IMG 2908Birželio 10 d. Seimo narė Milda Petrauskienė lankėsi Utenos seniūnijoje, pristatė savo veiklos ataskaitą, susitiko su seniūnijos bendruomenėmis.
Pirmiausia Seimo narė užsuko į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą. Centro vadovai parodė ir paaiškino, kaip vyksta atliekų rūšiavimas, kaupimas, biodujų gaminimas, komposto paruošimas ir realizavimas, kiek dirba darbuotojų, kiek turi geros ir naujos įrangos bei technikos. Vėliau seniūnijos viešnia apžiūrėjo neseniai atkastą Biliakiemio „Puntuką", seniūnas Saulius Gaižauskas pristatė projektus, susijusius su akmens perspektyvomis. Milda Petrauskienė užsuko ir į Utenos rajono savivaldybės tarybos nario, LSDP Utenos skyriaus tarybos nario Algirdo Žuko sodybą Medeniuose, apžiūrėjo kuriamus Medenių bendruomenės namus, svečiavosi kavinėje „Pečiūrkiemis".
Susitikimuose su Pačkėnų ir Vaikutėnų bendruomenėmis dalyvavo ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Visuose susitikimuose žmonės kėlė jiems aktualius klausimus. Vienas svarbiausių, labiausiai gyventojus jaudinančių, – rajono kaimo kelių tvarkymas. Meras pateikė išsamius atsakymus, kiek galėdamas konkrečiau nurodė vieno ar kito seniūnijos žvyrkelių tvarkymo terminus.
Bendruomenių bibliotekoms Seimo narė įteikė knygą apie savo gimtąjį kaimą „Kaimynai – mano širdies daina", o seniūnui Sauliui Gaižauskui padovanojo „Tautišką giesmę" – paveikslą, su užrašytais Lietuvos himno žodžiais.
Iš gyventojų Milda Petrauskienė sulaukė nemažai klausimų, išklausė prašymų ir pastebėjimų. Padėkojusi už juos, Seimo narė sakė, kad pasistengsianti visus pageidavimus ir prašymus įgyvendinti.

Lolitos Kaminskienės informacija. Nuotraukos L. Kaminskienės, V. Masiulienės

klezysPrieš tris dešimtmečius į nedidelę ir atokią Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapiją atvykęs vos penkerių metų kunigystės patirtį turintis kunigas Povilas Klezys rado gerokai apleistą kleboniją su langus gožiančiais krūmokšniais ir žolėmis apsivijusiu taku, vedančiu prie vandens versmės – šulinio. Tačiau tai neišgąsdino jauno dvasininko: jis pamažu kūrėsi Spitrėnų bažnytkaimyje, susidraugavo su vietos gyventojais, kuriuos iki šiol vadina pačiais geriausiais parapijiečiais pasaulyje. Šioje parapijoje sielų ganytojas kun. P. Klezys praleido, kaip jis sakė, 30 pačių gražiausių gyvenimo metų. Šiandien vargu ar būtų galima suskaičiuoti, kiek per šį laikotarpį jis sutuokė porų, pakrikštijo mažylių ar į paskutinę kelionę palydėjo mirusiųjų.
Nagingo staliaus iš Biržų sūnus Povilas nuo mažens mokėsi meistrystės – šio pomėgio neatsisakė iki šiol. Klebonijoje išskirtinė dvasininko rankomis sukurta aplinka traukia vestuvininkus, kurie po tuoktuvių ceremonijos bažnyčioje skuba į Žvirblių bažnytėlę bendrai nuotraukai. Tai – unikalus statinys iš apvalių medžio rąstelių. Gėlėmis ir augalais besidomintis dvasininkas visuomet randa laiko aplinkos puoselėjimui: įgyvendino ne vieną sumanymą, sukūrė mažas grožio saleles. Ir pačiam gražu, ir svečiui džiugina sielą.

centrasSaulėtą birželio ketvirtąją visi keliai ,,vedė'' į Kvyklius. Jau ketvirtus metus, užbaigę visus pavasario darbus, seni, jauni, čia gyvenantys ir kažkada gyvenę, giminės ir artimieji, draugai ir pažįstami suėjo, suvažiavo į jau tradicine tapusią ir visų labai laukiamą kraštiečių šventę.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kvyklių koplytėlėje, kuri šiais metais jau skaičiuoja 20-tus metus. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams mišias aukojo monsinjoras Gediminas Tamošiūnas.
Po mišių visi rinkosi į kaimo kiemelį, kur visus sveikino šventės vedėja Pačkėnų laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė. Seniūnas Saulius Gaižauskas, Kvyklių seniūnaitis Valdemaras Paškonis ir seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Petrošienė 20-ties metų tarnystės proga sveikino kunigą monsinjorą Juozapą Čeberioką, įteikė jam atminimo dovanas. Stefanija Juknonienė tikinčiųjų vardu svečiui iš Kaišiadorių, kancleriui įteikė kaimišką sūrį ir puokštę rinktą ir rištą per dvidešimtį metų.
Šventėje dalyvavo buvę seniūnai - Donata Aželienė ir Algirdas Žukas, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas, Pačkėnų bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė.

BendraNeseniai susikūrusi Nemeikščių  krašto bendruomenė sumanė įprasminti ir įamžinti vieno žymiausių lietuvių išeivijos poetų atminimą ir poeto gimtinėje pastatyti stogastulpį.
Gerbiamas poetas su džiaugsmu būtų sutikęs šią žinią, bet praeitų metų pradžioje, JAV, Baltimorėje, eidamas 96-tus metus jis užgeso.
2016 m. gegužės 14 d. Alfonso Nykos-Niliūno stogastulpio atidengimo ceremonijos  vedančioji Loreta Mikalauskienė kvietė visus jo šviesų atminimą pagerbti tylos minute.
Į iškilmių ceremoniją buvo pakviesti ir maloniai atvyko poeto artimieji: pusseserė - Vilija Bikelienė, sūnėnas - Šarūnas Tranelis, giminaičiai - Vytautas ir Algirdas Navaglauskai, Rūta Rakauskienė, Elena Leipuvienė, kraštotyrininkas ir literatas Antanas Gasperaitis, Utenos rajono tarybos narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė  Zita Mackevičienė, Utenos seniūnijos seniūnas - Saulius Gaižauskas, viešnios iš Kauno - humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Šmitienė ir Maironio vardo lietuvių ir literatūros muziejininkė, daktarė Virginija Paplauskienė.
Nemeikščių bendruomenės pirmininkas Darius Vapsva pasidžiaugė, kad trečius metus gyvuojančiai Nemeikščių bendruomenei kilo idėja pastatyti stogastulpį poeto atminimui, pristatė stogastulpio autorių, liaudies meistrą Algirdą Kamliauską.
Atidengti stogastulpį buvo pakviesti bendruomenės pirmininkas ir poeto sūnėnas Šarūnas Tranelis.
Birbynės svajingai melodijai aidint (grojo Gediminas Kaušylas), merginos skaitė eiles, papuošė stogastulpį obelų žiedais.
Pašventinti stogastulpio atvyko Utenos Kristaus Žengimo į Dangų vikaras Aivaras Kecorius.
Sveikinimo žodį tarė: Utenos rajono tarybos narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, poeto pusbrolis Vytautas Navaglauskas, poetas Petras Panavas, Romualdas Valančiūnas.

5Yra vienintelis žmogus, kuris tavęs niekada neišduos, neįskaudins, nepaliks, atleis. Tas žmogus - tavo MAMA.
Ir nesvarbu kiek tau - 10, 20 ar 50, ji tave sutinka ir išlydi žiūrėdama pro langą...
Pačkėnų laisvalaikio centras ir Pačkėnų krašto bendruomenė antrus metus organizuoja konkursą skirtą Motinos dienai pažymėti.
Padėkoti MAMAI už besąlygišką meilę, nuolatinį palaikymą, šypseną, pasitikėjimą, rūpestį, įskiepytas vertybes, moralę, atvirą glėbį, - reikėjo papuošti namo langą mezginiais, karpiniais, piešiniais, nufotografuoti ir siųsti nuotraukas į internetinį bendruomenės facebook.
Žinoma, kad aktyviausi buvo mažieji: Ignas Kazickas, Brigita Tubaitė, Ernestas Žigas, Smiltė ir Domilė Žigaitės. Jiems ir atiteko žadėtieji saldūs prizai, kuriuos jie skubėjo dalintis su savo MAMOMIS.

Nuotraukos ir tekstas L. Mikalauskienės

popiete„Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui-nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais" (Justinas Marcinkevičius).
Vaikutėnų bibliotekoje, nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo balandžio 23 d. knygų paroda „Knyga mus jungia". Aktyvūs bibliotekos skaitytojai, bendruomenės nariai aplankė parodą, o balandžio 29 dieną, susirinko į popietę-susitikimą „Biblioteka – erdvė bendruomeninei veiklai". Popietės metu pasidalijome savo mintimis, kalbėjome apie perskaitytas knygas, kokių knygų norėtume.
Bibliotekoje kiekvienas gali surasti sau tinkamą knygą. Knygai kaip ir žmogui, reikia dėmesio, pagarbos, o didžiausią pagarbą parodome knygai ją skaitydami.
Susirinkusiems popietės dalyviams, eilėraščius deklamavo, bibliotekos skaitytojas Dominykas Tranelis, kuriam buvo įteiktas prizas.

vakarasSu bundančia gamta, su paukščių čiulbesiu, su kaitresniais saulės spinduliais balandis atneša ir šventes. Balandžio 23 d. Biliakiemio laisvalaikio centre vyko vakaronė ,,Sveikas, Pavasari" . Vakaronė prasidėjo skambant dainos žodžiams ,, ... Jau seniai taip reikėjo vėl susieit..." , kurią atliko Valdas Žvinys. Gausiai susirinkusius sveikino vakaro vedančioji Vidutė Padlipskienė. Ji kvietė visus pasidžiaugti, nors ir mažais žingsneliais ateinančiu pavasariu, dainos ir šokio sūkuryje. Susirinkusiems smagias dainas dainavo Valdas Žvinys ir šeimyninis duetas - Gintautas Zitikis su žmona Rasa. Muzikantai kvietė žiūrovus kartu dainuoti, linguoti, o norinčius pamiklinti kojas – šokti. Vieni vakaronės dalyviai sukosi šokio ritmu, o kiti vaišinosi prie bendro suneštinų vaišių stalo. Vakaronės eigoje dalyviams reikėjo atlikti įvairių užduočių: nešti lėkštę, bėgti, eiti su bliudais, perlįsti per lanką ir t.t. Nugalėtojų laukė prizai, todėl nuobodžiauti nebuvo kada. Labiausiai visi laukė Biliakiemio laisvalaikio centro dramos mėgėjų pasirodymo.

susirinkimas2016-04-15 dieną vyko Vaikutėnų krašto bendruomenės susirinkimas. Dalyvavo seniūnas Saulius Gaižauskas ir tarybos narys Algirdas Žukas. Nesusidarius bendruomenės narių kvorumui, bendruomenės pirmininkas Linas Vaitiekėnas, susirinkimą nusprendė atkelti į balandžio 23 dieną.
Seniūnas kalbėjo apie mūsų krašto perspektyvas ir renginius, bei kitus einamuosius reikalus. Tarybos narys Algirdas Žukas papasakojo apie naują rašomą knygą, apie šiuolaikmečio gyvenimą.
Už aktyvią veiklą bendruomenėje, pirmininkas Linas Vaitiekėnas įteikė padėkos raštus, Jūratei Bliuvienei ir Virginijai Greičiūnienei.
Vaikutėnų bendruomenės vardu, gražaus jubiliejaus proga buvo pasveikintas seniūnas Saulius Gaižauskas.
Po susirinkimo visi žiūrėjome UKC Sudeikių skyriaus Žemaitės 2 dalių komediją „Apsiriko", režisierė – Angelė Dikmonienė.

Informacija ir nuotraukos Vidos Masiulienės ir Jūratės Bliuvienės

SkanavimasBalandžio 14-tąją Pačkėnų laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė, bibliotekininkė Neringa Matkevičienė ir moterų klubo ,,Orchidėja" pirmininkė Zinaida Sirvydis antrus metus organizavo pavasarinį turgelį ir kvietė visus perrinkti savo spintas ir nereikalingus rūbus, žaislus, kt. daiktus atiduoti, mainyti, parduoti.
Ši iniciatyva sulaukė kaimo bendruomenės pritarimo, tad yra labai reikalinga ir naudinga visoms pusėms: ir tos, kurios duoda, ir tos, kurios ima. Gal tik šių metų turgelį sugadino lietingas oras, tad skirtingai, nei praeitais metais jį teko organizuoti laisvalaikio centro salėje.
Bet lietingas oras nesutrukdė moterims susirinkti į sveikatingumo popietę, kur po mankštos sporto salėje, prie arbatos puodelio išklausė FOREVER konsultanto Donato patarimų apie sveiką mitybą, kas norėjo, atliko biologinius kūno skanavimus.

Informacija ir nuotraukos L. Mikalauskienės ir N. Matkevičienės

bendraKovo 31 d. Pačkėnų krašto bendruomenės grupė aktyviausių narių vyko į ekskursiją, kurią organizavo moterų klubo „Orchidėja" pirmininkė Zinaida Sirvydis.
Pirmiausiai aplankėme Kauno senamiestį - Kauno pilį, esančią Nemuno ir Neries santakoje, kuri davė pradžią miesto kūrimuisi. Aplankėme seniausią Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) mūrinę, gotikinio stiliaus bažnyčią, pastatytą XV amžiuje, kurioje dabar vyksta restauracijos darbai. Pakeliui užsukome į Kauno miesto muziejų, kuris neseniai atidarytas miesto širdyje – Kauno Rotušėje, kuri vadinama „Baltąja gulbe" . Rotušė yra vienas seniausių ir gražiausių laikinosios sostinės pastatų. Ji stovi Rotušės aikštėje – pagrindinėje Kauno miesto aikštėje. Šioje aikštėje verda miesto gyvenimas: čia sutinkami garbingiausi miesto svečiai, sveikinami ką tik vestuvinius žiedus sumainę jaunieji. Šiuo metu miesto Rotušėje prasmingai siejasi senoji istorija ir dabartis. Čia įrengtas istorinis burmistro muziejus, saugomi, ceremonijose naudojami svarbiausi miesto atributai – didysis miesto raktas, mero ženklas (paauksuota grandinė), miesto herbų ir vėliavos etalonai, ceremonmeisterio ženklas ir tradicinis varpelis, laikinosios sostinės 1930 m. istorinė vėliava.

VerbosKovo mėnesio pirmadieniais - ketvirtadieniais laisvalaikio centro arbatinėje visi norintys galėjo išmokti verbų pynimo technikos ir Verbų Sekmadieniui nusipinti savo verbą.
Laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė mokė ir aiškino visas verbų pynimo technikos subtilybes. Tai daug kantrybės ir laiko užimantis užsiėmimas, tad „išliko" kantriausi.
Užsiėmimų metu nupinta ir surišta 12 margaspalvių verbų.

Informacija ir nuotraukos Loretos Mikalauskienės

 

 

 

 

 

016Biliakiemio bibliotekoje 2016 m. kovo 18 d. susirinkusios moterys su įdomumu klausėsi viešnios Ritos Butavičienės patarimų, kaip gražiai Velykų šventėms nusimarginti margučius netik įprastais dažais, bet panaudojant ir siūlus, medžių šakeles, įvairias sėklytes, audinio skiauteles. Buvo labai įdomu pabandyti ir pačioms.
Taip pat bibliotekoje parengta Ritos Butevičienės velykinių margučių paroda.

Informacija ir nuotraukos Elvyros Vigėlienės

 

 

 

20160311 1405472016 m. kovo 11 d. Biliakiemio laisvalaikio centre vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė. Renginio vedančioji Vidutė Padlipskienė visus pakvietė sugiedoti valstybės himną, o vėliau kalbėjo, kad ši diena yra ir bus visada svarbi šventė, primenanti apie laimėtą nepriklausomybę Tėvynei ir iškovotą geresnę ateitį augančioms Lietuvos kartoms. Šiltus sveikinimo žodžius išsakė Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas. Šventinį koncertą dovanojo Utenos pedagogų senjorų mišrus vokalinis ansamblis „Svaja" (vadovė Adelė Čypienė, akomponavo Simonas Turlo).

 

 

Joomla templates by a4joomla