Print

DSCF46982017 m. rugpjūčio 12 d. Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje vyko tradicinė Žolinės – Kaimynų šventė, kuri sukvietė ne tik vietinius, bet ir aplinkinių kaimų, miestelių žmones ir svečius iš kitur. Visi susibėgo „krūvon“ atšvęsti Žolinę, smagiai kartu pasibūti.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje. Po šv. Mišių visi rinkosi į gėlėmis išpuoštą laisvalaikio centro kiemelį. Tradiciškai šventė prasidėjo vėliavos pakėlimu. Vėliavą kėlė šventės jubiliatas Stanislovas Ruzgas, o seniūnijos specialistė Zenona Valiukienė uždegė aukuro ugnį. Visus susirinkusius sveikino klebonas Povilas Klezys, rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Žukas, „Utenos dienos“ laikraščio redaktorė Jurgita Pavilonienė, seniūnijos specialistė Zenona Valiukienė. Kaip padėką seniūnijai, Elvyra Vigėlienė įteikė naminės duonos kepalą nuo visos esamos bendruomenės.


Vėliau seniūnijos specialistė Zenona Valiukienė pasveikino šiais metais mininčius 80 – mečius senjorus, tai Stanislovą Ruzgą ir Joaną Kriaučionienę. Jiems užrišo juostas, įteikė dovanas ir gėles. Į šventę neatvyko 80 – metis Vincentas Juozas Leipus ir 90 – metė Aldona Grigienė. Jie bus pasveikinti savo namuose. Visi šventės dalyviai sustoję kartu su Ignalinos kultūros centro kapela „Ringė“ jubiliatams sugiedojo „Ilgiausių metų“.
Šventėje buvo paskelbti ir apdovanoti sportinių varžybų, vykusių rugpjūčio 4 – 5 d., nugalėtojai. Rugpjūčio 5 d. vyko Utenos seniūnijos kaimų varžybos, kuriose dalyvavo keturios komandos. Varžybų dalyviai kovojo dėl Utenos seniūnijos seniūno Sauliaus Gaižausko įsteigtos pereinamosios taurės ir Utenos seniūnijos bendruomenės taurių. Trečia vieta atiteko Biliakiemio jaunimo komandai, antra vieta – Biliakiemio „Drugelių“ komandai. Jiems įteiktos Utenos seniūnijos bendruomenės taurės ir medaliai. Šių varžybų nugalėtojais tapo Mockėnų komanda. Jiems buvo įteikta Utenos seniūnijos seniūno pereinamoji ir seniūnijos bendruomenės taurės bei medaliai. Visus nugalėtojus sveikino ir apdovanojimus teikė seniūnijos specialistė Zenona Valiukienė ir Antanas Padlipskas.
Rugpjūčio 4 d. vyko krepšinio ir tinklinio varžybos Medenių bendruomenės taurėms laimėti. Krepšinio varžybose dalyvavo keturios komandos. Nugalėtoja tapo Vaikutėnų komanda (Deividas Meidus, Andrius Ruzgas, Rytis Jakštas ir Tomas Briedis), o tinklinio varžybose pergalę iškovojo Alių komanda (Gintaras ir Rima Žiaukai, Alfonsas ir Rima Nariūnai, Rokas ir Daiva Diržiai, Ligitas Steiblys, Stasys Misiūnas ,Romalda ir Gintautas Malinauskai). Medenių bendruomenės pirmininkas Deimantas Žibėnas pasveikino žaidėjus, krepšinio komandai nugalėtojai įteikė taurę, o tinklinio varžybų komanda nugalėtoja taurę atsiims vėliau.
Šventės vedančioji Vidutė Padlipskienė visus pakvietė valandėlei įvairioms pramogoms, kas aplankė bendruomenės kiemelį, kur šeimininkės pavaišino pačių virtą gardžia šauliška koše, kvepiančia žuviene ir kitais gardumynais. Kiti aplankė bendruomenės patalpose veikiančią Utenos rajono tautodailininko, tradicinių amatų meistro Albino Šileikos prieverpsčių parodą ir kiemelyje grožėjosi seniūnijos žemės ūkio specialistės Lauros Araminaitės organizuota gėlių puokščių paroda. Čia kiekvieno akį traukė margaspalvės, skoningai sukomponuotos gėlių puokštės pristatytos iš Utenos seniūnijos bendruomenės, Vaikutėnų, Pačkėnų, Nemeikščių ir Biliakiemio bendruomenių. Šventės dalyviai rinko gražiausią puokštę. Daugiausia balsų surinko  Saulutės Katinienės ir Nemeikščių bendruomenės sukurta gėlių puokštė. Puokštės savininkei atiteko seniūnijos įsteigtas prizas.
Vaikučiai skubėjo prie burbuliatoriaus ir smagiai su vėjo pagalba leido didelius, spalvotus muilo burbulus. Dar kiti šventės dalyviai ėjo į žaidimų aikštelę, kur varžėsi mėtydami kamuolius į krepšį, rideno statines, mėtė žiedus, ėjo slidėmis ir dar daug atliko kitų užduočių. Visi turėjo veiklos.
Staiga besikaupiantys debesys vertė spartinti šventės eigą. Į sceną buvo kviečiama Ignalinos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela (vad. Frančeska Stačkauskienė). Po šio kolektyvo, pratęsti gražių dainų ir melodijų pynės, į sceną žengė Širvintų kultūros centro liaudiškos muzikos grupė ,,Noragas“ (vad. Gintarė Jakštienė). Po koncerto seniūnijos specialistė Zenona Valiukienė nuoširdžiai dėkojo kolektyvams už atvežtą puikų dainų ir melodijų kraitį ir įteikė padėkas, saldžias dovanas bei gėles.
Vis tik gamtos išdaigos sutrukdė scenoje pasirodyti Arūnui ir Jolantai Kučinskams. Staigūs vėjo gūsiai verčiantys dekoracijas, vėliau ir lietus privertė žiūrovus per anksti palikti kiemelį. Negalėjome išleisti ir taip laukiamų fejerverkų , bet vis tiek visi buvo smagiai nusiteikią, džiaugėsi gražiomis šventės akimirkomis.
Tariame nuoširdų AČIŪ rėmėjams, tai Utenos KC direktorei Astai Motuzienei, klebonui Povilui Kleziui, Utenos seniūnijos bendruomenei ir jos pirmininkui Donatui Račinskui, Nijolei ir Artūrui Glinskiams, Zitai ir Raimondui Katinams, Genei Baranauskienei, Irenai Ginaitienei, nuolatinėms pagalbininkėms Stasei Žibėnienei ir Elvyrai Vigėlienei. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo.

Informacija Vidutės Padlipskienės, nuotraukos Lauros Araminaitės