Utenos seniūnija išduoda leidimus:
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, želdinių atkuriamosios vertės apskaičiavimo.

Privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas dėl leidimo išdavimo pateikia Savivaldybės merui prašymą (toliau – prašymas). Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu prisijungus prie elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Savivaldybės mero potvarkiu paskirti asmenys sukviečia darbo grupę, kuri įvertina prašomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių būklę, nufotografuoja saugotinus želdinius. Darbo grupė Savivaldybės merui teikia išvadą, surašydama Želdinių apžiūros ir vertinimo aktą (toliau – aktas) – jame nurodomi motyvai dėl leidžiamų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genimų saugotinų želdinių, nurodomas numatytų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vieta, skaičius, rūšys, skersmuo (1,3 m aukštyje);

Savivaldybės meras, privačios žemės sklypo savininkui išduoda leidimą, kuriame nurodo želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį arba, nustačius, kad numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas prieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, motyvuotai atsisako jį išduoti ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja privačios žemės sklypo savininką.

Leidimas galioja neterminuotai. Savivaldybės administracijos darbuotojai, laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo leidimo išdavimo dienos savivaldybės interneto svetainės puslapyje paskelbia informaciją apie išduotą leidimą, nurodydamas numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip nuo leidimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainės puslapyje dienos.

Reglamentuojantis teisės aktas:

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. TS-129 „Dėl Utenos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leidimui kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Prašymo forma >>> (doc.)
2. VĮ Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo nekilnojamo turto registre.
3. Žemėlapio fragmentas.

Laidoti Utenos seniūnijos kapinėse. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas.
2. Mirties liudijimas.
3. Prašymas. Prašymo forma >>> (doc.)

Prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose. Žiūrėti detalią informaciją https://www.utena.lt/index.php/lt/paslaugos-main/administracines-paslaugos-main/587-leidimas-prekiauti Prašymo forma >>> (doc.)

Įrengti išorinę reklamą Utenos seniūnijos teritorijoje. Žiūrėti detalią informaciją  https://www.utena.lt/index.php/lt/paslaugos-main/administracines-paslaugos-main/556-leidimo-irengti-isorine-reklama

 

Joomla templates by a4joomla