2022 03 16 traktoriusInformuojame, kad 2022 m. kovo 3 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-150 buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

Paramos paraiškas bus galima teikti nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki birželio 14 d., o pavėluotai – iki liepos 8 d. (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.). 

Svarbu. Atkreipiame dėmesį, kad nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pateikta paramos paraiška (ar padedant specialistui, ar teikiant savarankiškai) pareiškėjas patvirtina, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Siekiant išvengti Nacionalinės mokėjimo agentūros sankcijų ir reikšmingų paramos sumų praradimų, prašome atidžiai peržiūrėti paraiškoje esančią informaciją ir pastebėjus klaidų ar netikslumų, kuo skubiau atlikti paraiškos taisymą (paraiškos duomenų keitimas galimas tik iki 2022 m.  liepos 8 d.).       

 Taisyklių pakeitimas numato, kad paraiškos teikimo ir keitimo metu pareiškėjai gali deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos teisėtai naudoja ar valdo. Valstybinės žemės valdymo teisę įrodantys dokumentai Valdų registre (VURAP) turės būti įregistruoti iki paraiškos patvirtinimo ar keitimo datos, kitu atveju įbraižyti laukų nebus galimybės. Atkreipiame dėmesį, kad suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės plotų duomenys į Valdų registrą bus sukelti automatiškai iki deklaravimo pradžios gavus šiuos duomenis iš Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT), bet jei žemė bus išsinuomota prieš pat deklaravimo pradžią, ūkininkams gali tekti patiems pateikti dokumentus Valdų registrui.

Svarbu. Siekiant išvengti klaidų ir netikslumų, atvykus deklaruoti žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, rekomenduojame turėti visus deklaruojamų žemės sklypų nuosavybės ar naudojimo faktą patvirtinančius dokumentus (sklypų planus, VĮ Registrų centro pažymas, nuomos ar panaudos sutartis su planais, NŽT pažymas ir t. t.). Jei sklypas valdomas kelių bendraturčių (pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai nurodyta valdoma žemės sklypo dalis.
Pievų priežiūra, mulčiavimas (smulkinimas)

Pareiškėjai, deklaruojantys pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP) ir / ar žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai), privalės pievą nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., o pareiškėjai, Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. įregistravę turimas bičių šeimas, – bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Pievų, azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje šienavimas ir priežiūra atliekama vadovaujantis šiuo principu - nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) laukuose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius.

Pareiškėjai, nelaikantys žolėdžių ūkinių gyvūnų:

  • galės mulčiuoti ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto. Pvz.: pareiškėjas deklaruoja 9,80 ha daugiamečių pievų, 0,20 ha daržovių (iš viso – 10 ha), vadinasi mulčiuoti galės 1 ha pievų plotą.

Pareiškėjai laikantys žolėdžius ūkinius gyvūnus:

  • kai pareiškėjo (arba valdos partnerio, arba valdoje registruoto šeimos nario) 2022-01-01 – 2022-06-30 laikotarpiu laikomų registruotų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudaro ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui ir ganymo sezonu yra ganoma - šių plotų nebūtina papildomai šienauti;
  • pareiškėjai, kurių laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui, atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga pareiškėjui palankesnė, galės mulčiuoti tokį plotą, kurį padengia SG, arba ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto.

Pareiškėjai, laikantys bičių šeimas:

  • galės mulčiuoti plotą, kurį padengia laikomos Ūkinių gyvūnų registre įregistruotos bičių šeimos (turi būti įregistruota ne mažiau kaip 5 bičių šeimos, o 1 bičių šeima padengs 0,59 ha pievų plotą).

Susipažinti su kitais Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimais galite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/asr

Siekiant išvengti žmonių susibūrimų ir taupant pareiškėjų bei darbuotojų laiką deklaravimo metu, kviečiame skambinti seniūnijose (pagal žemės ūkio valdos centrą) dirbantiems Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistams ir registruotis dėl konkretaus atvykimo laiko (balandžio 19 d. – birželio 14 d.).

Informuojame, kad, kaip ir ankstesniais metais, paraiškas bus galima užpildyti ir pateikti ir savarankiškai, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą. Prireikus specialisto konsultacijos, prašome susisiekti aukščiau nurodytais kontaktais.

Detaliai apie 2022 metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujoves Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos svetainėje

Joomla templates by a4joomla