UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS SENIŪNIJA
Adresas: Utenio a. 4, 28503, Utena.
Tel.: +370 389 61 648, +370 389 61 649,
el.p. saulius.gaizauskas@utena.lt,
filialo kodas 188705452


 

 

2019 M. SAUSIO MĖNESIO JUBILIATUS

80
Pranciškų Našlėną, gyv. Katlėrių kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. GRUODŽIO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Izoldą Juozapą Tervydienę, gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Nijolę Marcelę Indriūnienę, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Stefaniją Araminienę, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Juozapą Algirdą Navaglauską, gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje.
Eleną Teofilę Sirgedienė, gyv. Raguškių kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Aldoną Pinkevičienę, gyv. Papiškių kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Eleną Vaškevičienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Malviną Mameniškienę, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Ireną Deveikienę, gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. SPALIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Stanislovą Augutį, gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Antaniną Raslanienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Anicetą Gediminą Pašilį, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Ivaną Vasiljavą, gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Albertą Pakėną, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Joną Miškeliūną, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Edvardą Silivanovą, gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Marijoną Trinkūnienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


                                                            

2018 M. RUGSĖJO MĖNESIO JUBILIATUS

85
Valeriją Kardonienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Albiną Oną Burokienę, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Zinaidą Sirvydis, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

60

Stanislavą Žibėnienę, gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO JUBILIATUS

95
Zofiją Gylienę - rugpjūčio 17 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Joną Čipkų - rugpjūčio 9 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Algerdą Sukarevičių - rugpjūčio 1 d., gyv. Viešintų kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Algį Jankauską - rugpjūčio 21 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.
Emiliją Karalienę - rugpjūčio 21 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. LIEPOS MĖNESIO JUBILIATUS

95
Praną Sukarevičių - liepos 1 d., gyv. Viešintų kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Laimutę Jakubsevičienę - liepos 31 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. BIRŽELIO MĖNESIO JUBILIATUS

90
Marijoną Šarienę - birželio 6 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Janiną Rukšienę - birželio 10 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Stanislavą Jakutienę - birželio 24 d., gyv. Gudėniškių kaime, Utenos seniūnijoje.
Bronislavą Šeikienę - birželio 4 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. GEGUŽĖS MĖNESIO JUBILIATUS

85
Danguolę Kuliešienę - gegužės 12 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Julę Bernotienę - gegužės 8 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. BALANDŽIO MĖNESIO JUBILIATUS
80
Genovaitę Zitikienę - balandžio 10 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Edvardą Kazakevičių - balandžio 5 d., gyv. Našloniškio kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Vilę Bartašiūnienę - balandžio 17 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Bronę Braukylienę - balandžio 23 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. VASARIO-KOVO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Stasę Repečkienę - vasario 23 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
Angelę Ilčiukaitę - vasario 10 d., gyv. Jaurelio kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Eleną Pundienę - vasario 3 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Violetą Oną Bivainienę - vasario 6 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Janiną Kaušylienę - kovo 6 d., gyv. Andreikėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Marijoną Raukštienę - kovo 29 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


2018 M. SAUSIO MĖNESIO JUBILIATUS

90
Leonoriją Puodžiukienę - sausio 18 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Bronislovą Liepį - sausio 12 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Aleksandrą Verą Zabulėnienę - sausio 6 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Aldoną Teresę Mačerauskienę - sausio 4 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.
Zinaidą Čižauskienę - sausio 28 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Audronią Teresę Biriukienę - sausio 18 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Nijolę Naujikienę - sausio 8 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.


GRUODŽIO MĖNESIO JUBILIATUS

85
Petrą Cesiulį - gruodžio 5 d., gyv. Kovynės kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Nijolę Klepeckienę - gruodžio 17 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Elvyrą Bronę Krikščiūnienę - gruodžio 10 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Galiną Gasiūnienę - gruodžio 20 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Vincą Vyšniauską - gruodžio 18 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Reginą Cibulskienę - gruodžio 19 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Anatolijų Gurkšnį - gruodžio 8 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Kęstutį Macijauską - gruodžio 29 d. , gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Gintarą Sakalį - gruodžio 29 d., gyv. Viešintų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Židrūnę Karklinienę - gruodžio 15 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Egidijų Puodžiuką - gruodžio 21 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Virginijų Dubaką - gruodžio 18 d. , gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


LAPKRIČIO MĖNESIO JUBILIATUS

95
Emiliją Kviklienę - lapkričio 24 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
90
Janiną Kirdeikienę - lapkričio 17 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Aldoną Vainiušienę - lapkričio 5 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Ireną Stasiūnienę - lapkričio 24 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Joną Vilką - lapkričio 15 d., gyv. Jaurelių kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Mykolą Kanapienį - lapkričio 26 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Valdą Butkuvienę - lapkričio 21 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Galiną Serdiuk - lapkričio 2 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Arūną Juodelę - lapkričio 19 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Mildą Kakaškienę - lapkričio 25 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Kęstutį Karklinį - lapkričio 30 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.


SPALIO MĖNESIO JUBILIATUS

75
Kazimierą Tuskenį - spalio 14 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vilę Juzėnienę - spalio 19 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Janiną Simonavičienę - spalio 12 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Janiną Bubulienę - spalio 15 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Rimantą Galiauską - spalio 17 d., gyv. Gaižiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Dalią Purkiną - spalio 2 d., gyv. Verbūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Vidmantą Baliukevičių - spalio 9 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


RUGSĖJO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Bronislavą Kučinskienę - rugsėjo 30 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
80
Oną Birutę Garkauskienę - rugsėjo 27 d., gyv. Meldaikiškio kaime, Utenos seniūnijoje
Oną Bernotienę - rugsėjo 8 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
75
Oną Danguolę Mintaučkienę - rugsėjo 11 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Antaną Trinkūną - rugsėjo 2 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Genovaitę Matiukienę - rugsėjo 27 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Rimantą Biržietį - rugsėjo 1 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Vilių Kelevišių - rugsėjo 6 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Ramutę Pečiulienę - rugsėjo 23 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje
60
Juditą Krutoguz - rugsėjo 11 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Palmirą Gimžauskienę - rugsėjo 7 d., gyv. Papiškių kaime, Utenos seniūnijoje
55
Gendrutį Kalinauską - rugsėjo 1 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Stasę Guigienę - rugsėjo 19 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
50
Piotrą Marčenkovą - rugsėjo 28 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Raimondą Šapoką - rugsėjo 27 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje


RUGPJŪČIO MĖNESIO JUBILIATUS
65
Algirdą Kapcevičių - rugpjūčio 18 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Genę Adomėnienę - rugpjūčio 26 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

60
Ledrūną Paškauskienę - rugpjūčio 13 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Antaną Perioką - rugpjūčio 6 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Laimą Medvedevienę - rugpjūčio 5 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Sigitą Grigą - rugpjūčio 7 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Jolitą Šapolienę - rugpjūčio 9 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Algimantą Pakulį - rugpjūčio 15 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Artūrą Jakučionį - rugpjūčio 30 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


LIEPOS MĖNESIO JUBILIATUS
100
Joną Ruzgą - liepos 9 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
95
Oną Trinkūnienę - liepos 2 d., gyv. Kovinės kaime, Utenos seniūnijoje.
90
Aldoną Grigienę - liepos 22 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Agotą Navaglauskienę - liepos 1 d., gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje.
Bronę Cibaitę - liepos 2 d., gyv. Momėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Stanislovą Raslanienę - liepos 2 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Lionginą Vaclovą Baliukevičių - liepos 22 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Bronių Streižį - liepos 4 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Birutę Janiną Sinicienę - liepos 10 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Genę Zazirskienę - liepos 15 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Aldoną Jonikavičienę - liepos 7 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Reimondą Vilūnienę - liepos 24 d., gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vidą Korsakienę - liepos 16 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Stasį Giedraitį - liepos 6 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vytautą Katiną - liepos 15 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Nijolę Klustaitienę - liepos 9 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Aldoną Dragūnienę - liepos 11 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Aldoną Butiškienę - liepos 23 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Albertą Grašį - liepos 3 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.


BIRŽELIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Birutę Apolioniją Žulienę - birželio 9 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Joną Juodką - birželio 18 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Janiną Fedosavą - birželio 7 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Eleną Railienę - birželio 17 d., gyv. Kovynės kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Reginą Aželienę - birželio 23 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Janiną Maniušienę - birželio 17 d., gyv. Miškiniškio kaime, Utenos seniūnijoje.
Teresę Kareivienę - birželio 9 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Kazimierą Vigėlį - birželio 15 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
55
Rimantą Rinkevičių - birželio 5 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Danguolę Aglinskienę - birželio 20 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Romą Pečiūrienę - birželio 4 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Angelę Mikšienę - birželio 20 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Laimutę Černiauskienę - birželio 18 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Rolandą Norvaišą - birželio 4 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


GEGUŽĖS MĖNESIO JUBILIATUS
90
Oną Meškeliūnienę - gegužės 27 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Simoną Petrą Perminą - gegužės 7 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Galeną Mikštienę - gegužės 8 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Algimantą Kostą Daugirdą - gegužės 17 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Nijolę Urbonienę - gegužės 27 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Valdą Sidorenko - gegužės 5 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Nijolę Motiejūnienę - gegužės 5 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Ireną Rudėnienę - gegužės 5 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Gubertą Vapsvą - gegužės 11 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Petrą Bieliauską - gegužės 11 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Povilą Klezį - gegužės 6 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Danguolę Umbrasienę - gegužės 25 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Stanislovą Kazanavičių - gegužės 8 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Aurelijų Kavaliauską - gegužės 13 d., gyv. Pauolio kaime, Utenos seniūnijoje.


BALANDŽIO MĖNESIO JUBILIATUS
100
Valeriją Lapinskaitę - balandžio 14 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Anelę Galauskienę - balandžio 1 d., gyv. Gaižiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Oną Šakalienę - balandžio 18 d., gyv. Papiškių kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Joną Baranauską - balandžio 15 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Napalių Kamarauską - balandžio 3 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vidmantą Namajūną - balandžio 27 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Alvydą Laurinavičių - balandžio 12 d., gyv. Stanėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Zitą Marytę Lukošiūnienę - balandžio 10 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vilę Truklicinę - balandžio 1 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Liną Bulkienę - balandžio 26 d., gyv. Katlėrių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Laimutį Kirką - balandžio 6 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Violetą Kirkienę - balandžio 19 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Alvydą Dausą - balandžio 21 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Remigijų Klimką - balandžio 8 d., gyv. Girelkos vs., Utenos seniūnijoje.

                                                                                                                    Valdą Perminą - balandžio 28 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


KOVO MĖNESIO JUBILIATUS
80
Vytautą Petrą Cibą - kovo 12 d., gyv. Momėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Valeriją Musteikienę - kovo 20 d., gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Vytautą Zitikį - kovo 12 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Stasę Juodelienę - kovo 14 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Algirdą Žuką - kovo 11 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Aldoną Veličkienę - kovo 11 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Stefaniją Juknonienę - kovo 10 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
Aleksandrą Lysovą - kovo 22 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Birutę Bliuvienę - kovo 30 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Janiną Akavitienę - kovo 10 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vytautą Juzėną - kovo 12 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Ritą Kuzelienę - kovo 21 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Aldoną Katinienę - kovo 10 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Reginą Podelienę - kovo 21 d., gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Gintautą Liobę - kovo 18 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Liną Garbanauskienę - kovo 22 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Ritą Matuzienę - kovo 17d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Vidą Masiulienę - kovo 31 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


VASARIO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Pranciškų Mameniškį - vasario 1 d., gyv. Momėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Genę Zitą Jurkūnienę - vasario 22 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Vigandą Jučių - vasario 29 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Algirdą Kamliauską - vasario 3 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Valeriją Trinkūnienę - vasario 29 d., gyv. Kovynės kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Dalią Gaučienę - vasario 22 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Petrą Bikelį - vasario 14 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Vytautą Leipų - vasario 7 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Liną Pastolį - vasario 11 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.


SAUSIO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Bronislavą Pučkinienę - sausio 6 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje
75
Aldoną Lekavičienę - sausio 16 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Genę Vapsvienę - sausio 12 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Oną Kiškienę - sausio 8 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Stasį Paukštę - sausio 10 d., gyv. Vijeikių kaime, Utenos seniūnijoje
55
Remigiją Vitaliją Kilienę - sausio 27 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Vidą Gaižutienę - sausio 6 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje


GRUODŽIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Eleną Baliulienę - gruodžio 7 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Veroniką Birutę Mikulėnienę - gruodžio 25 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Angelę Ubeikienę - gruodžio 27 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Oną Reginą Vanagienę - gruodžio 19 d., gyv. Andreikėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Stasę Šapokienę - gruodžio 5 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Povilą Aželį - gruodžio 5 d., gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Regina Ona Zlatkauskienę - gruodžio 12 d., Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Birutę Morkūnienę - gruodžio 10 d., Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Ireną Magdaleną Jančienę - gruodžio 26 d., Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Pranciškų Našlėną - gruodžio 5 d., Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Laimutę Šiktarovą - gruodžio 15 d., gyv. Radžiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Alvydą Sukarevičių - gruodžio 14 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Rimutę Juozėnienę - gruodžio 4 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Gražiną Ramoškienę - gruodžio 18 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Aušrą Meldaikienę- gruodžio 1 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Žydrūną Bukauską - gruodžio 21 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


LAPKRIČIO MĖNESIO JUBILIATUS

75
Bronių Bučinską - lapkričio 14 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.
Jadvygą Mameniškienę - lapkričio 6 d., gyv. Momėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Mariją Gylienę - lapkričio 16 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Edvardą Gučių - lapkričio 24 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Aldoną Vaitiekėnienę - lapkričio 11 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Danutę Bivainienę - lapkričio 10 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Egidijų Obcarską - lapkričio 16 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Virgilijų Meldaikį - lapkričio 10 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Virgilijų Liuimą - lapkričio 17 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.

Almantą Bartaševičių - lapkričio 8 d., gyv. Jaurelio kaime, Utenos seniūnijoje.


 

 

SPALIO MĖNESIO JUBILIATUS
80
Vandą Juliją Strolytę - spalio 7 d.,
gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Janę Leipuvienę - spalio 3 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Janiną Katinienę - spalio 23 d.,
gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Ranulfą Vanagą - spalio 30 d.,
gyv. Andreikėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Genadijų Paberijų - spalio 19 d.,
gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Laimutę Griškevičienę - spalio 7 d.,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Stasę Kapcevičienę - spalio 28 d.,
gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Daliją Žiulienę - spalio 12 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Vidmantą Račkauską - spalio 25 d.,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Aldoną Cibaitę - spalio 8 d.,
gyv. Papiškių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Dalią Sukarevičienę - spalio 31 d.,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Leonardą Rinkevičių - spalio 29 d.,
gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.


 

 

RUGSĖJO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Petrą Baliulį - rugsėjo 1 d.,
gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Marę Kudžmienę - rugsėjo 8 d.,
gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
80
Aldoną Veroniką Šinkūnienę - rugsėjo 7 d.,
gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Ciprijoną Bajorūną - rugsėjo 26 d.,
gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Luciją Puruškienę - rugsėjo 20 d.,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Joną Skeldavičių - rugsėjo 16 d.,
gyv. Vijeikių kaime, Utenos seniūnijoje.
Juozą Kuzelį - rugsėjo 8 d.,
gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Olgą Silivanovienę- rugsėjo 10 d.,
gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.

Vilių Klinką - rugsėjo 21 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Berutą Ševčuk - rugsėjo 8 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.

55
Algį Gaižutį -rugsėjo 24 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Janiną Bikelienę - rugsėjo 23 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Laurenciją Berniūnienę - rugsėjo 15 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Viliją Puodžiukienę - rugsėjo 5 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

50
Jūratę Govedienę - rugsėjo 7 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Rimantą Žiulį - rugsėjo 26 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.

Mindaugą Mickonį - rugsėjo 16 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


 

RUGPJŪČIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Virgijiją Kvyklienę - rugpjūčio 25 d.,
gyv. Vijeikių kaime, Utenos seniūnijoje
Eleną Virgiliją Ruzgienę - rugpjūčio 20 d.,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
80
Danių Genį - rugpjūčio 13 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Aldoną Veroniką Mikulėnienę - rugpjūčio 2 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje

Danguolę Julijoną Židanavičienę - rugpjūčio 30 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Anastaziją Buivydienę - rugpjūčio 8 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje

75
Marijoną Laimutę Mikulėnienę - rugpjūčio 22 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Antaną Paulėną -rugpjūčio 29 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Napalį Vilūną - rugpjūčio 6 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Bronislovą Martinėną - rugpjūčio 17 d., gyv. Radžiūnų kaime, Utenos seniūnijoje
70
Juozą Mameniškį - rugpjūčio 20 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
60
Laimutę Eleną Giedraitienę - rugpjūčio 9 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje

Alvydą Gruodį - rugpjūčio 27 d., gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje

55
Gintarą Trimonį - rugpjūčio 25 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje

Raimondą Ruzgą - rugpjūčio 6 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

50
Virginiją Sakalienę - rugpjūčio 12 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

LIEPOS MĖNESIO JUBILIATUS
90
Zosę Vigelytę - liepos 22 d.,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
85
Vandą Oną Viliūnienę - liepos 20 d.,
gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Juzefą Bukauskienę - liepos 4 d.,
gyv. Verbūnų kaime, Utenos seniūnijoje
Vytautą Ilčiuką - liepos 26 d.,
gyv. Katlėrių kaime, Utenos seniūnijoje
80
Nijolę Zofiją Matiukienę - liepos 12 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

75
Lionę Girniuvienę - liepos 10 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Janiną Paulauskienę - liepos 17 d., gyv. Kovynės kaime, Utenos seniūnijoje
65
Violetą Genovaitę Jankauskienę - liepos 13 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Joną Zigmą Cibulskį - liepos 13 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Birutę Zabulėnienę - liepos 22 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

55
Romualdą Puodžiuką - liepos 7 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje

Algį Mažeikį - liepos 11 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje

Juozą Paškonį - liepos 7 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Virgilijų Rastenį - liepos 19 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Zitą Gaivenienę - liepos 13 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

Laisvūną Kezį - liepos 7 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

Vladimirą Buivydį - liepos 24 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Vidą Mikšį - liepos 1 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

50
Audronę Batūrienę - liepos 26 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Gražiną Sukarevičienę - liepos 19 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Danguolę Žinkienę - liepos 23 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

Saulutę Katinienę - liepos 3 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

Zenoną Šeduikį - liepos 4 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

BIRŽELIO MĖNESIO JUBILIATUS
80
Vitalijų Jankauską - birželio 24 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Stanislovą Eleonorą Mikulėnienę - birželio 7 d.,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje
Albertą Jušką - birželio 9 d.,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
75
Bronę Baliukevičienę- birželio 6 d.,
gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje

70
Eugeniją Vilūnienę - birželio 7 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
65
Zitą Aršvilienę - birželio 19 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Lionginą Daraškevič - birželio 30 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Angelę Kamliauskienę - birželio 19 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Reginą Zalagienę - birželio 9 d., gyv. Prūsokiškių kaime, Utenos seniūnijoje

55
Antaną Baranauską - birželio 11 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Saulių Kučinską - birželio 4 d., gyv. Zamotiškio kaime, Utenos seniūnijoje

Algį Viburį - birželio 11 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

50
Daivą Vaitaškienę - birželio 5 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Nijolę Jočienę - birželio 16 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Jolantą Alaunienę - birželio 24 d., gyv. Papiškių kaime, Utenos seniūnijoje

Rimantą Cibą - birželio 18 d., gyv. Momėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Violetą Mikulėnienę - birželio 10 d., gyv.Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

GEGUŽĖS MĖNESIO JUBILIATUS
90
Antaną Bražėną - gegužės 29 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje
80
Angelę Valiulienę - gegužės 20 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Pranciškų Motiejūną - gegužės 31 d., gyv. Degučių kaime, Utenos seniūnijoje
75
Branislavą Lasienę - gegužės 4 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje

70
Eugeniją Bučinskienę - gegužės 10 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje
Alvydą Guobužienę - gegužės 11 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Renę Fafanovą - gegužės 20 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
60
Birutę Kukarėnienė - gegužės 9 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

55
Valdą Bivainį - gegužės 10 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje

Ritą Jočienę - gegužės 17 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

50
Rigimantą Ruzgą - gegužės 26 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje

Antaną Lapėną - gegužės 1 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

Audronę Valinčienę - gegužės 24 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

Artūrą Ramančiką - gegužės 13 d., gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Vaidotą Tručinską - gegužės 22 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje


 

BALANDŽIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Joną Vilūną - balandžio 18 d.,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
85
Adelę Ramonienę - balandžio 1 d.,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
80
Valeriją Mitalienę - balandžio 1 d.,
gyv. Jaurelių kaime, Utenos seniūnijoje
Juozapą Židanavičių - balandžio 20 d.,
gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Zenoną Braukylą - balandžio 12 d.,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
75
Vitaliją Vaičaitienę - balandžio 27 d.,
gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje

Rimantą Čižiūną - balandžio 23 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

65
Vilių Aršvilą - balandžio 29 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Praną Žuką - balandžio 13 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje
Stasę Norkūnienę - balandžio 11 d., gyv. Katlėrių kaime, Utenos seniūnijoje
55
Ireną Seibutienę - balandžio 8 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje

50
Valdą Baukį - balandžio 1 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje

Virgilijų Žalalį - balandžio 4 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje

Virginiją Veteikienę - balandžio 11 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje

Sigitą Musteikį - balandžio 13 d., gyv. Mieliškių kaime, Utenos seniūnijoje

Daivą  Žiogienę - balandžio 19 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

 KOVO MĖNESIO JUBILIATUS
80
Eleną Černiauskienę - kovo 17 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Jadvygą Aželienę - kovo 14 d., gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje
Emiliją Ilčiukienę - kovo 22 d., gyv. Katlėrių kaime, Utenos seniūnijoje
Albiną Ilčiukienę - kovo 5 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
75
Lionginą Leipuvienę - kovo 27 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje

70
Genovaitę Būgienę - kovo 27 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje

Stanislovą Rudėną - kovo 10 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

65
Gretą Jankauskienę - kovo 14 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje
Vytautą Kulionį - kovo 10 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje
60
Aldutę Ylienę - kovo 8 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Audrutį Vidžiūną - kovo 31 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Danguolę Rukšėnienę - kovo 30 d., gyv. Paraudės kaime, Utenos seniūnijoje

Vidutę Grižienę - kovo 29 d., gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje

Rimą Ulčickienę - kovo 12 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje

55
Tautvydą Staikūną - kovo 30 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Gintautą Baranauską - kovo 12 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Gintautą Slapšinską - kovo 6 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje

Valentą Kilą - kovo 20 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Vidą Ilkevičienę - kovo 25 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

50
Saulių Ašvydį - kovo 23 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Rasvydą Židonį - kovo 14 d., gyv .Gudėniškių kaime, Utenos seniūnijoje

Vytą Mangevičių - kovo 30 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Vitalijų Semeniuką - kovo 21 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

VASARIO MĖNESIO JUBILIATUS
95
Marijoną Klimavičienę - vasario 25 d.,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
85
Stanislovą Cibą - vasario 4 d.,
gyv. Papiškių kaime, Utenos seniūnijoje
80
Eleną Maciulevičienę - vasario 26 d.,
gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
75
Bronislavą Bikuvienę - vasario 1 d.,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Juozą Jazgevičių - vasario 19 d.,
gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje

70
Danutę Jaksebogienę - vasario 9 d., gyv. Papiškių kaime, Utenos seniūnijoje
Petrą Lukošiūną - vasario 8 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
Fiodorą Ivanovą - vasario 23 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje

65
Nijolę Zakarauskienę - vasario 12 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Vydmantą Riboką - vasario 18 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
Vytautą Valiuką - vasario 23 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

55
Leoną Vanagą - vasario 4 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Rafail Seifulin - vasario 18 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Audronę Jurgelėnienę - vasario 23 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
                            Vidmantą Dačinską - vasario 24 d., gyv. Mieliškių kaime, Utenos seniūnijoje                          

Joną Berniūną - vasario 24 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

50
Jūratę Bliuvienę - vasario 20 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

SAUSIO MĖNESIO JUBILIATUS


80
Joną Bivianį - sausio 12 d.,
gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje
70
Leoną Veclovą - sausio 20 d.,
gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Aleksandrą Vilūnienę - sausio 4 d.,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Joną Jonikavičių - sausio 3 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Veroniką Birutę Araminienę - sausio 15 d.,
gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje
Vandą Valavičienę - sausio 3 d.,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
Genovaitę Našlėnienę - sausio 1 d.,
gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Bronę Garlienę - sausio 24 d.,
gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje
60
Romualdą Zabielą -sausio 24 d.,
gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Stanislovą Kiršanską - sausio 30 d.,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
55
Joną Butkų - sausio 15 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Ričardą Bimbirį -sausio 14 d.,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Leoną Prantkelevičių - sausio 3 d.,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Stasį Ginaitį- sausio 8 d.,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje


 

GRUODŽIO MĖNESIO JUBILIATUS

80
Danutę Veroniką Perminienę - gruodžio 25 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Josifą Stasiūną - gruodžio 2 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Danutę Barkuvienę - gruodžio 9 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Jurijų Fofanovą - gruodžio 1 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Antaną Rakštį - gruodžio 2 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Gediminą Butiškį - gruodžio 5 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vytą Šimanską - gruodžio 20 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Janiną Kulikauskienę - gruodžio 3 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

 LAPKRIČIO MĖNESIO JUBILIATUS

90
Genovaitę Ruzgienę - lapkričio 22 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Bronių Šapoką - lapkričio 10 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Joną Pakalnį - lapkričio 21 d., gyv. Momėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Albertą Telksnį - lapkričio 21 d., gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
60

Vidą Petravičienę - lapkričio 16 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Birutę Žvirblienę - lapkričio 15 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Rimantą Bražėną - lapkričio 20 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.

55
Onytę Urbanavičienę - lapkričio 27 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Antaną Gineitį - lapkričio 19 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Juozą Kuliešių - lapkričio 7 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vytautą Ilčiuką - lapkričio 21 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


 

    SPALIO MĖNESIO JUBILIATUS

90
Oną Vedrickienę - spalio 15 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Vytautą Pečiūrą - spalio 28 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Aldoną Vijeikienę - spalio 10 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Stasį Černiauską - spalio 25 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Jolantą Šivytę - spalio 7 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Romą Gineitienę - spalio 21 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
Danuta Kovalenko - spalio 5 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Danutę Trinkūnienę - spalio 10 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

 


  

RUGSĖJO MĖNESIO JUBILIATUS

90
Stefaniją Biržinienę - rugsėjo 5 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Janiną Vijeikienę - rugsėjo 9 d., gyv. Vijeikių kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Bronislavą Židulį - rugsėjo 25 d., gyv. Katlėrių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Aleksandrą Juodienę - rugsėjo 13 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Teresę Laurinavičienę - rugsėjo 24 d., gyv. Verbūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Joną Korsaką - rugsėjo 23 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Aldoną Namajūnienę - rugsėjo 12 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Antaną Masiulį - rugsėjo 2 d., gyv. Gudėniškių kaime, Utenos seniūnijoje.
Juozą Vilūną - rugsėjo 29 d., gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje.
Eugenijų Vanagicką - rugsėjo 26 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Tatjaną Mackonienę - rugsėjo 21 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Nijolę Šulgienę - rugsėjo 22 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
Birutę Silickienę - rugsėjo 28 d., gyv. Degučių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Reginą Kanapienienę - rugsėjo 15 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Audronę Ruzgienę - rugsėjo 28 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje.
Aloyzą Žibėną - rugsėjo 5 d., gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Valentą Leipų - rugsėjo 26 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.


 

 

RUGPJŪČIO MĖNESIO JUBILIATUS

75
Aldoną Paulėnienę - rugpjūčio 19 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Akvilę Kučinskienę - rugpjūčio 7 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Vandą Karklinienę - rugpjūčio 30 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.
Julią Sukarevičienę - rugpjūčio 18 d., gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
Janę Raslanienę - rugpjūčio 20 d., gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Marijoną Vyšniauskienę - rugpjūčio 8 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Mildą Rastenienę - rugpjūčio 7 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Bronislavą Putriūną - rugpjūčio 30 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Aldoną Gronskienę - rugpjūčio 17 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje.
Oną Ilčiukienę - rugpjūčio 17 d., gyv. Verbūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Virgiliją Bagdonavičienę - rugpjūčio 22 d., gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Vitą Polevičienę - rugpjūčio 9 d., gyv. Degučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Alvydą Vaitašką - rugpjūčio 9 d., gyv. Katlėrių kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Raimondą Katiną - rugpjūčio 5 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Vidmantą Musteikį - rugpjūčio 31 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Valdą Pečiūrą - rugpjūčio 4 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


 

      LIEPOS MĖNESIO JUBILIATUS

90
Stasį Araminą - liepos 26 d., gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje
Stefaniją Kalinauskienę - liepos 17 d., gyv. Degučių kaime, Utenos seniūnijoje
85
Bronislavą Motiejūnienę -  liepos 9 d., gyv. Degučių kaime, Utenos seniūnijoje
75
Mariją Juodelienę - liepos 20 d., gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje
70
Stanislovą Lisauską - liepos 5 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Albiną Tumėną -  liepos 30 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Antaną Pečiūrą - liepos 8 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Migliavarą Pašilį - liepos 30 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Gintautą Ginaitį - liepos 10 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Mildą Graužinienę - liepos 18 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje
55
Sigitą Veteikį - liepos 22 d., gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Iriną Masiulienę - liepos 12 d., gyv. Gudėniškių kaime, Utenos seniūnijoje
Vytautą Veteikį - liepos 23 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Vytautą Jankauską - liepos 2 d., gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje

50
Arvydą Bimbirį - liepos 19 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

BIRŽELIO MĖNESIO JUBILIATUS

85
Stasį Įvonį - birželio 19 d., gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
75
Feliksą Klimanską - birželio 15 d., gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje
70
Ziną Rukšienę- birželio 2 d., gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje
Janiną Maigienę - birželio 20 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Veroniką Mikulėnienę -birželio 30 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
55
Kęstutį Tarulį - birželio 21 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Petrą Trinkūną - birželio 29 d., gyv. Kovynės kaime, Utenos seniūnijoje
Renę Sendžikienę - birželio 14 d., gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje
Vidą Seiliuvienę - birželio 9 d., gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje
50
Valdą Juršį - birželio 11 d., gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Audrių Šapolą - birželio 1 d., gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Virgilijų Čižauską - birželio 9 d. , gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Jolantą Paškonienę - birželio 2 d., gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Stasę Kuliešienę - birželio 11 d., gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

 

                            


 

GEGUŽĖS MĖNESIO JUBILIATUS

85
Bronislavą Masiulytę, gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Stefaniją Pinkevičienę, gyv. Gaižiūnų kaime, Utenos seniūnijoje
75
Genovaitę Veroniką Rudėnienę, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
70
Antaną Barkų, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Birutę Danutę Navickienę, gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Veroniką Lisauskienę, gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje
Nijolę Alejūnienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Nijolę Kazarianienę, gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje
Stanislovą Zakarauską, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Gediminą Motiejūną, gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Almą Neniškienę, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Eugenijų Survilą, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Iriną Kvedarienę, gyv. Jaurelio kaime, Utenos seniūnijoje

55
Alvydą Šapoką, gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
50
Joną Černiauską, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Vidą Vilutį, gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Ramūną Sukarevičių, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Rasą Narkūnienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Romualdą Raslaną, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Virginiją Greičiūnienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

BALANDŽIO MĖNESIO JUBILIATUS

80
Osvaldą Puruškį, gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
75
Oną Ireną Jazgevičienę, gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje
Vladą Kuliešių, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Janiną Žiulienę, gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje
70
Elvyrą Čipkuvienę, gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Joną Medaišą, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Algirdą Podelį, gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje
Stefaniją Vaišnorienę, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
60
Reginą Kleivienę, gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Ireną Norkūnienę, gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje
55
Nijolę Čebatarevičienę, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Praną Bagdonavičių, gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
50
Gražiną Januškevičienę, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Rimą Sarulienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Romą Liobienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Alvydą Baranauskienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Ritą Gaivenienę, gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje
Algirdą Valavičių, gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje


         

KOVO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Juozą Žiulį, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
85
Julią Musteikienę, gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Eleną Slabšienę, gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
80
Fiodorą Vasiljevą, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Danutę Kiaušienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
65
Marytę Seibutienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Rimantą Gylį, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Ireną Lamauskienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Gvidmantą Paškauską, gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Vaidutį Kraujelį, gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
Algį Ragėną, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
55
Alvydą Kundavičių, gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Vandą Jarmakienę, gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje
50
Joną Bukį, gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
Romą Kazakevičių, gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje


 

VASARIO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Vytautą Joną Žulį,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Feliksą Stakauską,
gyv. Verbūnų kaime, Utenos seniūnijoje
80
Emiliją Grašienę,
gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje
75
Joną Šlepiką,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Birutę Oną Garliauskienę,
gyv. Paraudsės viensėdyje, Utenos seniūnijoje
70
Danutę Genienę,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
65
Rimantą Gronskų,
gyv. Alių kaime, Utenos seniūnijoje
Vidą Pelakauską,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Gintautą Kvedarą,
gyv. Kimėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Julių Neniškį,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Mildą Urvakienę,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Ramusį Gaučį,
gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje
55
Vidą Jakseboginę,
gyv. Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje
Rimantą Jurgelėną,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Reginą Kiršanskienę,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
50
Virgilijų Deveikį,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
Vitą Gasiulienę,
gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje
Egidijų Lekavičių,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje


 

SAUSIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Teofilę Kalinauskienę,
gyv. Medenių kaime, Utrnos seniūnijoje
85
Stanislovą Zlatkauską,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
80
Vitaliją Liepienę,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Petrą Vincentą Leipų,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Mariją Mačerauskianę,
gyv. Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje
Teresę Araminienę,
gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje
75
Edmundą Vilką,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
Vytautą Justiną Jurelę,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Rūtą Stanislavą Rakauskienę,
gyv. Pavyžinčio kaime, Utenos seniūnijoje
Aldoną Sinkevičienę,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje
70
Janiną Kazanavičienę,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Joną Vytautą Guobužą,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Antaną Veličką,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Stasę Birutę Kavaliauskienę,
gyv. Kyburių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Joną Gimžauską,
gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Stasę Ivanovienę,
gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje
Danguolę Vanagienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Elę Čižiūnienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
60
Joną Araminą,
gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje
Stanislovą Bagočiūną,
gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
50
Alfredą Govedą,
gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Laimą Žvinienę,
gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
  
           Palmirą Pečiūrienę, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

     Ireną Rastenienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

GRUODŽIO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Adelę Briekšienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Amaliją Urbanavičienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
80
Bronę Daneikienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Valeriją Jonušienę,
gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje
75
Anisiją Gadienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
70
Albiną Danutę Mameniškienę,
gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Genadijų Smirnovą,
gyv. Paraudės viensėdyje, Utenos seniūnijoje
60
Gėnių Norkūną,
gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje
55
Audronę Žiupkienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje
Reginą Vedrickienę,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje
Genę Klimašauskienę,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje
Nijolę Gailešienę,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje


 

LAPKRIČIO MĖNESIO JUBILIATUS
90
Apoloniją Gimžauskienę,
gyv. Andreikėnų kaime, Utenos sen.
Leoną Staikūną,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos sen.
85
Antaną Paragį,
gyv. Gedimino kaime, Utenos sen.
80
Anelę Zlatkauskienę,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos sen.

Danutę Valeriją Vilutienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos sen.
75
Veroniką Mažeikienę,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos sen.
60
Ligiją Kalvelienę,
gyv. Spitrėnų kaime, Utenos sen.
Juozą Matulevičių,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos sen.
55
Adą Nakutienę,
gyv. Paguobio kaime, Utenos sen.
Nijolę Katinienę,
gyv. Biliakiemio kaime, Utenos sen.
50
Valdą Žvinį,
gyv. Medenių kaime, Utenos sen.


 

 SPALIO MĖNESIO JUBILIATUS
95
Oną Markauskienę,
gyv. Gedimino kaime, Utenos sen.
80
Antaną Alaunę,
gyv. Klovinių kaime, Utenos sen.
75
Bronislavą Oną Sukarevičienę,
gyv. Momėnų kaime, Utenos sen.
70
Bronislavą Basijoką,
gyv. Jotaučių kaime, Utenos sen.
65
Ireną Pašilienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos sen.
Angelę Medaišienę,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos sen.
Dimitrijų Belousovą,
gyv. Gedimino kaime, Utenos sen.
50
Vismantą Paškonį,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos sen.
Valdą Žinką,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos sen.
Laimą Fedosavienę,
gyv. Pačkėnų kaime, Utenos sen.


 

RUGSĖJO MĖNESIO JUBILIATUS
85
Veroniką Angelę Mikulėnienę,
gyv. Pagirėlės kaime, Utenos sen.
65
Vilių Kviklį,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos sen.
Antaną Araminą,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos sen.
Bronių Maniušį,
gyv. Miškiniškio kaime, Utenos sen.
60
Vladą Vaškevičių,
gyv. Spitrėnų kaime, Utenos sen.
Stasį Kaušylą,
gyv. Andreikėnų kaime, Utenos sen.
55
Falmirą Sinicienę,
gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos sen.
Valdemarą Paškonį,
gyv. Kvyklių kaime, Utenos sen.
Egidijų Jočį,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos sen.
Laimą Šimanskienę,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos sen.
Joną Gaivenį,
gyv. Nemeikščių kaime, Utenos sen.
Vytautą Sendžiką,
gyv. Gedimino kaime, Utenos sen.
50
Gintautą Leipų,
gyv. Medenių kaime, Utenos sen.


 

 RUGPJŪČIO MĖNESIO JUBILIATUS
90

Vandą Valiukienę, gyv. Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje
85
Bronislovą Vedricką, gyv. Andreikėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Aleksandrą Baltaduonienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Zofiją Mintaučkienę, gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnije

Praną Šivį, gyv. Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje
80
Angelę Vaišnorienę, gyv. Kovynės kaime, Utenos seniūnijoje.
70
Julių Vaitiekėną, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Rimantą Kuzmą, gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Vidą Leipuvienę, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
65
Nijolę Glinskienę, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje
60
Kęstutį Valančių, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Petrą Silicką, gyv. Degučių kaime, Utenos seniūnijoje

Janiną Kraujalienę, gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje
55
Danutę Periokienę, gyv. Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje

Laimą Kelevišienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Liną Spaičį, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Petrą Puodžiuką, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Ričardą Vygantą, gyv. Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje

Antaną Guigą, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje
50
Gintautą Araminą, gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje

Virgilijų Rudėną, gyv. Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje

Daivą Strolienę, gyv. Vijeikių kaime, Utenos seniūnijoje

Alvydą Liuimą, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje

Rimantą Gailešą, gyv. pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.


 

 LIEPOS MĖNESIO JUBILIATUS
90
Bronę Maniušienę, gyvenančią Miškiniškio kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Birutę Kezienę, gyvenančią Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
80

Mamertą Mačerauską, gyvenantį Šeduikių kaime, Utenos seniūnijoje.
Filomeną Vanagienę, gyvenančią Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
Joną Kazanavičių, gyvenantį Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Joną Šeikį, gyvenantį Kvyklių kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Vladą Kakašką, gyvenantį Nemeikščių kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Ireną Murmulienę, gyvenančią Joneliškių kaime, Utenos seniūnijoje.
55
Joną Prontkelevičių, gyvenantį Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
50
Valdą Mikulėną, gyvenantį Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Ingridą Bernotienę, gyvenančią Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.      


 

BIRŽELIO MĖNESIO JUBILIATUS

        50

            Bronę Imbrasienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

           Zenių Zabarauską, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

             Rimantą Bubulį, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

             Rimantą Valinčių, gyv. Nemeikščių kaime, Utenosa seniūnijoje.

        60

             Vytautą Biliūną, gyv. Dičiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.

Vidmandą Adomėną, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

         65

             Petrą Matiuką, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

            Gintautą Braukylą, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

             Danutę Valančienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

          

            75

             Stanislovą Vaškevičių, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

       

              80

         Ireną Trinkūnienę, gyv. Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje.


 

                            

 GEGUŽĖS MĖN. JUBILIATUS

50
Loretą Mikalauskienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Vidmantą Norvaišą, gyv. Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Ramunę Semeniukienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Alvydą Narkūną, gyv. Klovinių kaime, Utenos seniūnijoje.
60
Nijolę Vaškevičienę, gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
65
Vaidą Vidžiūną, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Terėsę Agasę Valiaugienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Nijolę Lekavičienę, gyv. Pačkėnų kaime, Utenos seniūnijoje.

70
Julių Martinėną, gyv. Radžiūnų kaime, Utenos seniūnijoje.
75
Vytautą Karvelį, gyv. Jotaučių kaime, Utenos seniūnijoje.
Stanislovą Valentiną Pužą, gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Vandą Mickonienę, gyv. Vaikutėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
80

Janiną Deveikienę, gyv. Gudėniškių kaime, Utenos seniūnijoje.
Ireną Stanislavą Bražėnienę, gyv.Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje.
85
Aldoną Šeduikienę, gyv. Spitrėnų kaime, Utenos seniūnijoje.
Petrą Joną Ignatavičių, gyv. Medenių kaime, Utenos seniūnijoje.


Balandžio mėn. jubiliatus
50
Reginą Juodelienę,
gyvenančią Biliakiemio kaime
60
Antaną Padlipską,
gyvenantį Biliakiemio kaime
65
Nikolajų Leonovą,
gyvenantį Klovinių kaime
Svetlaną Sirotenko,
gyvenančią Medenių kaime
Petrą Glinskį,
gyvenantį Medenių kaime
Romualdą Jakubsevičių,
gyvenantį Pačkėnų kaime
Danutę Liškauskienę,
gyvenančią Nemeikščių kaime
70
Joną Indriūną,
gyvenantį Nemeikščių kaime
Stasę Paradnikienę,
gyvenančią Mieliškių kaime
75
Elvyrą Teresę Židulienę,
gyvenančią Katlėrių kaime
Agnietę Mecelicienę,
gyvenančią Klovinių kaime
Bronislavą Valiukienę,
gyvenančią Pačkėnų kaime
80
Juozapą Araminą,
gyvenantį Nemeikščių kaime
Janiną Pašilienę,
gyvenančią Vaikutėnų kaime
Stanislovą Našlėną,
gyvenantį Spitrėnų kaime
85
Bronislovą Čepėną,
gyvenantį Biliakiemio kaime
90
Bronislavą Rakauskienę,
gyvenančią Puodžių kaime
Angelę Leipuvienę,
gyvenančią Šabaldauskų kaime
Albiną Račicką,
gyvenantį Gedimino kaime


Kovo mėn. jubiliatus
50
Dalią Petronienę, gyvenančią Mockėnų kaime
60
Genę Baranauskienę, gyvenančią Medenių kaime
Stanislovą Sviklį, gyvenantį Šnieriškių kaime
Steponą Galiauską, gyvenantį Gaižiūnų kaime
Valdą Pakalnį, gyvenantį Katlėrių kaime
65
Danguolę Vidžiūnienę, gyvenančią Pačkėnų kaime
Reginą Trinkūnienę, gyvenančią Nemeikščių kaime
Birutę Aidietienę, gyvenančią Kyburių kaime
70
Angelę Katinienę, gyvenančią Biliakiemio kaime
90
Oną Rudinskienę, gyvenančią Vijeikių kaime
Stasį Pinkevičių, gyvenantį Gaižiūnų kaime

Joomla templates by a4joomla