Spausdinti
Kategorija: Bendruomenės

2004 m. lapkričio 24 d. susirinkę steigėjai - Utenos seniūnijos gyventojai, nusprendė įkurti Utenos seniūnijos bendruomenę (buveinės adresas – Biliakiemio kaimas, Utenos rajonas). Bendruomenės veiklos teritorija – visa Utenos seniūnija. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 18 aktyviausių seniūnijos gyventojų.
Susirinkime buvo patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas ir keturi pavaduotojai: Algirdas Žukas, Loreta Mikalauskienė, Jūratė Bliuvienė ir Antanas Padlipskas. Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas gyvena Taikos g. 67-9, Utena, tel. 8 612 30014.

Utenos seniūnijos bendruomenės pristatymas čia

Utenos seniūnijos bendruomenės 2018 m. įgyvendinti  projektai:

  1. ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘, gauta 7852,50 eurų. Tęstinis projektas, vykdytas 9 mėn. Įdarbinti 3 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 19 asmenų, gyvenančių Kyburių, Griūčių, Andreikėnų, Jotaučių, Papiškių, Vaikutėnų, Alių, Šeduikių, Kvyklių, Droničėnų, Pagirėlės kaimuose.
  2. ,,Nenugalimieji“, gauta 600,00 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje 5 dienas, dalyvavo 29 vaikai, 13 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybiniuose užsiėmimuose, sportiniuose žaidimuose, ekskursijose. Vaikams buvo diegiami bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos, kolektyviškumo įgūdžiai.
  3. ,,Sportuokim visi - nuo jauno iki seno‘‘, gauta 500,00 eurų. Tęstinis projektas. Iš projekto lėšų įsigytas įvairus sporto inventorius, taurės, medaliai ir diplomai varžybų nugalėtojams. Sportinėje veikloje dalyvavo apie 80 bendruomenės narių.
  4. ,,Ugdykime bendruomeniškumą per šventes - Kvyklių kaimo šventę ir Žolinių‘‘, gauta 400,00 eurų. Tęstinis projektas. Kvyklių kaimo šventėje dalyvavo apie 150 gyventojų ir svečių. Lėšos panaudotos šventės organizavimui ir saviveiklininkų transporto nuomai. Žolinių šventė šiemet organizuota naujai,- iš įvairų žolinų komponuoti paveikslai.
  1. ,,Sportinė apranga ir atributika reprezentuojanti Utenos seniūnijos bendruomenę“, gauta 800,00 eurų. Įsigyta 4 komplektai sportininkams krepšinio aprangos, 4 komplektai tinklinio aprangos, 2 vėliavos su seniūnijos atributika, skarelės vaikų dienos stovyklai su seniūnijos atributika.  Sportinė apranga ir atributika padeda  reprezentuoti Utenos seniūnijos bendruomenę.
  2. ,,Vandentiekio, esančio Puodžių kaime, perdavimas UAB ,,Utenos vandenys“, gauta 2500,00 eurų. Apmokėtos paslaugos vandentiekio dokumentacijai, reikalingai UAB ,,Utenos vandenys“ perdavimui.

      7. Utenos seniūnijos bendruomenė parašė projektą pagal Žemės ūkio ministerijos finansuojamą veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ ir gavo finansavimą. Projektu „Įrangos įsigijimas Utenos seniūnijos bendruomenės viešiesiems poreikiams tenkinti“ buvo numatyta įsigyti nešiojamą kompiuterį, spausdintuvą, projektorių, klaviatūrą, belaidę pelę ir darbo stalą. Projekto vertė - 1142,41 eurų. Šiuo metu projektas įvykdytas, visi aukščiau minėti daiktai įsigyti ir bus naudojami bendruomenės poreikiams tenkinti, - edukaciniams užsiėmimams, bendruomenės valdybos darbui, taip pat bus galima pasiskaityti spaudą, pabendrauti su giminėmis ir artimaisiais. Informacija ir nuotraukos Donato Račinsko.

Utenos seniūnijos bendruomenė 2017 m.  gavo finansavimą penkiems projektams:

1. Kultūrinės veiklos plėtros projektui „Tradicinių švenčių - Kvyklių kaimo šventės ir Žolinių šventės Biliakiemyje organizavimas“ gavo 750 Eur. Lėšos buvo panaudotos jubiliatų juostų įsigijimui, suvenyrų, mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimui, transporto išlaidoms.

2. Jaunimo užimtumo projektui „Vaikų ir jaunimo užimtumas, sudarant sąlygas sportuoti visais metų laikais“ - 200 Eur.

3. Sporto užimtumo projektui ,,Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas“ - 500 Eur. Lėšos panaudotos sportinių prekių, taurių, medalių įsigijimui.

P8051456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nuo 2017 m. liepos mėn. Utenos seniūnijos bendruomenė vykdė socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektą „Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje“. Šiam projektui vykdyti iš Utenos rajono savivaldybės administracijos gavo 4004,00 Eur. Paslaugas teikė įdarbinti 4 žmonės, kurie aptarnavo 28 žmones ir teikė reikiamas tiems žmonėms paslaugas, - tai informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, maitinimo organizavimas, būsto tvarkymas, kūrenimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, komunalinių ir kitų mokesčių sumokėjimas. Aptarnaujami žmonės paslaugomis patenkinti, laukia savo globėjų. Šios pagalbos gali kreiptis Utenos seniūnijos gyventojai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, asmenys, kurių artimieji gyvena kitoje savivaldybėje.

5. 2017 m. liepos 18-21 dienomis Biliakiemio laisvalaikio centre ir bendruomenės namuose vyko vaikų dienos stovykla „Aitvaras“ pagal savivaldybės remiamą sveikatos projektą „Vaikų dienos stovyklos organizavimas, kurios metu teoriškai ir praktiškai bus vykdomi užsiėmimai apie sveiko maisto naudą jaunam organizmui, jo paruošimas. Pirmos medicininės pagalbos teikimo mokymai“. Gauta 500 Eur.  Stovyklos metu vaikai, kurių kasdien susirinkdavo apie 30, mokėsi gaminti sveiką maistą, iškylavo, žaidė įvairius žaidimus, sportavo, gamino įvairus rankdarbius. Projektą vykdė Utenos seniūnijos bendruomenė su partneriais VšĮ „Santarvės namai“, daug darbo įdėjo Utenos seniūnijos darbuotojai. Labai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant ir įgyvendinant projektą - Utenos seniūnijos darbuotojams, savanoriams, visiems stovyklos dalyviams už sklandų stovyklos darbą.

DSCF4638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. Utenos seniūnijos bendruomenė gavo finansavimą trims  projektams:

1. Kultūrinės veiklos plėtros projektui ,,Tradicinių švenčių - Kvyklių kaimo šventės ir Žolinių šventės Biliakiemio organizavimas" gavo 400 Eur. Lėšos buvo panaudotos jubiliatų pagerbimui, vaišėms.

Bendra zoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sporto užimtumo projektui „Vaikų, jaunimo ir suaugusių bendruomenės narių laisvalaikis sportuojant šaltuoju metų laiku" - 500 Eur. Lėšos panaudotos žaidimui „Novus", treniruokliui, sportininkų prizų įsigijimui.

3. Pagal visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Vardan blaivaus gyvenimo" gauta 1000 Eur. Vaikams, augantiems priklausomybių turinčiose šeimose, buvo organizuota dienos stovykla Biliakiemyje. Iš šių lėšų nupirktas fotoaparatas, įsigyta smulkaus inventoriaus, kanceliarinių prekių, maisto produktų vaikų stovyklai.

2015 m. Utenos seniūnijos bendruomenė įgyvendino „LEADER" priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra" projektą ,,Utenos seniūnijos bendruomenės namų įrengimas". Iš ,,LEADER" programos gauta 14 481,00 Eur. Projekto metu pakeistabendruomenės namų Biliakiemio kaime, J. Asminavičiaus g.16 langai, durys, įvesta elektra, įrengta virtuvėlės patalpa, įrengtas šilumos siurblys oras - oras, apšildantis pagrindines bendruomenės patalpas.

 2015 m. Utenos seniūnijos bendruomenė Kultūrinės veiklos plėtros projektui ,,Tradicinių švenčių organizavimas" gavo 400 Eur. Sporto užimtumo projektui „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis vasarą ir žiemą" - 200 Eur. Biliakiemio centre vykusiai Žolinės šventei reikėjo dvigubai daugiau lėšų, kad būtų pagerbtas visas gausus sportininkų būrys, jubiliatai, pakviesti muzikantai. 

 

2014 m. Utenos seniūnijos bendruomenės projektas „Utenos seniūnijos bendruomenės jaunimo įtraukimas į vasaros ir žiemos sportinį gyvenimą, organizuojant varžybas, treniruotes aikštyne ir salėje, aprūpinant sporto įranga ir apranga". Skirta 700,00 Lt. Panaudota sportinio inventoriaus įsigijimui, taurių ir prizų pirkimui.

 2014 m. Utenos seniūnijos bendruomenės projektas „Tradicinių švenčių – Kvylių kaimo šventės, Žolinės – Biliakiemyje organizavimas. Skirta – 600,00 Lt. Panaudota jubiliejinių juostų ir gėlių jubiliatams pirkimui.

 2014 m. Utenos seniūnijos bendruomenės gamtosauginis projektas „Jaukių namų paukščiams kūrimas Utenos seniūnijoje". Skirta 500,00 Lt. Sumestrauta 15 inkilų ir rudenį įkelta į medžius. Suorganizuota gandrų ir jų lizdų fotografijų konkursas www.utenosseniunija.lt interneto svetainėje.

 Projektas „Biliakiemio sporto aikštyno ir salės panaudojimas jaunimo užimtumui" pagal Utenos rajono savivaldybės sporto veiklos projektų finansavimą 2013 m. gegužės- gruodžio mėn.

2013 m. Žolinės Biliakiemyje nuotraukos:

 Tradicinių švenčių organizavimas Kvykliuose ir Žolinės – Biliakiemyje organizavimas 2013 m. birželio – rugpjūčio mėn.
2013 m. šventės Kvykliuose akimirkos:

 Projektas „Tradicinių švenčių organizavimas „Biliakiemio kaime" 2012 m. rugpjūčio mėn.

Sportinio žaidimo „BOČIA" pirkimas pagal sveikatos rėmimo spec. programos projektą, skirtas žmonėms su negalia 2012 m. birželio mėn.

 Bendruomenės aktyvo išvyka į TRIMITO ir ŽUVĖDROS koncertą 2012-03-29.

Senųjų metų palydos Biliakiemyje 2011 m. gruodžio mėnesį.

 2011-2012 metais įvykdytas projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas Biliakiemio kaime, įrengiant sporto aikštyną, automobilių stovėjimo aikštelę ir asfaltuotą taką iki viešojo lauko tualeto" pagal LEADER programos lėšas iš Europos Sąjungos lėšų.

 Pagal Kaimo plėtros rėmimo programą parengto Medenių ir Biliakiemio kaimų vandentiekio tinklų topografinės nuotraukos, atlikta inventorizacija ir teisinė registracija, taipogi Nemeikščių gyvenvietės vandentiekio paskirstymo šulinio ir vamzdyno remontas, įrengiant slėgio reguliatorius - 2009 m. vasario mėn. - gruodžio mėn.
Nuo 2009 m. bendruomenė pastoviai remia Žolinės šventės ir prieš šventę vykstančių sporto varžybų organizavimą.

Ekskursijos maršrutu Burbiškio dvaras - Kryžių kalnas - Šeduvos malūnas organizavimas 2008 m. gegužės mėn.
10. Gamtosauginis projektas – Vaikutėnų poilsio zonoje, tvenkinyje atitverta vieta mažiems vaikams maudytis 2008 m.

9. Genovaitės Šnurovos knygos „Visiškai atvirai" pristatymo organizavimas ir pravedimas 2008 m. gegužės mėn.

8. Suorganizuotas renginys tarptautinei teatro dienai paminėti Pačkėnų kultūros centre 2007 m. kovo mėn. 27 d.

7. Iš Kaimo plėtros rėmimo fondo lėšų suremontuoti vandentiekio tinklai Biliakiemio kaime - 2006 m. gruodis.

6. Organizuota bendruomenės nariams ekskursija į vieną pirmųjų sostinių – Kernavę, pakeliui aplankant Šešuolėlių dvarą ir Obuolių salą.

5. Iš Kaimo rėmimo fondo skirtų lėšų nupirktas giluminis siurblys Kvyklių gyvenvietei, suremontuotas Nemeikščių kaimo vandentiekio vamzdynas 2006 m. liepos- rugsėjo mėn.

4. Pagamintas Utenos seniūnijos žemėlapis, kuriame pažymėtos lankytinos ir poilsio vietos 2006 m. birželio mėn.

3. Partizano Antano Kraujelio žūties vietos sutvarkymas 2005 m. gegužės mėn.

2. Gamtosauginės veiklos projektas Vaikutėnuose – poilsio zonos sutvarkymas 2005 m. spalio mėn.

1. Genovaitės Šnurovos knygos „Biliakiemis, Pačkėnai, Vaikutėnai" pristatymo organizavimas 2005-04-15.

Vienas pirmų bendruomenės darbų buvo lėšų rinkimas sunkią stuburo traumą patyrusiam mūsų bendruomenės nariui Artūrui Bliuvui.
Nuo 2005 m. Utenos seniūnijos bendruomenės įgyvendinti projektai: