2014 m. gegužės 23 d. susirinkę Nemeikščių kaimo gyventojai nutarė įkurti Nemeikščių bendruomenę (Buveinės adresas: Nemeikščių kaime, Utenos sen., Utenos r. sav.). Susirinkime dalyvavo 27 Nemeikščių gyventojai. Susirinkime buvo patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinkta taryba: Nijolė Marcelė Indriūnienė, Rimantas Valinčius, Algimantas Katinas, Darius Vapsva, Arvydas Jočys. Nemeikščių bendruomenės tarybos pirmininku išrinktas Darius Vapsva, gyv. Liepų g. 14, Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r. sav.

Nemeikščių bendruomenė 2022 m. įgyvendino projektus:

1. Pagal  2022 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą įgyvendino projekto I ir II dalis, pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, I projekto dalis:   „Nemeikščių kaimo pavadinimo įrengimas Liepų g.“, II projekto dalis: „Šakų smulkintuvo įsigijimas bendruomenės poreikiams“. Projekto vertė – 4429 Eur. Nacionalinė mokėjimų agentūra prie ŽŪM skyrė 3897 Eur.

   

 

2. Kaimo rėmimo projektas „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“. Projekto vertė 500 Eur. Prisidėta  prie 2022 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą įgyvendino projekto I ir II dalis, pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Nemeikščių krašto bendruomenė 2021 m. įgyvendino  sportinės veiklos  projektą „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešieji poreikiai. Sporto aikštelės įrengimas“ - 500 eurų. 

Nemeikščių krašto bendruomenės 2020 m. įgyvendinti projektai:

1. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Sporto aikštelės įrengimas Nemeikščių bendruomenės poreikiams“ - 300 eurų. Įrengta sporto aikštelė Nemeikščių bendruomenės poreikiams.

2. Kaimo rėmimo projektas „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ - 400 eurų. „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ buvo gautas finansavimas  iš Žemės ūkio ministerijos 2019 m.  Įsigyta 20 gatvių lentelių Nemeikščių ir Griūčių kaimuose bei keliuose tarp jų, atnaujinta skelbimų stendas, įrengta 12 naujų pašto dėžučių bendruomenės nariams.  Prie projekto vykdymo prisidėjo Utenos rajono savivaldybė.

2019 m. Nemeikščių krašto bendruomenė gavo finansavimą iš Žemės ūkio ministerijos  paramos kaimo bendruomenėms projektui „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas''- 3462,34 Eur. Finansavimas gautas 2019 m. spalio mėn.,  o projektas buvo įvykdytas iki 2020 m. birželio 1 d.   Įsigyta 20 gatvių lentelių Nemeikščių ir Griūčių kaimuose bei keliuose tarp jų, atnaujintas skelbimų stendas, įrengta 12 naujų pašto dėžučių bendruomenės nariams.  Prie projekto vykdymo prisidėjo Utenos rajono savivaldybė. 

    

2018 m. gegužės 20 d. rinkosi Į Sekminių šventę Griūčių kaime, kurią organizavo Nemeikščių krašto bendruomenė  pagal  projektą „100-mečio Sekminės Griūčių kaime" , gauta 200,- eurų. Lėšos  panaudota muzikos grupės „Fortūna" pasamdymui.
Iš seno švęsta šventė prieš 15 metų atgaivinta Pačkėnuose, o jau antrus metus švenčiama Griūčių kaime. Kodėl? Todėl, kad šventės organizatoriai - Nemeikščių ir Pačkėnų bendruomenių sutarimu norėta kuo autentiškesnės šventės su natūralia aplinka, senovine dvasia, šalia besiganančiais gyvulėliais ir kaimo kryžium. Juk Griūtys (XVIII a. – Grucios, Paversmiai) labai jaukus senovinis gatvinis kaimas turintis XV a. menantį senkapį, tris dubenuotus akmenis ir ramius darbščius sodiečius, kurie nepriekaištingai susitvarkę savo sodybas, o laukai nedirvonuoja ir dabar. Todėl Sekminės - rugių lankymo, pavasario ir piemenėlių šventė prasidėjo smagiu piemenėlių klegėjimu, vainikėlių pynimu, kaimo kryžiaus puošimu.
Šventės Gaspadinė, Pačkėnų laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pasveikino visus susirinkusius į Jono Aramino sodybą, kuris svetingai atvėrė savo sodybos vartus.
Pagal visus Sekminių papročius piemenaitės beržų šakelėmis papuošė seklyčios langines, visus apšlakstė švęstu vandeniu linkėdamos būti sveikiems, kad jokios ,,kvarabos“ nepultų, beržų šakelėmis visus susirinkusius ,,išvanojo“, nes jauniems žaliems berželiams priskiriama stipri vegetacinė, bei augimo jėga, tikint, kad berželio gyvybingumas galįs persiduoti žemei, gyvuliams, žmonėms.

Kokios Sekminės be sočiai priganytų karvučių pieno? Bet norint jo paragauti, teko vietoje prisimilžti pieno. Norinčių varžytis pieno gėrimo konkurse tikrai netrūko, o žiūrovai smagiai palaikė naminio pieno mėgėjus.
Pasistiprinę gardžia ant laužo kepama pautiene iš 140 kiaušinių senas ir jaunas žaidė žaidimus, šoko ir dainavo kartu su birbynininku Gediminu Kaušylu ir liaudiškos muzikos grupe ,,Fortūna“ (vadovas Kazimieras Streikus) muzikantais.
Pačkėnų bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė sulaukus gražių jubiliejų pasveikino griūtiškę Almonę Araminienę ir Griūčių krašto sūnų, dabar pačkėniškį Rimantą Trinkūną.
Dar vienas svarbus Sekminių paprotys – suptis ant sūpynių. Tikėta, kad kuo labiau įsisupsi, juo geriau javai išplauks. Ir supęsi visi ant sūpynių - ,,aukštai aukštai, ir iki pat dangaus“.

Informacija Loretos Mikalauskienės, nuotraukos Danos Žigienės

2017 m. Nemeikščių krašto bendruomenė (pirmininkas Darius Vapsva) kultūrinės veiklos projektui ,,Tikros lietuviškos Sekminės Griūčių kaime“ gavo 250 Eur. Lėšos panaudotos 7 komplektų piemenukų drabužių sumodeliavimui ir pasiuvimui. Šie drabužiai bus panaudojami ir kituose renginiuose.  

Renginio nuotraukos:

P6030002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6030009

 

 

 

 

 

 

 

 

P6030162

 

 

 

 

 

 

 

Nemeikčių bendruomenei 2016 m. kultūriniam veiklos projektui ,,Nemeikščių bendruomenės kultūrinis skverelis" buvo skirta 450 Eur. Lėšos panaudotos kultūrinio skverelio prie stogastulpio įrengimui, poeto, vertėjo, literatūros kritiko, kraštiečio Alfonso Nykos-Niliūno atminimui įamžinti  bei šventei organizuoti.

Renginio nuotraukos:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemeikščių bendruomenės nuveikti darbai per 2015 metus.

1. Sutvarkyta aplinka prie kryžiaus. Pastatytas suoliukas, atnaujinti kryžiaus ornamentai, perdažytas kryžius, perdažyta tvorelė.

IMG1

2. Dalyvavome XI Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje Pačkėnuose.

IMG2

3. Pastatėme naują skelbimų lentą ir atnaujinome pašto dėžutes.

IMG3

4. Atvežėme ir pastatėme akmenį sankryžoje prie kryžiaus. Prie akmens pritvirtinome užrašą Nemeikščiai.

IMG4

5. Dalyvavome kultūrinės veiklos projekte stogastulpio, Alfonso Nykos-Niliūno atminimui, pastatymui. Pagal projektą gavome 500 eurų. Pinigėlių pritrūko, bet stogastulpis jau pastatytas prie tos pačios sankryžos šalia kryžiaus. Taip pat Alfonsas Nykos-Niliūno atminimui jo vardu pavadinta viena gatvė Nemeikščiuose.

IMG5IMG7IMG6

Informacija ir nuotraukos Nemeikščių bendruomenės tarybos nario Arvydo Jočio.

Joomla templates by a4joomla