntė daug gražių palinkėjimų 2017-iesiems ir šių metų simbolį - Ugninį Gaidį (tuščią gaidžio formos butelį) su linkėjimais - metus pradėti b l a i v i a i. O vaikams - minkštų žaisliukų.
Kadangi metai tik prasideda, tai ir be burtų buvo neapsieita. Juk visiems rūpi, kaip čia susiklostys ir ką žada ateinantys metai. Horoskopus ir šių metų prognozes skaitė astrologė Wolmeri, (Dalia Baranauskienė), daktarė Ne Skauda ( Gėnė Adomėnienė) mokė kaip sveikai gyventi ir žinoma neapsieita ir be orų prognozės, su kuriomis supažindino Ne Naglis Hulijo (Gintautas Baranauskas).
Jono Ilčiuko virkdomos armonikos polkos ir valso ritmu židinyje linksmai spragsėjo ugnis ir lauke į vakarą vis labiau spaudžiantis šaltukas nieko negąsdino.
Sausis - vertybių ir vidinės švaros mėnuo. Tai baltas švarus lapas, kuriame viską rašysime naujai. Tad marginkime jį šviesiomis mintimis, šiltais žodžiais ir gerais darbais.

Informacija Loretos Mikalauskienės, nuotraukos Neilandos Jauniškytės

Joomla templates by a4joomla