1 vieta.1237 balai. Stasės Ivanovienės gėlynas Dičiūnų kaime. Nuotraukos Jūratės Bliuvienės.


2 vieta. 597 balai. Danutės Valančienės ir Kęstučio Valančiaus gėlynai Vaikutėnų kaime, Beržų g. 12. Nuotraukos Jūratės Bliuvienės.


3 vieta. 335 balai. Zitos Katinienės gėlynas Mockėnų kaime, Alyvų g.10. Nuotraukos Algirdo Žuko.


4 vieta. 74 balai. Laimutės Kelevišienės gėlynas Vaikutėnų kaime, Beržų g. 1. Nuotraukos Jūratės Bliuvienės.


 5 vieta. 68 balai. Audronės Bartaševičienės gėlynas Jaurelio kaime. Nuotraukos Jūratės Bliuvienės.

6 vieta. 65 balai. Marijonos Raukštienės gėlynas Vaikutėnų kaime, Sodų g. 24. Nuotraukos Jūratės Bliuvienės.

7 vieta. 60 balų. Dariaus Mikėno gėlynai Klovinių kaime, Klonių g. 32. Nuotraukos Algirdo Žuko.


8 vieta. 57 balai. Albinos Ilčiukienės gėlynas Vaikutėnų k., Zarasų g. 4. Nuotraukos Jūratės Bliuvienės.


9 vieta. 53 balai. Rimutės Sinkevičienės gėlynas Vaikutėnų kaime, Pušyno g. 3. Nuotraukos Jūratės Bliuvienės.


10 vieta. 52 balai. Genės Zazirskienės gėlynas Vaikutėnų kaime, Zarasų g. 8. Jūratės Bliuvienės nuotraukos.


11 vieta. 33 balai. Audronės Jurgelėnienės gėlynas Biliakiemio kaime, Jono Asminavičiaus g. 8. Nuotraukos Vidutės Padlipskienės.

12 vieta. 32 balai. Gudrūnos Jokubaitienės gėlynas Biliakiemio kaime, Jono Asminavičiaus g. 2. Nuotraukos Vidutės Padlipskienės.


13 vieta. 30 balų. Zinos Rukšienės gėlynas Puodžių kaime, Klojimo g. 3. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.

14 vieta. 26 (3.42) balai. Loretos Mikalauskienės gėlynas Pačkėnų kaime, Rožių g. 5. Nuotraukos Loretos Mikalauskienės.

15 vieta. 26 (2.94) balai. Rimutės Juozėnienės gėlynas Biliakiemio kaime, Jono Asminavičiaus g. 18. Nuotraukos Vidutės Padlipskienės.


16 vieta. 24 (3.69) balai. Algirdo Žuko gėlynas Medenių kaime, Tujų g. 31.


17 vieta. 24 (2.81) balai. Dalios Mikolaitienės gėlynas Biliakiemio kaime, Jono Asminavičaus g. 21. Nuotraukos Vidutės Padlipskienės.


18 vieta. 22 (3.30) balai. Nijolės Glinskienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 26. Nuotraukos Algirdo Žuko.


19 vieta. 22 (3.23) balai. Daivos Pečiūrienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 48. Nuotraukos Algirdo Žuko.

20 vieta. 22 (2.70) balai. Irenos Ginaitienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 22. Nuotraukos Algirdo Žuko.


21 vieta. 19 (3.05) balų. Vitalijos Liepienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 18. Nuotraukos Rimos Petrošienė.

22 vieta. 19 (2.97) balų. Rimos Rimšienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 41. Nuotraukos Algirdo Žuko.


23 vieta. 18 (3.36) balų. Genės ir Vidmando Adomėnų gėlynas Pačkėnų kaime, Jovarų g. 7. Nuotraukos Loretos Mikalauskienės.

24 vieta. 18 (3.33) balų. Gitanos Bernotienės gėlynas Klovinių kaime, Klonių g. 18. Nuotraukos Algirdo Žuko.


25 vieta. 18 (3.17) balų. Violetos Steponėnienės gėlynas Billiakiemio kaime, Jono Asminavičiaus g. 12. Nuotraukos Vidutės Padlipskienės.

26 vieta. 18 (3.06) balų. Audrutės Jučienės gėlynas Puodžių kaime, Klojimo g. 20.


27 vieta. 17 (3.03) balų. Aušros ir Vytauto Leipų gėlynas Pačkėnų kaime, Sodžiaus g. 6. Nuotraukos Loretos Mikalauskienės.

28 vieta. 17 (2.91) balų. Linos Žiulienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 30. Nuotraukos Algirdo Žuko.


29 vieta. 16 (3.38) balų. Editos Leleivienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 15. Nuotraukos Algirdo Žuko.


30 vieta. 16 (3.28) balų. Sigito Veteikio ir Virginijos Veteikienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 34. Nuotraukos Algirdo Žuko.

31 vieta. 16 (3.09) balų. Gienės Veteikienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 17. Nuotraukos Algirdo Žuko.

 

32 vieta. 15 (3.10) balų. Laimos Žvinienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 50. Nuotraukos Algirdo Žuko.

 


33 vieta. 15 (2.87) balų. Aleksandros Vilūnienės gėlynas Biliakiemio kaime, Jono Asminavičiaus g. 6. Nuotraukos Vidutės Padlipskienės.

 34 vieta. 15 (2.00) balų. Dalios ir Egidijaus Puodžiukų gėlynas  Puodžių kaime, Molynės g. 2. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.

35 vieta. 14 (3.04) balų. Genovaitės Būgienės gėlynas Medenių kaime, Beržų g. 14. Nuotraukos Algirdo Žuko.

36 vieta. 13 (3.27) balų. Zinaidos Sirvydis gėlynas Pačkėnų kaime, Jovarų g. 6. Nuotraukos Loretos Mikalauskienės.

37 vieta. 13 (3.08) balų. Danguolės Ir Rytauto Vidžiūnų gėlynas Pačkėnų kaime, Jovarų g. 13. Nuotraukos Loretos Mikalauskienės.

38 vieta. 12 (3.17) balų. Violetos Bernotienės gėlynas Klovinių kaime, Klonių g. 16. Nuotraukos Algirdo Žuko.


39 vieta. 12 (3.08) balų. Ritos Žiulienės gėlynas Medenių kaime, Tujų g. 29. Nuotraukos Algirdo Žuko.


 40 vieta. 12 (3.00) balų. Rigimanto ir Audronės Ruzgų gėlynas Puodžių kaime, Molynės g. 8. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.

41 vieta. 12 (2.98) balų. Antano ir Onos Puodžiukų gėlynas Puodžių kaime, Klojimo g. 22. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.


42 vieta. 11 (2.82) balų. Aušros ir Jono Glaskų gėlynas Pačkėnų kaime, Sodžiaus g. 10. Nuotraukos Loretos Mikalauskienės.

43 vieta. 11 (2.82) balų. Agnės Rinkevičienės gėlynas Vosgėlių k., Alyvų g. 47, SB ,,Žilvytis".


 44 vieta. 11 (2.59) balų. Bronislavos Pučkinienės gėlynas Puodžių kaime, Klojimo g. 10. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.

45 vieta. 10 (3.25) balų. Aldutės ir Viktoro Ylų gėlynas Pačkėnų kaime, Jovarų g. 5. Nuotraukos Loretos Mikalauskienės.

46 vieta. 10 (2.10) balų. Nijolės Ruzgienės gėlynas  Biliakiemio kaime, Jono Asminavičiaus g. 1. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.


47 vieta. 8 balai. Birutės Žvirblienės gėlynas Puodžių kaime, Klojimo g.18. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.


48 vieta. 5 balai. Zitos Tutinienės gėlynas  Puodžių kaime, Vingio g. 3. Nuotraukos Kazimiero Urbanavičiaus.


 

Joomla templates by a4joomla