Spausdinti
Kategorija: Bendruomenės

Vaikutėnų krašto bendruomenė įkurta 2003 m. balandžio 24 d. steigiamajame susirinkime.
Pagrindiniai tikslai – siekti kultūrinio, tautinio ir dvasinio Vaikutėnų krašto žmonių ugdymo; pažinti, kurti saugoti krašto kultūrinį palikimą ir kt.
Nuo pat įsikūrimo pradžios bendruomenė pradėjo aktyvią kultūrinę veiklą Vaikutėnuose. Užsimezgė glaudūs ryšiai su kitomis rajono bendruomenėmis, Utenos regiono bendruomenės fondu, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriumi, Utenos kultūros centru, Vaikutėnų pagrindine mokykla, verslininkais, LR Seimo nariais.
Aktyvių bendruomenės žmonių dėka, Vaikutėnuose surengta daugybė renginių: Joninių, Jurginių šventės, Advento, moksleivių atsisveikinimo su vasara renginiai, įvairių bendruomenės jubiliejinių švenčių, labdaros akcijų, kurių metu lankomos socialiai remtinos šeimos, auginančios vaikus, neįgalūs asmenys.

Didelis dėmesys skiriamas Vaikutėnų jaunimui. Aktyviausi skatinami įvairiais prizais (skraidinami lėktuvu virš Vaikutėnų, išvykomis prie jūros, į Vilnių ir t.t.).
Bendruomenės sportinę veiklą organizuoja bendruomenės pirmininkės pavaduotojas Jonas Vilkas. Jo vadovaujami sportininkai yra pasiekę gerų rezultatų įvairiose sporto šakose.
Vaikutėnuose gyvena ir kuria grupė menininkų (tautodailininkė audėja, nėrėja vašeliu – Stefanija Gasiūnaitė, medžio meistras Algirdas Kamliauskas, pynėja iš vytelių Jovita Vaškevičienė, dailininkės Vilija Puodžiukienė ir Falmira Sinicienė), kurie įvairių renginių metu surengia savo darbų parodas.
2004 m. liepos 8 d. surengtas Utenos rajono bendruomenių sąskrydis Vaikutėnuose (Utenos rajono savivaldybės remtas projektas), kuriame dalyvavo Utenos rajono bendruomenių atstovai, svečiai iš Ukmergės, Zarasų, Ignalinos bendruomenių, Utenos rajono savivaldybės atstovai, rajono ir respublikinių laikraščių korespondentai, Aukštaitijos TV studija.
Nuo 2003 m. iki 2012 m. Vaikutėnų krašto bendruomenės pirmininke buvo Falmira Sinicienė, o nuo 2012 m. kovo 17 d. Vaikutėnų krašto bendruomenės pirmininke išrinkta Vaikutėnų kultūros centro koordinatorė Jūratė Bliuvienė. Bendruomenės tarybą sudaro 11 narių, o Vaikutėnų krašto bendruomenę - 38 bendruomenės nariai.
Kasmet rengiama tradicinė ,,Švaros, grožio ir sporto šventė", Užgavėnės, minimos valstybinės, kalendorinės, atmintinos šventinės dienos ir t.t..                                                                 

2014 m. balandžio 25 d. įvyko Vaikutėnų krašto bendruomenės ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas, kurio metu išrinktas naujas bendruomenės pirmininkas Linas Vaitiekėnas, gyvenantis Tvenkinių g. 5, Vaikutėnų k., tel. 8-616-27558.

2017 m. kovo 30 d.  vyko Vaikutėnų krašto bendruomenės ataskaitinis - rinkiminis susirinkimai ir nauji pirmininko rinkimai. Balsų dauguma išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė Ligita Žigelienė. Tarybos nariai: Vilija Puodžiukienė, Rimutė Sinkevičienė, Laurencija Berniūnienė, Bronė Braukylienė, Jūratė Bliuvienė, Vida Korsakienė, Angelė Mikšienė, Vida Masiulienė. Bendruomenės finansinei veiklai tikrinti, vienų metų laikotarpiui, vienbalsiai išrinkta Gražina Ramoškienė. Kalbėjo naujai išrinkta Vaikutėnų krašto bendruomenės pirmininkė Ligita Žigelienė, kuri kvietė grąžinti ne tik savo kiemą, bet ir visą kaimą, skatino burtis bendruomeniškai veiklai. Ligita Žigelienė gyvena Beržų g. 5, Vaikutėnuose, tel. 8 612 90886.

Įgyvendinti projektai:

2018 m. Vaikutėnų krašto bendruomenė vykdė projektus:

  1. ,,Nuo sėklos iki vaisiaus‘‘ (tęstinis), gauta 100,00 eurų. Lėšos panaudotos įsigijus vazonus, įrankius, trąšas bei gėlių daigus.

Buvo sutvarkyta ir apipavidalinta  Vaikutėnų kultūros centro aplinka, pakeisti susidėvėję vazonai, patręšti daugiamečiai augalai. Gėlių žiedai džiugino bendruomenės narius bei svečius ryškiomis spalvomis ir skleidžiamu aromatu.

  1. ,,Sportas visiems Vaikutėnuose‘‘, gauta 500,00 eurų. Lėšos panaudotos įsigyjant medalių komplektus, diplominį popierių, šiaurietiško ėjimo lazdas, įvairius prizus varžytuvių nugalėtojams.

Bendradarbiaujant su Utenos visuomenės sveikatos biuru surengta šiaurietiškojo ėjimo lazdomis pradžiamokslis, paaiškinta ėjimo technika ir išmėginta praktiškai. 

Organizuojant tradicines vaikutėniškių ir svečių varžytuves surengtos 6 sportinės rungtys, kuriose varžėsi nuo mažiausio iki didžiausio, viso apie 200 žmonių. Nugalėtojai apdovanoti medaliais, diplomais bei vertingais prizais.

  1. ,,Tradicinė Vaikutėnų kaimo šventė-2018“, gauta 300,00 eurų. Lėšos panaudotos įsigyjant kanceliarines prekes, fotonuotraukas, sveikinimų knyga, Vaikutėnų krašto bendruomenės vėliavos maketavimas ir gamyba.

Suorganizuota viena tradicinė šventė, pakvieti – 3 ansambliai, „Darbščiųjų rankelių“ būrelio paroda, eksponuota 20 paveikslų, kuriuos kūrė 15 dalyvių, fotonuotraukų paroda – paruošta 60 foto nuotraukų. Pristatyta ir pašventinta Vaikutėnų krašto bendruomenės vėliava.

  1. ,,Tradiciška lietuviška pirtis“, gauta 834,13 eurų. Lėšos panaudotos „Tradicinės lietuviškos pirties“ edukacinei programai bei edukacijai skirtoms priemonėms įsigyti, transporto išlaidos.

Projekte sudalyvavo 20 dalyvių. Susipažinta su tradicinės lietuviškos pirties papročiais, kultūra. Susipažinta su augalų panaudojimo galimybėmis pirtyje, patirta kaip įvairūs aromatai veikia žmogaus organizmą.

Projektinė veikla. 2017 metais Vaikutėnų krašto bendruomenė (pirmininkė Ligita Žigelienė) Utenos rajono savivaldybei pateikė tris paraiškas ir gavo finansavimą:
Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros projekto paraiška ,,Tradicinė Vaikutėnų kaimo šventė - 2017“ – gautas finansavimas 300 Eur. Lėšos panaudotos jubiliatų juostoms, madų demonstravimo medžiagoms, šauliškai košei.


Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo paraiška ,, Sportuok Vaikutėnuose“ – gautas finansavimas 500 Eur. Lėšos panaudotos sportininkų prizams, taurėms.

 

Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projekto paraiška ,,Nuo sėklos iki vaisiaus“ – gautas finansavimas 100 Eur. Už šiuos pinigus pirktos sėklos, trąšos, inventorius.
Vaikutėnų krašto bendruomenė dalyvauja konkurse, kurį organizuoja Lietuvos kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos „Eismo saugumas bendruomenėse“.

2016 m. Kultūrinės veiklos projektui ,,Gerumo paukštės skrydis Vaikutėnuose" skirta 2211 Eur ir projektui ,,Vaikutėnai - Rytų Aukštaitijos bendruomenių centras 2016" skirta 980 Eur. Visos lėšos panaudotos Rytų Aukštaitijos bendruomenių XII sąskrydžio renginio organizavimui: išnuomota scena, garso ir apšvietimo aparatūra, įsigyti ir paleisti fejerverkai, išnuomotas galingas generatorius, nupirkta estrados atlikėjo Antano Čapo paslauga. Šis renginys tinkamai atstovavo visą Utenos kraštą, originaliai papuošė viso Utenos rajono kultūrinį gyvenimą. Šventėje dalyvavo per 1000 žmonių, iš jų per 350 bendruomenės dalyvių.

2016 m. Švietimo ir sporto jaunimo užimtumo projektui  ,,Vaikutėnai už sportą" skirta 500 Eur. Šiomis lėšomis suorganizuota Vaikutėnų kaimo sportinių varžybų savaitė, kurioje dalyvavo apie 150 įvairaus amžiaus sportininkų.

2015 m. iš ŽŪM žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės ,,Parama kaimo bendruomenėms" projektui ,,Vaikutėnų krašto bendruomenės materialinės bazės stiprinimas" gavo lėšų 2487,90 Eur. Bendruomenė nusipirko įgarsinimo įrangą ir aparatūrą, sunkumų kilnojimo treniruoklių, elipsinį treniruoklį. Atnaujintos universalios sporto patalpos aktyviai lankomos Vaikutėnų jaunimo. 

2015 m. Kultūrinės veiklos plėtros projekto paraiška ,,Un Vaikutėnų kiemą linksma ir miela" - guuta 250 Eur. (Utenos r. savivaldybė).

2015 m. Švietimo ir sporto jaunimo užimtumo projektui ,,Sportinis užimtumas Vaikutėnuose" - gauta 200 Eur. (Utenos r. savivaldybė).

2014 m.   Projektas „Kaimo gyventojų įtraukimas į kultūrinę veiklą". Skirta 400,00 Lt. Panaudota sportinių varžybų nugalėtojų apdovanojimams.

2013 m. „Vaikutėnų sporto aikštyno atidarymas ir vietos bendruomenės šventė" – gauta parama 300 Lt (Utenos rajono mero fondas).

2013 m. „Vaikutėnų jaunimo įtraukimas į švietėjišką, gamtosauginę veiklą Vaikutėnų parko teritorijoje" - gauta parama 400 Lt (Utenos r savivaldybė).

2012 m. birželio mėn. – 2014 m.balandžio mėn. ,,Vaikutėnų parko sutvarkymas, įrengiant sporto aikštyną" - gauta parama 123 186,39 Lt (Kaimo atnaujinimas ir plėtra (LEADER metodu). Vietos projekto partneris - Utenos rajono savivaldybė).

Aikštyno atidarymo akimirkos nuotraukose:

2008 m. Jurginės Vaikutėnuose – gauta parama 2000 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2008 m. Teatras Sodžiui – gauta parama 1000 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2007 m. Vaikutėnų menininkų kūrybos sklaida Šiaurės Rytų Aukštaitijoje – gauta parama 20 000 Lt ( Leader+)

2007 m. Jorės (Jurginių šventė) Vaikutėnuose – gauta parama 1000 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2006 m. Vaikutėnų krašto bendruomenės 3-jų metų sukakties renginys – gauta parama 1000 Lt (Utenos r.savivaldybė)

2006 m. Vaikutėnų krašto bendruomenės krepšinio komandos išvyka į Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją žaisti ,,Hall – Ball" – gauta parama 200 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2005 m. Meno studijos veikla Vaikutėnuose – gauta parama 500 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2004 m. Utenos rajono bendruomenių sąskrydis Vaikutėnuose – gauta parama 1000 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2004 m. Jaunimo užimtumo centro įrengimas – gauta parama 900 Lt (Valstybinė Jaunimo reikalų taryba)

2004 m. Jaunimo užimtumas Vaikutėnų kaime – gauta parama 500 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2003 m. Jaunimo užimtumas Vaikutėnų bendruomenėje – gauta parama 300 Lt (Utenos r. savivaldybė)

2003 m. Tinklinio aikštelės įrengimas prie tvenkinio – gauta parama 900 Lt (Utenos regiono bendruomenės fondas)

 

 

.