(tikr. Juozas Petrėnas) Gimė 1896 03 31 Utenos valsčiaus Degučių kaime. Mirė 1980 02 05 Niujorke. Rašytojas, žurnalistas, redaktorius. Mokėsi Utenoje, rusiškoje pradinėje mokykloje, Peterburgo gimnazijoje. Rusijoje įsitraukė į lietuviškų vakarų statymą, redaguodamas ,,Žiežirbą", įsigijo pirmuosius žurnalisto įgūdžius, pradėjo skelbti pirmuosius beletristikos darbus. 1917 m. grįžęs į Uteną, gimtinėje statė scenos veikalus, vėliau išleido Brundelio slapyvardžiu knygą ,,Sodžiaus teatras". 1918–1919 m. - dirbo Utenos apskrities Pildomajame komitete Švietimo sekcijos vedėju, po to išvyko į Vilnių. Su K. Binkiu išleido ,,Vilniaus albumą". Lenkams užėmus Vilnių, viską palikęs, sugrįžo į gimtinę, o po to ilgam laikui apsigyveno Kaune, nuo 1920 m. įsitraukė į literatūrinę, žurnalistinę veiklą. 1922 m. su K. Binkiu išleido ,,Keturių vėjų pranašą", 1924 m. – ,,Keturių vėjų" pirmąjį numerį, buvo keturvėjininkų sąjūdžio lyderis, skelbė futuristinę beletristiką ,,Skaitymuose", ,,Bare".

1927 m. Petro Tarulio slapyvardžiu (pagal motiną O. Tarulytę) išleido ryškios eksperimentinės prozos – apysakaičių knygą ,,Mėlynos kelnės". Po šios knygos išleidimo Taruliui buvo paskirta stipendija, ir jis kartu su kitais gabiais rašytojais išvyko į Vakarų Europą studijuoti žurnalistikos. 20 m. nerašė, atsidavęs ,,Dienos", ,,Dienos naujienų", ,,Kultuvės" redagavimui. Tik po Antrojo pasaulinio karo, pasitraukęs į Vakarus, Vokietijoje 1948 m. išleido gerą 4 apysakų knygą ,,Žirgeliai padebesiais" gerokai paprastesniu stiliumi (reminiscencijas apie gimtinę ir kaimo tematika). Atvykęs į JAV, apsigyveno Brukline, Niujorko priemiestyje, redagavo ,,Tėvynę", ,,Nepriklausomą Lietuvą". Redagavimo reikalais važinėjo į Kanadą. 1966 m. išleido romaną ,,Vilniaus rūbas". Be to, parašė dar dvi knygas ,,New Yorko žvirbliukas" ir ,,Kauno gubernatoriaus pusryčiai" (minimas P. Veriovkinas). Abu romanai ar apysakos liko jo ranka taisytuose mašinraščiuose, kurie parvežti į Lietuvą kartu su jo prisiminimais apie amžininkus. Jis redagavo net 12 periodikos leidinių Lietuvoje ir išeivijoje. Po mirties rašytojo palaikai urnoje buvo atvežti ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Joomla templates by a4joomla