2004 m. lapkričio 24 d. susirinkę steigėjai - Utenos seniūnijos gyventojai, nusprendė įkurti Utenos seniūnijos bendruomenę (buveinės adresas – Biliakiemio kaimas, Utenos rajonas). Bendruomenės veiklos teritorija – visa Utenos seniūnija. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 18 aktyviausių seniūnijos gyventojų.
Susirinkime buvo patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas ir keturi pavaduotojai: Algirdas Žukas, Loreta Mikalauskienė, Jūratė Bliuvienė ir Antanas Padlipskas. Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas gyvena Taikos g. 67-9, Utena, tel. 8 612 30014.

2019 m. lapkričio 6 d.  ataskaitiniame bendruomenės susirinkime  patvirtinti  nauji įstatai, išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė  Aistė Bernotienė ir bendruomenės valdyba iš penkių narių: Valdemaras Paškonis, Rimantas Tumosa, Rima Petrošienė, Violeta Veteikienė ir Vidutė Padlipskienė. Bendruomenės pirmininkė Aistė Bernotienė, gyvena Antalgės k., Kaštonų g. 19, tel. 8-641-22483.

2023 m. balandžio 27 d. Biliakiemio kultūros namuose įvyko Utenos seniūnijos bendruomenės ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Aistė Bernotienė pateikė susirinkusiems 2022 m. veiklos ataskaitą, apžvelgė įvykdytus ir vykdomus projektus.Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė ir bendruomenės valdyba iš penkių narių: Valdemaras Paškonis, Rimantas Tumosa, Laura Gaivenienė, Violeta Veteikienė ir Vidutė Padlipskienė. Bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė gyvena Aukštakalnio g. 64-1, Utena, tel. 8-682-17742.

Utenos seniūnijos bendruomenės pristatymas čia

Utenos seniūnijos bendruomenė 2023 m. įgyvendino 8 projektus. Bendra suma - 40 482 Eur.

1. Utenos seniūnijos bendruomenė kartu su partneriu – Utenos rajono savivaldybe, užbaigė įgyvendinti socialinio verslo projektą „Multisensorinio kambario ir jo pagalbinių sanitarinių patalpų įrengimas“ pagal URVVG „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“, priemonę. Įrengtas multisensorinis kambarys ir įdarbintas 1 asmuo. Projektas skirtas visų amžiaus grupių žmonių – vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus, poreikiams tenkinti. projektas, kurio vertė 72 429,26 Eur.

2. Mažinant socialinę atskirtį, įvykdytas prevencinių priemonių projektas ,,Pagalbos į namus Utenos miesto ir Utenos seniūnijos bendruomenėse teikimas“ - 21 000 Eur. Tai tęstinis projektas, vykdomas aštuntus metus. Sukurtos 3 darbo vietos ir įdarbinti 3 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 27 asmenims.

3. Su partneriais Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriumi įgyvendintas nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities projektas „PRIKLAUSOMYBĖMS -NE“. Šiam projektui skirta – 1 000 Eur. Tai dienos stovykla, kuri buvo skirta vaikų dienos centro vaikams, paaugliams ir jų tėveliams.

4. Biliakiemio vaikų dienos centre teikiama neformaliojo švietimo ugdymo programa- akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Šios veiklos vykdymui 2023 metams skirta 19 000 Eur iš valstybės ir 7 900 Eur iš savivaldybės biudžeto. Dienos centrą lanko 20 vaikų iš Utenos miesto, Utenos ir Kuktiškių seniūnijų.

5. Bendruomeniškumo skatinimui suorganizuota 2 - jų dienų kelionė Utenos rajono bendruomenės nariams „Maži ir dideli dzūkelių bendruomenių išmislai“. Šio projekto finansavimas 5 000Eur iš savivaldybės biudžeto.

6. Utenos rajono savivaldybės gyventojai turėjo galimybę pirmą kartą dalyvauti Dalyvaujamajame biudžete – tai demokratinis būdas, kaip savivalda kartu su gyventojais sprendė dėl viešųjų lėšų panaudojimo gyvenamajai aplinkai gerinti. Visi gyventojai turėjo galimybę pateikti savo projektų idėjas ir balsuoti už geriausią ir reikalingiausią. Vyko ne tik aktyvus viešasis balsavimas, bet ir pasiūlytas platus projektų idėjų sąrašas, apimantis daugelį seniūnijų. Didele balsų persvara mažos vertės idėją „Būti visiems kartu“ Biliakiemyje (1004 balsai) laimėjo Utenos seniūnijos bendruomenė. Šis projektas įgyvendintas 2023 m., kuriam skirta 10 514,40 Eur savivaldybės lėšų. Judant po mažą žingsnelį gimė daug gražių dalykų. Laimėjus konkursą ir gavus finansavimą papildomai pastatytos pavėsinės, suoliukai, atnaujintas apšvietimas, įrengtos laužavietės, įrengta paplūdimio krepšinio aikštelė. Įgyvendinus projektą poilsiavietė tapo jaukesnė visiems poilsiautojams.

7. Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimui skirta 468 Eur. Lėšos skirtos buhalterinėms paslaugoms, patalpų draudimui.

8. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikame kūne – sveika siela“. Skirta 1 000 Eur. Įsigyta masažinės įrangos. Šios įrangos paslaugomis pasinaudojo iki 86 asmenų

9. Kultūrinės veiklos projektas ,,Utenos seniūnijos tradicinės šventės“ Suorganizuota Biliakiemio kaime žolinės šventė ir įvykdyta Kvyklių kaimo tradicinė tęstinė šventė. 

 

 

 

Utenos seniūnijos bendruomenė 2022 m. įgyvendino 7 projektus. Bendra suma -25047,24 eurai.

1. Nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių projektas ,,Pagalbos Utenos miesto ir Utenos seniūnijos bendruomenėse teikimas“ -20 800 eurai. Tęstinis projektas, vykdytas šeštus metus. Įdarbinti 4 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 12 mėn., 21 asmeniui gyvenančiam Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose. Utenos mieste paslaugos teiktos 6 asmenims.

2. Kaimo rėmimo projektas „Utenos seniūnijos bendruomenės veiklos ir plėtros skatinimas“ - 400 eurų. Sudaryta bendruomenės patalpų draudimo sutartis, apmokėta metinė patalpų draudimo įmoka. Apmokėta už 26 val. buhalterinių paslaugų.

3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatos keliu“- 640 eurų. Įgyvendinus projektą buvo įsigyta 8 vnt. fitneso batutai. Veiklose su batutais buvo užimami stovyklos „Aitvaras 2022“ dalyviai, taip pat nuolat vykdomos sportinės veiklos Biliakiemio vaikų dienos centro lankytojams.

4. Kultūrinės veiklos projektas „Tradicinė Žolinės šventė Biliakiemyje“ - 500 eurų. Dėl techninių ir organizacinių problemų suorganizuoti Žolinės šventės Biliakiemyje nepavyko, tačiau rugsėjo 3 d. buvo suorganizuota kraštiečių šventė Kvykliuose, kurioje dalyvavo apie 150 dalyvių.

 

 

5. Gamtosauginės veiklos projektas ,,Gražiausiai tvarkoma naujakurių sodyba“- 150 eurų. Projekto lėšomis buvo prisidėta prie Utenos seniūnijos ir Utenos seniūnijos bendruomenės organizuojamo konkurso „Gražiausiai tvarkoma naujakurių sodyba“.  Įsigyti 6 dekoratyviniai augalai, kurie įteikti gražiausių sodybų savininkams.

   

 

6. Vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimo projektas ,,Aitvaras 2022“ - 800 eurų. 2022 m. liepos 18 – 25 dienomis vyko tradicinė vaikų dienos stovykla Biliakiemyje „Aitvaras 2022“, kurioje dalyvavo 40 įvairaus amžiaus vaikų, tarp kurių buvo ir 4 ukrainiečiai. Projekto lėšos skirtos stovyklos užimtumo programai, vaikų maitinimui, išvykoms.

7. Pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ „Utenos seniūnijos reprezentacijos stiprinimas“ -1757,24 eurai. Įgyvendinant projektą buvo įsigyti Utenos seniūnijos reprezentacijos stiprinimui reikalingos prekės: 25 tautinės juostos Utenos seniūnijos jubiliatų sveikinimui, reprezentaciniai suvenyrai, sportinių renginių apdovanojimams skirtos prekės, gėlės ir popieriniai maišeliai su Utenos seniūnijos logotipais.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2021 m. projektai. Viso 10 projektų. Bendra suma - 36 660,71 eurai.

1. Vaikų vasaros poilsio organizavimo  projektas „Aitvaras 2021“ - 500,00 eurų.

         2021 m. liepos 12 – 16 dienomis, Biliakiemyje vyko tradicinė vaikų dienos stovykla „Aitvaras 2021“. Utenos seniūnijos bendruomenės organizuojamoje stovykloje dalyvavo kiek daugiau nei 20 įvairaus amžiaus vaikų ir keletas savanorių. Penkios stovyklos dienos praskriejo nepastebimai. Stovykloje vaikai sportavo, dainavo, šoko, žaidė įvairius žaidimus, maudėsi, gamino maistą, keliavo. Stovyklautojus aplankė gausybė svečių, kurie dalijosi patirtimi, savo atstovaujamos profesijos specifika, domėjosi problemomis. Stovykla vaikams padovanojo puokštę įvairiausių emocijų, nepamirštamų įspūdžių, naujų potyrių, pažinčių.

 2.  Utenos seniūnijos bendruomenė įgyvendino projektą „Utenos seniūnijos bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės narių poreikiams“ -1119,43 Eur. Įgyvendinant projektą buvo įsigyti bendruomenei labai reikalingi daiktai – praustuvė, elektrinis virdulys, 3 vnt. virtuvinių spintelių, kamštinė medžiaga, 4 roletai langams, rakinama spinta, lentyna ir daiktadėžės - padėsiantys užtikrinti kokybiškesnį, produktyvesnį Utenos seniūnijos bendruomenės narių, naudojimąsi Biliakiemio laisvalaikio centre esančiomis patalpomis, paslaugomis, įranga pagal poreikį.

3. Kultūrinės veiklos projektas  „Susitikime Žolinės šventėje Biliakiemyje“- 450 eurų. Biliakiemio žolinės šventės metu  pagerbti jubiliatai. Nupirkta 10 jubiliejinių juostų, helio balionų ir dovanų maišelių.

 

    

4. Kaimo rėmimo projektas „Utenos seniūnijos bendruomenės veiklų skatinimas“- 400 eurų. Prisidėta prie LR ŽŪM  projekto „Padėkite mums augti“.

5. Kaimo rėmimo projektas „Utenos rajono bendruomenių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas per pažintinę veiklą“ -5000 eurų. Utenos rajono bendruomenių atstovai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistai, seniūnijų seniūnai (iš viso 46 asmenys) kelionės metu lankėsi Luokės bendruomenės namuose, kur turėjo galimybę geriau susipažinti su šio nedidelio miestelio aktyvių žmonių veiklomis. Šios bendruomenės aktyvūs nariai surengė itin šiltą svečių sutikimą – kelionės dalyviai po iškilmingos priesaikos grožėjosi nuostabiu Žemaitijos kraštovaizdžiu ant legendomis apipinto Šatrijos kalno, vaišinosi bendruomenės namuose kepta duona, rauginta gira ir ant laužo virta koše, klausėsi pasakojimo apie bendruomenės gyvenimą ir apie gražų Luokės miestelį.
Platelių bendruomenės amatų centre kelionės dalyviai iš arti susipažino su Platelių bendruomenės veiklomis. Bendruomenės pirmininkė noriai dalijosi patirtimi, pasakojo apie vykdomus projektus, organizuojamus renginius, atskleidė net finansinius šaltinius, iš kurių „išgyvena“ bendruomenė. Kelionės dalyviai įsitikino, kad problemos, su kuriomis susiduria Platelių bendruomenė, yra labai artimos, pažįstamos ir puikiai suprantamos ir Utenos rajono bendruomenių atstovams.

6. LR ŽŪM Nacionalinė parama  Kaimo bendruomenių veiklai „Padėkite mums augti“ - 3291,28 eurų. Įgyvendinus projektą buvo įsigyta įgarsinimo įrangos komplektas, 3 vnt. metalinių daiktų saugojimo spintelių, 57 vnt. kėdžių ir elektrinė viryklė. Projekto tikslas - stiprinti Utenos seniūnijos bendruomenės materialinę bazę, kuri svarbi ir reikalinga efektyviam bendruomenės veiklų vykdymui, bendruomenės narių poreikių tenkinimui, bendruomenės populiarinimui, įvairių edukacijų, renginių organizavimui. Įsigyto turto naudotojai bus bendruomenės nariai, vaikų dienos centro lankytojai, stovyklų, švenčių, įvairių edukacijų ir renginių dalyviai.

7. Nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektas „Birželis – mėnuo be smurto ir patyčių“ -300 eurų. Buvo suorganizuoti dviejų akedeminių valandų mokymai  bendruomenės mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, tema „Kada „juokinga“ tampa „skaudu““, kuriuos vedė vaikų linijos  patyčių prevencijos specialistė Eglė Tamulionytė.

8. Sportinės veiklos projektas „Sportuokime visi, nuo jauno iki seno“- 500 eurų. Projekto pagalba Biliakiemio laisvalaikio centre buvo įsigyta dalis tatamio dangos, reikalingos įrengti erdvę skirtą kovos menų sporto šakoms populiarinti.

9. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos miesto ir seniūnijos bendruomenėse‘‘- 20 000 eurų.

Įgyvendinant projektą  pagyvenusiems žmonėms buvo teikiamos tokios paslaugos, kaip konsultavimas/informavimas, transporto organizavimas, asmens lydėjimas į įvairias socialines, sveikatos, reabilitacijos įstaigas ir bendruomenės centre vykstančius renginius, maisto produktų nupirkimas ir paruošimas, namų ruoša, asmens higienos ir ūkio darbai.

Teiktų socialinių paslaugų tikslas – patarnauti, padėti įvairiomis nepiniginėmis formomis, siekiant grąžinti sugebėjimus pasirūpinti savimi, patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas. Projektas, vykdytas penktus metus. Įdarbinti 4 žmonės. Paslaugos buvo teiktos 27 asmenims gyvenantiems Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose ir 18 asmenų gyvenančių Utenos mieste.

10. Gamtosauginės veiklos projektas „Savam krašte geriausia“ -100 eurų. Projekto lėšomis buvo prisidėta prie Utenos seniūnijos ir Utenos seniūnijos bendruomenės organizuojamo konkurso „Gražiausiai tvarkoma seniūnijos sodyba“. Konkursas vyko dviem etapais - nuo birželio 15 d. iki liepos 30 d. kiekvienos seniūnaitijos seniūnaitis delegavo iki penkių sodybų konkursui. Antro etapo metu, nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 10 d. Utenos seniūnijos seniūno sudaryta vertinimo komisija lankėsi deleguotose sodybose ir pagal nustatytus vertinimo kriterijus įvertino kiekvieną. Nugalėtoja tapo Ligitos ir Alvydo Žigelių sodyba iš Vaikutėnų, kuri surinko daugiausia patiktukų ir Utenos seniūnijos vertinimo komisijos balsų, jiems buvo įteiktas ir pagrindinis 100 Eur prizas. Rugsėjo 30 d. Utenos seniūnijos seniūnas kartu su Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininke aplankė sodybas-nugalėtojas ir įteikė diplomus bei magnolijas įsigytas projekto lėšomis.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2020 m. projektai. Viso 12 projektų, bendra vertė - 36 502 eurai:

1. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘ - 12 955 eurai. Tęstinis projektas, vykdytas ketvirtus metus. Įdarbinti 2 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 12 mėn., 27 asmenims gyvenantiems Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose.

2. Sveikatos  ir aplinkos sveikatinimo projektai ,,Noriu būti sveikas ir stiprus“ - 800 eurų. Tęstinis projektas. Iš projekto lėšų buvo įsigyta sportui reikalingų priemonių ir bendradarbiaujant su sporto ir sveikatingumo centru ,,RL GYM“ buvo pravestas paskaitų ciklas bei praktiniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo poveikio sveikatai tema. Dalyviai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti intensyvioje treniruotėje ant ,,World Jumping“ sportinių batutų.

3. Jaunimo užimtumo projektas „Pažink ir įamžink Biliakiemio kraštą“ -300 eurų. Projekto lėšomis buvo suorganizuota edukacinė veikla – vazonų gamyba iš smėlio ir cemento mišinio. Veikloje dalyvavo 15 jaunųjų dalyvių.

4. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas ,,Susitiksim tradicinėse šventėse“ -200  eurų. Tęstinis projektas. Skirtos lėšos panaudotos prisidedant prie tradicinių švenčių Kvykliuose ir Biliakiemyje organizavimo.

5. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ -300 eurų. Projekto pagalba buvo įsigytas šaldytuvas siekiant užtikrinti sklandų vaikų dienos centro, stovyklų, kultūrinių ir sportinių renginių organizavimą.

6. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas ,,Aitvaras 2020“ -1800 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje penkias dienas, dalyvavo 40 vaikų, 10 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams, užimtumui. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse, sportinėse veiklose.2

7. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Vasara, dar neišeik“ - 920 eurų. Projekto pagalba buvo suorganizuota edukacinių popiečių savaitė Biliakiemyje, kurios metu dalyviai mokėsi dekupažo subtilybių, vėlimo iš vilnos, gyvųjų paveikslų kūrimo, muilo gamybos, piešimo ant tekstilės, lipdymo iš molio. Užsiėmimuose dalyvavo 18 dalyvių.

  

   

8. Vaikų stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Žiemos švenčių belaukiant“ - 3480 eurų. Už projekto lėšas buvo įsigyta 15 vnt. vienviečių stalų komplektų, 2 vnt. mobilių skelbimo lentų, 1 mobili reprezentacinė lenta, įranga maisto gaminimo įgūdžių lavinimui. Likusios lėšos panaudotos vaikų išvykai, edukaciniams užsiėmimams, maisto, kanceliarinėms prekėms, kalėdinėms dovanėlėms.

9. Kaimo  rėmimo projektas „Vaikai - mūsų ateitis“ - 1600 eurų. Už projekto lėšas buvo įsigyta krepšinio salės įranga, suorganizuota išvyka į Šlyninkos malūną, kuriame vaikai dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“ ir snaigių karpymo edukacija.

10. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos miesto bendruomenėje‘‘ -13 500 eurų. Utenos mieste projektas vykdytas pirmus metus. Įdarbintas 1 asmuo. Paslaugos teiktos 16 asmenų gyvenančių Utenos mieste.

11. Kaimo rėmimo projektas „Laimingesnės bendruomenės link“ -147 eurai. Projekto pagalba buvo apdraustos bendruomenės patalpos, esančios adresu J.  Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos r.

12. Gamtosauginės veiklos projektas „Pasodinkime kartu po medį“ -500  eurai. Už projekto lėšas buvo įsigyta 35 kalninės pušys ir suorganizuota akcija „Pasodinkime kartu po medį!“.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2019 m. veiklos projektai. Viso 5 projektai, bendra vertė -11 100 eurų.:

1. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas „Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘, projekto vertė

- 8600,00 eurų. Tęstinis projektas, vykdytas trečius metus. Įdarbinti 2 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 9 mėn., 20 asmenų gyvenančių Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose.

2. Sveikatos projektas  „Stovyklauk, sportuok, pažink“, projekto vertė - 600,00 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje penkias dienas, dalyvavo 43 vaikai, 15 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams, ekskursijai. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse, sportinėse veiklose, išvykoje į Ignaliną. Jiems buvo diegiami bendruomeniškumo, sveikos gyvensenos, kolektyvinio bendravimo įgūdžiai.P7080325

3. Sportinės veiklos projektas „Per sportą -į sveikatą ir užimtumą”, projekto vertė - 500,00 eurų. Tęstinis projektas. Iš projektų lėšų įsigyta įvairaus sporto inventoriaus, taurių, medalių, diplomų varžybų nugalėtojams ir dalyviams. Sportinėse veiklose dalyvavo apie 80 bendruomenės narių.

4. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Tradicinių švenčių - Kvyklių kaimo šventė ir Žolinių šventės Biliakiemyje organizavimo“, projekto vertė -  400,00 eurų. Tęstinis projektas. Lėšos panaudotos švenčių organizavimui, saviveiklininkų transporto nuomai ir kt. Kvyklių kaimo šventėje dalyvavo apie 120 gyventojų ir svečių. Žolinių šventėje Biliakiemyje apie 150.

5. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Laimingas vaikas- laiminga šeima“, projekto vertė - 1000,00 eurų. Projekto lėšos buvo panaudotos kambario, skirto įvairioms veikloms, žaidimams, aprūpinimu reikalingomis priemonėmis. Įsigyta minkšta grindų danga, žaislai, stalo žaidimai ir kt. Suorganizuota ekskursija į Vajesiškio senolių kaimą.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2018 m. įgyvendinti  projektai:

  1. ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘, gauta 7852,50 eurų. Tęstinis projektas, vykdytas 9 mėn. Įdarbinti 3 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 19 asmenų, gyvenančių Kyburių, Griūčių, Andreikėnų, Jotaučių, Papiškių, Vaikutėnų, Alių, Šeduikių, Kvyklių, Droničėnų, Pagirėlės kaimuose.
  2. ,,Nenugalimieji“, gauta 600,00 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje 5 dienas, dalyvavo 29 vaikai, 13 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybiniuose užsiėmimuose, sportiniuose žaidimuose, ekskursijose. Vaikams buvo diegiami bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos, kolektyviškumo įgūdžiai.
  3. ,,Sportuokim visi - nuo jauno iki seno‘‘, gauta 500,00 eurų. Tęstinis projektas. Iš projekto lėšų įsigytas įvairus sporto inventorius, taurės, medaliai ir diplomai varžybų nugalėtojams. Sportinėje veikloje dalyvavo apie 80 bendruomenės narių.
  4. ,,Ugdykime bendruomeniškumą per šventes - Kvyklių kaimo šventę ir Žolinių‘‘, gauta 400,00 eurų. Tęstinis projektas. Kvyklių kaimo šventėje dalyvavo apie 150 gyventojų ir svečių. Lėšos panaudotos šventės organizavimui ir saviveiklininkų transporto nuomai. Žolinių šventė šiemet organizuota naujai,- iš įvairų žolinų komponuoti paveikslai.
  1. „Sportinė apranga ir atributika reprezentuojanti Utenos seniūnijos bendruomenę“, gauta 800,00 eurų. Įsigyta 4 komplektai sportininkams krepšinio aprangos, 4 komplektai tinklinio aprangos, 2 vėliavos su seniūnijos atributika, skarelės vaikų dienos stovyklai su seniūnijos atributika.  Sportinė apranga ir atributika padeda  reprezentuoti Utenos seniūnijos bendruomenę.
  2. „Vandentiekio, esančio Puodžių kaime, perdavimas UAB ,,Utenos vandenys“, gauta 2500,00 eurų. Apmokėtos paslaugos vandentiekio dokumentacijai, reikalingai UAB ,,Utenos vandenys“ perdavimui.

      7. Utenos seniūnijos bendruomenė parašė projektą pagal Žemės ūkio ministerijos finansuojamą veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ ir gavo finansavimą. Projektu „Įrangos įsigijimas Utenos seniūnijos bendruomenės viešiesiems poreikiams tenkinti“ buvo numatyta įsigyti nešiojamą kompiuterį, spausdintuvą, projektorių, klaviatūrą, belaidę pelę ir darbo stalą. Projekto vertė - 1142,41 eurų. Šiuo metu projektas įvykdytas, visi aukščiau minėti daiktai įsigyti ir bus naudojami bendruomenės poreikiams tenkinti, - edukaciniams užsiėmimams, bendruomenės valdybos darbui, taip pat bus galima pasiskaityti spaudą, pabendrauti su giminėmis ir artimaisiais. Informacija ir nuotraukos Donato Račinsko.

Utenos seniūnijos bendruomenė 2017 m.  gavo finansavimą penkiems projektams:

1. Kultūrinės veiklos plėtros projektui „Tradicinių švenčių - Kvyklių kaimo šventės ir Žolinių šventės Biliakiemyje organizavimas“ gavo 750 Eur. Lėšos buvo panaudotos jubiliatų juostų įsigijimui, suvenyrų, mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimui, transporto išlaidoms.

2. Jaunimo užimtumo projektui „Vaikų ir jaunimo užimtumas, sudarant sąlygas sportuoti visais metų laikais“ - 200 Eur.

3. Sporto užimtumo projektui ,,Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas“ - 500 Eur. Lėšos panaudotos sportinių prekių, taurių, medalių įsigijimui.

P8051456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nuo 2017 m. liepos mėn. Utenos seniūnijos bendruomenė vykdė socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektą „Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje“. Šiam projektui vykdyti iš Utenos rajono savivaldybės administracijos gavo 4004,00 Eur. Paslaugas teikė įdarbinti 4 žmonės, kurie aptarnavo 28 žmones ir teikė reikiamas tiems žmonėms paslaugas, - tai informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, maitinimo organizavimas, būsto tvarkymas, kūrenimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, komunalinių ir kitų mokesčių sumokėjimas. Aptarnaujami žmonės paslaugomis patenkinti, laukia savo globėjų. Šios pagalbos gali kreiptis Utenos seniūnijos gyventojai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, asmenys, kurių artimieji gyvena kitoje savivaldybėje.

5. 2017 m. liepos 18-21 dienomis Biliakiemio laisvalaikio centre ir bendruomenės namuose vyko vaikų dienos stovykla „Aitvaras“ pagal savivaldybės remiamą sveikatos projektą „Vaikų dienos stovyklos organizavimas, kurios metu teoriškai ir praktiškai bus vykdomi užsiėmimai apie sveiko maisto naudą jaunam organizmui, jo paruošimas. Pirmos medicininės pagalbos teikimo mokymai“. Gauta 500 Eur.  Stovyklos metu vaikai, kurių kasdien susirinkdavo apie 30, mokėsi gaminti sveiką maistą, iškylavo, žaidė įvairius žaidimus, sportavo, gamino įvairus rankdarbius. Projektą vykdė Utenos seniūnijos bendruomenė su partneriais VšĮ „Santarvės namai“, daug darbo įdėjo Utenos seniūnijos darbuotojai. Labai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant ir įgyvendinant projektą - Utenos seniūnijos darbuotojams, savanoriams, visiems stovyklos dalyviams už sklandų stovyklos darbą.

DSCF4638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. Utenos seniūnijos bendruomenė gavo finansavimą trims  projektams:

1. Kultūrinės veiklos plėtros projektui ,,Tradicinių švenčių - Kvyklių kaimo šventės ir Žolinių šventės Biliakiemio organizavimas" gavo 400 Eur. Lėšos buvo panaudotos jubiliatų pagerbimui, vaišėms.

Bendra zoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sporto užimtumo projektui „Vaikų, jaunimo ir suaugusių bendruomenės narių laisvalaikis sportuojant šaltuoju metų laiku" - 500 Eur. Lėšos panaudotos žaidimui „Novus", treniruokliui, sportininkų prizų įsigijimui.

3. Pagal visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Vardan blaivaus gyvenimo" gauta 1000 Eur. Vaikams, augantiems priklausomybių turinčiose šeimose, buvo organizuota dienos stovykla Biliakiemyje. Iš šių lėšų nupirktas fotoaparatas, įsigyta smulkaus inventoriaus, kanceliarinių prekių, maisto produktų vaikų stovyklai.

2015 m. Utenos seniūnijos bendruomenė įgyvendino „LEADER" priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra" projektą ,,Utenos seniūnijos bendruomenės namų įrengimas". Iš ,,LEADER" programos gauta 14 481,00 Eur. Projekto metu pakeistabendruomenės namų Biliakiemio kaime, J. Asminavičiaus g.16 langai, durys, įvesta elektra, įrengta virtuvėlės patalpa, įrengtas šilumos siurblys oras - oras, apšildantis pagrindines bendruomenės patalpas.

 2015 m. Utenos seniūnijos bendruomenė Kultūrinės veiklos plėtros projektui ,,Tradicinių švenčių organizavimas" gavo 400 Eur. Sporto užimtumo projektui „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis vasarą ir žiemą" - 200 Eur. Biliakiemio centre vykusiai Žolinės šventei reikėjo dvigubai daugiau lėšų, kad būtų pagerbtas visas gausus sportininkų būrys, jubiliatai, pakviesti muzikantai. 

 

2014 m. Utenos seniūnijos bendruomenės projektas „Utenos seniūnijos bendruomenės jaunimo įtraukimas į vasaros ir žiemos sportinį gyvenimą, organizuojant varžybas, treniruotes aikštyne ir salėje, aprūpinant sporto įranga ir apranga". Skirta 700,00 Lt. Panaudota sportinio inventoriaus įsigijimui, taurių ir prizų pirkimui.

 2014 m. Utenos seniūnijos bendruomenės projektas „Tradicinių švenčių – Kvylių kaimo šventės, Žolinės – Biliakiemyje organizavimas. Skirta – 600,00 Lt. Panaudota jubiliejinių juostų ir gėlių jubiliatams pirkimui.

 2014 m. Utenos seniūnijos bendruomenės gamtosauginis projektas „Jaukių namų paukščiams kūrimas Utenos seniūnijoje". Skirta 500,00 Lt. Sumestrauta 15 inkilų ir rudenį įkelta į medžius. Suorganizuota gandrų ir jų lizdų fotografijų konkursas www.utenosseniunija.lt interneto svetainėje.

 Projektas „Biliakiemio sporto aikštyno ir salės panaudojimas jaunimo užimtumui" pagal Utenos rajono savivaldybės sporto veiklos projektų finansavimą 2013 m. gegužės- gruodžio mėn.

2013 m. Žolinės Biliakiemyje nuotraukos:

 Tradicinių švenčių organizavimas Kvykliuose ir Žolinės – Biliakiemyje organizavimas 2013 m. birželio – rugpjūčio mėn.
2013 m. šventės Kvykliuose akimirkos:

 Projektas „Tradicinių švenčių organizavimas „Biliakiemio kaime" 2012 m. rugpjūčio mėn.

Sportinio žaidimo „BOČIA" pirkimas pagal sveikatos rėmimo spec. programos projektą, skirtas žmonėms su negalia 2012 m. birželio mėn.

 Bendruomenės aktyvo išvyka į TRIMITO ir ŽUVĖDROS koncertą 2012-03-29.

Senųjų metų palydos Biliakiemyje 2011 m. gruodžio mėnesį.

 2011-2012 metais įvykdytas projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas Biliakiemio kaime, įrengiant sporto aikštyną, automobilių stovėjimo aikštelę ir asfaltuotą taką iki viešojo lauko tualeto" pagal LEADER programos lėšas iš Europos Sąjungos lėšų.

 Pagal Kaimo plėtros rėmimo programą parengto Medenių ir Biliakiemio kaimų vandentiekio tinklų topografinės nuotraukos, atlikta inventorizacija ir teisinė registracija, taipogi Nemeikščių gyvenvietės vandentiekio paskirstymo šulinio ir vamzdyno remontas, įrengiant slėgio reguliatorius - 2009 m. vasario mėn. - gruodžio mėn.
Nuo 2009 m. bendruomenė pastoviai remia Žolinės šventės ir prieš šventę vykstančių sporto varžybų organizavimą.

Ekskursijos maršrutu Burbiškio dvaras - Kryžių kalnas - Šeduvos malūnas organizavimas 2008 m. gegužės mėn.
10. Gamtosauginis projektas – Vaikutėnų poilsio zonoje, tvenkinyje atitverta vieta mažiems vaikams maudytis 2008 m.

9. Genovaitės Šnurovos knygos „Visiškai atvirai" pristatymo organizavimas ir pravedimas 2008 m. gegužės mėn.

8. Suorganizuotas renginys tarptautinei teatro dienai paminėti Pačkėnų kultūros centre 2007 m. kovo mėn. 27 d.

7. Iš Kaimo plėtros rėmimo fondo lėšų suremontuoti vandentiekio tinklai Biliakiemio kaime - 2006 m. gruodis.

6. Organizuota bendruomenės nariams ekskursija į vieną pirmųjų sostinių – Kernavę, pakeliui aplankant Šešuolėlių dvarą ir Obuolių salą.

5. Iš Kaimo rėmimo fondo skirtų lėšų nupirktas giluminis siurblys Kvyklių gyvenvietei, suremontuotas Nemeikščių kaimo vandentiekio vamzdynas 2006 m. liepos- rugsėjo mėn.

4. Pagamintas Utenos seniūnijos žemėlapis, kuriame pažymėtos lankytinos ir poilsio vietos 2006 m. birželio mėn.

3. Partizano Antano Kraujelio žūties vietos sutvarkymas 2005 m. gegužės mėn.

2. Gamtosauginės veiklos projektas Vaikutėnuose – poilsio zonos sutvarkymas 2005 m. spalio mėn.

1. Genovaitės Šnurovos knygos „Biliakiemis, Pačkėnai, Vaikutėnai" pristatymo organizavimas 2005-04-15.

Vienas pirmų bendruomenės darbų buvo lėšų rinkimas sunkią stuburo traumą patyrusiam mūsų bendruomenės nariui Artūrui Bliuvui.
Nuo 2005 m. Utenos seniūnijos bendruomenės įgyvendinti projektai:

Joomla templates by a4joomla