2003 m. vasario 24 d. susikūrė Pačkėnų krašto bendruomenė, bendruomenės pirmininku išrinktas Dainius Simuntis, pavaduotoja Genė Adomėnienė.

Organizacijos tikslas – siekti kultūrinio, tautinio ir dvasinio Pačkėnų krašto atgimimo. Siekti, kad kuo daugiau bendruomenės narių, ypač jaunimo aktyviai dalyvautų bendruomenės gyvenime.
Organizacijos pagrindinė veikla:
• atgaivinti ir puoselėti kaimo tradicijas;
• užsiimti gyventojų mokymu, rengti seminarus, susitikimus su įdomiais žmonėmis;
• teikti pagalbą pagyvenusiems žmonėms, daugiavaikėms, probleminėms šeimoms, nelaimės atveju;
• plėtoti savo krašto žmonių kultūrinį, teisinį, ūkinį, sveikatos, ekologinį švietimą;
• skatinti žmonių savitarpio pagalbą, plėtoti bendradarbiavimą, ugdyti bendruomeniškumą;
• organizuoti laisvalaikio užimtumą, įkuriant klubus pagal pomėgius, organizuojant pažintines keliones, teminius vakarus ir kt.

Bendruomenė savo žmones skatina siekti gerų kaimiškų santykių, gražiai tvarkyti savo aplinką, tinkamai auklėti vaikus. Skiriamas didelis dėmesys tarpusavio pagalbai, akiračio plėtimui, jaunų žmonių mokymui bei jų užimtumui, dvasinių pamatų stiprinimui.
Pačkėnų krašto bendruomenė dirbanti nuo 2003 metų yra savarankiška, ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, telkianti Pačkėnų krašte gyvenančius ir iš šio krašto kilusius žmones.
Bendruomenės pastangomis jau turime tradicinę kraštiečių susitikimo šventę Sekmines, įkurtas moterų klubas ,,Orchidėja", apie jų veiklą dažnai rašoma spaudoje. Dažnai rengiamos įvairios šventės, susitikimai su įdomiais žmonėmis, dalyvaujame įvairiuose renginiuose savo ir aplinkinėse bendruomenėse.
Aktyvių bendruomenės narių jėgomis pastatytas koplytstulpis, akmuo su Pačkėnų kaimo inicialais,
skulptūra-kaimo laikrodis, ąžuolo skulptūra, skirta Lietuvos 1000-mečiui, pastatyti originalūs gatvių žymekliai, pagaminti namų numeriai, įrengti bendruomenės namai, sporto aikštynas.
2004 m. vasario 19 d. ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu, atsistatydinus Dainiui Simunčiui (išvyko į užsienį), bendruomenės pirmininke balsų dauguma išrinkta Dana Žigienė, kuri vadovauja iki dabar. Gyvena Sodžiaus g. 29, Pačkėnų k., tel. 8-652-73110.

Pačkėnų krašto bendruomenės pristatymas čia

 

2023 m. įgyvendino 9 projektus, kurių bendra vertė 36 771.95 Eur.

1. Kultūrinės programos projektas ,,Su raganaite visada smagu!“, savivaldybės lėšos 3500 eur., sumokėta už darbą dailininkui, sukurtas 32 m pločio ir 12 m aukščio piešinys pasakų motyvais ant muziejaus pastato fasadinės sienos. Dažai ir priemonės įsigytos iš rėmėjų ir muziejaus lėšų.

2. Kultūrinės programos projektas ,,Mūsų lobiai –mūsų turtai“, savivaldybės lėšos 400 eur. Per Sekmines suorganizuota Pačkėnų krašto menininkų amatininkų paroda-mugė, kurioje buvo virš 10 dalyvių. Lėšos panaudotos prizams, dovanėlėms, pasiūta stilizuota raganaitės apranga.

3. Sveikatos programos projektas ,,Sveikos gyvensenos nuostatų formavimas bendruomenėje“, savivaldybės lėšos 900 eur. Buvo surengtos 3 maisto gaminimo edukacijos, kuriose kiekvieną kartą dalyvaudavo virš 60 dalyvių (vaikai, tėvai, seneliai).

4. Jaunimo užimtumo programos projektas ,,Pažinkime Aukštaitijos kraštą“, savivaldybės lėšos 400 eur. Buvo suorganizuota išvyka į Pasvalio r. , vyko 22 vaikai ir 5 tėveliai. Kadangi lėšų pakako tik autobuso nuomai ir daliai bilietų, tai likusius bilietus į atrakcionų parką nupirko tėveliai.

5. Gamtosauginės programos projektas ,,Žemę turime tik vieną-saugokime ją“, savivaldybės lėšos 200 eur. Nupirktos 4 sakuros, 4 magnolijos ir kiti dekoratyviniai augalai, surengtos trys talkos (sutvarkėme sporto aikštyno aplinką, perdažėme krepšinio aikštelės juostas, pasodinome medelius ir kitus dekoratyvinius augalus).

6. Kaimo rėmimo programos projektas ,,Pačkėnų krašto bendruomenės veiklų stiprinimas“, savivaldybės lėšos 488 eur. Lėšos panaudotos komunaliniams mokesčiams apmokėti (vanduo, elektra), draudimui, banko administravimo paslaugoms apmokėti.
7. Socialinės programos projektas ,,Kiekvienas žmogus-didelis turtas“, SADM lėšos 3685,95 eur. Buvo nupirktos 79 jubiliejinės juostos, gėlių puokštės jubiliatams ir suorganizuota edukacinė išvyka po Ukmergės dvarus, kurioje dalyvavo 35 Utenos seniūnijos bendruomenių atstovai.
8. Projektas ,,Didelės, storos Aukštaitiškos Sekminės“, ŽUM lėšos 2360 eur. Lėšos panaudotos Aukštaitiškos pautienės, Aukštaitiško šakočio kepimo edukacijoms, atlikėjams už koncertinę programą ir pažintinei išvykai į Dzūkijos kraštą (dovana aktyviausiems bendruomenės nariams).
9. Pačkėnų vaikų dienos centro veikloms skirta iš SADM lėšos 18300 eur ir savivaldybės lėšos 5850 eur. ( viso 24150,00 Eur.) Lėšos panaudotos darbuotojų atlyginimams 1,5 etato, komunaliniams mokesčiams, ekskursijoms, edukacinėms veikloms ir priemonių įsigijimui.
 

 

 

5. Jaunimo užimtumo projektas „Pažinkime Aukštaitijos kraštą“ - 400 eurų;

 Pagal jaunimo užimtumo programą įgyvendino projektą „Pažinkime Aukštaitijos kraštą“, kurį dalinai finansavo Utenos rajono savivaldybė, lėšų pakako tik autobusui, o bilietams neliko. Buvo suorganizuota edukacinė išvyka, kurioje dalyvavo 21 vaikas ir 5 suaugusieji.

6. Kultūrinės veiklos projektas „Mūsų lobiai -mūsų turtai“ - 400 eurų;

7. Pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektas „Kiekvienas žmogus – didelis turtas“ -3685,95 eurų.

Dalis lėšų panaudota Jubiliejinių juostų pirkimui (nupirktos 79 juostos), gėlėms jubiliatams pasveikinti ir suorganizuota edukacinė išvyka „Ukmergės dvarai“. Projekto veiklose dalyvavo Utenos seniūnijos Pačkėnų, Vaikutėnų, Utenos, Joneliškio, Medenių, Nemeikščių bendruomenių nariai.

2023 m. rugsėjo 23  d. rytą Utenos seniūnijos bendruomenių nariai vyko į pažintinę kelionę po Ukmergės rajono dvarus.
Pirmiausiai aplankytas Krikštėnų dvaras. Dvaras ir jo aplinka labai jauki, labai išvystytos maitinimo ir švenčių organizavimo paslaugos. Teko proga susitikti ir su dvaro šeimininku virtuvės šefu Roku Galvonu. Labai džiugu, kad jaunimas nebijo tokių iššūkių valdyti tokį dvarą!
Vėliau aplankytas Taujėnų dvaras-tai rūmai su šešių kolonų portiku. Portiką sudaro šešios vienodu atstumu viena nuo kitos pastatytos toskaniškos kolonos. Dekoratyvines pastato juostas puošia bareljefai, vieni iš jų heraldiniai, kiti vaizduoja amatus.
Šis dvaras pirmasis privatizuotas dvaras ir sutvarkytas, be jokių europinių pinigų, savininkų asmeninėmis lėšomis, pasinaudojus banko paslaugomis.
Po to aplankytas A. Smetonos dvaras. Aplankyta mokykla, kurią miesteliui pastatė prezidentas A. Smetona. Apsilankyta ir toje vietoje, kur gyveno Smetona.
Dvare  pasitiko charizmatiškoji gidė, tai tiesiog šio dvaro tikras perliukas. Gidė labai įdomiai, tiesiog artistiškai, papasakojo apie dvarą, prezidentą Smetoną, jo šeimą ir t.t.
Kelionė užbaigta Leonpolio dvare, teko paragauti ir tikro sidro, be jokio pridėtinio cukraus.
Sužinota labai daug įdomių istorijų, faktų, ne tik apie dvarus, jų istoriją, gyventojus, likimus ir kt.

 

 

 

Pačkėnų krašto bendruomenė 2022 m. įgyvendino 6 projektus. Bendra vertė - 11920,00 eurų.

1. Nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektas „Būk pilietiškas – būk saugus“ -120 eurų. Nupirktos saugos priemonės vaikams už 76,84 Eur. , o 43,16 Eur. lėšų nepateisino ir reikėjo gražinti.

2. Kaimo pėmimo projektas  „Bendruomenių veiklų stiprinimas“ - 400 eurų. Apmokėtos pastatų draudimo išlaidos ir prisidėjimas prie ZUM  projekto ,,Ir maži ir dideli“.

3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas ,,Būk aktyvus, būsi sveikas“ - 500 eurų. Apmokėta edukacinių užsiėmimų vykdytojams ir nupirktos priemonės edukaciniams užsiėmimams.

4. Kultūrinės veiklos projektas „Su raganaite visada smagu“ -4500 eurų. Apmokėta edukacinių užsiėmimų vykdytojams už edukacijų ciklą, kuriuose dalyvavo virš 800 dalyvių ir nupirktos priemonės edukaciniams užsiėmimams.

5. Vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimo projektas ,,Aštuntoji vasaros dienos stovykla Pačkėnuose“ - 900 eurų. Apmokėta edukacinių užsiėmimų vykdytojams ir nupirktos priemonės edukaciniams užsiėmimams, nupirkti maisto produktai, maisto ruošimo edukacijoms. Penkias dienas vyko vaikų dienos stovykla, kurioje dalyvavo virš 60 vaikų.

6. NMA prie žemės ūkio ministerijos kaimo bendruomenių lėšos „Ir mažiems, ir dideliems“ -5500,00 eurų. Įsigyta lauko treniruoklių komplektas (5 įvairios paskirties treniruokliai), lauko žaidimų įrangos komplektas vaikams (dvigubos metalinės sūpynės, balansinės sūpynės, didelė karuselė, trigubas skersinis su švediška sienele, cementas ir trinkelės. Įrengta vieta bendruomenės nariams-mažiems ir dideliems, sportuoti, leisti laisvalaikį. Suremontuoti bendruomenės namų laiptai.

   

 

Pačkėnų krašto bendruomenės projektai 2021 m. Viso įgyvendinti 4 projektai. Lėšų suma 1981,00 eurų.

1. Jaunimo užimtumo projektas „Linksmybės Raubonių parke“ - 500,00 eurų. Suorganizuota išvyka į Raubonių parką. Vyko 27 vaikai ir 4 lydintys asmenys. Lėšos panaudotos autobuso nuomai ir bilietams.

2. Kaimo rėmimo projektas „Bendruomenės veiklų stiprinimas“ - 400,00 eurų. Lėšos panaudotos komunalinėms išlaidoms padengti, bendruomenės pastatų draudimo ir registravimo  mokesčiams sumokėti.

3. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimo „Linksmosios popietės“ - 500,00 eurų. Surengta 4 dienų stovykla, kurioje kiekvieną dieną dalyvavo virš 50 vaikų. Lėšos panaudotos spektakliui, edukacijoms, animatorių paslaugoms.

4. Pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektas „Gyvenkime draugiškai“ - 581,00 eurų. Už projektines lėšas įsigytos sūpynės, parko suoliukas, maršrutizatorius-norint pagerinti praeitais metais įrengtų vaizdo kamerų galingumą, metaliniai vamzdžiai-hamakams ir sūpynėms įrengti, mediena- sporto aikštyno suoliukų remontui, impregnantas, dažai ir kt. medžiagos.

5. Žemės ūkio ministerijos lėšos, savivaldybės lėšos „Vaikų dienos centras Pačkėnuose“ - 16800,00+4950,00+1670,00 = 23420,00 eurų. Lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms padengti. Vaikų dienos centro išlaidoms padengti - transporto išlaidos, edukacijos, įvairių priemonių ir maisto produktų išlaidos.

Pačkėnų krašto bendruomenės projektai 2020 m. Viso įgyvendinti 7 projektai. Lėšų suma 21 030,02 eurų.

1. Jaunimo užimtumo projektas ,,Linksmieji Žygeiviai‘‘- 300 eurų. Įsigyta palapinė, įvairios priemonės rankdarbiams, pagamintos fotonuotraukos.

2. Žemės ūkio ministerijos lėšos, Kaimo rėmimo projektas ,,Vaikų dienos centras Pačkėnuose“ - 17600,00 +1600,00 = 19200 eurų. Lėšos panaudotos: darbuotojų atlyginimams, baldams, virtuvės įrangai ir reikmenims, sportiniam inventoriui, lavinamiesiems žaidimams, priemonėms rankdarbiams, higienos ir kanceliarinėms priemonėms, dezinfekcijos ir saugos priemonėms, maitinimui.

 

  

3. Kultūrinės veiklos projektas ,,Respublikinė prakartėlių paroda - konkursas ir kalėdinė mugė Pačkėnuose - 2020“ - 200 eurų. Lėšos panaudotos 2021 m. kalendoriaus gamybai, skirto prizams visiems prakartėlių dalyviams.

4. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Mums gera kartu“ -300,02 eurų. Įsigyta magnetola, 3 hamakai ir svogūninių gėlių sodinukų.

5. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „SPALVOK“ -360,00 eurų. Lėšos panaudotos Maitinimo paslaugoms, sportiniam  inventoriui, nupirkti atmintukai, kaip dovanos savanoriams.

6. Vaikų stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Aš noriu šokti“ -480,00 eurų. Apmokėtos šokių mokytojo pamokos.

7.  Kaimo rėmimo projektas „Parama visada stiprina bendruomenę“ - 190,00 eurų. Apmokėtos draudimo, elektros ir komunalinės išlaidos.

Pačkėnų krašto bendruomenės 2019 m. įgyvendinti  7 projektai,  viso vertė 2918,80 eurų.

1. Sveikatos  ir aplinkos sveikatinimo projektas ,,Sveikas maistas - kūnui vaistas‘‘, vertė - 700,00 eurų. Pravesti trys sveikos mitybos seminarai-mokymai, sumokėta lektoriams. Nupirktas mikseris ir plaktuvas, maisto produktai, higienos ir kanceliarinės priemonės.

2. Jaunimo užimtumo projektas ,,Pagamink, paragauk, įvertink“, vertė - 200,00 eurų. Vaikams vyko maisto gaminimo pamokos. Lėšos panaudotos maisto produktams, prizams, kanceliarinėms prekėms. Vaikai savo keptus ir puoštus meduolius supakavo ir įteikė Pačkėnų ir Griūčių kaimų senoliams.

3. Jaunimo užimtumo projektas ,,Žaidžiu, pažįstu, susipažįstu‘‘, vertė - 200,00 eurų. Įrengtas Nykštukų namelis, sutvarkyta erdvė prie namelio, nupirkta dekoracijų, prizų, surengtas piknikas ant žolės.

4. Gamtosauginės veiklos  projektas ,,Kneipo tako  įrengimas“, vertė -  200,00 eurų. Tęstinio projekto lėšos panaudotos poilsio parko gražinimui. Papildyta paukščių muzikinė salė inkilais, pastatytos šiukšlių dėžės, įrengtas kneipo (basų kojyčių) takas, įrengta nykštukų zona, suorganizuotas iškilmingas nykštukų zonos atidarymas.

5. Kultūrinės veiklos projektas ,,Susieikim, pabūkim, prisiminkim“, vertė - 200,00 eurų. Suorganizuota kraštiečių šventė Kvyklių kaime. Lėšos panaudotos Kirdeikių saviveiklininkų kapelos  samdymui.

6. Kultūrinės veiklos projektas ,,Respublikinė prakartėlių paroda- konkursas ir kalėdinė mugė Pačkėnuose 2019“, vertė - 600,00 eurų. Projekto lėšos panaudotos parodos ekspozicijos paruošimui, salės papuošimui, prizams, padėkos raštams, kanceliarinėms prekėms.

  

   

7. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Pažinkime savo kaimyną“, vertė - 818,80 eurų. Aplankytas Rokiškio muziejus, dalyvauta edukacinėse veiklose, aplankytos Kriaunų (Rokiškio raj.) ir Adomynės (Kupiškio raj.) bendruomenės, susipažinta su jų veikla, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

2018 m. Pačkėnų krašto bendruomenės įgyvendinti projektai:

  1. ,,Sveikame kūne - sveika dvasia‘‘, gauta 1000,00 eurų. Projekto lėšos panaudotos apmokėjimui jogos instruktoriui.

Projekto nauda akivaizdi. Moterys ir merginos labai noriai rinkosi į mankštas. Išmoko taisyklingai kvėpuoti, atsipalaiduoti, atpalaiduoti visą savo kūną, kaip teisingai atlikti įvairius pratimus, gerinančius jų savijautą. Pasibaigus trenerės vedamoms mankštoms, galėsime ir toliau mankštintis vienos.  

  1. ,,Metų laikų kūrybinės dirbtuvės“, gauta 450,00 eurų. Lėšos panaudotos vasaros dienos stovyklos vaikams ir jaunimui organizavimui, edukaciniams ir sportiniams užsiėmimams, maitinimui. Stovykloje buvo virš 50 dalyvių. Tokių stovyklų vaikai labai laukia. Tai prasmingai ir įdomiai praleistas vaikų laisvalaikis, geras užimtumas. Vaikai įgavo bendravimo įgūdžių su įvairiomis amžiaus grupėmis, mandagumo, pagarbos vienas kitam.
  2. ,,Čia gera grįžti“, gauta 400,00 eurų. Lėšos panaudotos vasaros dienos stovyklos organizavimui jaunimui, edukaciniams ir sportiniams užsiėmimams, reikalingų priemonių įsigijimui. Jaunimas gavo galimybę sudalyvauti įvairiose veiklose, įgavo bendravimo įgūdžių, pavyko surasti naujų draugų, prasmingai praleisti vasaros atostogas.
  3. ,,Gamtos atradimai: ilsiuosi, žaidžiu, susipažįstu‘‘, gauta 100,00 eurų. Tęstinio projekto lėšos panaudotos poilsio parko gražinimui. Įkelti inkilai paukšteliams, pagamintos kėdės iš medžio kaladėlių, įrengta paukščių muzikinė salė, įrengtas vabzdžių viešbutis, suorganizuota sakurų žydėjimo šventė šeimoms, kuri švenčiama jau antri metai.
  4. ,,Bendrauk, judėk ir tobulėk‘‘, gauta 500,00 eurų. Lėšos panaudotos sporto šventės organizavimui, sportinių varžybų organizavimui, sporto priemonių ir prizų įsigijimui. Tai didelė nauda vaikams, jaunimui, tėvams, galimybė susirungti įvairiose rungtyse, parodyti savo rezultatus, pasidžiaugti draugų pasiekimais, pabendrauti ir aišku pasidžiaugti pelnytais prizais.
  5. ,,Kalėdinė mugė ir prakartėlių paroda - konkursas Pačkėnuose‘‘, gauta 400,00 eurų. Projekto lėšos panaudotos parodos ekspozicijos paruošimui, salės papuošimui, prizams, padėkos raštams, kanceliarinėms prekėms. Tai jau ketvirtoji paroda-konkursas, kuriam jau ruošiamasi iš anksto. Tai galimybė parodyti savo išmonę įvairaus amžiaus dalyviams. Galima pasidžiaugti savo darbais ir pasigėrėti kitų dalyvių sukurtais darbeliais, galimybė parduoti savo rankdarbius, produktus ir užsidirbti pinigėlių.
  6. ,,XIV Rytų Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydis ,,100 Lietuvos kaimo atspalvių“‘‘, gauta 1000,00 eurų. Lėšos panaudotos sąskrydžio organizavimo išlaidoms padengti, tai priemonėms scenos ir aplinkos apipavidalinimui, kanceliarinėms prekėms, dovanoms, prizams, padėkoms, dalyvio kortelėms, maitinimui.

 2017 m. Pačkėnų krašto bendruomenė (pirmininkė Dana Žigienė)  gavo finansavimą šiems projektams:
1. Projektas ,,Vasarą praleiskime kartu“, savivaldybės lėšos, gauta 200 Eur. Lėšos panaudotos vasaros dienos stovyklos organizavimui, edukaciniams vaikų ir suaugusių užsiėmimams, sportinėms varžyboms organizuoti.
2. Gamtosauginės veiklos projektui ,,Gerai gamtai-gerai žmogui“ gauta 100 Eur. Tęstinio projekto lėšos panaudotos poilsio parko gražinimui. Iškirstas ir išvalytas apleistas aikštynas, parke pastatyta nauja puošybos elementas-milžiniškas dviratis, suorganizuota sakurų žydėjimo šventė šeimoms.
3. Projektas ,,Visiems gera kartu“, gautas iš LR Žemės ūkio ministerijos lėšų - 1901,42 Eur. Iš projekto lėšų įsigyta teniso stalas su priedais, multimedia, dvi siuvimo mašinos, garso aparatūra, stalai, kėdės ir kitos priemonės. Multimedia ir garso aparatūra naudojama teminiams renginiams, edukacinėms programoms, animacinių filmukų demonstravimui. Įsigijus dvi siuvimo mašinas įsteigtas siuvimo būrelis. Siuvimo paslapčių visus norinčius moko Rasa Paškonienė, Stasė Guigienė ir stilistė Saulė Katinienė.
4. Projektas ,,Prakartėlių paroda-konkursas 2017 ir kalėdinė mugė“, savivaldybės lėšos 450 Eur. Projekto lėšos panaudotos parodos ekspozicijos paruošimui, salės papuošimui, padėkos raštams, kanceliarinėms prekėms.

 

5. 2017 m. vykdytas LR Soc. apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" projektas „Pažinkime Lietuvą", vertė 904,57 Eur.Projekto tikslas - praplėsti kultūrinį - meninį akiratį, skatinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, įtraukiant į bendruomenės gyvenimą, motyvuoti rengiant edukacines programas.
Šio projekto dėka 2017 m. lapkričio 11 d. soc. remtinų šeimų atstovai, pensininkai ir kt. bendruomenių nariai iš Pačkėnų, Vaikutėnų, Utenos, Nemeikščių ir Medenių bendruomenių vyko į kelionę.
Kelionės metu aplankė didžiausią Lietuvoje esantį žymųjį Pakruojo dvarą, susipažino su jo istorija ir architektūra, dalyvavo edukaciniuose parfiumerės užsiėmimuose, mokėsi vilnos vėlimo paslapčių. Vėliau aplankė Pakruojo raj. Klovainių miestelį, susitiko su Klovainių bendruomene. Apie nuveiktus darbus, vykdomus projektus pasakojo Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos, Klovainių filialo vyr. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė.
Išvyka ir naujos patirtys buvo labai naudingi Utenos seniūnijos bendruomenių atstovams, kurie įgytas žinias, naujas idėjas galės pritaikyti savo bendruomenių veikloje.
Tokių išvykų metu semiamės idėjų, užmezgame kontaktus, garsiname savo kraštą, mažiname socialinę atskirtį įtraukdami ir socialiai pažeidžiamus gyventojų sluoksnius.

DSC 0001FB IMG 1510483720335FB IMG 1510483869239

2016 m. vykdyti projektai:
I.„Gerai gamtai - gerai žmogui“. Skirta 200 Eur.
1.Sutvarkyta sporto ir poilsio parko teritorija:
• surinktos, surūšiuotos ir išvežtos šiukšlės,
• išrinkti akmenys,
• išpjauti menkaverčiai krūmai, apgenėti ir sutvarkyti didieji ir išvirtę medžiai.
2.Iš didžiųjų akmenų padarytas alpinariumas.
3.Parke pasodinta 16 sakurų, 5 magnolijos ir kiti dekoratyviniai medžiai ir gėlės.
4.Surengtas konkursas bendruomenės nariams ,,Gera gamtai, gera žmogui“. Konkurso dalyviai apdovanoti prisiminimo prizais.
II.„Šiandien vaikai, o rytoj...“, skirta 400 Eur.-

1.Rugpjūčio mėn. kartu su VŠĮ „Gyvenam” buvo suorganizuota vasaros dienos stovykla vaikams ir jaunimui iki 18 m amžiaus. Užsiėmimus vedė savanoriai iš JAV ir Lietuvos.
2. Buvo surengta sporto šventė.
3.Suorganizuotas krepšinio čempionatas (dalyvavo Pačkėnų, Vaikutėnų, Utenos policijos ir Molėtų Hrono komandos).
Dalyvavo daugiau kaip 50 jaunimo atstovų, 20 vaikų ir daugiau kaip 30 vyresnių žmonių.
Daugelis iš jų dalyvavo rungtyse, buvo apdovanoti įvairiais prizais, pavaišinti grikių koše.
4. Parengtas sporto šventės nuotraukų stendas.
5.Įsigyta nedidelė palapinė, kuri buvo pastatyta teisėjams ir sekretoriatui, o vėliau bus panaudota įvairiems bendruomenės renginiams.
6.Nupirkti sportiniai  marškinėliai (10 vnt.)

P8160017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8160072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8180114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Kalėdinis miestelis ir Prakartėlių paroda-konkursas Pačkėnuose, gauta 400 Eur.
1.Gruodžio mėn. buvo antrą kartą surengta Prakartėlių paroda-konkursas. Parodai- konkursui buvo išstatytos 25 prakartėlės. Dalyvavo 5 bendruomenės (Leliūnų moterų centras „Leliūna”, Sirutėnų, Klykių, Biliakiemio ir „Saulės” gimnazijos bendruomenės) ir 20 pavienių prakartėlių statytojų. Dalyvavo tiek suaugusieji, tiek vaikai. Iš 25 prakartėlių statytojų 11 prakartėlių pagamino vaikai nuo 4 - 20 metu. Buvo išrinktos penkios gražiausios prakartėlės, jų autoriai apdovanoti piniginiais prizais.Buvo išrinkta išradingiausia, meniškiausia, daugiausiai žiūrovų prizų pelniusi prakartėlė.
2.Buvo surengta Kalėdinė mugė. Mugėje dalyvavo 5 dalyviai, kurie prekiavo savo pagamintais gaminiais, saldumynais, sūriais, kepta namine duona, meduoliais, obuoliniais sūriais, veltais vilnos gaminiais ir kitais suvenyrais.
3.Buvo įsteigtos penkios piniginės prizinės vietos, kiti visi dalyviai apdovanoti specialiais prizais.
4. Parengtas Prakartėlių parodos - konkurso ir Kalėdinės mugės nuotraukų stendas.
5.Įsigyti du mediniai stalai ir keturi suolai, ant kurių buvo išstatytos pagamintos prakartėlės. Vėliau jie pasitarnaus kitiems bendruomenės renginiams.

20161217 160939 20161218 103132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20161218 103534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. Pačkėnų krašto bendruomenė iš kultūrinio veiklos plėtros projekto Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžiui „Gerumo Paukštė" gavo 400 Eur ir švietimo ir sporto užimtumo projektui „Sporto sveikata, tai sportuokim visada" - 200 Eur. Lėšos panaudotos Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio organizavimui.

Pačkėnų krašto bendruomenės 2014 metais buvo vykdomi nedideli projektai iš savivaldybės biudžeto lėšų:

1.  Projektas „Pačkėnų kaimo kultūrinių – sportinių tradicijų tęstinumas". Skirta – 400,00 Lt. Panaudota suolelių gamybai, gėlių pirkimui.
2.  Projektas „Sportas – sveikata, užimtumas, gebėjimas bendrauti". Skirta -700,00 Lt. Panaudota sportininkų apdovanojimams skirtų taurių ir prizų įsigijimui.

2013  metais jau trečiąjį kartą surengta Trijų karalių šventė, ji jau tapo tradicine žiemos švente, kaip ir Užgavėnės.

Kiekvienais metais rengiama Sekminių šventė, ją švenčiame nuo bendruomenės įsikūrimo. 

2013 m. - Vasara - puikus metas sportuoti.- gauta parama 500 Lt. (iš Utenos rajono savivaldybės).

2011 m. – 2012 m „Pačkėnų bendruomenės namų viešosios erdvės sutvarkymas, įrengiant sporto aikštyną"- gauta parama 283 920,98 Lt. (iš Europos sąjungos lėšų ).

2010 m. „Jaukūs namai- brandūs darbai" – gauta parama 25 000 Lt. (iš Žemės ūkio ministerijos, bendruomenės namų remontui ir materialinės bazės stiprinimui)

2009 m. „Bendruomeniškumo stiprinimas, kuriant Pačkėnų sporto ir poilsio parką" – gauta parama 800 Lt. (iš Utenos rajono savivaldybės).

2009 m. „Formuokime vaikų likimus čia ir dabar "- gauta parama 2000 Lt. (iš Labdaros paramos fondo ,,Tekantis vanduo").

2008 m. „Taip šventė senoliai- taip švenčiame mes"- gauta parama 1000 Lt. (iš Utenos rajono savivaldybės).

2007 m. „Tęsiame pradėtus darbus"- gauta parama 1400 Lt. (iš Utenos rajono savivaldybės).

2005 m. „Pačkėnų jaunimo užimtumas per sportą" – gauta parama 8941,75 Lt. (iš Europos sąjungos programos).

2005 m. „Sekminių šventė Pačkėnuose"- gauta parama 1000 Lt. (iš Utenos regiono bendruomenės fondo).

2003 m. „Pačkėnų krašto žmonių sambūris"- gauta parama 500 Lt. (iš Utenos rajono savivaldybės).

 

Joomla templates by a4joomla