SveikinimasRugsėjo 1 d. buvo kūrybinių industrijų centre „Taurapilis" pagerbti Utenos rajonui nusipelnę žmonės, įteikiant jiems Utenos rajono savivaldybės jubiliejinius suvenyrus ,,Gintarinė pasaga" ir mero padėkas. Iš viso buvo apdovanoti 51 įvairių sričių Utenos rajono gyventojas.
Padėkos ir jubiliejiniai suvenyrai ,,Gintarinė pasaga", vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgiant į Utenos rajono institucijų pateiktus siūlymus, buvo įteikti:
Rimai Petrošienei, Utenos seniūnijos socialinei darbuotojai, už ilgametį ir sąžiningą darbą, kūrybiškumą, naujų metodų naudojimą, aktyvinant Utenos seniūnijos gyventojų socialinį, kultūrinį ir dvasinį gyvenimą.
Vytautui Leipui, Utenos seniūnijos Pačkėnų kaimo aktyviam gyventojui, už rūpestį, bendradarbiavimą, iniciatyvumą, sumanumą, sąžiningą ir aktyvų dalyvavimą bei ilgametę paramą puoselėjant bei populiarinant Pačkėnų kraštą.

Kreipdamasis į uteniškius miesto vadovas teigė, kad ne taip svarbu, kokią sukaktį miestas švenčia ir ar tikrai jį įkūrė kunigaikštis Utenis. „Kai sakau nesvarbu, turiu mintyje, kad tiek istorinė tiesa, tiek legendos savo esme neprieštarauja vienam faktui: Utena buvo, yra ir bus", – iškilmingame minėjime kalbėjo A. Katinas.

Utenos seniūnijos administracija

Apdovanojimai2016 m. rugpjūčio 15 d. baigėsi Utenos seniūnijos fotonuotraukų konkursas „Aš ir mano augintinis". 2016 m. nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d. Utenos seniūnija kvietė visus gyventojus dalyvauti fotonuotraukų konkurse ir siųsti nuotraukas su augintiniais. Sulaukėme 22 dalyvių. Augintiniai įvairiausi: nuo viščiukų iki karvutės. Nuo rugpjūčio 4 d. iki rugpjūčio 15 d. svetainėje vyko balsavimas. Už augintinių nuotraukas balsavo 1585 kartus. Balsavimo rezultatai.  I vieta (451 balsas) atiteko Violetos Veteikienės iš Biliakiemio kaimo augintinių nuotraukoms, II vieta (257 balsai) - Algio Mažeikio iš Biliakiemio kaimo augintinio Kamukos nuotraukoms, III vieta (156 balsai) - Laimos Zabarauskaitės iš Vaikutėnų kaimo augintinės karvutės Kregždutės nuotraukoms. Seniūnijos komisijos sprendimu Diplomais, prizais ir fotonuotraukų bukletais apdovanoti daugiausiai balsų surinkę I-III vietos nuotraukų autoriai ir Jurgita Araminienė iš Griūčių kaimo. Visus kitus dalyvius kviečiame atvykti į Utenos seniūniją  atsiimti  fotonuotraukų bukletų.

Informacija ir nuotraukos Zenonos Valiukienės

televizijojeRugpjūčio 23 d. grupė aktyviausių Pačkėnų krašto bendruomenės narių vyko į Lietuvos ryto televiziją, kur vyko Romo Dambrausko „Auksinės dainos" rinkimų filmavimas. Dovanų gavome keletą naujai išleistų diskų pavadinimu „PRISILIESK". Studijoje sutikome ir daugiau populiarių dainų atlikėjų, galėjome su visais gyvai pabendrauti, nusifotografuoti. Už išvyką dėkojam moterų klubo „Orchidėja" pirmininkei Zinaidai Sirvydis.

Informacija Danos Žigienės

 

 

 

PackenuvaikaiPraeitą savaitę, kaip ir praėjusiais metais, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio Pačkėnų krašto bendruomenės namuose ir aikštyne vyko vaikų dienos stovykla, kurią organizavo VšĮ „Gyvenam'', vadovaujama direktorės Audros Bareikienės ir amerikietės misionierės Judi Wampler. Joms talkino didelė savanorių komanda iš Amerikos: grupės vadovas Markas Olsonas su žmona Maureen, jaunimo pastorius Tash Teisen su žmona Anna, rankdarbių užsiėmimams vadovavo Bonnie Blanco, sportinius žaidimus vedė Markus Bonham. Jiems talkino amerikiečių moksleiviai ir jaunimas iš Lietuvos: Natalie Davis (Vilnius), Kreta Bareikaitė (Vilnius), Guoda Tuinylaitė (Vilnius), Matas Kleinauskas (Vilnius), Jonė Buivydaitė ir Gytis Trečiakauskas (Vilnius), Dovilė Gervytė (Utena), Benjaminas ir Abigailė Venslovai (Utena), Ąžuolas Kunčina (Utena) ir vertėja Živilė Mockevičiūtė. Į stovyklą susirinko gausus būrys vaikų iš Pačkėnų ir aplinkinių kaimų, norinčių turiningai praleisti laisvalaikį. Pagal amžių jie buvo suskirstyti į tris grupes: 3-7 m., 8-12 m. ir 13-17 m.

juzintuosRugpjūčio 15 d. Rokiškio rajone, Jūžintuose vyko gyvųjų amatų šventė, kurią finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė - ,,Kaip gyveno mūs senoliai". Projekto autorė ir renginio iniciatorė Jūžintų bendruomenės pirmininkė Jūratė Pūslienė kuri ir pakvietė Pačkėnų bendruomenę atvykti į jų šventę, pristatyti savo krašto amatus ir kulinarinį paveldą.
Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Jūžintų Šv. Arkangelo bažnyčioje, vėliau visi sugūžėjo į vaizdingą poilsiavietę, kur šurmuliavo amatininkų kiemeliai. Vyko projekto pristatymas, svečių sveikinimai, dešimties bendruomenių kiemelių prisistatymai, senovinės rungtys ir žaidimai, koncertinė ir edukacinė programa.
Šventėje dalyvavo Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Kamajų, Juodupės, Obelių, Laibgalių, Bajorų KC su lėlių namais ČIZ, Kriaunų bendruomenės ,,žydeliai" ir Utenos raj. Kaniukų, bei jungtinės Pačkėnų ir Nemeikščių bendruomenės. Mes pristatėme austus pano iš žolynų, džiovintų arbatų ir prieskoninių žolelių rinkinius, mokėme klevo lapų pynimo ir audimo meno ir vaišinome vietinių gaspadinių sūriais.
Koncertavo Utenos spec. mokyklos tautinių šokių kolektyvas ,,Vilties spindulėliai", Utenos tautinių šokių kolektyvas ,,Levindra" ir Rokiškio KC folkloro ansamblis ,,Gastauta".
Renginį vedė Jūžintų miestelio metų žmogumi išrinkta Rita Rimiškienė.

Informacija ir nuotraukos Loretos Mikalauskienės

Bendra zoline2016 m. rugpjūčio 13 d. Biliakiemyje vyko Žolinės - kaimynų šventė. Kaip visada, šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios klebonas Povilas Klezys. Po mišių visi susirinko į Biliakiemio laisvalaikio centro kiemą, kur buvo pakelta šventės vėliava, uždegtas aukuras. Biliakiemio moterų ansamblis sugiedojo Biliakiemio himną. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė šventėje dalyvavusieji LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Utenos rajono tarybos narys Algirdas Žukas. Bendruomenės jubiliatus, Angelę Valiulienę, Eleną Maciulevičienę, Zosę Vigelytę, Eleną Jurgiliją Ruzgienę ir Joną Vilūną, sulaukusius garbaus amžiaus, sveikino Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, socialinė darbuotoja Rima Petrošienė, užrišo tautines juostas, įteikė gėlių ir atminimo dovanėles. Savo knygos ,,Paprasto gyvenimo istorija" antrą knygą pristatė Utenos raj. tarybos narys Algirdas Žukas, jį papildė redaktorė Genovaitė Šnurova. Algirdą Žuką su knygos pasirodymu sveikino LR Seimo narė Milda Petrauskienė, seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas.

Virimas2016 m. liepos 23 d. Biliakiemyje buvo organizuota dienos sporto stovykla, skirta Utenos seniūnijos vaikams. Vaikai dalyvavo sporto varžybose, mokėsi lauko sąlygomis išvirti sriubą, košę, kuria buvo vaišinami visi, dalyvaujantys Utenos seniūnijos vaikų spartakiadoje. Prie dienos sporto stovyklos rengimo, vaikų atvežimo, maisto gaminimo ir serviravimo daug prisidėjo šios dienos globėja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Biliakiemio seniūnaitė Violeta Veteikienė, Vaikutėnų krašto bendruomenės pirmininkas Linas Vaitiekėnas, Vaikutėnų seniūnaitė Jūratė Bliuvienė, Pačkėnų krašto bendruomenės atstovė Loreta Mikalauskienė, seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Petrošienė, sporto entuziastai Raimondas Katinas ir Antanas Padlipskas ir šventės šeimininkė Vidutė Padlipskienė. Sėkmingo darbo sportuojant ir valgydinant sportininkus palinkėjo Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, kurio dėka į šią dienos stovyklą buvo pakviesti muitinės atstovai, kurie susirinkusiems papasakojo ir vaizdžiai pademonstravo, kaip galima apsiginti, nepažeidžiant įstatymo normų, kokias priemones šiam tikslui galima naudoti. Po renginio seniūnas išreiškė viltį, kad tokie renginiai, buriantys jaunimą ir toliau būtų vykdomi, įgautų tęstinumą.

Informacija Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininko Donato Račinsko, nuotraukos Rimos Petrošienės

Paukste2016 m. liepos 16 d. Vaikutėnuose vyko XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis „Mano kraštas". Simboliška, kad tradiciniu tapęs renginys prieš 12 metų pirmą kartą buvo surengtas Vaikutėnuose. Vėliau sąskrydžiai buvo organizuojami Zarasų, Rokiškio, Ignalinos, Molėtų, Anykščių bei Utenos rajonuose. Šiemet bendruomenių entuziastai rinkosi Vaikutėnuose, nes pernai ši bendruomenė tapo Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio šauniausiais. Sambūrio organizatoriai svečiams parengė įvairiaspalvę programą, kuri, kaip pristatė Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, susiliejo su miestelio švente. Renginio pradžioje vyko Utenos motociklininkų klubo „Ugnies ratas" pasirodymas, svečius ir sąskrydžio dalyvius pasveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas, LR Seimo narė Milda Petrauskienė. Pasidžiaugti bendryste atvyko Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, mero patarėjas Gintautas Petravičius, seniūnijų seniūnai, uteniškiai ir miesto svečiai.
XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio dalyviai į Vaikutėnus atvyko smagiai nusiteikę: renginio svečiai galėjo pasigėrėti šiaudinių skulptūrų parku, lauko gėlių puokštėmis, paskanauti siūlomų patiekalų, įsigyti medžio drožybos darbų, pasivaržyti rungtyse kas šauniau pasirodys, ar kas taikliau pašaudys. Po komisijos vertinimo už geriausią prisistatymą apdovanota Sirutėnų kaimo bendruomenė, už puokštę - Ignalinos raj. Mielagėnų kaimo bendruomenė, už gražiausią skulptūrą apdovanota Pačkėnų krašto bendruomenė, už patiekalų įvairovę prizą gavo jungtinė Vyžuonų-Šiaudinių km. bendruomenė. Specialiu prizu už margaspalvį pasirodymą ir laimės akmenukus įvertinta Sprakšių kaimo bendruomenė. Pagrindinis prizas - ,,Gerumo paukštė" ir garbė kitais metais organizuoti XIII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį „Mano kraštas" teko Ignalinos rajono Mielagėnų bendruomenei.jubiliatai
Šventės metu iškilmingai pasveikinti ilgaamžiai Vaikutėnų krašto jubiliatai: devyniasdešimtmečius atšventę Petras Baliulis ir Elena Baliulienė, aštuoniasdešimtojo jubiliejaus proga juostomis buvo padabinti Pranciškus Motiejūnas, Jadvyga Aželienė, Povilas Aželis, Valerija Mitalienė, Emilija Ilčiukienė, Danguolė Julijona Židanavičienė, Juozapas Židanavičius, Anastazija Buivydienė, Albertas Juška, Albina Ilčiukienė ir Zenonas Braukyla. Šventėje dalyvavo Lietuvos kariuomenės kariškiai, demonstravo ginkluotę, Utenos prievolės poskyris pristatė šauktinių ir profesionalių karių atrankos kriterijus, tarnybos ypatumus. Šventėje buvo galima paragauti šauliškos košės, pasigalynėti. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos pareigūnai pristatė tarnybos ypatumus bei atliko parodomąją programą su augintiniais. Vakare koncertavo rajono saviveiklininkai  ir profesionalūs atlikėjai: Sudeikių skyriaus kapela ,,Seliavytė" (vad. Angelė Dikmonienė), Sudeikių skyriaus moterų vokalinis ansamblis ,,Branda" (vad. Aušra Baltuškienė), Utenos mokytojų tautinių šokių ansamblis ,,Levindra" (vad. Audinga Kvaselytė), Almantės ir Lino duetas,  Lietuvos estrados grandai R. Dambrauskas, A. Čapas, grupė „Parkas".

Informacija Violetos Develienės, nuotraukos Zenonos Valiukienės, Donato Račinsko, Violetos Develienės, Marijos Ilčinskienės

skelbimas A4-page-001Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžiai jau tapo tradiciniais. Pirmasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis įvyko 2004 m. Vaikutėnuose. Per dvyliką metų Sąskrydis vyko Zarasų, Rokiškio, Ignalinos, Molėtų, Anykščių, Utenos rajonuose, o šiais metais vėl sugrįžo į Vaikutėnus.
Žmonės atvykdami į Sąskrydį liudija, kad Aukštaitijos kaimas dar gyvas: turi praeitį ir kuria ateitį, nors kūrybiniai procesai nėra tokie lengvi ir džiaugsmingi, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus žodžiais tariant „Žemės visos planetos ir net nedidelio krašto likimas priklauso nuo pačių žmonių pastangų, nuo jų noro, veiklos, valios", todėl kviesdama į Vaikutėnus savo, Utenos regiono vietos veiklos grupės ir Vaikutėnų krašto bendruomenės vardu visus maloniai prašau liepos 16 d. atvykti ir pasidalinti sukaupta patirtimi, pabendrauti, pasibūti drauge aptariant naujas bendradarbiavimo idėjas jau 2016-2023 metų veiklos etapui.
Senovės Romoje forumai - svarbūs plataus masto suvažiavimai, pasitarimai - vykdavo visuomenės gyvenimo centre – pagrindinėje miesto aikštėje. Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis šiais metais vyks Vaikutėnų parke (Vaikutėnai yra prie plento Varšuva - Sankt Peterburgas: atkarpoje Utena - Zarasai - nuo Utenos nutolę 5 km). Sąskrydis vyks 2016 m. liepos 16 dieną nuo 14 val. iki 22 val. ir jis tradiciškai bus iš trijų dalių: rimtosios, laisvosios ir linksmosios.
Forumas - rimtoji dalis, kurioje Utenos rajono gyventojams bus pristatoma patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės parengta Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.
Renginyje dalyvaus ir apie kaimo plėtros procesus kalbės garbūs forumo svečiai iš LR Seimo, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Utenos rajono savivaldybės, kaimyninių rajonų Vietos veiklos grupių, bendruomenių, dalyvaus žiniasklaidos atstovai.
Tikimės, kad Jūsų nenuvils ir laisvoji sąskrydžio dalis, kuri bus praktinė mokomoji. Jos metu bus pristatyti visi trys Utenos rajono dvisektorės strategijos prioritetai bei detalizuotos kiekvieno prioriteto priemonės. Pasirinkę prioritetą renginio dalyviai turės atlikti praktinę užduotį. Taip pat bus galimybė aplankyti svarbius Vaikutėnų objektus: Falmiros ir draugų galeriją, medžio drožėjo A. Kamliausko muziejų, Vaikutėnų šinšilų ūkį.
Kūrybines mintis turėtų išlaisvinti linksmoji sąskrydžio dalis. Linksmojoje dalyje koncertuos Utenos rajono kultūros centro Sudeikių skyriaus kapela „Seliavytė", vokalinis moterų ansamblis „Branda", Utenos mokytojų etnografinis ansamblis „Levindra", Almantė ir Linas, taip pat ir Lietuvos estrados grandai Antanas Čapas, Romas Dambrauskas bei vyks plati programa, kuri detaliai aprašyta Vaikutėnų krašto bendruomenės kvietime į XII Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį VISIEMS MAŽIEMS IR DIDELIEMS...

Iki susitikimo Vaikutėnuose.

Pagarbiai,
Jolita Umbrasienė
Utenos regiono vietos veiklos pirmininkė

giesmeUtenos seniūnija 2016 m. liepos 6 d. 21:00 val. paminėjo Lietuvos valstybės dieną ir kartu su po visą pasaulį pabirusiais lietuviais, sugiedojo „Tautišką giesmę". Biliakiemio kaimo gyventojai giedojo Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje prie 1000 - mečio paminklo Lietuva - Biliakiemis. Vaikutėnų kaimo gyventojai irgi prisijungė prie prasmingos tradicijos.

Nuotraukos Deimanto Žibėno ir Jūratės Bliuvienės

 

Vaizdo įrašas:

Vaikutėnų krašto žmonės gieda Tautišką giesmę.

KupoleIlgiausią metų dieną ir trumpiausią naktį gamta pasitinka metų virsmą ir mus supantys augalai ir žolynai įgauna magiškų galių. Tad birželio 23-čiosios popietę Pačkėnų kultūros ir laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pakvietė į Kupolės pažintines paieškas.
Kupolė - senojo lietuvių tikėjimo atributas naudojamas vasaros saulėgrįžos metu, o Kupolinėmis vadinta ir šventė, švęsta Rasos šventės metu.
Nemažas būrelis moterų ir jaunimo, skaisčiai šviečiant vasaros saulei, pasipuošę margaspalviais sijonais, basomis patraukė į gausiai žydinčias pievas ir laukus rinkti žolynų iš devynių rūšių. Vėliau visi įsitaisė pavėsyje ir kartu rišo Kupolę - ant ilgos karties surinktų žolynų vainiką, kuris mums gavosi panašus į ratą. Kaip liaudies dainose buvo dainuojama... „kupolės viena šaka žydėjo – kaip saulė tekėjo, kita - kaip mėnulis riedėjo, trečia - kaip žvaigždė žibėjo..." Toks Kupolės įvaizdis reiškia pasaulio ir gyvybės medį.
Apie kiekvieno surinkto augalo reikšmę, gydomąsias savybes ir burtus jaunimui pasakojo ant Rambyno kalno į raganų sąskrydį skubėjusi „visai nepikta'' ragana. Visi pynė sau žolynų vainiką, galvojo norą, kuris pasak raganos „stebuklingą metų naktį tikrai išsipildys''. Merginos ant medžio šakos mėtė vainikėlius, nes visoms knietėjo po kelių metų ištekės.
Vasaros saulėgrįžoje ypač didelę reikšmę turi vanduo, tad ragana visiems liepė naktį ar anksti ryte išsimaudyti ar bent pabraidyti po rasą, kad būtume sveiki ir gražūs.

MedeniaiVėjuotą, tačiau šiltą birželio18 dieną Medenių krašto žmonės rinkosi į Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos bažnyčią mišioms už medeniškius ir jų krašto žmones. Mišias aukojo klebonas Povilas Klezys.
Mišios prasidėjo Klebono Povilo Klezio žodžiais, kad gyvas kaimas kai jame nėra juodų – negyvenamų trobelių, kad šis kaimas žymus savo akmeniniu kryžiumi, kuris niekada nebuvo apleistas, visada lankomas, tai ženklas, kad Medenių kaimas gyvas.
Po mišių visi pakviesti Medenių kaimo seniūnaičio Algirdo Žuko rinkosi prie Medeniuose jaunųjų pavasarininkų pastatyto kryžiaus 90-mečiui paminėti. Susirinkusius prie kryžiaus pasveikino savo eilėmis Aldona Semėnienė ir kitos Medenių kaimo moteris. Skambėjo eilės, dainos.
Kalbėjo seniūnas Saulius Gaižauskas. Jis pažymėjo, kad čia susirinkę šio krašto žmonės gali didžiuotis savo praeitimi ir ja gyventi. ,,Tai istorija, apie kuria mažai kam yra žinoma. Tai beveik visas šimtmetis šiam kryžiui. Kiek man jau žinoma, ši istorija perduodama kartoms. Kas tai yra pavasarininkai – tai Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga ,,Pavasaris" ". Seniūnas džiaugėsi šios gyvenvietės tvarkingumu, darbštumu. Visiems palinkėjo, kad bėdos, ligos ir negandos aplenktų šeimas, kad daugiau skraidytų gandrai aplink šią gyvenvietę, nes reikia jaunimo.

IMG 2908Birželio 10 d. Seimo narė Milda Petrauskienė lankėsi Utenos seniūnijoje, pristatė savo veiklos ataskaitą, susitiko su seniūnijos bendruomenėmis.
Pirmiausia Seimo narė užsuko į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą. Centro vadovai parodė ir paaiškino, kaip vyksta atliekų rūšiavimas, kaupimas, biodujų gaminimas, komposto paruošimas ir realizavimas, kiek dirba darbuotojų, kiek turi geros ir naujos įrangos bei technikos. Vėliau seniūnijos viešnia apžiūrėjo neseniai atkastą Biliakiemio „Puntuką", seniūnas Saulius Gaižauskas pristatė projektus, susijusius su akmens perspektyvomis. Milda Petrauskienė užsuko ir į Utenos rajono savivaldybės tarybos nario, LSDP Utenos skyriaus tarybos nario Algirdo Žuko sodybą Medeniuose, apžiūrėjo kuriamus Medenių bendruomenės namus, svečiavosi kavinėje „Pečiūrkiemis".
Susitikimuose su Pačkėnų ir Vaikutėnų bendruomenėmis dalyvavo ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Visuose susitikimuose žmonės kėlė jiems aktualius klausimus. Vienas svarbiausių, labiausiai gyventojus jaudinančių, – rajono kaimo kelių tvarkymas. Meras pateikė išsamius atsakymus, kiek galėdamas konkrečiau nurodė vieno ar kito seniūnijos žvyrkelių tvarkymo terminus.
Bendruomenių bibliotekoms Seimo narė įteikė knygą apie savo gimtąjį kaimą „Kaimynai – mano širdies daina", o seniūnui Sauliui Gaižauskui padovanojo „Tautišką giesmę" – paveikslą, su užrašytais Lietuvos himno žodžiais.
Iš gyventojų Milda Petrauskienė sulaukė nemažai klausimų, išklausė prašymų ir pastebėjimų. Padėkojusi už juos, Seimo narė sakė, kad pasistengsianti visus pageidavimus ir prašymus įgyvendinti.

Lolitos Kaminskienės informacija. Nuotraukos L. Kaminskienės, V. Masiulienės

klezysPrieš tris dešimtmečius į nedidelę ir atokią Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapiją atvykęs vos penkerių metų kunigystės patirtį turintis kunigas Povilas Klezys rado gerokai apleistą kleboniją su langus gožiančiais krūmokšniais ir žolėmis apsivijusiu taku, vedančiu prie vandens versmės – šulinio. Tačiau tai neišgąsdino jauno dvasininko: jis pamažu kūrėsi Spitrėnų bažnytkaimyje, susidraugavo su vietos gyventojais, kuriuos iki šiol vadina pačiais geriausiais parapijiečiais pasaulyje. Šioje parapijoje sielų ganytojas kun. P. Klezys praleido, kaip jis sakė, 30 pačių gražiausių gyvenimo metų. Šiandien vargu ar būtų galima suskaičiuoti, kiek per šį laikotarpį jis sutuokė porų, pakrikštijo mažylių ar į paskutinę kelionę palydėjo mirusiųjų.
Nagingo staliaus iš Biržų sūnus Povilas nuo mažens mokėsi meistrystės – šio pomėgio neatsisakė iki šiol. Klebonijoje išskirtinė dvasininko rankomis sukurta aplinka traukia vestuvininkus, kurie po tuoktuvių ceremonijos bažnyčioje skuba į Žvirblių bažnytėlę bendrai nuotraukai. Tai – unikalus statinys iš apvalių medžio rąstelių. Gėlėmis ir augalais besidomintis dvasininkas visuomet randa laiko aplinkos puoselėjimui: įgyvendino ne vieną sumanymą, sukūrė mažas grožio saleles. Ir pačiam gražu, ir svečiui džiugina sielą.

Joomla templates by a4joomla