Seniūnaitija Vardas, pavardė Adresas Telefonai
Biliakiemio seniūnaitija Kazimieras Urbanavičius Vingio g. 8, Puodžių k. 8-612-26491
 Kvyklių seniūnaitija  Valdemaras Paškonis  Ežero g. 4-5, Kvyklių k.  8-696-03827, 8-614-04901
 Medenių seniūnaitija  Daiva Strolienė  Beržų  g. 53, Vijeikių k.  8-620-58410
 Pačkėnų seniūnaitija  Aušra Glaskienė  Sodžiaus g. 10-2, Pačkėnų k.  8-614-29061
 Vaikutėnų seniūnaitija  Jūratė Bliuvienė  Tvenkinių g., 7-2, Vaikutėnų k.  8-615-78420, 8-679-46970
Spitrėnų seniūnaitija Justina Kaleckienė V. Tvarijono g. 15, Spitrėnų k.  8-604-94408

Biliakiemio seniūnaitijos seniūnaitė 2011-2013 m. buvo Vidutė Padlipskienė. Nuo 2013 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. buvo seniūnaitis Kazimieras Urbanavičius. Nuo 2016 m. išrinkta seniūnaite Violeta Veteikienė, gyv. J. Asminavičiaus g. 9, Biliakiemio k., Utenos seniūnijoje. Nuo 2017 m. spalio 13 d. prie Bilaikiemio seniūnatijos prijungta Alių, Gojaus ir Miškiniškio k. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaičiu išrinktas Kazimieras Urbanavičius, gyv. Vingio g. 8, Puodžių k. tel. (8 612) 26491.

Biliakiemio seniūnaitija:    Ūkių skaičius    Gyventojų skaičius 2022-01-01

1. Alių kaimas                             21                                44    

2. Biliakiemio kaimas               48                              120
3. Didžialaukio kaimas               2                                 6  

4. Gojaus kaimas

5. Gudėniškių kaimas                 4                               16

6. Miškiniškio kaimas                 3                                  5

7. Purviniškio kaimas                 -                               -

8. Puodžių kaimas                     26                               72
9. Ražampolio kaimas                 
10. Šeduikių kaimas                  15                               43
Iš viso:                                        119                              306

 

 

 

 


KKvyklių seniūnaitijos seniūnaitis nuo 2011 m., perrinktas 2019 m. balandžio 24 d. 4 metams Valdemaras Paškonis, adresas: Ežero g. 4-5, Kvyklių k., tel.: 8-696-03827, 8-614-04901

Kvyklių seniūnaitija:             Ūkių skaičius       Gyventojų skaičius
                                                                                       2022-01-01

1. Andreikėnų kaimas                  2                                      3
2. Artmaniškio kaimas
3. Gaižiūnų kaimas                       5                                      8
4. Girelės viensėdis                     2                                      4
5. Girelkos viensėdis                   2                                      8
6. Karčiškių kaimas                     1                                      4
7. Kvyklių kaimas                       27                                    36

8.  Karveliškių vs,
9. Novasadų kaimas
10. Meldeikiškių kaimas             2                                      6
11. Momėnų kaimas                    8                                      9
12. Paviešių viensėdis
13. Pažuvinčio viensėdis
14. Prūsokiškių kaimas               1                                     1
15. Papiškių kaimas                  10                                   18
16. Pabaltės kaimas                    1                                     2
17. Raguškių kaimas                   2                                     2
18. Rokavalkių kaimas
19. Stanėnų kaimas                     2                                     2
20. Šlaitinių kaimas
21. Šilelių viensėdis
22. Viešintų kaimas                     1                                     3
23. Vareikiškių kaimas                1                                     2
24. Pagirėlės kaimas                  2                                     2
Iš viso:                                          69                                 110

 

Medenių seniūnaitijos seniūnaitė 2011-2013 m. buvo Gienė Veteikienė. Nuo 2013 m. lapkričio 15 d. išrinktas Medenių seniūnaitis Algirdas Žukas. Nuo 2017 m. spalio 13 d. Alių, Gojaus ir Miškiniškio k. priskirti Biliakiemio seniūnaitijai. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaite išrinkta Daiva Strolienė, gyv. Beržų g. 53, Vijeikių k., tel. (8 620) 58410.

Medenių seniūnaitija:      Ūkių skaičius     Gyventojų skaičius
                                                                                 2022-01-01
 

1. Klovinių kaimas                     53                                       159
2. Mockėnų kaimas                   35                                         81
3. Medenių kaimas                    66                                      176
4. Paliminės kaimas                   1                                           3
5. Pušinėlės viensėdis               1                                           1
6. Vijeikių kaimas                     14                                         25
Iš viso:                                      170                                       445


Pačkėnų seniūnaitijos seniūnaite 2011-2013 m. buvo Loreta Mikalauskienė. 2014-2015 m. ir naujai perrinkta 2016-2018 m.  seniūnaitė Genė Adomėnienė. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaitė Aušra Glaskienė, gyv. Sodžiaus g. 10-2, Pačkėnų k., tel. (8 614) 29061.

Pačkėnų seniūnaitija:   Ūkių skaičius               Gyventojų skaičius
                                                                                      2022-01-01
1. Avinakulio kaimas
2. Gedimino kaimas                     2                                      5
3. Griūčių kaimas                        12                                    29
4. Joneliškių kaimas                  39                                  110
5. Jasiškių kaimas
6. Juodiškių kaimas
7. Kimėnų kaimas                         3                                       7
8. Kovynės kaimas                        6                                     12
9. Kryželių kaimas                          2                                      4
10. Nemeikščių kaimas             83                                  214
11. Pačkėnų kaimas                114                                   337
12. Paguobio kaimas                 1                                        2
13. Pakalniškių kaimas             1                                        4
14. Pavyžinčio kaimas               3                                        7
15. Šnieriškių kaimas               5                                       18
16. Šabaldauskų kaimas          2                                        6
17. Paraudės viensėdis            2                                        2
18. Vareikių kaimas                                                
Iš viso:                                      275                                    757

Spitrėnų seniūnaitija įkurta Utenos rajono savivaldybės mero 2017 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. MP-45. 2017 m. lapkričio 26 d. išrinkta Spitrėnų seniūnaitijos seniūnaitė Justina Kaleckienė, gyv. V. Tvarijono g. 15, Spitrėnų kaime, tel. (8 604) 94 408.

Spitrėnų seniūnaitijoje 2022-01-01 gyvena

                                 ūkių skaičius      gyventojų skaičius

1. Ampolio vs. 

2. Dičiūnų k.               12                                  31

3. Kyburių k.                7                                    11

4. Katlėrių k.               12                                  28

5. Mieliškių vs.             2                                    3

6. Našloniškio k.         1                                     1

7. Radžiūnų k.              2                                     5

8. Spitrėnų k.              18                                   34

Iš viso:                        54                                  113                                                                 


                                                               

Vaikutėnų seniūnaitijos seniūnaitis 2011-2013 m. buvo Laimutis Kirka. 2014–2015 m., 2016 - 2018 m. ir   nuo 2019 m. gegužės 3 d. perrinkta seniūnaitė Jūratė Bliuvienė, adresas: Tvenkinių g. 7, Vaikutėnų k., tel.: (8 615) 78420, (8 679) 46970.

Vaikutėnų seniūnaitija:       Ūkių skaičius      Gyventojų skaičius
                                                                                      2022-01-01
 
1. Droničėnų kaimas                   25                                  65
2. Degučių kaimas                        7                                  15
3. Jotaučių kaimas                      32                                  83
4. Jaurelio kaimas                        8                                   22
5. Pauolio kaimas                         6                                   21
6. Vaikutėnų kaimas                   91                               231

7. Verbūnų kaimas                        5                                     8
8. Zamotiškio kaimas                   2                                    3
Iš viso:                                      176                                   448

 

Joomla templates by a4joomla