2023 m. gruodžio 13 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-82

2023 m. rugsėjo 12 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-69

2023 m. kovo 30 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-23

2023 m. Utenos seniūnijos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, patvirtinta 2023 m. kovo 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-455.

2023 m. Utenos seniūnijos veiklos planas, patvirtintas 2023 m. vasario 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-325.

2023 m. vasario 23 d. Utenos seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-13.

2023 m. sausio 26 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-7.

2022 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

2022 m. gruodžio 6 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-41.

2022 m. balandžio 14 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-7.

2021 m. Utenos seniūnijos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, patvirtinta 2022 m. kovo 29 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-434

2022 m. Utenos seniūnijos veiklos planas, patvirtintas 2022 m. vasario 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-276.

2021 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

2021 m. gruodžio 28 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-60.

Utenos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. AĮ-548.

2020 m. Utenos seniūnijos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, patvirtinta 2021 m. kovo 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-324

2021 m. Utenos seniūnijos veiklos planas, patvirtintas 2021 m. vasario 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-187.

2020 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

2019 m. Utenos seniūnijos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, patvirtinta 2020 m. kovo 27 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-336

2020 m. Utenos seniūnijos veiklos planas, patvirtintas 2020 m. vasario 26 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-203.

2019 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2019 m. lapkričio 29 d.  Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-1142.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. AĮ-470 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos Biliakiemio, Kvyklių, Medenių, Pačkėnų ir Vaikutėnų seniūnaitijų seniūnaičių galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo".

2018 m. Utenos seniūnijos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, patvirtinta 2019 m. kovo 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-305.

2019 m. Utenos seniūnijos veiklos planas, patvirtintas 2019 m. vasario 26 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. AĮ-222.

2018 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

2018 m. spalio 30 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-96.

2018 m. rugsėjo 21 d. Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-92.

2018 m. liepos 17 d.  Utenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. VT7-79.

2017 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

2017 m. Utenos seniūnijos veiklos plano vykdymo ataskaita, patvirtinta 2018 m. kovo 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-338.

2018 m. Utenos seniūnijos veiklos planas, patvirtintas 2018 m. vasario 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-200.

2017 m. Utenos seniūnijos veiklos planas, patvirtintas 2017 m. vasario 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-211.

2016 m. Utenos seniūnijos veiklos plano vykdymo ataskaita, patvirtinta 2017 m. kovo 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-309.

2016 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

2016 m. kovo 31 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-318 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2016 metų veiklos planų patvirtinimo".

2016 m. kovo 31 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-323 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2015 metų veiklos planų ataskaitų patvirtinimo".

2015 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

2014 m. Utenos seniūnijos veiklos ataskaita.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos veiklos programa 2014 m., patvirtinta 2014 m. vasario 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-32

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl pritarimo projektui „Vaikutėnų atnaujinimas ir plėtra", 2014-11-27, Nr. TS-353

 

Utenos rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 10 d. potvarkis Nr. MP-235 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos seniūnaitijų galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo“.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. TS-42 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. AĮ-1107 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo".

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. AĮ-962 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo".

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. TS-326 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-170 „ Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotėkų tvarkymo nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamo vandens tiekimo (arba) nuotėkų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-170 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotėkų tvarkymo nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamo vandens tiekimo (arba) nuotėkų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. AĮ-351 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo".

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. AĮ-1241 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos Spitrėnų seniūnaitijos seniūnaičio galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo".

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. AĮ-1126 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo".

Utenos rajono savivaldybės mero 2017 m. spalio 13 d. potvarkis Nr. MP-45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo tvirtinimo".

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. AĮ-785 ,,Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo".

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-167 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose".

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-172 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 ,,Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo" pakeitimo.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 313 ,,Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijių nustatymo".

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 242 „Dėl Utenos miesto teritorijos ribų pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 242 „Dėl Utenos miesto teritorijos ribų pakeitimo" 1 priedas

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 242 „Dėl Utenos miesto teritorijos ribų pakeitimo" 2 priedas

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 242 „Dėl Utenos miesto teritorijos ribų pakeitimo" 3 priedas

 

 

Joomla templates by a4joomla