KupoleIlgiausią metų dieną ir trumpiausią naktį gamta pasitinka metų virsmą ir mus supantys augalai ir žolynai įgauna magiškų galių. Tad birželio 23-čiosios popietę Pačkėnų kultūros ir laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pakvietė į Kupolės pažintines paieškas.
Kupolė - senojo lietuvių tikėjimo atributas naudojamas vasaros saulėgrįžos metu, o Kupolinėmis vadinta ir šventė, švęsta Rasos šventės metu.
Nemažas būrelis moterų ir jaunimo, skaisčiai šviečiant vasaros saulei, pasipuošę margaspalviais sijonais, basomis patraukė į gausiai žydinčias pievas ir laukus rinkti žolynų iš devynių rūšių. Vėliau visi įsitaisė pavėsyje ir kartu rišo Kupolę - ant ilgos karties surinktų žolynų vainiką, kuris mums gavosi panašus į ratą. Kaip liaudies dainose buvo dainuojama... „kupolės viena šaka žydėjo – kaip saulė tekėjo, kita - kaip mėnulis riedėjo, trečia - kaip žvaigždė žibėjo..." Toks Kupolės įvaizdis reiškia pasaulio ir gyvybės medį.
Apie kiekvieno surinkto augalo reikšmę, gydomąsias savybes ir burtus jaunimui pasakojo ant Rambyno kalno į raganų sąskrydį skubėjusi „visai nepikta'' ragana. Visi pynė sau žolynų vainiką, galvojo norą, kuris pasak raganos „stebuklingą metų naktį tikrai išsipildys''. Merginos ant medžio šakos mėtė vainikėlius, nes visoms knietėjo po kelių metų ištekės.
Vasaros saulėgrįžoje ypač didelę reikšmę turi vanduo, tad ragana visiems liepė naktį ar anksti ryte išsimaudyti ar bent pabraidyti po rasą, kad būtume sveiki ir gražūs.

MedeniaiVėjuotą, tačiau šiltą birželio18 dieną Medenių krašto žmonės rinkosi į Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos bažnyčią mišioms už medeniškius ir jų krašto žmones. Mišias aukojo klebonas Povilas Klezys.
Mišios prasidėjo Klebono Povilo Klezio žodžiais, kad gyvas kaimas kai jame nėra juodų – negyvenamų trobelių, kad šis kaimas žymus savo akmeniniu kryžiumi, kuris niekada nebuvo apleistas, visada lankomas, tai ženklas, kad Medenių kaimas gyvas.
Po mišių visi pakviesti Medenių kaimo seniūnaičio Algirdo Žuko rinkosi prie Medeniuose jaunųjų pavasarininkų pastatyto kryžiaus 90-mečiui paminėti. Susirinkusius prie kryžiaus pasveikino savo eilėmis Aldona Semėnienė ir kitos Medenių kaimo moteris. Skambėjo eilės, dainos.
Kalbėjo seniūnas Saulius Gaižauskas. Jis pažymėjo, kad čia susirinkę šio krašto žmonės gali didžiuotis savo praeitimi ir ja gyventi. ,,Tai istorija, apie kuria mažai kam yra žinoma. Tai beveik visas šimtmetis šiam kryžiui. Kiek man jau žinoma, ši istorija perduodama kartoms. Kas tai yra pavasarininkai – tai Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga ,,Pavasaris" ". Seniūnas džiaugėsi šios gyvenvietės tvarkingumu, darbštumu. Visiems palinkėjo, kad bėdos, ligos ir negandos aplenktų šeimas, kad daugiau skraidytų gandrai aplink šią gyvenvietę, nes reikia jaunimo.

IMG 2908Birželio 10 d. Seimo narė Milda Petrauskienė lankėsi Utenos seniūnijoje, pristatė savo veiklos ataskaitą, susitiko su seniūnijos bendruomenėmis.
Pirmiausia Seimo narė užsuko į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą. Centro vadovai parodė ir paaiškino, kaip vyksta atliekų rūšiavimas, kaupimas, biodujų gaminimas, komposto paruošimas ir realizavimas, kiek dirba darbuotojų, kiek turi geros ir naujos įrangos bei technikos. Vėliau seniūnijos viešnia apžiūrėjo neseniai atkastą Biliakiemio „Puntuką", seniūnas Saulius Gaižauskas pristatė projektus, susijusius su akmens perspektyvomis. Milda Petrauskienė užsuko ir į Utenos rajono savivaldybės tarybos nario, LSDP Utenos skyriaus tarybos nario Algirdo Žuko sodybą Medeniuose, apžiūrėjo kuriamus Medenių bendruomenės namus, svečiavosi kavinėje „Pečiūrkiemis".
Susitikimuose su Pačkėnų ir Vaikutėnų bendruomenėmis dalyvavo ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Visuose susitikimuose žmonės kėlė jiems aktualius klausimus. Vienas svarbiausių, labiausiai gyventojus jaudinančių, – rajono kaimo kelių tvarkymas. Meras pateikė išsamius atsakymus, kiek galėdamas konkrečiau nurodė vieno ar kito seniūnijos žvyrkelių tvarkymo terminus.
Bendruomenių bibliotekoms Seimo narė įteikė knygą apie savo gimtąjį kaimą „Kaimynai – mano širdies daina", o seniūnui Sauliui Gaižauskui padovanojo „Tautišką giesmę" – paveikslą, su užrašytais Lietuvos himno žodžiais.
Iš gyventojų Milda Petrauskienė sulaukė nemažai klausimų, išklausė prašymų ir pastebėjimų. Padėkojusi už juos, Seimo narė sakė, kad pasistengsianti visus pageidavimus ir prašymus įgyvendinti.

Lolitos Kaminskienės informacija. Nuotraukos L. Kaminskienės, V. Masiulienės

klezysPrieš tris dešimtmečius į nedidelę ir atokią Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapiją atvykęs vos penkerių metų kunigystės patirtį turintis kunigas Povilas Klezys rado gerokai apleistą kleboniją su langus gožiančiais krūmokšniais ir žolėmis apsivijusiu taku, vedančiu prie vandens versmės – šulinio. Tačiau tai neišgąsdino jauno dvasininko: jis pamažu kūrėsi Spitrėnų bažnytkaimyje, susidraugavo su vietos gyventojais, kuriuos iki šiol vadina pačiais geriausiais parapijiečiais pasaulyje. Šioje parapijoje sielų ganytojas kun. P. Klezys praleido, kaip jis sakė, 30 pačių gražiausių gyvenimo metų. Šiandien vargu ar būtų galima suskaičiuoti, kiek per šį laikotarpį jis sutuokė porų, pakrikštijo mažylių ar į paskutinę kelionę palydėjo mirusiųjų.
Nagingo staliaus iš Biržų sūnus Povilas nuo mažens mokėsi meistrystės – šio pomėgio neatsisakė iki šiol. Klebonijoje išskirtinė dvasininko rankomis sukurta aplinka traukia vestuvininkus, kurie po tuoktuvių ceremonijos bažnyčioje skuba į Žvirblių bažnytėlę bendrai nuotraukai. Tai – unikalus statinys iš apvalių medžio rąstelių. Gėlėmis ir augalais besidomintis dvasininkas visuomet randa laiko aplinkos puoselėjimui: įgyvendino ne vieną sumanymą, sukūrė mažas grožio saleles. Ir pačiam gražu, ir svečiui džiugina sielą.

centrasSaulėtą birželio ketvirtąją visi keliai ,,vedė'' į Kvyklius. Jau ketvirtus metus, užbaigę visus pavasario darbus, seni, jauni, čia gyvenantys ir kažkada gyvenę, giminės ir artimieji, draugai ir pažįstami suėjo, suvažiavo į jau tradicine tapusią ir visų labai laukiamą kraštiečių šventę.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kvyklių koplytėlėje, kuri šiais metais jau skaičiuoja 20-tus metus. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams mišias aukojo monsinjoras Gediminas Tamošiūnas.
Po mišių visi rinkosi į kaimo kiemelį, kur visus sveikino šventės vedėja Pačkėnų laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė. Seniūnas Saulius Gaižauskas, Kvyklių seniūnaitis Valdemaras Paškonis ir seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Petrošienė 20-ties metų tarnystės proga sveikino kunigą monsinjorą Juozapą Čeberioką, įteikė jam atminimo dovanas. Stefanija Juknonienė tikinčiųjų vardu svečiui iš Kaišiadorių, kancleriui įteikė kaimišką sūrį ir puokštę rinktą ir rištą per dvidešimtį metų.
Šventėje dalyvavo buvę seniūnai - Donata Aželienė ir Algirdas Žukas, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas, Pačkėnų bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė.

Turbūt nėra pasaulyje žmogaus, kuriam nepatiktų fotografuotis kartu su savo augintiniu, o nuotraukų albume turėti pačių gražiausių kadrų. Visi Utenos seniūnijos gyventojai kviečiami dalyvauti fotonuotraukų konkurse „Aš ir mano augintinis".
Konkurso taisyklės:
1.Kviečiame visus aktyviai siųsti fotonuotraukas el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki liepos 31 d. su fotonuotraukų autoriaus vardu, pavarde ir adresu.
2.Vienas konkurso dalyvis gali siųsti ne daugiau trijų nuotraukų.
3. Nuotraukose turi matytis tik jūs ir jūsų gyvūnas.
4. Visos nuotraukos bus patalpintos interneto svetainėje www.utenosseniunija.lt
5. Gražiausias nuotraukas rinksime visi balsuodami už labiausiai patikusias nuotraukas interneto svetainėje nuo 2016 m. rugpjūčio 1d. iki rugpjūčio 15 d. Pirmoji vieta atiteks daugiausia balsų surinkusiam nuotraukų autoriui.
6. Konkurse bus skiriamos trys prizinės vietos. Antros ir trečios vietos laimėtojus išrinks Seniūnijos komisija, atsižvelgdama į nuotraukos originalumą, meninę vertę bei kitus kokybiškus kriterijus. Nugalėtojai bus paskelbti svetainėje ir spaudoje, apdovanoti diplomais ir prizais.


Utenos seniūnijos administracija

2016 06 04 Kvykliai

Birželio mėn. nuo 15:00 val. kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį ,,Darbščiųjų rankelių" užsiėmimai Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Birželio 1 -30 d. Reginos Kirkienės pastelės technika atliktų paveikslų paroda ,,Metų laikuose..." Vaikutėnų bibliotekoje.
Birželio 1-30 d. Paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai Biliakiemio bibliotekoje.
Birželio 4 d. 12:00 val. Kraštiečių šventė Kvykliuose.
Birželio 14 d. Literatūrinė paroda ,,Mes buvome be kaltės kalti" Gedulo ir Vilties dienai paminėti Vaikutėnų bibliotekoje.
Birželio 22-23 d. Edukaciniai užsiėmimai - Joninių vainikų pynimas Vaikutėnų parke.
Birželio 23 d. 11:00 val. Edukacinis užsiėmimas. Joninių žolynai. Vainikų pynimas. Biliakiemio laisvalaikio centre.

Utenos seniūnijos administracija

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriaus pirmininko iniciatyva šių metų balandžio 22 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje vyko medžioklės plotų naudotojų bei Utenos rajono seniūnijų seniūnų posėdis. Posėdžio metu buvo aptarta medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui padarytos žalos nustatymo, žalos įvertinimo tvarka, bendru sutarimu suderinti seniūnų ir medžiotojų plotų naudotojų veiksmai. Atmintinė pareiškėjams dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Joomla templates by a4joomla