2024 01 11 BendraUtenos seniūnijos Griūčių  kaimo  gyventojas  Juozapas Algirdas Navaglauskas sulaukė garbingo 95 metų jubiliejaus. Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė  ir Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė pasveikino  Juozapą Algirdą  Navaglauską 95 metų jubiliejaus proga, linkėjo daug sveikatos, įteikė Utenos rajono mero sveikinimą, užrišo jubiliejinę juostą ir įteikė atminimo dovanėlę.

Utenos  seniūnijos administracijos informacija

 

  

Baigiantis metams dar kartą norime pasidžiaugti įgyvendintu projektu „Sportinių varžybų organizavimas Utenos rajono tradicinėse kaimo šventėse“.

Kartu su projekto partneriais - Utenos seniūnijos ir Vaikutėnų krašto bendruomenėmis mums pavyko pasiekti užsibrėžtus projekto tikslus: organizuojant sportinius renginius, įtraukti bendruomenės narius, kviesti juos būti socialiai aktyviais, skatinti propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir taip stiprinti tarpusavio ryšius.

Siekdami šių tikslų, kartu su Partneriais organizavome sportines varžybas:

2023 m. birželio 7 ir 23 d. - Vaikutėnų k. vykusių renginių metu;

2023 m. liepos 6 d. - Medenių k. šventėje;

2023 m. rugpjūčio 12 d. - Biliakiemio k. šventės metu.

Įgyvendinus projektą įsigyta greito surinkimo palapinės (3 vnt.) su lauko apšvietimui skirtomis girliandomis (3 vnt.) ir šildytuvais (3 vnt.).

Išdalinta virš 100 vnt. medalių ir 15 nugalėtojų taurių.

Dalyviai apdovanoti prisiminimo dovanėlėmis, skatinančiomis aktyvų poilsį ir sveiką gyvenimo būdą.

Iš viso panaudota Valstybės biudžeto lėšų suma 3 069 Eur.

Už bendrystę dėkojame Utenos seniūnijos bendruomenė ir Vaikutenų krašto bendruomenė.

Už administracinę pagalbą AČIŪ Utenos rajono savivaldybė administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistams.

Už skirtą paramą nuoširdi padėka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Medenių krašto bendruomenės pirmininkas Deimantas Žibėnas

 

  

2023 12 20 paramaŠventinis laikotarpis – puikus metas padėkoti partneriams, rėmėjams, geros valios žmonėms. Utenos seniūnijos bendruomenės vaikų dienos centro „Aitvaras“ bendruomenė turi kam tarti nuoširdų ačiū, nes centro lankytojams, o ir pačiam centrui gyvuoti padėjo nemažas būrys gerų žmonių, kurių geri darbai džiugino, puošė ir šildė.
Už gerus darbus, bendrystę, materialinę paramą bei savanorišką veiklą Utenos seniūnijos bendruomenės vaikų dienos centro širdingai dėkoja Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriui bei jo vadovei Editai Valiulienei, Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios klebonui Remigijui Kavaliauskui, organizacijai Cognizant Technology Solutions ir jos atstovei Ramunei Ostapkevičiūtei, Tomai Dvilevičienei, savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos VšĮ „Ne imti, bet duoti“ savanorystės programų koordinatorei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, savanoriams Kristinai Kamarauskaitei, Rugilei Šinkūnaitei, Kamilei Sadauskaitei, ir Sintei Klaudijai Tendzelskytei.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė       Rima Petrošienė

2023 12 28 ESInformuojame, kad nuo 2024 m. keičiasi paramos maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo modelis. Maisto produktų dalijimą pakeis socialinės kortelės, į kurias bus pervedami pinigai, ir asmenys savarankiškai galės apsipirkti ir išsirinkti maisto produktus tuose prekybos centruose, su kuriais Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis: UAB „IKI Lietuva”, UAB „Lidl Lietuva”, UAB „MAXIMA LT”, o UAB „RIMI Lietuva” ¬– Utenos mieste apsiperkant „Rimi“ prekybos centre, kaimo vietovėse – tik perkant internetu. Pinigai į socialines korteles bus pervedami 4 kartus per metus: preliminariai 2024 m. kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d., gruodžio 15 d. Naudoti lėšas galima nuo jų gavimo momento iki 2025 m. kovo 14 d.
Maisto donacija – surinktas maistas iš prekybos vietų ir (ar) gamintojų ir (ar) logistikos sandėlių ir kuris atiduodamas labiausiai nepasiturintiems asmenims. Donacijas vykdys Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ Utenos skyrius (Kauno g. 16, Utena).

Teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos nuo 2024 m. sausio 1 d. neviršija 264,00 Eur per mėnesį. Išimties atvejais, kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį vienam nariui viršija 264,00 Eur, tačiau neviršija 440,00 Eur, parama skiriama šioms tikslinėms asmenų grupėms:
1. daugiavaikėms šeimoms;
2. vienam iš tėvų, auginančiam (-tiems) vaiką (-us);
3. neįgaliems asmenims;
4. senjorams;
5. benamiams;
6. trečiųjų šalių piliečiams;
7. prieglobsčio prašytojams.
Primename, kad dėl socialinės kortelės ir donacijos gali kreiptis asmenys, faktiškai gyvenantys Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Utenos miesto gyventojų prašymus dėl socialinės kortelės ir sutikimą donacijai priima Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utenio a. 4, Utena, 112 kab.), o kaimo gyventojų – seniūnijos.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 389) 50 460.

Socialinės kortelės ir maisto donacijos yra finansuojamos Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšomis.

2023 12 14 BendraGruodžio 14 d. Biliakiemio laisvalaikio centre įvyko KALĖDINĖS EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ.  Šventės metų  visus sveikino ir linksmintis kvietė Nykštukas (VDC mokytoja)  Laura.  Nykštukas pakvietė seniūną Saulių Gaižauską pasveikinti  visus susirinkusius ir įžiebti eglutę. Seniūnas padėkojo, kad tiek gausiai susirinko renginio dalyvių. Savo sveikinime  pabrėžė, kad  artėja pati gražiausia šventė - Kalėdos. Tik gal kartais visi per daug skubame, bėgame ir per mažai sustojame, kad pasidžiaugtume tuo, ką turime. Todėl artėjančių Kalėdų proga palinkėjo, kad dažniau atleistum sau ir kitiems bei apkabintume Mums brangius žmones, ir svarbiausia, kad nebūtų karo ir dažniau suvoktumėte, koks gražus gyvenimas.

Po sveikinimo Nykštukas pakvietė vaikus suskaičiuoti iki 10 ir su dešimt skaičiumi sužibo žaliaskarė.  Nykštukas ir toliau sukosi  tarp vaikų, kol  atskubėjo  Panda. Išvykus Pandai  visi vaišinosi šilta garuojančia koše, saldumynais ir  arbatą.

        Šaltuko genami  visi  skubėjo  į salę tęst  šventinio vakaro. Netrukus atskubėjo Elfas ir Kalėdų Senis, o tada prasidėjo triukšminga šventė,  žaidimai, dainos. Dovanos vainikavo šventę. Ir mes ten buvome, matėme Nykštuką, Pandą.  Netgi matėme, kaip Kalėdų Senis pametė kepurę.

 Ačiū komandai, kuri  noriai dalinosi  Kalėdų džiaugsmų.  Laimingų, sveikų,  kūrybingų  ir darbingų metų!

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė

 

 

 

  

2023 12 13 nuotekosAplinkos ministerija primena, kad asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turės atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Toks reikalavimas įsigalioja nuo Naujųjų metų, todėl šis tyrimas turėtų būti atliktas iki 2024 m. gruodžio 31 d.
Tyrimas parodo, ar išleidžiamas į aplinką išvalytas vanduo atitinka normas ir neteršia aplinkos. Tokią prievolę nustato Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
Įsirengusieji rezervuaro tipo individualių nuotekų tvarkymo įrenginius tokio tyrimo neprivalės atlikti, nes šie įrenginiai neišleidžia vandens į aplinką.

Nuotekų tyrimus gali atlikti laboratorijos, turinčios teisę atlikti privalomų parametrų tyrimus individualiems nuotekų valymo įrenginiams. Šių laboratorijų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkas turės susisiekti su pasirinkta laboratorija ir užsisakyti šią paslaugą. Tuomet laboratorijos atstovas atvyks nurodytu adresu, paims nuotekų mėginį iš specialiai ėminių tyrimui skirto šulinio. Tyrimo rezultatai nuo tyrimo atlikimo per vieną darbo dieną bus įkelti į Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą (NTIS).

Tiriant nuotekas bus nustatomos biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7), skendinčių medžiagų koncentracijos. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įrengtuose įrenginiuose išvalomose nuotekose taip pat bus tiriamos bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos. Iki 2019 m. spalio 31 d. įrengtuose įrenginiuose išvalomose nuotekose bendrojo azoto ir bendrojo fosforo tyrimai turės būti atliekami nuo 2030 m. sausio 1 d.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas per Elektroninių valdžios vartų platformą turės galimybę prisijungti prie NTIS ir susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais. Jeigu atlikto tyrimo rezultatai neatitinka normų, individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas privalės kreiptis į šį įrenginį prižiūrinčius specialistus.

Tyrimai leidžia namų savininkams įsitikinti, ar individualių nuotekų tvarkymo įrenginys veikia tinkamai, neteršia grunto ar požeminio vandens ir nekelia pavojaus aplinkai, jų pačių ir kaimynų sveikatai.

Aplinkos ministerija šių metų pradžioje sumažino keliamus reikalavimus individualių nuotekų tvarkymo įrenginiams. Norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento (SLD) ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų, išskyrus atvejus, kai jos statomos miestuose, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose, kur pirmenybė turi būti teikiama jungimuisi prie centralizuotų tinklų.

2024 m. pradžioje pradėsianti veikti NTIS leis užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos būtų išvalytos tinkamai.

Ši informacinė sistema leis užkardyti atvejus, kuomet nelegalūs nuotekų vežėjai arba privatūs asmenys nuotekas išleidžia tam neskirtose vietose arba į šalia esantį vandens telkinį, atsiras galimybė kontroliuoti, ar įrenginiuose nuotekos išvalomos pagal teisinį reglamentavimą ir įrenginio dokumentuose nurodytą išvalymo lygį, bus galima teikti reikiamus duomenis apie individualias nuotekų tvarkymo sistemas Europos Komisijai.

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, pasinaudodami NTIS kaupiama informacija, galės tirti aplinkosauginius, žalos gamtai klausimus. Savivaldos institucijos kartu su jų įsteigtomis nuotekų tvarkymo įmonėmis informacinėje sistemoje taip pat galės matyti rizikingas vietas ir laiku imtis prevencinių veiksmų suvaldyti potencialius taršos šaltinius.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

404360507 735873135245302 4227571146762507318 nPačkėnų krašto bendruomenė įgyvendino projektą „Kiekvienas žmogus-didelis turtas“. Projektą  finansavo Utenos rajono savivaldybės administracija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gautos lėšos 3685,95 Eur. panaudotos Jubiliejinių juostų pirkimui (nupirktos 79 juostos), gėlėms jubiliatams pasveikinti ir suorganizuota edukacinė išvyka ,,Ukmergės dvarai“. Projekto veiklose dalyvavo Utenos seniūnijos Pačkėnų, Vaikutėnų, Utenos, Joneliškio, Medenių, Nemeikščių bendruomenių nariai.

Edukacinėje išvykoje dalyvavo 35 dalyviai. Pirmiausiai užsukome į Krikštėnų dvarą. Dvaras ir jo aplinka labai jauki, labai išvystytos maitinimo ir švenčių organizavimo paslaugos. Teko proga susitikti ir su dvaro šeimininku virtuvės šefu Roku Galvonu. Labai džiugu, kad jaunimas nebijo tokių iššūkių valdyti tokį dvarą!

Vėliau pajudėjome link Taujėnų dvaro, kurio labai įdomi istorija.

Taujėnų dvaras-tai rūmai su šešių kolonų portiku. Portiką sudaro šešios vienodu atstumu viena nuo kitos pastatytos toskaniškos kolonos. Dekoratyvines pastato juostas puošia bareljefai, vieni iš jų heraldiniai, kiti vaizduoja amatus.

Šis dvaras pirmasis privatizuotas dvaras ir sutvarkytas, be jokių europinių pinigų, savininkų asmeninėmis lėšomis, pasinaudojus banko paslaugomis.

Pagaliau pajudėjome link A. Smetonos dvaro. Sustojome prie mokyklos, kurią miesteliui pastatė prezidentas A. Smetona. Apsilankėme ir toje vietoje, kur gyveno Smetona.

Dvare mus pasitiko charizmatiškoji gidė, tai tiesiog šio dvaro tikras perliukas. Gidė labai įdomiai, tiesiog artistiškai, papasakojo apie dvarą, prezidentą Smetoną, jo šeimą ir t.t.

Kelionę užbaigėme Leonpolio dvare, teko paragauti ir tikro sidro, be jokio pridėtinio cukraus.

Labai dėkingi visą kelią mus lydėjusiai gidei Aldonai ♥♥♥, kuri mums padėjo naujai atrasti Ukmergės rajoną. Kiek mažai mes žinome apie savo kaimynus.

Sužinojome labai daug įdomių istorijų, faktų, ne tik apie dvarus, jų istoriją, gyventojus, likimus ir kt.

Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė     Dana Žigienė

 

  

Nuo 2023 m. lapkričio 27 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d. teikiamos paraiškos remti priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų arba apsaugos priemonių kartu su aviganiu (aviganiais) įsigijimą ir įsirengimą.
Priemonės tikslas – prevenciškai saugoti ūkinius gyvūnus nuo vilkų daromos žalos kartu išsaugant biologinę įvairovę ir subalansuotą ekosistemų funkcionavimą.
Remiama įsigijimas ir įsirengimas:
• vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių (įskaitant apsaugą nuo prasikasimo);
• juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių (įskaitant apsaugą nuo prasikasimo);
• tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių (įskaitant apsaugą nuo prasikasimo);
• elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ui) ir (arba) jo (-ų) dalių;
• iki 4 mėnesių amžiaus aviganių, turinčių kilmės dokumentus, įsigijimo išlaidos. Gali būti įsigyjami ne daugiau kaip 2 aviganiai.
Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, įregistravę žemės ūkio valdą ir turintys avių, ožkų, galvijų iki 2 metų, mėsinių ir mėsinių-pieninių veislių karvių žindenių, laikomų kartu su prieaugliu iki 6 mėnesių amžiaus toje pačioje bandoje (toliau – saugomi ūkiniai gyvūnai), kurių sąlyginių galvijų dydis nustatomas vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo, reikalavimais.
Projekto įgyvendinimo vieta negali būti namų valdos, sodybos, miško paskirties sklypai. Parama teikiama ūkinių gyvūnų, apsaugai, kai jie laikomi lauke – pievose, ganyklose.
Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (ŽŪMIS).
Daugiau informacijos www.nma.lt

Utenos rajono savivaldybės informacija

Joomla templates by a4joomla