Utenos seniūnijoje gražiausiai tvarkoma Vaikutėnų gyvenvietė. Gyvenvietę puošia du tvenkiniai, parkas. Kaimas 7 km. nuo Utenos, prie Zarasų plento. 1853 m. Vaikutėnų viensėdyje buvo 11 gyventojų. Prie kaimo yra piliakalnis, dvaravietė su išlikusiais pastatais. 1853 m. Vaikutėnų dvarą valdė Domininkas Vildzevičius. Dvaro ūkvedys Vincas Randomanskas vėliau nupirko dvaro centrą ~ 80 ha. 1935 m. mirus Randomanskui ūkį paveldėjo dukra Janina. Dvaro rūmuose tarpukario metais dar buvo mokykla, vėliau – minėto kooperatyvo administracija. Paskui gyvenamas pastatas buvo nugriautas. Išliko penketas senų mūrinių ūkio pastatų: arklidė, tvartas, jauja, kumetynas, pusiau uždara karvidė, senų medžių. Šiuos pastatus dabar nupirkęs ūkininkas Stanislovas Vaškevičius.


Dabar Vaikutėnuose gyvena 280 gyventojų. Kaime gyvena tautodailininkė audėja Stefanija Gasiūnaitė, medžio meistras Algirdas Kamliauskas, buvusiuose dvaro pastatuose ornamentuotus kryžius daro medžio meistrai. Kaimo muzikantai: Bronius Bertašius, Jurgis Ulba. 1998 m. Alfonsas Petrošius pastatė medinį kryžių. 1999 metais Utenos apskrityje gražiausių gyvenviečių konkurse Vaikutėnai tapo prizininkais ir buvo apdovanoti Utenos apskrities viršininko administracijos padėkos raštu. Norintiems pasigrožėti puiukiai tvarkoma sodybų aplinka, tikrai patiks Vaikutėnus puošainčios Kęstučio ir Danutės Valančių, Vyliaus ir Laimutės Kelevišių sodybos 

Vaikutėnų piliakalnisVaikutėnų piliakalnis

Piliakalnis yra 400 m į Š nuo Vaikutėnų kaimo, 200 m. į ŠV nuo plento Utena-Zarasai.Jis įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė pailga Š-P kryptimi, 25x10m dydžio, be kultūrinio
sluoksnio.Piliakalnis netyrinėtas, dotuojamas I tūkstantmečiui. Piliakalnis įrengtas atskiros pailgos kalvos aukščiausioje dalyje. 3 m žemiau aikštelės, šlaite pastebima pylimo žymių. Aikštelė ovali, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 22x10 m dydžio. Šiaurės rytų šlaite, 2 m žemiau aikštelės yra 5 m pločio terasa, 2 m žemiau kurios yra antra 6 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 16-17 m aukščio. Saugomas valstybės.
Piliakalnis labai apardytas arimų, pietinis šlaitas nukastas žvyrduobės. Aikštelė ir rytinis šlaitas dirvonuoja, kiti šlaitai apaugę mišriu mišku.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla