Nuo rugpjūčio 1 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje (Utenoje, Utenio a. 4, 320 kab.) bus priimamos paraiškos dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą.

REIKALAVIMAI GAUTI PARAMĄ
Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:
1. nustatyta tvarka yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių.
2. turi bityno pasą;
3. turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
4. turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams)
5. yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu.


PARAMOS DYDIS
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur (penki eurai septyniasdešimt devyni euro centai) už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur (vienuolika eurų penkiasdešimt aštuoni euro centai) už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
SVARBU
1.Jeigu bičių laikytojas neturi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų – jis netenka teisės į paramą;
2.Jeigu patirtos išlaidos mažesnės nei nurodyta paramos paraiškoje – atlyginamos tik tos išlaidos, kurios patvirtintos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais;
3.Jeigu bičių šeimų skaičius pasikeitė, bičių laikytojui parama priklauso tik už faktiškai laikomų bičių šeimų skaičių ir tik jei pateikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai.
4.Bičių laikytojui parama negali būti teikiama, jei jis ar jo sutuoktinis yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" ir / arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos".
PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai).
Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administracijos kaimo plėtros skyrių, adresu Utenio a. 4, 319 arba 320 kab. ir pateikti:
1.asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2.bityno pasą;
3.Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (pildomas atvykus į skyrių);
4.išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas);
5. VMVT išduotą dokumentą apie deklaruotą bičių šeimų skaičių;
6.Jei ūkis ekologinis - sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.
SVARBU
Paramos paraiškos, pateiktos po galutinio paramos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.
Paramos gavėjams už einamaisiais metais patirtas išlaidas skirta parama išmokama einamaisiais metais.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Joomla templates by a4joomla