Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams" ES parama smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.
Paraiškos gauti ES paramą smulkiam ūkiui 2018 m. renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 29 d.
Pagal šią veiklos sritį ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

Didžiausia ES parama yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
• gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas
• naujos statybinės medžiagos;
• nauja žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės;
• naudoti traktoriai (senesni kaip 7 metų, turintys galiojančią techninę apžiūrą);
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• bendrosios išlaidos;
• ūkinių gyvūnų įsigijimas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.
Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 m. iki paraiškos pateikimo. Paramos lėšomis nėra finansuojamas sumokamas PVM.
Paramos gavėjo - smulkaus ūkininko - ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, įgyvendinus verslo planą privalo padidėti ne mažiau kaip 20 proc. ir toks išlikti iki kontrolės laikotarpio pabaigos (3 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo gavimo).
Siekdamas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams" smulkus ūkininkas įsipareigoja drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (3 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo gavimo).
Siekiantiems paramos ūkininkams keliama ir daugiau reikalavimų, su kuriais išsamiau galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse (www.nma.lt).

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus informacija

Joomla templates by a4joomla