2023 m. spalio 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-272 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeisti nuosavybės teise priklausančios žemės mokesčio lengvatos teikimo ūkininkams reikalavimai.

Žemės mokesčio lengvata (50 proc.) 2023 m. gali būti teikiama asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 • deklaruoja gyvenamąją vietą Utenos rajone;
 • yra įregistravę ūkininko ūkį arba yra registruoti kaip ūkio partneriai ir einamaisiais metais atnaujino ūkio duomenis Ūkininkų ūkio registre (netaikoma juridiniams asmenims) (ūkio centras turi būti Utenos rajone);
 • yra įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (valdos valdytojai) arba registruoti kaip valdos valdytojo partneriai arba valdos valdytojo šeimos nariai (valdos centras turi būti Utenos rajone);
 • 2023 m. deklaravo žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS);
 • vykdo žemės ūkio veiklą nuosavybės teise valdomuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, esančiuose Utenos rajone;
 • asmens arba jo šeimos narių (kai vedamas bendras ūkis) pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau nei 50 proc. visų gaunamų pajamų per praėjusius kalendorinius metus ir šios pajamos yra ne mažesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės einamaisiais metais patvirtintos 1,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) per 12 mėn. (2023 m. MMA – 840,00 Eur, o pajamos, kurias 2022 m. iš žemės ūkio veiklos turėjo būti gavęs ūkininkas – ne mažiau 15 120,00 Eur.)

Žemės mokesčio lengvata (100 proc.) gali būti teikiama asmenims, kurie atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus bei kurie 2023 m. kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją dėl deklaruotų  žemės ūkio kultūrų žalos įvertinimo ir kurių žemės ūkio kultūroms Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Komisija dėl nepalankių gamtinių reiškinių padarinių įvertinimo nustatė  pakenkimus dėl stichinių hidrometeorologinių reiškinių.

Žemės mokesčio lengvata neteikiama:

 • kai asmuo einamaisiais metais deklaravo daugiau kaip 80 proc. ganyklų, pievų arba daugiamečių žolių, skaičiuojant nuo bendro einamaisiais metais deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto, ir asmuo ar jo valdos partneris neturi žolėdžių ar kitų ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.;
 • kai asmeniui apskaičiuota žemės mokesčio lengvatos suma yra mažesnė kaip 30,00 Eur.
 • apleistam žemės sklypui ar jo daliai.

Prašymus žemės mokesčio lengvatai gauti iki 2023 m. gruodžio 1 d. priima ir papildomą informaciją teikia:

 • Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistai, dirbantys seniūnijose (kontaktų sąrašas pridedamas);
 • Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. Nr. 8 389 43538, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

 • pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotos einamųjų metų žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos kopija;
 • pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 (2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-215 redakcija), 1 priedas).

 

  Vaikutėnų krašto bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) finansavo 5 378,15 Eur  įgyvendinant projektą „Sveika gyvensena ir aktyvus poilsis Vaikutėnuose“, bendra projekto vertė 5992,09 Eur, bendruomenės lėšos 613,94 Eur.

  Projektas įgyvendintas – Vaikutėnų parke.

  Projekto tikslas - Vaikutėnų parke viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros objektą pritaikant jį kaimo gyventojų poilsio, sporto ir laisvalaikio poreikiams. Siekti padidinti Vaikutėnų  kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, stiprinti gyventojų užimtumą, aktyvumą ir sveikatingumą.

  Gautomis lėšomis įrengti 5 lauko treniruokliai, jau esamoje vaikų žaidimų aikštelėje pastatyta nauja karuselė vaikams. Aplinkos tvarkymui  įsigytas lapų pūstuvas, pastatyti 3 betoniniai gėlių vazonai.

  Šio projekto dėka suaugusieji, jaunimas ir vaikai, naudojasi treniruokliais, stiprina sveikatą, gerina emocinę būklę. Sustiprėjo gyventojų užimtumas, aktyvumas ir sveikatingumas. Graži ir tvarkinga aplinka itin maloniai nuteikia visus gyventojus ir svečius.

Vaikutėnų bendruomenės pirmininkė      Jūratė Bliuvienė

 

  

2023 10 02 BendraRugsėjo 30 d. Pačkėnuose vyko Raganų muziejaus 5-erių metų gimtadienis.  Gimtadienį pradėjo  Dauniškio gimnazijos „Dia Dance“ kolektyvo raganaitės. Raganų muziejaus organizatorė Loreta Prosvirova  apžvelgė penkerių metų darbą. Oficialiai pristatė menininko Alvydo Šapokos Raganų kiemelio paveikslą-pasaką.

Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikino Utenos rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Dijokas, Utenos seniūnijos seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė. Sveikino Vaikutėnų bendruomenė ir Kuktiškių  moterų klubas „Kuksa“. Jau iš vakaro atvyko sveikinti Švietimo skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Akimirksniu pralėkė Raganų muziejaus 5 metų gimtadienio šventės stebuklai.

Ačiū dalyvavusiems:

Dauniškio gimnazijos „Dia Dance'' kolektyvo raganėlėms ir vadovei Dianai Kaziūnienei, Robertui Kiburtui ir jo pilotuojamai raganaitei, Audriui Šimkūnui ir jo magiškm garsų pasauliui, Dariui ir moksliniam fantastiniam Azoto šou. Editai Kušleikienei dėkojame už lėlių parodą „Pasaka tikiu'',kurią galėsite apžiūrėti ir spalio mėnesį. Jelenai ir Alvydui Šapokams.

Šventės rėmėjams: UAB,, Saureka", Zinaidai Sirvydis, Danai Žigienei, Saulei ir Algiui Katinams.

Rėmėjams Rimantui Šiaučiūnui, Algiui Trinkūnui.

Už šventės pasiruošimą didelis ačiū Gintautui Araminui, Ramūnui Lekavičiui, Alvydui ir Danai Žigams.

 

  

 

„Samsonas Rally Utena 2023“ informacija apie renginį, kuris vyks ir Utenos seniūnijos teritorijoje!

"Dėkojame už Jūsų kantrybę bei supratingumą šios didžiausios Utenos regiono rudens šventės metu ir linkime turėti tokį pat puikų laiką, kokį Jūsų dėka turės renginio svečiai."

Utenos seniūnijoje varžybos vyks rugsėjo 30 d. (šeštadienį) bei spalio 1 d. (sekmadienį).

Uždaromi keliai Utenos seniūnijoje:

Data: 2023-09-30 (Šeštadienis)

Laikas: 13:20 - 17:50

Kelio atkarpa: Medeniai - Katleriai - Spitrėnai (7,35 km)

Data: 2023-09-30 (Šeštadienis)

Laikas: 18:30 - 22:35

Kelio atkarpa: „K. Donelaičio - Rūtų g. - A.Baranausko g. - Vyžuonų g. Žemaitės g. - M. K. Čiurlionio g.- Palangos g. - Vyžuonų g. - Paupio g. “ (2,15 km)

Data: 2023-09-30 (Šeštadienis)

Laikas: 13:40 - 18:10

Kelio atkarpa: Puodžiai - Šeduikiai - Liegavietė (4,36 km)

Data: 2023-10-01 (Sekmadienis)

Laikas: 07:50 - 13:00

Kelio atkarpa: Prūsokiškiai - Kvykliai - Gaižiūnai - Stanėnai - Bulinskiai (9,27 km)

„Samsonas Rally Utena 2023“ vyks rugsėjo 29 - spalio 1 dienomis Utenos, Anykščių bei Molėtų rajonų keliais. Tai itin gausiai lankomos, tarptautinį rangą turinčios automobilių ralio varžybos, kurios pateko tarp geriausių Lietuvos automobilių sporto renginių.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino išimtinės paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisykles, pagal kurias šiemet bus išmokėti 10,66 mln. eurų.
Taisyklėse numatyta, kad ši parama skiriama tiems pieno gamintojams, kurie Žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 31 d. (imtinai). Jų vardu Ūkinių gyvūnų registre 2023 m. liepos 1 d. turi būti registruotų pieninių karvių. Į paramą pretenduojantys gamintojai turi būti 2023 m. balandžio–birželio mėnesiais pardavę pieną perdirbti VĮ Žemės ūkio duomenų centre (ŽŪDC) registruotiems pieno supirkėjams.
Parama skiriama pieno gamintojams, kuriems supirkėjai už supirktą natūralų žalią pieną 2023 m. balandžio–birželio mėnesiais mokėjo vidutinę pieno pirkimo kainą, ne didesnę kaip 40 ct/kg, išskyrus ekologinio ūkio statusą turinčius ūkius ir kooperatyvų narius. Gamintojams, kurių ūkiai 2023 m. rugpjūčio 1 d. turėjo ekologinio gamybos ūkio sertifikatą žalio pieno gamybai (įskaitant ir ūkius, turinčius pereinamojo laikotarpio į ekologinę gamybos sistemą statusą), ir (arba) 2023 m. kovo 1 d. buvo pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris ŽŪDC yra registruotas pieno supirkėju, nariams parama skiriama tuo atveju, jei 2023 m. balandžio–birželio mėnesiais supirkėjai jiems už supirktą natūralų žalią pieną mokėjo vidutinę pieno pirkimo kainą, ne didesnę kaip 45 ct/kg.
Parama bus skiriama pieno gamintojams, kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
Parama apskaičiuojama pagal 2023 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kiekvieno pieno gamintojo faktiškai parduotą pieno (natūralaus riebumo) kiekį ŽŪDC registruotiems pieno supirkėjams.
Paramos dydis diferencijuojamas pagal 2023 m. liepos 1 d. gamintojo Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių ir 4 pakopas, kurios nustatytos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane.
Gamintojams, 2023 m. liepos 1 d. laikiusiems karvių, nustatyti paramos dydžiai:
• 1 pakopa: laikiusiems iki 10 karvių (imtinai) – 41 Eur už toną;
• 2 pakopa: laikiusiems 11–50 karvių (imtinai) – 52,71 Eur už toną;
• 3 pakopa: laikiusiems 51–150 karvių (imtinai) – 58,57 Eur už toną;
• 4 pakopa: laikiusiems 151 karvę ir daugiau – 43,93 Eur už toną.
Vienam gamintojui skiriama paramos suma negalės viršyti 20 tūkst. Eur. Jei gamintojui apskaičiuota paramos suma viršys šią ribą, išmokama parama bus sumažinta iki 20 tūkst. Eur. Jeigu bendra apskaičiuota paramos suma pieno gamintojui už 2023 m. balandžio–birželio mėnesius bus mažesnė kaip 10 Eur, tokia suma nebus išmokama.
Paramą apskaičiuos ŽŪDC, o išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Paramą numatoma išmokėti rugsėjo–spalio mėn. Paraiškos renkamos nebus – paramos lėšos bus iš karto pervestos į pieno gamintojų sąskaitas.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Labai džiaugiamės, kad Utenos seniūnijoje Nemeikščių  tvenkinyje prie poilsiavietės montuojamas lieptas su pontonine valčių prieplauka. Lieptas bus įrengtas su pontoninėmis konstrukcijomis, mediniu paklotu, nulipimo / užlipimo kopėtėlėmis, valčių pririšimo elementais, bei dalyje liepto  sumontuotais turėklais su mediniais porankiais.  Liepto gamybą ir įrengimą finansavo  Utenos rajono savivaldybė iš Aplinkos apsaugos rėmimo  specialiosios  programos lėšų.

 

  

IMG 47492023 m. rugsėjo 12 d. įvyko Utenos seniūnijos  išplėstinė seniūnaičių sueiga. Sueigoje  dalyvavo naujai 2023-2027 m. kadencijai išrinkti  Utenos seniūnijos seniūnaičiai:  Kvyklių seniūnaitijos seniūnaitis Valdemaras Paškonis, Biliakiemio seniūnaitijos seniūnaitė Violeta Veteikienė, Pačkėnų seniūnaitijos seniūnaitė Aušra Glaskienė, Spitrėnų seniūnaitijos seniūnaitė Justina Kaleckienė, Vaikutėnų seniūnaitijos seniūnaitė Vida Masiulienė ir Medenių seniūnaitijos seniūnaitė Daiva Strolienė. Sueigai pirmininkavo seniūnas Saulius Gaižauskas. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas  ir Savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas pasveikino seniūnaičius  bei įteikė  pažymėjimus, gėles ir prisiminimo dovanėles. Savivaldybės meras Marijus Kaukėnas supažindino su  Vietos savivaldos įstatymu, seniūnaičių teisėmis, šių pareigų svarba priimant ir įgyvendinant bendruomenėms  naudingus sprendimus. Sueigoje dalyvavo Utenos seniūnijos bendruomenių deleguoti atstovai. Svarstyta klausimas dėl kelio servituto adresu J. Asminavičiaus g. 14, Biliakiemio kaime, Utenos seniūnijoje, kuris aktualus vykdant įvairias veiklas Biliakiemio laisvalaikio centre.

 

 

2023 08 30 grezinysJau beveik pusantrų metų gyventojai turi galimybę įteisinti Žemės gelmių registre neregistruotus gręžinius ar atnaujinti šiame registre esančius duomenis apie gręžinio savininką be jokių sankcijų. Tačiau iki šiol ja pasinaudojo tik nedidelė gyventojų dalis.
2023 m. pradžioje priimti teisės aktų pakeitimai, numatantys, kad jei asmuo yra prisijungęs prie centralizuotos geriamojo vandens sistemos, jis taip pat gali įsiteisinti turimą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, supaprastinta gręžinių įteisinimo tvarka. Visgi dėl nepagrįstų baimių ir tebesklandančių mitų žmonės delsia susitvarkyti.
Aktyviausiai procesas vyksta Vilniaus, Kauno ir Utenos apskrityse, mažiausiai gręžinių įteisinta Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse.

Daugiau informacijos >>>

Joomla templates by a4joomla