DrobelisEugenijus Drobelis žymus ornitologas, gamtos mokslų daktaras, rašytojas, fotografas, kinematografininkas – dokumentalistas, sukūręs dokumentinius filmus apie Lietuvos gamtą ir gamtosaugos problemas.
Gimė 1954 metų liepos 2 d. Kupreliškyje, Biržų rajone.
1963 – 1969 metais tėvams persikėlus gyventi į Kvyklius, mokėsi Kvyklių aštuonmetėje mokykloje. Motina dirbo mokykloje mokytoja, tėvas – laukininkystės brigados brigadininku.
1978 metais baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją.
1978 – 1990 metais dirbo Čepkelių rezervato direktoriaus pavaduotojo pareigose.
1991 -1994 metais aplinkos apsaugos ministerijos gyvūnijos ir augalijos laboratorijos viršininku.
1994 – 1997 metais visuomeninės organizacijos „Biologijos įvairovės informacinis centras“ (Biota) vadovas.
1997 m. Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas.
Šiuo metu dirba Lietuvos ornitologų draugijoje.
1982 metais kartu su B. Šablevičiumi parašė ir išleido vadovėlį „Pelėdos ir plėšrieji paukščiai“. Knygoje pasakojama apie Lietuvoje sutinkamus 34 rūšių plėšriuosius paukščius ir pelėdas. Aprašoma šių nykstančių sparnuočių biologija, gyvenimo būdas, nurodoma, kaip juos atpažinti. Pateikiama medžiaga, kaip pagaminti lizdus ir inkilus, apie bandymus veisti šiuos paukščius nelaisvėje.


1985 metais išleido vadovėlį „Paukščių takais“,
1989 metais knygą visiems „ Girioje ošia sparnai“.
Yra knygos „Lietuvos fauna. Paukščiai“, išleistos 1990 metais bendraautorius. Knyga papildomu tiražu išleista1991 metais.
Su autorių kolektyvu 1999 metais išleido knygą „Svarbios Lietuvos pelkės“, o 2000 metais temą pratęsė knyga „Svarbios Lietuvos pelkės ir seklūs vandenys“
2003 metais išleista gausiai autoriaus nuotraukomis iliustruota knyga „Reti ir saugomi“. Tais pačiais metais išėjo „Sutemų šaukliai“
2004 metais išleido fotografijomis gausiai iliustruotą albumą knygą „Lietuvos miškų plėšrieji paukščiai ir pelėdos“, kurioje populiariai pasakojama apie visų Lietuvoje gyvenančių plėšriųjų paukščių ir pelėdų rūšis. aprašomos įvairios natūralios gamtos buveinės, pateikiama unikalių Lietuvos kraštovaizdžio fotografijų, supažindinama su kiekvienos aprašomos rūšies savitumais. Albumas – vertingas leidinys, supažindinantis mūsų ir kitų šalių skaitytojus su Lietuvos gamtos biologine įvairove, galėtų tapti ir mokomąja priemone moksleiviams, studentams gamtininkams, miškininkams, saugomų teritorijų darbuotojams. Yra bukleto „Reti ir saugomi“ bendraautorius.
Tais pačiais metais išėjo tik autoriaus nuotraukomis iliustruotos knygos „Erelių žemė“ ir „Juodasis gandras“
2005 metais išleido nuotraukų albumą „Čepkeliai“. Tais pačiais metais kartu su bendraautoriais, tarp kurių yra žmona Ona Drobelienė paruošė spaudai ir išleido knygą „Kur šaltiniai alma“.
2006 metais išleido knygą „Gervė“, kurią autorius brandino nuo 1976 metų.
2007 metais Kartu su V. Knyva išleido nuotraukų albumą “Kai tekši kurtiniai“
2014 metais Vilniaus knygų mugėje pristatė knygą „Vidur girių“.
Tais pačiais metais pasaulį išvydo Eugenijaus Drobelio sudarytas vadovas „Keliaukime po Dzūkijos nacionalinį parką“ .
Yra 1992 ir 2007 metų „Lietuvos raudonosios knygos“ sudarytojas ir autorius.
Parengė metodines rekomendacijas „Lizdų įrengimas juodiesiems gandrams“ ir „Dirbtiniai lizdai plėšriesiems paukščiams
Eugenijus Drobelis yra parašęs daugiau nei dešimt knygų apie paukščius, tris dešimtmečius tiria, filmuoja ir fotografuoja Čepkelių valstybinio rezervato gamtą.
Eugenijus Drobelis yra begalės parodų gamtos tematika rengėjas, organizatorius ir bendraautorius.
2004 metais Eugenijui Drobeliui kartu su Jonu Bilinsku skirta Aplinkos ir Kultūros ministerijų įsteigta Petro Abukevičiaus premija už filmą „ Erelių žemė“.
2008 metais Eugenijus Drobelis šią premiją gavo už filmą „Tu gervela“ - dokumentinį pasakojimą apie gervių gyvenimą Čepkelių raiste.
2009 metais Petro Abukevičiaus premija skirta už filmą, „Kai teksi kurtiniai“
Didžiąją savo laiko dalį Eugenijus Drobelis praleidžia gamtoje: stebėdamas, fotografuodamas. Aistrai fotografuoti skirtai bene 26 metai.
26 metai fotografavimo – ir mano geriausios nuotraukos dar nepadarytos. Aistringas žmogus praranda sveiką nuovoką. O mano didžiausia aistra pelkė. Patikėkite – gamtininko darbas yra nuostabus nesibaigiantis nuotykis ir jam verta pašvęsti visą savo gyvenimą.- kalba Eugenijus Drobelis.
Pajamas, gautas iš leidybos, Eugenijus Drobelis skiria leidinių gamtos tematika finansavimui.

Informaciją pateikė Valdas Mintaučkis

Joomla templates by a4joomla