Kaimo gyventojai, norintys atnaujinti savo namų stogus, nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“.
Parama skiriama gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimui. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 2 000 Eur su PVM, o paramos intensyvumas – 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų. Pažymime, kad sodininkų bendrijos teritorija ir kurortas nėra laikomi kaimo teritorija.
Pareiškėjas įsipareigoja projektą įgyvendinti per 12 mėn. nuo sprendimą skirti paramą priėmimo dienos.
Svarbus administravimo taisyklių pasikeitimas – nebėra reikalavimo pateikti tris pasiūlymus iš tiekėjų. Stogo dangą ir statybines medžiagas pareiškėjai įsigis pagal nustatytus fiksuotus įkainius. Dar viena naujovė – nebelieka prievolės apdrausti turtą, į kurį investuojama, tačiau pareiškėjas įsipareigoja atstatyti savo lėšomis sugadintą ar sunaikintą stogo dangą.
Iš pareiškėjų nebereikalaujama po projekto įgyvendinimo pateikti metinę ataskaitą. Užtenka pateikti mokėjimo prašymą kartu su išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais (netaikoma apmokėtoms išlaidoms pagal fiksuotuosius įkainius) bei kitais reikiamais dokumentais.
Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Paraiškas galima teikti ir užpildžius elektroninę formą, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga https://zumis.lt.
Pareiškėjas įsipareigoja likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.
Utenos rajono gyventojai turės galimybę nemokamai pašalinti asbesto turinčių gaminių atliekas. Šia paslauga gyventojai galės pasinaudoti pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms, apie kurių pabaigą ir prasidedantį asbesto atliekų surinkimą bus informuojama spaudoje, Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje ar kt. priemonėmis.

Informaciją parengė Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Joomla templates by a4joomla