Gimė 1878 10 01 Utenos rajone, Puodžių kaime. Mirė 1963 08 14. Palaidotas Užupėje, (Telšių raj.) Teatrologas, aktorius. Jo tėvas Domininkas buvo dievdirbis. Į Peterburgą išvyko 1898 m., tarnavo banke, geležinkelyje. Tuomet Paterburge gyveno apie 25 tūkst. lietuvių, todėl dar 1892 m. ten buvo įkurta "Labdarių draugija". 1903 - 1910 m. jo pastangomis teatrinė lietuvių veikla labai išaugo. Būdamas mėgėjų teatro organizatorius, 1901-1904 m. vaidino pusiau profesionaliame "Lošikų būrelyje". Nuo 1911m. buvo Teatrališkos k-jos organizatorius ir pirmininkas, lietuvių dramos ir muzikos kuopos (1912 - 1917 m.) įsteigėjas. Vaidino operetėse, dramose, rež. K. Glinskiui parūpindavo pjesių, surinkdavo aktorius (buvo apie 50), sudarė "Mažaturčių lietuvių savitarpinę organizaciją", dirbo jos valdyboje.

1915 m. valdžia leido oficialiai įkurti "Vaidintojų kuopą", kurioje buvo ir uteniškis vertėjas bei būsimasis knygų leidėjas J. Strazdas, chorų vadovai - S. Šimkus, Č. Sasnauskas, P. Adomavičius, A. Jasūdis čia sukaupė 1000 tomų biblioteką, surinko lietuvių kultūrinės veiklos medžiagą, kuria naudojosi Balys Sruoga, rinkdamas medžiagą savo studijai „ Lietuvių teatras Peterburge 1892 - 1918 m.". Grįžęs į Lietuvą, apie 1922 metus dirbo Utenos banke. Savo gimtinėje ir vėliau, gyvendamas Kaune ir dirbdamas banke, sukaupė daug knygų, tarp kurių buvo ir parsivežtos iš Peterburgo. 1938 m. Lietuvos teatras jį apdovanojo auksiniu garbės ženklu, o iškilmėse režisierius K.Glinskis jam prisegė ir savąjį apdovanojimą. A. Jasūdis savo 1200 tomų biblioteką padovanojo Kauno universitetui. „Visgi aš, nesigirdamas, pradėjau pirmasis kertinį akmenį didingiems (pirmiems) Lietuvos teatro rūmams", - yra sakęs A. Jasūdis. 2003 m. rugsėjo 14 d. jo gimtojoje sodyboje Puodžių kaime vyko Laimos Jasūdytės, jos vyro Vigimanto Trimonio lėšomis pastatyto A. Jasūdžio klojimo teatro atidarymo šventė. (Idėjos autorė Nida Treinytė). Ta proga buvo aukojamos šv. Mišios Biliakiemio bažnyčioje. Po to vyko A. Jasūdžio 125 – jų gimimo metinių minėjimas, atidengta memorialinė lenta ant namo, kuriame jis gyveno. Šventėje dalyvavo Klaipėdos universiteto teatro pedagogikos katedros vedėjas, dr. Petras Bielskis, Vilniaus Jaunimo teatro aktorius Ferdinandas Jakštys, etnologė Gražina Kadžytė. A. Jasūdžio klojimo teatro atidarymo proga, savo pastatymus rodė Klaipėdos rajono Agluonėnų klojimo teatro artistai, suvaidinę S.Žemaičio komediją „Mirta Činčibiraitė", Viešintų (Anykščių rajonas) klojimo teatro artistai suvaidino S.Žemaičio komediją „Jaunikis iš Kauno". Pertraukose dainavo kraštiečių klubo „Indraja" choras, vadovaujamas profesoriaus Juozo Vanago.

Joomla templates by a4joomla