Spausdinti
Kategorija: Paslaugos gyventojams

Utenos seniūnija išduoda leidimus:
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo.
Fiziniai ar juridiniai asmenys gyvenantys seniūnijos teritorijoje su prašymu ir reikiamais dokumentais įrodančiais turto priklausomybę ir paskirtį kreipiasi į seniūniją dėl leidimo medžiams ir krūmams kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti išdavimo.
Jeigu želdiniai yra bendro naudojimo žemėje ir jų kirtimą, genėjimą ar pertvarkymą organizuoja seniūnija, seniūnas rašo prašymą, kuri pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija želdinių apsaugai ir priežiūrai. Komisija dirba vadovaudamasi želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatais. Neatsižvelgiant į tai ar prašymas buvo pateiktas seniūnijos ar savivaldybės Aplinkos apsaugos ir civilinės apsaugos skyriui, kviečia seniūnas. Komisijos pirmininkas surašo komisijos posėdžio protokolą. Atsižvelgiant į komisijos posėdžio protokolą išrašomas leidimas.
Leidimas derinamas su Utenos rajono agentūros deleguotu atstovu Kultūros paveldo padaliniui.
Leidimas išrašomas per mėnesį laiko nuo pareiškimo padavimo datos.
Neigiamo komisijos nutarimo atveju parengiamas motyvuotas atsakymas.
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leidimui kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Prašymo forma >>> (doc.)
2. VĮ Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo nekilnojamo turto registre.
3. Žemėlapio fragmentas.

Laidoti Utenos seniūnijos kapinėse. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas.
2. Mirties liudijimas.
3. Prašymas. Prašymo forma >>> (doc.)

Prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose. Žiūrėti detalią informaciją https://www.utena.lt/index.php/lt/paslaugos-main/administracines-paslaugos-main/587-leidimas-prekiauti Prašymo forma >>> (doc.)

Įrengti išorinę reklamą Utenos seniūnijos teritorijoje. Žiūrėti detalią informaciją  https://www.utena.lt/index.php/lt/paslaugos-main/administracines-paslaugos-main/556-leidimo-irengti-isorine-reklama

Atlikti kasinėjimo darbus Utenos seniūnijos teritorijoje. Žiūrėti detalią informaciją https://www.utena.lt/index.php/lt/paslaugos-main/administracines-paslaugos-main/588-leidimas-kasineti.