Biliakiemis - bažnytkaimis Utenos rajone, 6 km į pietryčius nuo Utenos ir 7 km į šiaurę nuo Kuktiškių. Gretimi kaimai – Griūtys, Gudėniškės, Kryželiai, Puodžiai, Purviniškis. Seniūnaitijos centras. Kaimo pietinėje dalyje yra Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, veikia medicinos punktas, kultūros namai, bendruomenės namai, parduotuvė.

Svarbesni Biliakiemio kaimo įvykiai ir datos:
1387 m. Biliakiemis, kartu su Kačiūnais, Buitūnais it kt. pateko Vilniaus vyskupų žinion ir priklausė Kuktiškių dvarui.

1731 m. Biliakiemio kaimas minimas įvairiuose dokumentuose.

1919 m. Biliakiemyje įsteigta mokykla. Mokyklos įkūrimą lėmė tai, jog tuo metu kaime buvo daug vaikų, kuriems norėjosi turėti mokyklą arčiau namų. Pirmoji Biliakiemio kaimo pradinė mokykla įsikūrė Augustino Vilūno gyvenamojo namo antrame gale. 1931 m. , kai kaimas buvo išdalintas į vienkiemius, mokykla buvo perkelta į Puodžių kaimą. Puodžių kaime mokykla įsikūrė Jono Jasūdžio mūriniame name. Mokykla Puodžiuose gyvavo iki 1939 m, pavasario, o tų pačių metų rudenį vėl buvo perkelta į Biliakiemį – seniūno Jurgio Jurgelėno specialiai įrengtą patalpą jo paties namuose. Biliakiemio pradinėje mokykloje, nuo jos įkūrimo, dirbo šie mokytojai: Jauniškis, Malaiška, Araminienė, Vanagas, E. Kantvilaitė, Polikevičiūtė, Karklinytė, Zabiela, Mikulėnas su žmona, Angelė Šyvienė, Alfonsas Žibas. Nuo 1986 m. čia dirbo Rita Lapackienė, Dalia Mikolaitienė, nuo 2002 m. iki 2012 m. Gražina Vaitiekėnienė.

Biliakiemio pradinė mokykla nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. buvo Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos sudėtyje ir vadinasi Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos Biliakiemio skyrius.

Pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimą Nr. TS-83 „Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos Biliakiemio skyriaus" nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. likviduotas Biliakiemio skyrius.

1940 m. rugpjūčio 11 d. pašventinta Biliakiemio bažnyčia. Kaime pastatyti bažnyčią nusprendė ir šią mintį įgyvendino Utenos parapijos klebonas Jonas Asminavičius. Kleboniją pastatė Biliakiemio gyventojas meistras Alfonsas Ramelis su pagalbininkais, o bažnyčios projekto autorius – Zarasų rajono inžinierius Pranas Indriūnas. Biliakiemio bažnyčioje kunigavo: 1940 - 1957 m. kunigas Jonas Asminavičius, 1957 – 1964 m. kunigas Kriminskas, 1964-1987 m. kunigas Petras Markevičius, 1988-1991 m. kunigas Samsonas, nuo 1991 m. iki dabar kunigas Povilas Klezys.

1944 -1947 m. už antitarybinę veiklą Biliakiemyje suimti, nuteisti ir išsiųsti į lagerius 8 žmonės, 2 iš jų žuvo lageryje.

1949 m. Biliakiemyje buvo sukurtas kolūkis „Pilnoji varpa".

1953 m. įsteigta septynmetė mokykla, joje dirbo 11 mokytojų. Mokykla veikė iki 1961 m.

1955 m. įsteigta Biliakiemio biblioteka. Čia dirbo bibliotekininkės Eugenija Vilūnienė, Laima Klimavičienė, Laima Andrašytė, Laima Banytė, Jūratė Musteikytė, o nuo 1993 m. – Elvyra Vigėlienė.

1960 m. Biliakiemyje įsteigtas medicinos punktas. Jame dirbo Pakalnienė, Vanda Ramelienė, o nuo 1971 iki 2004 metų kovo mėn. – Elvyra Čipkuvienė. Nuo 2004 m. - Ramunė Juknevičienė.

1969 m. Biliakiemyje pastatyti kultūros namai ir parduotuvė, įvestas vandentiekis, pradėti melioravimo darbai, rengiamos kultūrinės ganyklos. Dėl melioracijos buvo sunaikinta14 vienkiemių sodybų, tik 2 iš jų persikėlė į Biliakiemio gyvenvietę. Kultūros namuose 1969 – 1971 m. juose dirbo Janina Varneckienė, 1971- 1976 m. – Nijolė Ruzgienė, vėliau Genovaitė Paškauskaitė, meno vadovu – Vladas Trimonis. 1982 m. atvykus jaunoms specialistėms Daliai Barzdonienei ir Rasai Didžgalvienei, įkurta agitbrigada „Yla". Nuo 1988 m. kultūros namų direktore dirbo Danguolė Jazbutienė, meno vadovais – Edmundas Gutauskas, Stasė Kapcevičienė, Nuo 2002 m. ¬– Linas Vaitiekėnas. Nuo 2004 m. – administratorė Vidutė Padlipskienė, meno vadovė Vilma Valienė.

2001 metais seniūno Algirdo Žuko rūpesčiu, visos Biliakiemio įstaigos, buvusios skirtinguose pastatuose, sukeltos į vieną, naujai atremontuotą administracinį centrą.

1985 m., tuometinio Biliakiemio kolūkio pirmininko Algirdo Žuko iniciatyva, Alių kaime buvo įrengtas aerodromas, pritaikytas ne tik žemės ūkiui ( iš lėktuvų buvo barstomos trąšos, įvairios cheminės medžiagos pasėlių, laukų priežiūrai ne tik šiame, bet ir aplinkiniuose kolūkiuose), bet ir sportui. Dabar tai privati nuosavybė. Alių kaime įrengta ir motokroso trąsa, kurioje vyksta ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos valstybių motokrosininkų varžybos.

1984 – 1992 m. Biliakiemyje veikė 50 vietų vaikų lopšelis – darželis.

Medenių biblioteka įsteigta 1952 m. Joje dirbo Rūta Dilytė, Liucija Dagytė, o nuo 1966 m. iki uždarymo 1991 m. – Vida Leipuvienė.

Joomla templates by a4joomla